Oppdatering på Dussafu


Starter ny tråd da den forrige var blitt temmelig lang og dessuten var tenkt for Tunisia.

BWE har kommet med en oppsummering i dag:

« Gross production from the Tortue field averaged approximately 13,500 barrels of
oil per day in the fourth quarter of 2020, amounting to a total gross production
of 1.24 million barrels of oil for the period. BW Adolo had scheduled downtime
of 11 days in October for its annual maintenance program and to comply with
Gabonese production allocations to meet the nation's OPEC quotas.

BW Energy completed two liftings in the quarter, realising an average price
of approximately USD 46.5 per barrel. The latter lifting will be paid to the
Company in January 2021. Production cost (excluding royalties) was USD 22.7 per
barrel. This includes approximately USD 2.2 million of additional costs related
to handling the COVID-19 pandemic in the quarter.»

Skuffende lav produksjon, men den var altså nedstengt i 11 dager. Det tilsvarer 15 380 fat pr. dag med full produksjon. Det er omtrent som for 3Q. (15 500)

https://newsweb.oslobors.no/message/522688
Redigert 21.01.2021 kl 09:42 Du må logge inn for å svare

BWE har guidet i slutten av mars for å ta opp igjen fase 2 på Torture. Dreier seg om tilkobling av ferdig boret brønn samt boring og oppkobling av den siste brønnen.Vi har som kjent en temmelig lav eierandel (7,5 %), og i dagens miljø er det «billig» å bore. Skal vi tippe 15 mill USD for JV samlet og 1,1 mUSD for PEN sin del. Så kommer forhåpentlig en letebrønn i tillegg. Tror ikke det blir nødvendig med emisjon, men blir det det tar jeg det med stor ro. En emisjon til videre ut ikling av virksomheten trenger ikke å være så negativt. En annen mulighet er et reservebasert lån, men det er nok ikke så lett med dagens pandemi. Fortsetter den imidlertid blir det intet videre arbeid på Tortue heller antakelig. Når det gjelder oppgjøret for Aje skal jo det gis som utbytte til aksjonærene så det må holdes utenfor uansett. Husk også på at oljeprisen nå er nesten 60 USD pr. fat og da tjener vi penger som bare det.

Forøvrig moro å se aksjekursen tilbake på 16-tallet igjen. Denne gangen nedenfra. Tok kun tre dager fra godt nede på 13-tallet.

Re Cinet
Ber deg lese referatet etter Q3. Der redegjøres det tydelig hvilke capex ledelsen ser for seg. De har nok penger til å utføre planene som ligger der nå så en emisjon er ikke nødvendig. Hva som skjer når vi er i 2022 og vi sannsynligvis skal i gang med storstilt utbygging på Hibiscus med høy Capex er imidlertid usikkert.

Som FF sier så tjener vi nå bøttevis med penger. Husk også at det var i Q4 at størstedelen av fjorårets inntekter ville komme. Q4 sett under ett hadde ikke så verst oljepris heller (alt er selvfølgelig relativt). Med en oljepris nå på nesten 60 dollar blir det meget pene inntekter.

Nå var riktignok produksjonen på Dussafu nede i 11 dager i oktober pga. vedlikehold samt restriksjonene i produksjon knyttet opp mot forpliktelsene Gabon har i OPEX +.

Jeg registrerer at topp 20 øker, det betyr i praksis at en stadig større del av "frie aksjer" trekkes bort fra markedet. Regner med at de på topp 20 forventer betydelig høyere salgskurs enn kr. 16.Slik det ser ut nå begynner det å bli vanskeligere å øke beholdningen betydelig, uten å presse kursen videre oppover. Registrerer at det legges ut veldig små poster både på kjøp og salg, merkelig aktivitet. Kanskje et forsøk på å få noen til å tro at kursen er lav
bmw5
05.02.2021 kl 09:59 3674

Det vi trenger nå er et par gode nyheter for at aksjen skal stige videre. Potensialet i Pen er stort. Dussafu er stort og vil produsere olje i mange år. B2 kan bli et nytt dussafu. Seismikken som er gjort på feltet indikerer drivverdige forekomster av olje. Tunisia er på vent, men her kan alt skje plutselig med boring av nye felt, for Tunisia trenger penger og ungdommen trenger arbeid-

Skikkelig trangt inn døra til PEN. 72 717 aksjer omsatt så langt i dag 🥳
Redigert 05.02.2021 kl 12:19 Du må logge inn for å svare

Nei. Det er ikke mye, men likevel er det større omsetning enn i sammenlignbare små oljeselskaper som PNOR, QEC, IOX og ZENA. På tross av stadig høyere oljepriser er det stille. Folk er vel litt i tenkeboksen ang. fremtiden til oljevirksomheten. Det er såkalte «grønne»aksjer som tiltrekker seg oppmerksomheten.

Tror faktisk det skjer noe når vi passerer 60$/fat. tradet litt i det siste men litt i tvil om jeg tar sjansen nå i tillfelle vi passerer 60$

Re batterivann
Har tenkt litt i samme baner. Passerer vi 60 dollar vet markedet at de fleste oljeselskaper vil bade i penger. Da kan vi få et vanvittig skift over til aksjer med substans og ikke bare drømmer og luftslott. Usikkerheten er som FF sier om oljeaksjer nå er blitt for usexy. Samtidig er det noe som heter Money Talks. Jeg tror det siste langt utveier at Olje er "gammeldags/miljøversting":

Passerer vi 60 feste i alle fall jeg setebeltet.
piff
05.02.2021 kl 16:01 3395

Problemet er at ingen vet hvor lenge prisfesten vedvarer i oljen. I tilegg må pen/ Bwe treffe blink med sine liftinger. Men vedvarer prisleiet i ca usd 60 ++ så lar det seg høre. Dessverre for pen er produksjonsvolumet heller labert. Hadde gjerne sett en raskere vekst opp mot 5-6 000 beo pr døgn inne rimeligtid. Så snakker vi om blå bunnlinje.

mit bud er at olien vil holde sig mellem 60-80 $ de næste år. USA vil gå fra at være exportør til igen at blive importør. Alle har en interesse i en høj olie pris, så det kan forsvares at man laver en grøn omstilling
cinet
05.02.2021 kl 16:14 3368

BWE kom med en liten "micro profit warning", før deres egen hurtig-emisjon. Produksjonstallene var så som så i 4q. Dette var de de forpliktet til i forbindelse med emisjonen. Det blir derfor ingen overraskelser fra Gabon i forhold til 4q. PEN vil få relativt lite påfyll fra 4q.
Jajaja
05.02.2021 kl 21:52 3202

cinet: "PEN vil få relativt lite påfyll fra 4q."

For PEN er "påfyllet" i Q4 større enn tidligere:
Etter decline fra Tortue var etter Q3 produksjonen oppgitt til ca 15.500 fat/døgn. Om man antar at det er ca samme tilstand i Q4, så utgjør det ca 190 fat mindre til PEN pr døgn - derfra. I Q4 oppveies det av økt produksjon i Tunisia. Med utgangspunkt i produksjon på ca 15.500 fra Tortue og økt Tunisia-produksjon på 4.580 fat/døgn, så blir det ca 2.500 fat/døgn til PEN ........i Q4.

For hele 2020 er guidet mellom 2.200 og 2.300 fat/døgn til PEN, mener jeg å huske. Det stemmer nok.
Redigert 06.02.2021 kl 00:07 Du må logge inn for å svare
Steerco
05.02.2021 kl 23:57 3125

Husk at verden er inni et fornybar skifte denne gangen, altså det er meget sterke krefter som ønsker den grønne siden velkommen.. MEN det betyr ikke at Olje vil bli en dårlig investering. Desto det motsatte etter min mening. Mtp lite investeringer i både brown field og i nye felt så kommer det en produskjonsskvis foran oss.
Jeg tror på sol og vindturbinselskaper samt billig Afrikansk olje fremover. Det kommer til og flyte kontanter i oljeselskapene samt at sol og vind blir de nye store satsingsområdene...
Kjøp PEN, AOI og MGN.

Verdenen kræver til stadighed mere energi, Hvert år kommer der en befolknings tilvækst på, det der svarer til Norges befolkning. Samtidig med at den teknologi som der hele tiden bliver opfundet kræver mere og mere energi. Det gør at olie også om 50 år er en efterspurgt varer. Du har helt ret i at ud over Mellemøsten så bliver det Afrika og Sydamerika der skal produkseret dette.
Jeg har PEN BWE BWO og Petronor som jeg tror meget på de næste par år.
cinet
06.02.2021 kl 08:05 2990

Husk BWE sin oppdatering (micro profit warning) pga emisjonen;
« Gross production from the Tortue field averaged approximately 13,500 barrels of
oil per day in the fourth quarter of 2020, amounting to a total gross production
of 1.24 million barrels of oil for the period. BW Adolo had scheduled downtime
of 11 days in October for its annual maintenance program and to comply with
Gabonese production allocations to meet the nation's OPEC quotas.

BW Energy completed two liftings in the quarter, realising an average price
of approximately USD 46.5 per barrel. The latter lifting will be paid to the
Company in January 2021. Production cost (excluding royalties) was USD 22.7 per
barrel. This includes approximately USD 2.2 million of additional costs related
to handling the COVID-19 pandemic in the quarter.»

Her fremkommer i realiteten hele 4Q fra Gabon.
Dvs, 13.500 fat pr.dag
Økt produksjonskostnad til 22.7 pr.fat.........
og.... to liftinger , hvorav den siste betales i januar, altså ikke i tallene for 4Q. PEN vil således komme med realtivt svake tall for 4Q. Mange triggere i løpet av 1q og 2q, men 4q/2020 vil ikke medføre de stre overskriftene.

Gabon har overprodusert i forhold til forpliktelsene de har i OPEC.

«Gabon has yet to pull its socks up, having overproduced for the past four months by 30,000-60,000 b/d.»

https://www.energyintel.com/pages/eig_article.aspx?DocID=1097158


Har ikke helt skjønt hvorfor Gabon søkte medlemskap i OPEC på nytt i 2016 og fikk innvilget som nytt lilleputt-medlem. Var medlem i OPEC fra 1975-1994. OPEC har på langt nær samme pondus og impact i verdensordenen som tidligere. Det ligger ikke lenger noe status for Gabon eller president Bongo å være medlem eller ei i OPEC.

Generelt sett har Gabon produsert rundt 200.000 f/d. Med 12. lisensrunde offshore på beddingen og generell økt aktivitet offshore, hvor vi allerede kjenner godt til Etame og Dussafu, vil uansett kvotene eller prod. nivå sprenges ytterligere i år eller neste år.

Gabon må stille opp fordelene ved å være medlem kontra tapt produksjon - inkl. videre planlagt utbygging av O&G industrien - og gode inntekter for landet og presidenten.

Kan ikke skjønne annet enn at Gabon innen rimelig kort tid trer ut av OPEC og inntar en OPEC+ rolle på lik linje med de andre knøttene innen OPEC+.

Kan ikke umiddelbart se hva Gabon har å vinne på å bli sittende som medlem i OPEC vs en friere rolle. Uansett, OPEC og non-OPEC fragmenteres og det vil i praksis være de aller største som kommer til å kjøre showet videre.

Signaleffekten ved å tre ut av OPEC vil trolig være der, men neppe mer. Og timing tilsier ikke nå, men senere en gang. At det kommer til å skje ved den tid Dussafu alene vil stå for nær ¼ totalandel av nåværende prod. i Gabon fremstår som en åpenbar løsning. Med mindre Gabon kan reforhandle egne betingelser med OPEC, slik at de ikke legger begrensninger i enhver tids produksjon.

OPEC+ synes å la det skure og gå så lenge dette funker. Blir trolig økning i produksjon og kuttordningen revideres i neste OPEC+ møte primo mars. Russland er desidert største versting hva angår overproduksjon. Er det virkelig noen som tror at Russland kommer til å kompensere for dette? Dvs. ingen av de andre overproduserende landene heller. Dette har saudiene allerede sørget for ved 1 mill. fat ekstra i kutt per dag for februar og mars.

Note:

Det er nok ikke bare koronaen som holder Dussafu JV tilbake fra å bore eller starte med videre utbygging på Dussafu, men trolig også kvoteproblematikken.
Redigert 06.02.2021 kl 13:47 Du må logge inn for å svare

Den viktigste faktoren til oljeprisens utvikling framover noen år tror jeg er skiferoljen i USA. Den har vært en stor suksess og USA gikk fra å være en stor nettoimportør til å bli en nettoeksportør. Det satte et press på oljeprisen lenge før pandemien kom. Jeg er redd for at hvis oljeprisen fortsetter å stige mer nå vil produksjonen derfra øke igjen. For 7. uke på rad nå øker antall aktive rigger. Tror dog at mange selskaper vil slite. Investorene har brent seg og en god del av fairway på feltene er tatt, men vi får holde et øye med det.

https://bakerhughesrigcount.gcs-web.com/static-files/27d3280a-8503-455f-b5df-7d331bcf1c15

https://www.marketwatch.com/story/baker-hughes-data-reveal-a-7th-straight-weekly-rise-in-the-us-oil-rig-count-2021-01-08
Jajaja
08.02.2021 kl 07:36 2243

Ny på Topp50-listen: SPAR KAPITAL INVESTOR AS 190.751 0,3%

Noen her som kan dele fullstendig liste? Hvor finner man den?
Redigert 08.02.2021 kl 07:42 Du må logge inn for å svare
Jajaja
08.02.2021 kl 08:21 2185

Ettersom "Spar Kapital Investor" har kjøpt, så regner jeg med at det også foreligger en teknisk fundert kjøpsanbefaling?
Redigert 08.02.2021 kl 08:22 Du må logge inn for å svare
d12m
08.02.2021 kl 08:30 2164

Men antallet aktive rigger er vel ikke i nærheten av det som trengs? Og da tenker jeg ikke på å øke shaleprod, jeg tror ikke antallet er nok til å opprettholde dagens produksjon. Tipper shale synker ytterligere mange hundretusen fat dagen i løpet av neste 6 mnd. Kanskje en hel million?

Jeg skrev det fordi trenden jo er oppover. Husk også at det står mange ferdige borede brønner som bare venter på å frakkes. Imidlertid har jo Biden sagt at det ikke vil bli nye boringer på føderal grunn, men etter hva jeg forstår vil ikke de tillatelsene som er gitt trekkes tilbake.

Jeg har ikke sterke meninger om dette. Skiferolje har betydd enorm og snudd opp ned på hele oljemarkedet. Tror de har vært på peak oil, men de kan også komme sterkt tilbake. Det er jo en stor teknologiutvikling med horisontaler helt opp i 3 km. Det kan være mulig at teknologiutviklingen fortsetter.

EDIT Ser nå at Brent runder 60 USD pr. fat. Da er det en del av dem som går med overskudd, men det er store forskjeller fra felt til felt og også innen felt. Break even varierer enorm.
Redigert 08.02.2021 kl 09:33 Du må logge inn for å svare
sulzrox
08.02.2021 kl 09:57 2012

d12m

Bruk litt tid på denne siden. Mye god info. Les pdf dokumenta. Her får du alle svara.
Permian felte er største.
https://www.eia.gov/petroleum/drilling/

Fluefiskeren skriv om "ferdige borede brønner" som kalt DUC. Veldig mange DUC som står klar til ferdigstillelse når kapasiteten og tiden er inne.

"Drilled but uncompleted wells, also known as DUCs, are oil and natural gas wells that have been drilled but have not yet undergone well completion activities to start producing hydrocarbons. The well completion process involves casing, cementing, perforating, hydraulic fracturing, and other procedures required to produce crude oil or natural gas."

Redigert 08.02.2021 kl 10:09 Du må logge inn for å svare

Sater på at oljeprisen ikke stiger noe mer. Risikerer at PEN faller tilbake til 14,- :-)
Rek2
08.02.2021 kl 16:03 1792

Kan kjøpe den for 16,30 nå så du fikk solgt denne på 16,00 :)
det ser heller ut til at vi når 61 Usd i Olja
Redigert 08.02.2021 kl 16:18 Du må logge inn for å svare

Fikk kloa i 10K for en "rimelig" pris men den ble jaggu meg rimeligere :-) Dumpet på 16,8 og hentet dem tilbake på 16,2 så for vi se i morgen om det var noe sjakktrekk eller om jeg lurte meg selv.

Redigert på FF sin oppfordring :-)
Redigert 08.02.2021 kl 19:45 Du må logge inn for å svare

Se på det ja. Kan ikke engang skrive skikkelig. Ikke rart jeg gjør det dårlig på børsen.

He-he. Greide ikke å la være. Synes det var et artig ord

Da nærmer det seg Q4. BWE først ut som vanlig 19. februar. Da får vi vite det som er verdt å vite om Gabon. Håper de kan si noe mer konkret om boreplan.

Så kommer PEN den 25. februar. Spent på Tunisia produksjonen. Håper de også manner seg opp ang. Salloum Vest og redegjør på en troverdig måte hvorfor dette bare ligger brakk.
Rek2
09.02.2021 kl 11:37 1243

Bra vi har deg Fluefiskeren,som holder styr på aktivitetene,eller mangel på sådan....
Håper vi kan se for oss oppsiden av 16 tallet nå frammover med olja stabiliserer seg på 60USD...

Takk til deg, men det er tid for nye produksjonstall fra Tunisia.

Gjennomsnittlig produksjon er nå svært svak med gjennomsnitt på kun 3535 fat pr. dag. Da er det ned fra ca 5000 ved Q3 presentasjonen. Cercina har en liten økning mens Guebiba er meget svak med er snitt på 1661 fat pr. dag. Den var jo oppe i vel 3000 rett ettter work-over. Dette er så lavt at det ikke kan skyldes decline alene. Av mangel av noe annet får vi sette det på kappa for ytterligere work-over.

http://www.etap.com.tn/fileadmin/prod_jour/Brut-010221.pdf

Alt er bruttotall. PEN sin andel er som kjent 29,4 % av dette. Det vil si 1039 fat pr. dag. Da vi gjorde dette kjøpet høsten 2018 var nettoproduksjonen ca. 2000 til sammenligning.
Redigert 09.02.2021 kl 16:04 Du må logge inn for å svare
sulzrox
09.02.2021 kl 17:00 995

Her går det unna.
Hva mener dere om prisen for kjøpene?

Be purchased at US$ 5.6 per 2P barrel (based on initial consideration) and US$ 2.6 per 2P+2C barrel

"Panoro will acquire i) a 14.25% WI in Block G, offshore Equatorial Guinea (the "EG Acquisition") and ii) a 10% additional WI in Dussafu Marin Permit ("Dussafu") offshore Gabon (the "Dussafu Acquisition") (collectively, the "Assets"). Completion of the EG Acquisition and the Dussafu Acquisition, respectively, are not inter-dependent."

"Through the Acquisitions, the Company will increase its net interest in its core asset Dussafu from 7.5% to 17.5% and achieves significant diversification through the entry into Block G, offshore Equatorial Guinea, which comprises six producing offshore fields through the Ceiba and Okume Complex assets."

https://live.euronext.com/nb/product/equities/NO0010564701-XOSL/messages#CompanyPressRelease-3950332
Redigert 09.02.2021 kl 17:01 Du må logge inn for å svare

Det var jo kjempestore nyheter. Synes du kan åpne en ny tråd for den. Jeg rekker ikke å lese meldingen skikkelig før om et par timer, men det ser jo veldig spennde ut. Endelig skjer det noe på M&A siden og økt andel på Dussafu er jo berre lekkert.

Hva tenker dere om emisjonen og måten den er satt opp?

Jeg tror boken er fulltegnet før kl 20 på en kurs noe lavere enn dagens sluttkurs. Tipper 15,00.

Emisjonen gir mulighet til å ta en posisjon eller øke en eksisterende. Det er litt tungt over børs. Se bare på dagens lave volum på snaue 243 tusen aksjer.
Redigert 09.02.2021 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
bmw5
09.02.2021 kl 17:14 893

Panoro blir den nye kongen på kontinentet Afrika.