NANO: Trading med Korsar


På oppfordring fra Scoopfinder starter jeg herved tråden "Trading med Korsar" :-)

Først, la en ting være klart: All kortsiktig trading krever bortimot fulltids engasjement for å unngå å bli jevnlig sittende med postkassa i skjegget (som en vittig sjel fant han hadde blitt offer for på Oslo Børs). Og det krever kunnskap og opplæring for å unngå å begå klassiske feil.
Eller i praksis: Redusere tabbefrekvensen så mye som mulig. For en rekke forhold kan ikke forutses, og da må man ha en etablert metode for å ta et kontrollert tap (før det blir større).

Jeg har i noen år jobbet opp en såpass formue at jeg kan bruke all tid som investor, der hoveddelen av verdiene ligger i en miks av langsiktige instrumenter (fonds, eiendom, derivater, et knippe utvalgte langsiktige aksjeposisjoner i olja, osv.). Disse forholdene tar jeg stort sett ikke opp til diskusjon på HO, der er det selvsagt mer interessant å diskutere børsens løpende utvikling og drøfte åpninger så vel som risiki.

Jeg forutsetter at de fleste som leser dette på HO er folk som driver med aksjer på si' og bruker en nettleverandør til å handle gjennom. En undersøkelse for ca. 10 år siden fant for eksempel at en typisk Nordnet-kunde ser slik ut: Mann, cirka 40 år, bor i storby, har i snitt verdipapirer for 200.000 kroner – både aksjer og fond, handler to til fire ganger pr. måned og hver handel er i snitt på 100.000 kroner. Dagens bilde er neppe særlig annerledes, kanskje litt inflasjonsjustert, og flere utenfor storbyene skal visst nå være involvert enn for ti år siden. Eksploderende nettbruk fjerner de klassiske geografiske forskjellene og barrierene på allmenn tilgang til finansmarkedet.

Ingenting av dette "brukerbildet" passer på meg, siden jeg lenge har drevet med finans på heltid. Og med betydelig større beløp. De fleste på HO gjør nok ikke det, og i alle fall ikke det man kaller profesjonell daytrading. Det foregår for øvrig bare i noen få lukkede miljøer her til lands, og jeg liker ikke, som med shorting, prinsippet av etiske hensyn (se videre).

Derimot tror jeg mange av dem som forteller om trader og klipp her på forumet gjerne også gjør dette. Utlagt: De som kjøper en post på antakelse om at den vil stige, og sitter eller hopper av alt etter hvordan det går. Det er nok mønsteret for mange. Men hvor skolert og systematisk er man? Hvor mye går på hogg og belegg og raske antakelser uten skikkelig forhåndsgraving? Og hva med dem som "går i lås" på visse aksjer? Jeg har her fått mye kjeft for å kritisere dem som driver gjensidig oppbygging rundt en aksje, og som overbeviser hverandre så lenge - så mye - at man ender som patetiske klamrere.

Dette er IKKE en intelligent måte å operere på i aksjemarkedet: Selvsagt skal man hoppe av aksjer som faller og faller. Jeg gjentar regnestykket alle bør ha i hodet hvis de tenderer til å drive klamring: En aksje som faller 50% krever at den må stige 100% derfra for å komme tilbake til starten på fallet. Hadde folk forstått dette bedre, hadde de kanskje hatt litt mer sympati for mine advarsler om å hoppe av i tide. Alle forstår at dette er viktig for å unngå barnebidrag - men forstår de hva det koster å ikke avbryte en aksjesits?

Måter å daytrade på:

1) Profesjonell (institusjonalisert) daytrading
Dette betyr at man anvender algoritmebasert robotstøtte og lar de store talls lov (hastige handler med små marginer) systematisk melke ut en brukbar dagfortjeneste. Dette er imidlertid ikke særlig sexy, medfører av og til uetisk manipulasjon i markedet, og leverer sjelden større enkeltklipp.

2) Manuell håndtering av kvikke enkeltposter
Dette er min foretrukne tradingmodell:
- er ikke inne løpende med roterende robotposter, men sikter ut en eller flere aksjer man grundig studerer mønstrene for, og prøver å time inn- og utganger iht. dette
- jeg kan typisk foreta 3-10 trader i 2-3 utvalgte aksjer per dag
- avhengig av økonomiske muskler kan man kjøpe ganske store poster (men NB: aldri større enn man tåler å tape)
- jeg er likevel (som robotgutta) sjelden ivrig etter å sitte natten over hvis det kan unngås, men noen aksjer er ikke så dag-sensitive, så noen ganger venter jeg ut en forventet profitt både 1 og 2 dager før realisering

Jeg syns daytrading er kjempegøy, holder meg analytisk på tå hev, inspirerer til dypdykk i utvalgte aksjer (for å lese/forutse mønstre), og kan gi gode inntekter hvis man kjører en konsistent og disiplinert plan, og ikke lar personlige anti- og sympatier overfor en aksje undergrave en nøytral analyse (dvs. hvordan man kan tjene på aksjens bevegelser).

Grunntesen for alle som i fullt alvor lever av egen aksjehandel er:
- Kom deg ut av fallende aksjer snarest mulig. Verden er full av andre muligheter.
- Hvis du ikke ser det, har du låst deg mentalt for mye til en aksje. Da bør du heller spille lotto.

Hvis dette fører til konstruktive kommentarer, kan vi evt. komme tilbake til en del spesifikke trading-teknikker og strategier som anses som fornuftige.
Redigert 05.10.2018 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
aborum
05.10.2018 kl 10:48 6750

Svært at tage en selvbestaltet ekspert seriøs, når vedkommende sælger 9.000 aktier på 49,00, hvorefter aktien fortsætter op til 58,00; en middelmådig trader havde delt denne pulje op i 3 seperate poster á 3.000 aktier og solgt over en periode for bedre GA.

Iøvrigt vil jeg understrege, at al empiri peger på at ingen er i stand til at forudsige den fremtidige prisudvikling, da ingen kender morgendagen. Man kan som trader gøre sig nogle antagelser omkring historikken i et papir og den informationsstrøm, der er tilgængelig her og nu (hvilket selvsagt kan give en form for statistisk grundlag om hvorvidt prisudviklingen går op eller ned). Der er givet nobelpriser til folk, der har forsket i forskellene mellem traderes forventninger til egne evner og markedets reelle bevægelser og der er ingen statistiske data, der peger på at man konsistent er i stand til at forudsige bevægelserne i markedet.

Med andre ord, set over en længere periode (10 år), vil den generelle investor være bedst tjent med at handle i indekser (fx ETF'er) og generelt forholde sig roligt. At følge aktiemarkedet dagligt kan være en utrolig belastning rent følelsesmæssigt, ud over den tid man veksler fra mere tjenelige formål. Ofte hører man om investorer, der har ramt akkurat den rigtige aktie og tjener en god mønt, mens andre mener de kan opbygge en portefølje, der kan slå markedet på lang sigt. Specielt den sidste gruppe af investorer ender med at vælge (mange af) akkurat de samme aktier, som indgår i indekser, hvilket eliminerer grunden til at man handler enkeltaktier.

Jeg er ikke daytrader, men jeg handler løbende i markedet (der kan gå mange dage, hvor jeg ikke handler, og dage hvor jeg handler mange gange). Det er min overbevisning, at det er muligt at finde enkeltaktier, der over en kortere periode kan give et bedre afkast i markedet end ved at sidde i et indeks - men dette giver en markant øget risikoprofil. Den eneste store forskel på en stærk trader og en almindelig investor (jfr. Korsars eksempel) er at den stærke trader har kapital til fortsat at udnytte mulighederne i en korrigerende aktie (dvs. fortsætte med at sænke GA), og efterfølgende gøre det nemmere at udnytte en evt. kommende positiv korrektion.

Med andre ord, man vælger første indgang akkurat lige så dårligt som alle andre, men har kapital til at reducere problemet mod at tage en større risiko i det enkelte papir. Denne strategi følger jeg, når jeg handler, velvidende at man på et tidspunkt risikerer at stå med en markant overeksponering i et enkelt papir. Jeg køber altid - altid - af mindre ordrer for at få den optimale GA; hvad angår salg, er dette mere blandet, men ofte sælger jeg også af mindre ordrer.

God diskussion, men være varsom med at tillægge tradere for megen kompetence; det er kapitalen der gør forskellen. Jeg håber dette ydmyge indlæg giver anledning til at reflektere lidt over egen vurdering af egne evner i markedet.
Redigert 05.10.2018 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
Korsar
05.10.2018 kl 10:56 6721

aborum,
bortsett fra noen faktafeil (det var bare litt over 7000 som ble solgt på 49) lanserer du her et konstrukivt innspill til debatt som er helt gyldig for trading: Hvordan optimaliserer man posthåndteringene?
- er det noen ganger lurt å dele opp (jfr.- aborums eksempel) en større post?

Men husk: Det er to måter å "dele opp" en post på:
- faktisk dele den opp iht. aborums eksempel
- "dele opp" med en annen teknikk (med samme formål): bruke skjult volum i kjøp/salg-oppsettet. Å kjøre skjult volum krever imidlertid at man kjører store nok poster (over kr. 100.000). Jeg gjorde nettopp dette i min refererte handel, altså akkurat det aborum sier, men med en annen metode :-)

PS: Bruk av skjult volum var for øvrig helt sentralt for å klare å dra gjennom de 9000 dagen etter, som ble kjøpt på 51-tallet og solgt på 56-tallet. De som ikke mestrer bruk av skjult volum vil være veldig handikappet i handel med nokså illikvide (lavvolum) aksjer som NANO i en trade


Redigert 05.10.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
aborum
05.10.2018 kl 11:13 6665

Skjult volumen sikrer ikke en bedre GA; endvidere kan alle med adgang til granuleret level 2 information i markedet se, at en sælger ligger med skjult volumen. Med andre ord, man forsøger at signalere på overfladen til tradere uden denne mulighed - alle andre, herunder algotradere (robotter) har et fuldt overblik.
Redigert 05.10.2018 kl 11:14 Du må logge inn for å svare
Korsar
05.10.2018 kl 11:18 6739

aborum,
igjen, relevante poenger. Men husk at jeg opererer med flere aksjer og flere trader på en gang. Alene. Derfor bruker jeg av og til grep innenfor det muliges kunst. Og da er noen ganger mer røffe grep påkrevet for å klare å håndtere alt på en gang, hvis det drar seg til. OK?
Korsar
05.10.2018 kl 13:24 6620

Jeg tror BWO kan komme litt tilbake etter en litt svak uke (i alle fall ifht oljeprisen). Jeg har sittet med dagens aksjepott siden sommeren 2016 (kjøpte den først med langsiktige hensikter i 2015 men flyttet litt ut og inn før jeg tok "fast plass"). Dette har gjort at jeg kjenner aksjen ganske godt nå.
Som jeg har nevnt før; nettopp av den grunn er det ikke uvanlig å også trade i aksjer man sitter mer langsiktig i.
Jeg skranglet tidligere i dag sammen en post på 7600 aksjer på nedre/midtre 61-tall, samtidig som jeg hanket inn mer DNO (som ligger uforklarlig lavt på disse oljeprisnivåene). Syns olja er en grei risikospredning i det korte bildet, da jeg er ganske tungt eksponert både i farma og finans der nå.
Redigert 05.10.2018 kl 13:25 Du må logge inn for å svare

Kjempebra Korsar :-)
Respekt !
Gleder meg til å følge tradene dine.
Lykke til. Ingenting gleder meg mere enn om du lykkes
Korsar
05.10.2018 kl 13:37 6577

aborum,
etter en lang, god kommentar lenger oppe avslutter du med at "være varsom med at tillægge tradere for megen kompetence; det er kapitalen der gør forskellen".
Takk for at du nevner det, for det kan ikke udnerstrekes nok: Man bør alltid ha minst den samme sum disponibel til å "pynte" på en litt forkjært inngang, hvis man ser at det kan være smart (i praksis at man kan snitte ned på dipper, og så tåle å sitte til man er i pluss igjen).

NB: Slik "snitting" gjør man aldri uten at man kjenner aksjen så godt at man har et robust vurderingsgrunnlag i bunn. Det er nemlig mange som har snittet seg til fant fordi de ikke så tidsnok at en bunn var i ferd med å ramle ut...
Korsar
05.10.2018 kl 13:50 6538

Apropos "manipulering" av aksjekurs, noen tradere er veldig flinke til å lese når det sitter en klynge nervøse stoplossere i en aksje, og spiller dem rett ut med å rotere taktiske poster, før de kjøper en mye større post når aksjen er nok senket. Er du flink å følge med en aksje, kan du selv slenge deg på slike fram-manipulerte dipper.

Men slik "manipulering" er helt lovlig, man bare bruker de brikkene som er utdelt på en strategisk måte.
Eksempelvis kan vi også se på noen andre strategier bak uforståelige kurssenkinger: Farma er yndete objekter for kursmanipulering av to hovedårsaker:
- lett å skremme folk ut (karakteristisk for typisk risikosektor)
- lett å pumpe opp rallies pga. bransjens egenart (utviklingsløp); "oi, de har visst lykkes med en kjempemedisin""-typen

De som kan dette tjener penger på farma i alle retninger, mens de som sitter fastklamret bare blir bitrere og bitrere SIDEN FARMA HAR STOR SANNSYNLIGHET FOR Å GÅ I DASS TIL SLUTT (ca. 1 av 7 selskaper når full kommersfase): Etter de klassiske premature ralliene ("oi, de har visst lykkes med en kjempemedisin""-typen) får man nemlig nesten alltid lange og dype nedturer. En liten gjeng vil likevel alltid sitte og mene at "alt blir bra om 2-4 år" eller lignende og at "bare idioter hopper av nå". Problemet er at de har lav statistisk støtte for dette. Og ikke minst: Hva kunne de ikke ha brukt kapitalen til i disse 2-4 årene? NANO har for eksempel vært i overordnet falltrend siden des. 2016, og langt mer enn halvert siden emisjonen på 114! Dette er viktig å ha i bakhodet før man gifter seg for tidlig - og for fast - med et selskap.
Redigert 05.10.2018 kl 13:52 Du må logge inn for å svare
heilo888
05.10.2018 kl 14:27 6487

Om man har tjent eller tapt på en aksjeinvestering er avhengig av tidsintervallet man ser på.
Eksempelvis har min investering i Nano økt med 375% på 3 år, mens Dr. Stockmans investering har økt med ca. 450% på 3 år! Dette til tross for at kursen er mer enn halvert fra toppen.

I PCIB har min investering økt med over 400% de 2 siste årene til tross for den kraftige nedgangen den siste tiden.

Er liten tvil om at det er mest profitabelt å sitte tålmodig over flere år i biotek-selskaper med lovende teknologi som man følger tett og kjenner godt.
(Tradet kortsiktig i ca. 30 år uten det på noen måte ga samme avkastning som overnevnte strategi).

Kjøp av Nano og PCIB på dagens kurser vil også være et kjempekjøp sett i et perspektiv på 3 år fra nå.

Hvordan klarer du å selge norske aksjer på en søndag?

Ref tråden til brukeren Statoil! ?

På kirkekaffen, selvfølgelig. Alt er mulig om man er frekk nok ;-)
aborum
05.10.2018 kl 16:21 6347

Hybriden her er at man trader flere aktier ind, der efterfølgende lægges som værende langsigtede. Dette har været en virkelig god strategi for undertegnede og jeg vurderer ud fra tradinghistorikken, at dette har givet mig en betydelig portion frie (langsigtede) aktier i flere selskaber. Dette gælder for de selskaber, hvor man føler der er fuld pejling på fundamentalerne. Jeg ser ingen problemer i at man delvist sælger ud i perioder, hvor man (som Korsar nævner) næsten med statistisk præcision kan se, vil komme en ventefase med faldende kurser (metaltræthed), hvorefter man samler dele af positionen op igen. Det vigtige her er, at man ofte bør arbejde med en begrænset del af positionen i et papir, for at sikre en grad af upside og billet, hvis toget går.

Jeg kan også pege på selskaber, hvor jeg med rette har tradet kortsigtet (swing) og været heldig (bemærk brug af ordet heldig/forsigtig) med indgang - og undgået massive kursfald, der ellers havde trukket betydeligt ned i den samlede gevinst og krævet, at man har været låst i en længere periode.
Titleist
05.10.2018 kl 16:26 6330

Fin sluttauksjon.
Noen roboter der som fikk kjørt seg litt. Videre opp på mandag tenker jeg. Da kan shortepakket få løpe etter..
bateman
05.10.2018 kl 16:37 6304

Nano handler om Archer-1, så før det kommer resulatater fra det studiet kommer aksjen til å ligge i intervallet 40-70.
Snakkes på AACR i 2020.
Redigert 05.10.2018 kl 16:38 Du må logge inn for å svare
Logdec
26.07.2019 kl 14:06 5373

Korsar,

Tar spørsmålet på denne tråden siden det passer bedre (ref NANO tråden som du har skrevet på i dag)
Du sier du vil lempe ut 22k på 38-39kr, dagens volum er veldig lavt og pr i dag vil beholdningen din utgjøre 1/4 av omsetningen. Antar du forventer et økt volum for en slik Trade, ser du for deg en slik økning basert på TA?

Basert på handlingsmønster, ser du om noen ønsker denne aksjen ned?

Har forøvrig fulgt deg i noen år og sett at flere av dine analyser har slått inn.
Redigert 27.07.2019 kl 02:06 Du må logge inn for å svare
Korsar
26.07.2019 kl 15:27 5291

Logdec,
morsomt at du leter fram denne tråden, som snart er ett år gammel!

Ditt spørsmål er om man kan forvente hjelp av volumøkning ved salg av tradepost?
Ja, vanligvis har NANO hatt en ganske bra volumøkning ifm. kursoppganger på flere kroner (som det vil være snakk om hvis aksjen går relativt raskt til 39).
Jeg forventer derfor å få drahjelp til å selge mye av mine 22k ganske greit hvis det blir aktuelt. Det har gått greit i tidligere situasjoner, selv der man innledningsvis har hatt lavt volum (sånn som nå, inntil videre). Man selger jo bare når det drar seg til med handelen, og man må beslutte om det betyr opp eller ned etter hvert. Jeg selger derfor før volumet faller for mye igjen.

I en mer likvid aksje må man selvsagt tenke annerledes.
Eksempel: Jeg har brukt mye DNO til dagtrade, stort volum, bra volatilitet og ikke minst; tolkbart forhold til oljepris og øvrige makroforhold. NANO er p.t. helt annerledes, her må man stole på bra vurdering av tekniske forhold hvis man skal gidde å prøve på profitt i aksjen underveis i denne sideveis fasen.

Om noen driver og skviser aksjen ned?
Nei, det er det slett ikke lett å konkludere med ut fra handelsmønsteret. Tvert i mot har vi siste året - etter at piffen stort sett gikk ut av både volum og kurs - sett ulike situasjoner der noen har prøvd å lure aksjen opp med små poster, for derpå å få salg på en aggregert post. Men dette er handler som bare summerer seg til noen hundre aksjer. Dette har jeg tidligere derfor forklart med "BI-leker"; BI-studenter som prøver å leke litt med sine studentpenger, kanskje i en intern kappestrid?
Noen større kampanjer styrt av tyngre aktører kan jeg med hånden på hjertet ikke si at jeg har sett. Det blir litt for konspiratorisk/paranoid for meg, og lanseres nok gjerne helst av folk som har tapt mye i aksjen.

Forsiktighet med å tro oppgang i utviklingsaksjer er særlig varig (før mulige kommersialiseringstidspunkter):
Anbefalt strategi for utviklingsaksjer i flere erfarne trademiljøer (så lenge man er i god avstand til reell kommersialisering; hvilket man har vært de siste 2,5 år i NANO, tross de vedvarende ropene om tog som går...) har vært å sikre ut gevinst når en viss margin er oppnådd for så å hoppe inn igjen når ny, lavere kurs foreligger. Dette har selvsagt vært den mest lønnsomme strategi de siste 2,5 år. De som har sittet passivt på nedover fra topp har jo tapt over 70% på det. Jfr. at vi har i den perioden hatt en overordnet fallende hovedtrend fra over 120 til dagens 36-nivå, kun avbrutt av korte ufunderte oppbrudd med påfallende fall, til enda laverer nivåer. Overordnet fallinje de siste 2,5 år er udiskuterbar og konsistent, og bør respekteres som et ikke-konspiratorisk faktum.

Forøvrig ser man at de som ovenfor skriver at de hamstrer (altså de samme som har hevdet at det uansett er feil å hoppe av, fordi alt blir så bra til slutt) er selvsagt ikke enige med meg. I tillegg skriver de at de akkumulerte hardt i sept-okt ifjor, men i så fall måtte de betale nærmere 60 kroner for aksjen. Ikke særlig god butikk å sitte med, siden aksjen er ned rundt 40% siden dengang. Disse kunne imidlertid tatt en solid profitt om de hadde solgt seg ut på den kortvarige oppturen noen få uker i november 2018 før aksjen stupte ned til fallende hovedtrend igjen. Jeg noterte imidlertid ikke at noen av disse rapporterte salg, de var tvertimot rasende på meg fordi jeg mente man absolutt burde sikre profitt når en framskrevet hovedtrend var såpass tyngende og bare ventet på å slå inn igjen..
Redigert 26.07.2019 kl 15:31 Du må logge inn for å svare
Logdec
26.07.2019 kl 16:18 5226

Takk for et utfyllende svar.

Jeg registrerte den 16.07 at vi fikk plutselig en uventet økning med påfølgende fall. I en aksje som NANO som flere sitter og venter (noen i aksjen og noen klart til å kjøpe) vil du kunne generert en god dags trade med 22k basert på å «leke med markedet»? Du skriver i tidligere poster om markeds psykologi og jeg vil anta at NANO’ere er enkle bytte for de som kan knepene.

La oss si du ønsket inn med 22k den 16.07, ville du greid en slik kursoppgang og kommet ut med en fin gevinst?
Korsar
26.07.2019 kl 16:56 5176

Har ikke handlesloggene foran meg nå, og det er vanskelig å kommentere generelt på dette.
Hovedprinsippet mitt (kun for utviklingsaksjer i limbo/sideveis vaking, andre aksjetyper krever andre strategier) før jeg går inn i en trade er:
a) først; skaffe meg oversikt over hva som er "avviks-terskelen" for aksjen ifht en løpende snittverdi; dvs. er aksjen AKKURAT NÅ høy eller lav i fht dette?
b) kjøpe når jeg finner at aksjen er "terskel-lav", selge straks en gitt margin er nådd

Logdec
26.07.2019 kl 20:35 5067

Takk igjen for svar.

NANO har tidligere hatt et handlingsmønster som var ganske forutsigbar iht flere på forumet. Av det jeg kan se så er det mindre forutsigbarhet nå enn for ett år siden.

Mener du har tidligere beskrevet denne svingningen, men jeg finner det ikke igjen på forumet. Har du lyst til å utbrodere denne type trading, evt generalisere denne type signatur?

Ved dagsslutt ser vi ofte en dipp i kursen, er dette intradagskreditten som slår inn når dagstradere trekker seg ut?

focuss
26.07.2019 kl 21:02 5039

"The trick is to understand the tru value og your stock." Forstår man det så er mann på trygg grunn.Noen ganger kan man få inntrykk av at de som forstår en liten flik av nano tror de forstår alt som er verdt å vite. Jeg er en av dem. Jeg tror at om Archer 1 blir en suksess så tror jeg Nano blir en suksess. Mange tror det, men det hjelper ikke stort. Foreløpig. Får vi rett i det så er alt trader snakk bare bullshit. Tar vi feil så har traderne vunnet. Fasit venter vi på.
Panis
26.07.2019 kl 21:10 5022

Tipper traderne taper på oppløpet i de fleste pharma aksjene...
focuss
26.07.2019 kl 21:12 5021

Nå var ikke innlegget over en bekreftelse på at jeg er langsiktig og overhode ikke trader. Selvfølgelig mistet jeg mye av troen på selskapet etter historiens dummeste løgnseanse ved Lugano 17. Det stimulerte selvfølgelig salgs lysten. Så har jeg nå et par tusen aksjer på lavt 30. Flere blir det ikke før det kommer facts som rettferdiggjør det. Har i bunn en tro på at Nano vil lykkes, men med behov for mer cash så er det ikke fristende å gå inn med mer nå.Men et selskap å følge med på.
focuss
26.07.2019 kl 22:10 4954

Bare for å klargjøre. I PHO er jeg selvsagt langsiktig. Der er jo alt på plass for en ekstraordinær vekst i mange år fremover.
focuss
26.07.2019 kl 22:25 4923

I biotech i utviklingsfasen tror jeg de aller fleste er enige om at de har gjort en investering hvor risikoen for å tape alt, ikke bør stikkes under en stol. En ikke ubehagelig risiko det. Den risikoen påvirker selvfølgelig prisingen av aksjen.
Sydney
26.07.2019 kl 22:37 4896

Backtrading med korsar. Hehe
Logdec
27.07.2019 kl 01:34 4772

Nå ble Korsar blokkert av flere på en annen tråd og jeg registrerer at flere velger å drive med «små prat» her. Denne tråden handler om trading og NANO. Om dere har trading relevant erfaring så kom med det. Småprat kan dere vel ta på andre NANO tråder. Jeg sitter med en solid post i NANO som antagelig hadde økt om jeg hadde hatt bedre innsikt i det som Korsar beskriver over.

Om dere ikke finner tema interessant - bruk tiden på andre tråder.
Kula
27.07.2019 kl 10:03 4624

Korsar med enda en bruker?
TeeJay
27.07.2019 kl 12:46 4519

oida..

Folk blokker Korsar og gidder ikke lenger å kommunisere med ham.
Så da bare slipper han løs flere av sine imaginære beundrere og skaper sine egne dialoger istedet..
Hjelp.
Dette er verre enn man fryktet tror jeg
JMan19
27.07.2019 kl 16:21 4430

Èn av definisjonene på narsissisme.
Redigert 27.07.2019 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
Gorgen1
27.07.2019 kl 20:39 4335

Det er vel akkurat det Kostar farer med på andre tråder .. ødelegger de fullstendig altså...

Korsarm er blokkert. Ikke engang autokorrecten min liker han :D
Korsar
28.07.2019 kl 13:21 4080

Simpelt gjort mot Logdec å begynne å mistenke ham for å være et ekstra nick jeg har.
Faktum er at han har gjort den store synd å stille saklige og relevante spørsmål om trading på en tråd jeg startet i fjor, og at vi to dermed kom i en konstruktiv dialog.
Det er visst mer enn hva som kan tåles av saklighet?
Dessverre er det de med denne dårlige oppførselen som kommer dårligst ut, men dessverre også forumet som sådan, der det fremdeles må anses komplett umulig å drøfte NANO saklig uten at hatinnleggene strømmer på.
Kongen
28.07.2019 kl 22:38 3887

Stakar Korsar. Er de slemme med deg?
Hvorfor skal han finne frem en 1 år gammel tråd for å diskutere saklig med deg?
Logdec
28.07.2019 kl 23:53 3816

For omkring ett år siden stater han tråden (med flere gode innlegg fra andre) og den er relevant for mine spørsmål. Ønsket ikke å «ødelegge» en annen tråd, derfor løftet jeg denne. Her kunne jeg fått svar på den info han / andre er villig til å gi uten masse støy.

Etter å ha sittet trofast gjennom opp og nedturer ser jeg nå at det er på tide med trading pott. For de av dere som alltid treffer bunn og topp - all honnør. Vel, jeg er ikke en av dere og så lenge noen er villig til å diskutere så utnytter jeg muligheten her inne.

Så enkelt


Korsar
29.07.2019 kl 13:04 3668

Logdec,
hvis du nå tenker at du skal prøve deg som trader, så er det ett overordnet prinsipp jeg først vil peke på:
Respekter trend!
Utlagt:
1. Skygg unna aksjer i fallende trender, det er dårskap å tro at man PÅ EGEN BASIS kan klare å godt nok vurdere når en aksje har bunnet ut, og dermed hoppe inn for å fange en rekyl. Sannsynligheten for at det bærer videre nedover er større! Det er sjelden tilfeldig at en aksje har falt en stund, og kan derfor lett falle videre en stund til, selv om den allerede ser veldig "billig" ut. Jfr. de som i fjor sommer (på 60+) ropte her at NANO hadde bunnet ut, og at de nå akkumulerte på harde livet. Ja, var det lurt?!
2. Følg oppgangstrender, sannsynligheten er da større for å få med seg en del av oppgangen videre. Dvs. at du går inn når bunn ser mer tydelig ut til å være nådd enn at man hopper inn i et pågående fall. Det lille du taper i oppgang på dette, vil over tid vise seg meget fornuftig!
3. Hvis det ikke er spesielle grunner til at en aksje skal gå ufortrødent videre: Ta gevinst i tide! Det er bedre med en OK gevinst enn å sitte på videre til en ny nedtur og håpe på at det snur. Husk: Et 50% fall krever 100% kursoppgang for å komme tilbake til start!!
4. Oppsummert moral: Litt kjedelig kanskje, men å henge seg på en vinner og selge den når det ser ut til å toppe ut for en stund, er historisk sett det lureste man gjør - SOM TRADER

5. Som mer langsiktig INVESTOR gjelder helt andre fornuftsprinsipper, det kan vi ta på en annen tråd hvis det passer
6. prøver du deg i risky aksjer; sett deg grundig inn i stoploss-instrumentet - det kan redde deg fra et stygt fall mens du er på toalettet :-)
PS: men ikke sett SL for tight, da kan du fort ende som ufrivillig selger.

PS2: Som jeg skrev for 3 dg siden, så er DNO en favoritt hos meg på trading, da den har alle "dyder" for dette, og er blant de mest "tolkbare" ifht makro/oljepris. Nå har den gått nesten 7% siste uken bl.a. på resultatforventninger, så der har jeg valgt å sitte for å få med mer, ikke minst siden den nå går motstrøms på oljepris. Da har den sterk sentimentstøtte i markedet. Og volumet er så bra at du kan sikre ut opp til 1 mill omtrent på rappen om du velger å kvittere ut.
Redigert 29.07.2019 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
Kongen
29.07.2019 kl 15:29 3589

Så du vil begynne å trade nå som resultater nærmer seg? Men du har sittet stille gjennom transport perioden der selskapet meldte selv at det kom til å bli ørkenvandring? Det høres ikke veldig logisk ut?
Logdec
29.07.2019 kl 16:49 3516

Korsar,

Takk igjen for svar.
Kommer med noen flere spørsmål senere.

Kongen
Som jeg skriver over så er det snakk om en trading pott av NANO aksjene . Er nok som andre NANO’er inne i også PCIB samt andre bioteknologi aksjer. Er fult klar over at det kan dra seg fort oppover, men hvis vi ser på PHO og Algeta så snakker vi ikke om overnatta flere hundre prosent.

Har registrert at flere selger seg ut før q-presentasjonene siden markedet historisk ikke er overbevist- kjente faktor at TTT. Bare denne enkle traden hadde antagelig doblet beholdningen i ørkenvandringsfasen for NANO...

Har du noen gode trading knep , Kongen, del de gjerne.De resultatene du snakker om fikk vi i 2016, 2017, 2018 og 2019. Vi vet jo hva Betalutin gjør. Vi vet effekt. Vi vet CR. Vi vet ORR. Vi vet alt.

Da mener du at de tidligere resultatene er grunnløse og at du nå ser frem til "nye og spennende" resultater.

Med mindre du snakker om DLBCL.

Kongen
29.07.2019 kl 23:19 3267

PHO har jeg ikke peiling på, annet enn at de har rotet rundt med en godkjent medisin som de ikke har klart å selge.

I algeta var det vel akkurat 2 over natta hendelser som økte kursen betraktelig? Partner og oppkjøp. Tiden i mellom disse kunne blitt brukt til å trade ja, men jeg er ikke villig til å risikere å gå glipp av så store oppganger for å trade til meg et par prosent i uka. Grunnen til at de fleste sitter long i biotek er jo akkurat disse over natta stigningene som danker ut alle verdens tradere?

Proffe tradere er fornøyd med 2-4% fortjeneste hver dag, og for at disse 2-4% skal utgjøre noe som helst så bør du minimum trade med 1 mill. Og volumet i biotek er kun høyt i perioder med rykter eller data slipp. Så for å tjene nok til at det er verdt risikoen å gå glipp av en over natta stigning så er ikke nano en bra aksje å trade i. Ja, det kan kanskje passe småsparere som ikke har jobb å trade i nano, da de har tid til å følge med fra kl. 9-16.30 og treffe på et par trades.

Så min anbefaling er å sitte long i biotek med hele potten og heller finne andre aksjer med høyt volum og som er langt unna en emisjon å trade i.

Og å tro på at Korsar er en god trader som treffer på alt er som å tro på nissen. Ifølge han selv så har han en treffprosent på nærmere 100 ifølge det han skriver her inne. Men alle tradesa han har gjort og meldt i forkant har han bommet på. Så det er kun trades meldt i etterkant av markedet han er sjukt god på. Aka backtrading.
Kongen
29.07.2019 kl 23:29 3251

Resultatene vi har fått til nå er delmål. Resultatene vi har i vente blir fasiten og legger grunnlag for blant annet prising av produktene som igjen vil påvirke aksjekursen. Ja vi vet at nano er sykt lovende, men sykt lovende er ikke det samme som at ingenting galt kan skje. Er en grunn til at biotek er høyrisiko og kun 1 av 10 selskaper eller noe kommer gjennom nåløyet.

Hele kommentaren din er så hårreisende tilbakestående at jeg ikke skjønner hvorfor jeg svarer deg engang