Siste mulighet!


Bytt ut ....... med selskap og tenk dere om før dere selger
Denne meldingen løftet aksjekursen i ...................eksplosivt- Siden så har det vært et eventyr- Hyard blir vel tømt for aksjer på et blunk, da det er så få- Hydrogenselskapet er stiftet-Ikke lenge før det smeller opp-

Siste mulighet i dag: Slik kan du få gratis i ...............grønne selskaper.
................børsnoterer to selskaper som forsøker å ri den grønne bølgen i aksjemarkedene. Andre grønne selskaper har økt mye i verdi etter børsnotering, og i dag er siste sjanse til å sikre seg fornybaraksjene før børsnotering.
Amore
22.01.2021 kl 15:01 404

Takk- UI

Havyard etablerer nytt selskap for hydrogendrift av skip
Havyard-konsernet vil samle kunnskapen og kompetansen rundt hydrogendrift av større fartøy i selskapet Havyard Hydrogen.

Det melder Havyard Group torsdag.

En liten påminnelse er på sin plass- En stund siden -Selskapet er etablert nå:

Havyard-konsernet har i flere år drevet forsknings- og utviklingsarbeid for hydrogendrift av større fartøy, blant annet gjennom et Pilot E-prosjekt, for å utvikle et storskala maritimt hydrogenprosjekt. I 2021 vil det første systemet være klart til prinsipiell godkjenning. Kunnskapen og kompetansen blir nå samlet i det nyetablerte Havyard Hydrogen, heter det i meldingen.

Jeg er ikke sur på deg, var bare et godt råd 😊

Amore, ville vært forsiktig med å ordlegge meg slik.

Dette kan fort tolkes som enten:
1. Innsideinformasjon
eller
2. Villedende informasjon

«I dag er siste sjanse til å sikre seg fornybaraksjene før børsnotering» Hvor har du denne informasjonen fra?