ELE - Det som er forventet å skje i 2018/-19


Markedet har ikke premiert de forskjellige triggerne som forventet - men det har nok mye med rekkefølgen de er kommet i sammen med diverse forsinkelser og ikke minst at enhver oppgang har nærmest blitt kvalt av BO og av samme grunn er moderasjonsavtalen av 30.08 kommet på plass hvor BO har forpliktet seg til å ikke selge mer enn 10% av det totale volumet over en 6mdr periode.

Gjennom det så vil vi nok kunne merke at salgspresset vil avta i perioder noe som vil gi rom for flere og sterkere kursøkninger og ikke minst at kursen fremover vil kunne stabilisere seg lengre på høyere kurser etter at den er blitt trigget når nedsalget nå vil være begrenset.

https://www.elementasa.com/news/2018/element-utsetter-transje-2-av-den-konvertible-l%C3%A5nefasiliteten-med-tegningsretter

Når det kommer til den strukturerte asset linked token så er det ingen av oss her på forumet som kan forutse hvordan den blir bortsett fra at inntjeningen vil være magrere enn gjennom en asset backed token fra egne gruver. At noen i frustrasjon mener at denne kun er en svada og at selskapet farer med løgn når de melder at de er i ferd med å sluttføre forhandlinger med andre gruveeiere så faller jo det på sin egen urimelighet da majoriteten av Iron Ore produsentene rundt om har en noe lavere IRON kvalitet enn AMI og av samme grunn er den kvaliteten valgt for denne token slik at man gjennom det får høyere volum på token salget når man allikevel ikke skal selge fra egne gruver.

Det at man skal levere langt frem i tid er jo ikke negativt som noen lirer av seg og er jo akkurat det som er basisen for hele token konseptet slik at den enkelte token eier skal kunne spekulere i fremtidige priser gjennom å inngå avtaler om levering allerede nå - så slike avtaler er å forvente blir meldt når som helst så får tiden vise hvor mye kapitaltilgang det vil kreere - mao, den strukturerte asset linked token delen slik vi forstår den i dag blir mer som en bonus å regne - det er først når selskapet får frem virkelige asset backed tokens for nye råvarer i fra egne gruver (Auplata og CMT) som det for alvor begynner å bli interessant for det er der den betydelige kapitaltilgangen ligger - og vi er nå et godt steg nærmere etter at man nå har aktivisert både JV med Auplata og CMT opsjonen i tillegg til at selskapet gjennom erfaringen med den strukturerte token vil bruke desto mindre tid på prosessen med asset backed tokens - mao, det er å forvente at vi får høre mer om dette i tiden fremover.

https://newsweb.oslobors.no/message/460499

Det som er mest nærliggende og som virker å være den aller største triggeren den nærmeste tiden er prod lisensen for AMI og den er i følge siste melding estimert å komme en eller annen gang i perioden 15.10 - 30.11 hvor produksjon og salg av konsentrat vil starte umiddelbart - mao, begge deler er estimert å skje i løpet av q4 dvs innen året er omme. Som kjent skal da inntektene fra konsentrat finansiere utstyret til pellets og det er gjennom salg av pellets de store inntektene ligger.

https://www.elementasa.com/news/2018/ambershaw-metallics-inc-on-track-for-mining-operations
https://newsweb.oslobors.no/message/460658

Så må vi heller ikke glemme at planen med å få AMI på børs er fremskyndet og vil skje allerede i 2019 - da vil man få inn kapital gjennom IPO noe som igjen vil kunne fremskynde finansieringen av pelletsutstyret og pelletsprod om man ikke allerede er i mål med det når AMI går på børs.
Summen av dette vil også kunne bidra til en betydelig reduksjon av behovet for den innvilgede BO fasiliteten og minst langt tidligere enn planlagt.

Kort oppsummert hva vi kan forvente vil skje fremover:

2018

Produksjonslisens AMI - en eller annen gang i tidsrommet 15.10 - 30.11
Produksjon og salg av konsentrat - nov/des
Nærstående Inngåelse av avtaler med andre gruveeiere og service tilbydere for den asset linked token - https://newsweb.oslobors.no/message/454867
Status oppdatering den strukturerte asset linked token med levering fra andre gruver
Økt eierandel i CMT - https://www.elementasa.com/news/2018/planlagt-investering-i-cmt
Planlegging av reelle asset backed tokens med levering fra egne gruver

2019

Økte eierandeler i CMT - https://www.elementasa.com/news/2018/planlagt-investering-i-cmt
Produksjon og salg av konsentrat
Innkjøp av Pelletsutstyr
Produksjon og salg av Pellets
IPO AMI
Etablering av reelle asset backed tokens fra egne gruver
Mindoro nytt

----------------------------------

Så det er ingen mangel på triggere fremover, men kurseffekten virker først for alvor å kunne komme når markedet ser at flere CMT eierandeler blir gjort opp for og at AMI kommer i produksjon noe som nå er nært hvor det også blir spennende og se effekten av London presentasjonen etter hvert.

https://www.elementasa.com/assets/uploads/pdf/Element-ASA_Corporate-presentation_October-2018.pdf

Lykke til med timingen av den kommende reprisingen!
Redigert 05.10.2018 kl 15:32 Du må logge inn for å svare

Så får man vel også noe igjen for hver transje som blir kallet som da blir en motpol til utvanningseffekten eller er det slik at selskapet skal gi BO x antall m aksjer og ikke får noe igjen...??...;)
nopetter
25.10.2018 kl 13:32 2077

problemet er at jeg ser akkurat de samme tegnene nå som fra de forrige transje på 1,60 og 1,70. en kontinuerlig konstant dumping slik det nå har vært i ukevis. dette tilbakekjøpet vil derfor ha en kortvarig effekt er jeg redd for.

alle tradene som ble gjennomført over 1,50 den siste timen var kun kryssinger. noe foregår iallfall
Redigert 25.10.2018 kl 16:22 Du må logge inn for å svare
oddivar
25.10.2018 kl 20:24 1981

Jeg er heller ikke storoptimist ift. den kortsiktige kursutviklingen. Til det må andre kurstriggere slå inn. Grepene med tilbakekjøp er likevel smarte - kjøpe aksjer under konverteringskurs, bidra til ABO konverterer raskere ferdig, forutsatt at man har en komfortable likviditetssituasjon. Utvanning er den stygge ulven for langsiktige aktører. Den STORE stygge ulven er et reverse takeover alla det Auplata har blitt gjenstand for. I så måte er tilbakekjøp et riktig defensivt tiltak.
nopetter
25.10.2018 kl 20:51 1943

Dette var interessant oddivar .

Jeg skjønner at reverse takeover kan gjøres på minst to måter. Gjennom en RTO eller en aksje for aksje utjevning mellom et stort og et lite selskap der man bytter aksjer fra det lille til det store selskapet på lik basis. Hvilke av disse to har Auplata blitt utsatt for, hvis jeg har skjønt dette korrekt?
Yess
25.10.2018 kl 20:56 1934

Mr Knudsen virker til å være både reflektert og vellformulerende. En skribent verdt å merke seg.
25.10.2018 kl 21:08 1910

apcl-folket har nå humoren ibehold i mangel på annet hvertfall
oddivar
25.10.2018 kl 21:19 1891

nopetter.

Er faktisk ikke helt sikker, nopetter, jeg har ikke finstudert selve kjøpet (det fremstår relativt intrikat), men har forstått det er omtalt som en RTO. Det trenger heller nødvendigvis ikke være en RTO. Det jeg snakker om kjøp av ABOs konverterte aksjer fra fiendtlige aktører og gi en ekstern kjøper en uforholdsmessig stor eierandel for en billig penge med den hensikt å overta selskapet på bekostning eksisterende aktører. Risikoen for dette øker jo lavere kursen er.
Yess
25.10.2018 kl 21:25 1881

Med dagens kurs må ELE «trykke opp» 16,5 millioner aksjer (via BOs konverteringer) for å dekke det vanvittige gebyret til BO på hele 25 millioner som må betals før jul.

For en parodi. BO konvertere til nye aksjer slik at ELE får penger i kassa til at ELE kan betale gebyr til «finansgribbene» BO?
nopetter
25.10.2018 kl 21:37 1856

Takker

Jøsses. Dette har ihvertfall ikke vært i mine tanker at noen kan ha planer om en fiendtlig overtakelse med kjøp av BO sine transjer selvom jeg har sett at den dumpingen som har vært ser svært merkelig ut. Disse vil lett også kunne unngå flaggreglene ved å spre aksjene ut på masse små kontoer.
oddivar
25.10.2018 kl 21:48 1840

Yess.

Hele det konvertible lånet er en parodi og det brukte jeg masse energi i vår på å overbevise selskapet og aksjonærer om. Gidder ikke bruke like mange kalorier igjen. CMT kjøpet på dagens kursnivå ved anvendelse ABO transjer er også tilnærmet parodisk. Så, dersom selskapet ikke har noen "Token kaniner" i hatten, så er det eneste fornuftige, gitt dagens kursnivå å spise den feite kamelen og gå videre.
Redigert 25.10.2018 kl 21:51 Du må logge inn for å svare
nopetter
25.10.2018 kl 22:07 1808

Jeg har lenge påstått at hele Iron tokens opplegget ikke er mulig å gjennomføre slik det er beskrevet i WP uten at AMI er involvert som leverandør. Det jeg ikke forstå er hvorfor ikke AMI er nevnt eller beskrevet i WP som en av leverandørene. Hvordan de skal gjennomføre et tokens opplegg gjennom eierskapet I CMT gjenstår å se. Der er svært stille fra selskapet om hele tokens programmet.

Nå har jo du fått svar på det sikkert 10 ganger eller mer uten at det har seget inn 1 mm - så da kan vel du vise oss hva som står i WP som ikke gjør det mulig uten at AMI er innvolvert - venter i spenning...;)
Redigert 25.10.2018 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
nopetter
25.10.2018 kl 22:20 1780

AMI produserer en helt annen gehalt av jernmalm enn det som er beskrevet i WP. Der står KUN beskrevet 62% FE og ikke 68%FE. Da stiller jeg meg spørsmålet hvorfor? Og ingen leverandører, kun en vag antydning til noen kinesiske jernmalm lagrer. Hvorfor ble ikke Bending Lake nevnt slik de beskrev det i børsmeldingen i desember 2017? Nå er det sikkert 5 gang jeg skriver til deg om dette risotto.
nopetter
25.10.2018 kl 22:20 1779

AMI produserer en helt annen gehalt av jernmalm enn det som er beskrevet i WP. Der står KUN beskrevet 62% FE og ikke 68%FE. Da stiller jeg meg spørsmålet hvorfor? Og ingen leverandører, kun en vag antydning til noen kinesiske jernmalm lagrer. Hvorfor ble ikke Bending Lake nevnt slik de beskrev det i børsmeldingen i desember 2017? Nå er det sikkert 5 gang jeg skriver til deg om dette risotto.

Derfor fikk dem ikke bruke begrepet asset backed token av finanstilsynet som salgs reklame fordi de ikke kunne vise til leverandører. Og de leverandørene har ledelsen ennå ikke skaffet enda pre salget skulle vært påbegynt for lenge siden
Redigert 25.10.2018 kl 22:32 Du må logge inn for å svare
25.10.2018 kl 22:34 1758

å få inn flere hundre mill i en emisjon eller på denne måten spiller ingen rolle. verdiene ligger der og venter på å tas opp..skal du investere igruverelaterte aksjer så bør du ikke slite med tålmodigheten.
Redigert 25.10.2018 kl 22:34 Du må logge inn for å svare
oddivar
26.10.2018 kl 08:02 1612

Ift. CMT kjøpet og finansieringsmodell er det ikke snakk om utålmodighet eller ikke, men hva som er fornuftig verdiskapning fra et aksjonærståsted. Jeg var usikker på CMT kjøpet når kursen var 5 NOK. Ja, selskapet har gjort grep for å øke fleksibiliteten mhp. tilbakebetaling og bildet kan endre seg de neste månedene. Men dersom dagens kurs skal brukes som selskapets kjøpekraft ift. OMM/CMT, så er det et veldig dårlig valg. Usikkerheten rundt hva Brexia kommer til å foreta seg i kjølvannet oppkjøpet av Auplata, forsterker denne vurdering og gjør at ELE bør konsentrere sine ytterst begrensede ressurser på AMI og Mindoro.

I dag lastet jeg over 800k aksjer, risky risky, men herregud for en oppside, dersom de får til oppstart prøve ila 2018.

Mosing og roboter i "gamle" dager også, dønn særriøs butikk. Det nevnes Iron tokens, det ble vel bare heeelt rått tenker jeg.
Redigert 05.03.2020 kl 17:06 Du må logge inn for å svare