Oslosuget etter vaksiner


Nå er det et massivt press fra Komiske Raymond og Tragiske Stavrum, disse lavpannede politikere og rikssynsere er ute og rir igjen.

Oslo må få all vaksine. Det er mest smitte her.

Vi får håpe vårt kyndige fagmiljø står imot presset:
1. Osloområdet har desidert mest ressurser og fagmiljø til å ta seg av de som rammes. Distriktene har mye færre sengeplasser og vil rammes hardt når utbruddet kommer.
2. Skal man oppnå flokkimmunitet, må hele landet vaksineres. Det holder ikke å vaksinere et område, da vil viruset leve videre mye lengre.
3. Oslo har allerede fått mer enn sin relative andel. Dette skjedde i tidlig fase med flere titusen doser for å "test ut" logistikken.
4. Folk flest i Oslo er nok forsiktig, men det er et faktum at Oslo er Norges smitte hub. Skal man "belønne" dette med vaksine? Kanskje ja, hvis det var slik at vi utryddet covid i Norge ved å vaksinere Oslos befolkning. Men det er ikke realistisk, runde 3 blir nasjonal uansett.

Er det rart det blir "by mot land" når slike holdninger regjerer?

Maalselv
25.01.2021 kl 19:52 1784

Foreslår fotlenker til det uansvarlige Oslofolket.
loket
25.01.2021 kl 21:06 1754

Raymond og Lan har ikke gjort en dritt for å forhindre noen smitte, de har tvunget folk inn på trikk og buss, istedenfor la de få lov til bruke bilen uten bompenger. Nei de kan vente til slutt.

Hmmm, tenker det er greit at Østlenningene får vaksinen først, da er de sett på som forsøkskaniner. Da får man se om alle bivirninger og at de endrer på vaksinen til vi kloke nord om sinsenkrysset skal ha den. Da får alle vi gjerne en forbedret utgave så kan østlenningene slite med eventuelle bivirkninger vi andre slipper, det er jo toppers😀
By the way, who fuck is Lan?
Redigert 26.01.2021 kl 00:51 Du må logge inn for å svare
KimLee
26.01.2021 kl 01:07 1714

LOL, post of the year.
MProd
28.02.2021 kl 19:16 1465

Interessante tanker fra Molde ordføreren. Han vekker virkelig styggen og nå er frådende Ramon og osloblekka etter han.

Hvorfor skjevfordeler ikke Oslo sin vaksine til bydelene som er hardest rammet når de forventer skjevfordeling av vaksiner fra andre deler av landet?


Moldeordføreren kan ta seg en bolle. Hvis han ikke forstår grunnen til at smitten i Oslo er høyere enn i resten av landet er det ikke håp. Lett å sitte i Molde og erklære at Raymon gjør en dårlig jobb. Det er vel ingen land hvor ikke smitten er størst i de store byene. Derfor får disse overvekt av vaksinene. Det er jo riktig. Hvorfor skal det sendes prosentvis like mange vaksiner til kommuner uten smitte. Hvis målet er å unngå så mange dødsfall som mulig i Norge så er dagens strategi feil, men så er det vel slik at et menneskeliv i distriktene er mer verdt enn et liv i Oslo. Heldigvis har jeg sett ordførere ute i distriktene som mener fordelingen er ugunstig. Mange klager over at Oslo sprer smitten utover i landet. Da er det jo enda en grunn til å vaksinere mer i Oslo. Foreløpig er det på grunn av vaksinemangel kun 2% av befolkningen som er vaksinert.

Redigert 28.02.2021 kl 19:53 Du må logge inn for å svare
bravi
28.02.2021 kl 20:15 1390

Enig i at Oslo godt kan skjevfordele vsksinene mellom bydelene hvis de mener det er beste fremgangsmåte, men det gjør de ikke. Allikevel forventer Raymond at andre deler av landet skal gi fra seg sine doser til Oslo. Molde ordføreren har helt rett, på tide at noen sier fra. Først må Oslo sørge for å få orden i eget hus før de blander seg inn i hvordan resten av landet skal vaksineres.

Du slette tid. Ekspertene på dette, Folkehelseinstituttet, anbefalte at de store byene skulle prioriteres. Men dette blåste Regjeringen i. Viktigere med politikk enn liv.

https://www.nettavisen.no/nyheter/vaksinene-spres-likt-i-hele-landet-derfor-prioriteres-ikke-byene/s/12-95-3424070704
Redigert 28.02.2021 kl 20:30 Du må logge inn for å svare

Støtter også Molde ordføreren delvis.At han går i strupen på Raymond og Oslo som har gjort mye ja,men debatten vil eskalere og det er kanskje også derfor tiltakene nå skal svi for de som bryter dette fremover,kanskje fikk Molde ordføreren Raymond til og måtte gå hardere til verks,også i etatene i Oslo vil strammes hardt nå.
Men er det for sent,og er Oslo Øst folk lojale mot Raymond?Det sies at mange ikke bryr seg pga religion,da kan Oslo ha et stort problem.
Håper Oslo oppnår et sterkt res nå,de har levd sammen med Viken i et langt mareritt.Norge mangler uansett mye vaksine desverre får en si,men det er en annen debatt.

hvis Norge og Oslo virkelig ønsker fler vaksiner fort må de betale for det. det ønsker de ikke. derfor går dette tregt.
MProd
28.02.2021 kl 20:51 1360

Du verden. Da må jo Raymond sende mest vaksine til bydelene i Oslo som er hardest rammet? Geografisk avgrensning var vel anbefalingen...? Men det gjelder vel alle andre plasser enn Oslo?

« Derfor mener vaksine-eksperten at byene bør prioriteres nå

I første fase av vaksineringen har de gamle og sykeste blitt prioritert. Nå mener virus-ekspert Gunnveig Grødeland at de største byene snart må få prioritet.»

« Når vi nå går videre inn i neste fase der hensikten etter hvert blir å vaksinere for å oppnå flokkimmunitet, tenker jeg imidlertid at man burde vurdere å prioritere storbyområdene Oslo, Bergen og Trondheim, sier Grødeland.

Kontinuerlig smitte
Hun legger vekt på at disse byene er områder der det har vært kontinuerlig smitte siden starten av pandemien.

– Om man reduserer smittespredning i storbyområdene vil det trolig også ha en beskyttende effekt på landet for øvrig. Det er imidlertid ett unntak fra dette: om det er kommuner med ekstraordinær bevegelse av personer inn og ut av landet bør disse vurderes likt som storbyregionene. Virus oppstår ikke i vakum, understreker hun.»

https://www.tv2.no/a/11964443/

Det som gjelder er å begrense antall dødstall på en smart måte,.


Oslosutringa fornekter seg ikke her heller. Selv om man bor der er det ho mulig å oppføre seg ordentlig. Det kan de ikke. Men pengene og vaksinene gribber de til seg. Egentlig pinlig av den såkalte Oslo-ordføreren at realitetsforståelsen er så svak. Remediene er enkle, steng Oslo ned, det er vel heller få som vil føle et sterkt savn! Hvis de får for lite penger kan de vel selge noen av hyttene sine som har steget 20% siste året? Og innføre en fornuftig eiendomsskatt
MProd
28.02.2021 kl 22:31 1279

Det er ingen endring av strategi. Tvert imot er det forskere som mener det er mest fornuftig å prioritere områder utenfor Oslo. Ramon sender feil og doble signaler. Han jamrer, klager og politiserer. Krever lettelser, mer vaksiner samtidig som han strammer inn. Er det rart mange i oslo gir beng? Han fyrer jo opp.FHI presiserer om vaksinestrategi
Publisert 26.02.2021

TV2 melder i dag at FHI har gjort en helomvending i vaksinestrategien. Dette stemmer ikke.

Del/tips
Skriv ut
Få varsel om endringer
Ifølge saken i TV2 slik den ble publisert rundt kl. 13.20 har FHI foreslått at vaksinestrategien blir endret, og gjør en helomvending. Dette stemmer ikke med intervjuet som ble gitt av fagdirektør Frode Forland til kanalen.

– Det er riktig at vi drøfter spørsmålet om skjevfordeling, som for eksempel fordeling av vaksiner til utsatte områder, og det er det vi har fått oppdrag om, og det er dette vi har sagt til TV2. Men det stemmer ikke at vi foreslår helomvending i strategien, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Det FHI har gjort er å drøfte spørsmålet om hvorvidt geografisk skjevfordeling er formålstjenlig eller ikke i forhold til formålene med vaksinasjonsprogrammet. Vurderingen er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Vurderingen vil bli offentlig når regjeringen fatter vedtak.

Vurderingen inngår i et større oppdrag som skal leveres i midten av mars, som gjelder en varslet gjennomgang av hele vaksinasjonsstrategien.

https://www.itromso.no/meninger/2021/01/28/Ingen-gode-grunner-til-%C3%A5-endre-vaksinasjonsstrategi-n%C3%A5-23403253.eceRedigert 28.02.2021 kl 22:40 Du må logge inn for å svare

Norge har malt seg selv i et hjørne med og stole på Eu og politikerne hadde bare en plan A.Plan B hadde vi aldri og vaksineringen går deretter andre steder med politikere som beskytter egne borgere om en ser til Saudia,Israel,England,nå også Usa godkjenning og kjøp av vaksine.
Norge satt uten smittevern når dette kom,og flyene fra alpene med smitte ble ønsket velkommen da mange var grønne land sa de,feil.
Raymon fra Oslo er et offer som selv ofrer andre som må ta t-bane buss istedet for bil med Oslo grønne Lan i baksetet.
Viken og Oslo har vært nedstengt til ingen nytte da vaksineringen er en illusjon med politikernes plan A.
Dette blir bare verre og verre med mutasjonen fremover.
Sannsynligvis har FHI drukket for mye vin sammen med alle andre som er enig med alt,folket har gjort sitt men får ikke vaksine tilbake da ølan A var alt de hadde.
Skål!
Redigert 28.02.2021 kl 23:04 Du må logge inn for å svare

Og akkurat nå synes jeg regjeringen skal gi alle under 750 000 i inntekt 50 000 kr i erstatning for at mange ikke har det som normalt.
Pengene kan godt være øremerket mat,strøm,gjeld/tap av inntekt mm.
Pengene burde gå til nødvendig forbruk,og ikke i banken for og stimulere næringslivet videre.
Norge burde gi dette til alle som et bidrag og holde ut videre som en gulrot mot pandemien.Det ville gi bedre kamlyst mot pandemien i mange hjem.
Janic
28.02.2021 kl 23:25 1210

Klart at det bør fordeles betydelig større antall vaksine-doser til de største smitte-spredere.
Når jeg sier største smitte-spredere så tenker jeg ikke bare geografisk, men minst like mye på aldersgrupper.
Vi har etterhvert fått vaksinert risikogrupper for sykdom og død. Da bør en annen risikogruppe stå for tur.
Risikogruppen for størst smittespredning. Snu opp/ned på rekkefølgen av aldersgrupper. Vaksiner de yngste først.
Så geografisk sett bør Oslo-området få betydelig flere doser, og fortrinnsvis aldersgruppen 18-30 (også i hele landet).
For ordens skyld: Jeg bor ikke i Oslo, men Bergen. Er heller ikke 18-30. men 56. Vi må bare få stoppet smittespredningen NÅ.
Redigert 01.03.2021 kl 00:41 Du må logge inn for å svare

Og akkurat nå synes jeg regjeringen skal gi alle under 750 000 i inntekt 50 000 kr i erstatning for at mange ikke har det som normalt.
Pengene kan godt være øremerket mat,strøm,gjeld/tap av inntekt mm.

Norge burde gi dette til alle som et bidrag og holde ut videre som en gulrot mot pandemien.Det ville gi bedre kamlyst mot pandemien i mange hjem.


Synes heller de bør gi de pengene til fattige i andre land som ikke engang har råd til vaksine og kjemper for å overleve.
bravi
01.03.2021 kl 20:37 975

Ikke så unaturlig at denne kjendislegen, Wasim Zhahid, går ut og forsvarer sine medborgere i Oslo. Men det hjelper ikke, hørte nettopp at det er innvandrere og ikke etniske nordmenn som står for ca. halvpaten av smittetilfellene i Oslo. Det er ikke rasistisk å påpeke fakta. Hva skal de som får 20.000 i bot for brudd på smittevernreglene si når de hører at i Oslo er det grupper som helt gir blaffen og ikke blir bøtelagt i særlig grad, reglene gjelder liksom ikke for dem.

Da viser det seg at denne ordføreren har ført et meget aktivt løp for å komme i avisen, og at han har fått god hjelp fra Statsministerens kontor. Bare pinlig både for ordføreren som blir sterkt kritisert, men også for Regjeringen med Erna i spissen. Kanskje best å konsentrere seg om sin egen by.

Fra eksperthold:

« FHI mener flere vaksiner til Oslo vil føre til færre dødsfall nasjonalt
Områder av landet med det høyeste smittetrykket bør få flere vaksiner i en periode fremover, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg.»

https://www.nrk.no/norge/fhi-anbefaler-a-skjevfordele-vaksinene-1.15385689

loket
02.03.2021 kl 14:22 823

FORBANNA TULL .har ikke noe mer rett til vaksine oslofolk enn andre ,

Det er snakk om hvor mange som skal dø. Det er viktigere enn at noen skal føle seg krenket selv om det har blitt veldig viktig etterhvert. Jeg tror nok FHI har mest greie på dette. Det høres ikke fornuftig ut at kommuner som ikke har hatt et eneste tilfelle siden pandemien startet. Det er stor trafikk av mennesker ut og inn av Oslo så det er viktig å få ned smittetallene. Det er forresten ikke bare snakk om Oslo, men også andre steder med mye smitte.
loket
02.03.2021 kl 14:52 792

vrøvl, vaksinen forhindrer ikke videre smitte
merida1
02.03.2021 kl 14:59 783

Dette vil vel si at innvandrere blir prioritert siden smitte-trykket er mange ganger så stort i disse kretser
Jeg kan tenke meg at mange av disse ikke vil stille til vaksinering , og at vaksinene går i vasken
Odi.1
02.03.2021 kl 15:00 784

Heller mer smitte, når dem er uforsiktige uten vaksine, hvordan er det forsket fra SSB om hvordan dette vil slå¨ut for resten av befolkningen som ikke får vaksine?
Så må de minimalisere denne kollektiv spredningen, slutte med å hakke på bilister 24/7 -365 !!

Helt i toppklassen tulling denne AP Raymond. Så kommer nå RØDE Erna på en god nr 2
Redigert 02.03.2021 kl 15:03 Du må logge inn for å svare

Hvis det skal fordeles etter folketall, må de som skal telles være innenfor risikogruppene ikke selve befolkningen. Så evt der det er stort smittepress og mange i risikogruppen,som kan få mer, IKKE hvis det kun bor flere der. Da vil jo skjevfordelingen bidra til flere dødsfall. Men når alle innenfor risikogruppene har fått,først da kan man snakke om skjev-fordeling etter folketallet i div kommuner og evt smittepress.
Redigert 02.03.2021 kl 15:02 Du må logge inn for å svare

Ja. Det er bare visse bydeler som eventuelt blir premiert. Det er bydeler med stort antall innvandrere ja. Noen vil nok si at de som kanskje har vært minst flinke til smittetiltak blir belønnet. Selv bor jeg i en bydel hvor smittetallene er mye lavere så dette får ikke jeg glede av når det gjelder vaksinetidspunkt. Men smittetrykket totalt vil gå ned og det er det viktigste.
abbos
02.03.2021 kl 15:14 800

Yngre befolkning i Oslo - risikogruppene i Hele landet må selvfølgelig prioriteres likt 😇😀👍
Redigert 02.03.2021 kl 15:15 Du må logge inn for å svare

Det blir de vel også?

Er man en smittebærer etter at man er vaksinert blir det et stort problem hvis man i Oslo er fullvaksinertfør andre. Da vil man ikke følge smittevernreglene andre i landet har og vil da lage problem andre steder.
Åpne opp for den russiske og kinesiske vaksinen og la folk velge! Først da kommer Astra, roche og de andre med vaksinene sine. Inntil da har de oss i sin hule hånd.
Redigert 02.03.2021 kl 16:04 Du må logge inn for å svare
loket
02.03.2021 kl 15:29 762

Helt korrekt og nu har rørleggern ray bestemt seg for å stenge masse butikker i Oslo,og hva skjer da? Da drar folket til nabobyene og handler. Lærer aldri den fyren

Det skjer nok ikke da de nærmeste kommunene har iverksatt like strenge tiltak nettopp for å hindre det.

Tenker kanskje at vi som ikke bor i Oslo bør finne vaksine selv, om ikke annet så Sputnik. Sekundært innføre karantene for alle tilreisende fra Oslo. Hva enten de skal på hytta eller på besøk. Vi har ikke noe behov for smittebesøk/-spredning.

Du verden for et røre når noen kritiserte (helt faktabasert) dårlig statistikk for Oslo! Ikke noe - annet end dårlig styre og manglende etterlevelse - som skiller Oslo fra Bergen!

Betimelig og iøvrig sigende - at riksklyseavisene har "pauset" kommentarfelter...og ytringsfrihet!
bravi
02.03.2021 kl 20:21 633

Har ikke hatt anledning å se nyheter i ettermiddag men forstår på kommentarene her at nå har Oslo/ Raymond klart å grine til seg mere vaksiner på bekostning av resten av landet. Egentlig ikke overraskende, mere helt typisk. Da ser folk hva de har igjen for å ta smittevernreglene på alvor og følge guidelines, de kommer de sist i køen da. Ordføretren har helt rett, i Oslo har ikke kommunen kontroll på egne innbyggere, tror ikke Raymond har gjort noe forsøk på det heller.
bravi
02.03.2021 kl 20:34 611

Oslo fornekter seg ikke, husker noen år tilbake, da drev Oslo å søkte om å få arrangere vinter OL, det etter at de først hadde sabotert slik at ikke Tromsø skulle få OL. De hadde faktisk egen folkeavstemning i kommunen om saken og det ble ja. Der var det ingen som hadde tenkt på å høre med resten av landet, de skulle bare få være med å betale de.