Endur til 5 kr - strategiske oppkjøp - utbyttemaskin i fremtiden


Endur en fremtidig utbyttemaskin?

Markedet er en snodig mekanisme, man kan nesten kalle den et levende vesen. Jeg mener altfor mange fokuserer på EBITA og inntjening, blir sittende for lenge i aksjer og selger oftest før aksjen stiger. Jeg monitorer pengestrømmer, kort fortalt er det å overvåke aktiviteten på internett da især aksjegrupper og forskjellige åpne og lukkede tradersamfunn. Jeg er såpass heldig å ha fått innpasse flere av disse "miljøene" - man anslår at at flere milliarder kroner blir flyttet en to-tre ganger i mnd i forskjellige aksjer. Eksempel på disse er

- KOA
- MPCC
- Magseis
- Saga Pure
- Havyard
- IDEX

I tillegg har man siste fenomentet fra (Koepke, Der aktioner) Tyskland og Clearstream. Der større aksjonærbaser påflere millioner raider midcap segmentet i Norge. Endur er et typisk slik selskap som kan bli gjenstand for spekulasjonfra tyskerne. Dem raider selskap som har omlag 10-20 mill i omsetning, er vekstselskap (herunder oppkjøp) og eksponert mot fremtidsrettet industi især ESG. Endur har derfor alle faktorer som tyskerne "ser" etter når case dem kan "kjøre".

Jeg trader på moment og er investor i de samme selskapene, dvs at jeg har en long post i alle selskapene jeg kjøper men trader også på momentet når en aksje er i ferd med å bli "snakkis". Aksjen som pengestrømmene tydelig er på vei inn i om dagen er ENDUR AS.

Det skjer mye spennende i Endur om dagen, selskapet kom med en oppdatert presentasjon 18.01.21 - legger den ved, anbefaler alle å ta en kikk på dette.

Jeg tror Endur er i starten til å skape en industikjempe gjennom strategisk oppkjøp mot landbasert oppdrett, maritim løsninger knyttet til vindmølleindustrien tl havs (herunder tilkomstteknikk mm).

Dette er to markeder i enorm forventet vekst de neste ti årene (landbasert oppdrett og vindkraft) Endur posisjonerer seg nå, og det er nå du som investor kan bli med på denne reisen.

Men for å forstå ENDUR og dens feilprising må man se litt på "historien" - selskapet har hatt svært lav tillit i kapitalmarkedet pga gammel morro, gjennom Bergen Group.

Ledelsen er skiftet ut og inn har Øyvind Horpestad kommet inn - han er en mann som tidligere har bygget opp NRC fra bunn til å bli et multimilliardselskap innen for infrastruktur.

Jeg tror Horpestad kan lage en kjempe utav Endur, selskapet har et uttalt mål om å ha 2 milliarder i omsetning innen 2022, siste temperaturmåler (vedlagt presentasjon av 18.01.21) indikerer selskapet at dem ligg forran skjema om revenue målet.

For at selskapet skal vokse og konsolidere må det oppkjøp til, da må man hente penger i kapitalmarkedet. Selskapet har pr i dag en svært lojal aksjonærbase på sin topp 50 liste, som ikke selger noen aksjer, derimot så øker Ketil Skorstad gjennom Tigerstaden Marine jevnt og trutt. Dette er en god indikasjon, Endur er pr nå hans største enkelt investering på Oslo børs, med over 100 millione kroner.

Det er ca 605 millioner aksjer i selskapet i dag, a 1,43 NOK pr aksjer det gir en prising på 1,05 mrd

Topp 20: Eier 69 % av aksjene
Topp 50: Eier 81 % av aksjene
Frie aksjer utenfor topp 50: 19% (Infront pr 22.01.21).

Dette betyr i praksis at det er ca. 100 millioner aksjer det skal kjempes om i ukene som kommer i selskapet. Det er skarve 143 mill nok.

Erfaringsmessig er dette særdeles bull når man detekterer at pengestrømmer/ aksjespekulanter/investorer er på veg inn i selskapet.

Med strategiske oppkjøp på trappende tror jeg dagens kurs er "billig" basert på trend/moment. Hvis topp 50 forholder seg like stabil kursen bli stadig presset oppover da selskapets aksjonærer fremstår som langsiktig investorer og ikke tradere/børshaier som søker kortsiktig gevinst.

Endur var i sommer over 3 kr og i medio oktober og snuste på to tallet. Jeg tror det er et lignende run på gang i selskapet, ved økt oppmerksomhet og eksponering vil ha alle forutsetninger å stige i fremtiden. Jeg mener at slik selskapet er priset i dag (som et traust industriselskap) bør man heller prise det etter vekst og fremtidig inntjening.

Endur er iferd med å skape verdier for fremtiden - å tro at dem vil kunne ha en revenue på omlag 10 milliarder kroner i 2025 er nærliggende å tro hvis dem fortsetter startegiske oppkjøp inn mot sin kjernevirksomhet. Vil man kunne hente ut en EBIT på omlag 2 mrd - vil selskapet kunne være i utbytteposisjon allerede fra 2024 - 600-800 millioner kroner 1/3 overskuddet noe som igjen utgjør ca 1 kr pr aksje pr år.

Men dette forutsetter lønnsom drift og styring, der tror jeg Horpestad vet hva han gjør. Selskapet har også eksponert seg siste uken mot en del større investorer deriblandt flere familier på Vestlandet som har flere hundre millioner i banken og som har et ønske om å eksponere seg mot lakseoppdrett
på land.

Innvannende emisjon fra dagens nivå

Jeg ser mange likheter mellom Saga Pure kursen rundt (1,50) og Endur nå (1,43), selskapet vil gjennom oppkjøp gjøre seg store og ta markendsandeler i et enormt voksende markedet. Man kan jo bare forestille seg behovet for landbasert oppdrett og vedlikehold av vindmøller i fremtiden.

Jeg tror aksjen kan dra seg mot 4-5 kr fra dagens nivå på kort sikt og prise inn den varslede revenue på 2 mrd (som kommer tidligere enn 2022) meglerhusene har ikke justert kursmål for denne nyheten og selskapet tilegner seg stadig nye totalenterprise kontrakter i 100 millionersklassen.
Her skal det justeres opp og Endur prises inn som et vekstcase. Selskapet vil nok fore markedet med en fremoverlent strategi fremover, da dem ser at risikovilligheten i kapitalmarkedet er større enn noen gang. Jeg tror at selskapet vil gå til omlag 3 kr før dem setter en emisjon på omlag 2,50 om en måned og to.

Synergier i aksjemarkedet:

Oslo stenger ned, penger vil gå bort fra aktører som preges av dette samt aksjer som har gått flere hundre prosent siste 8-12 ukene, investorer vil søke med lykt etter å detektere aksjer som "ikke har gått noe særlig" men som har en del triggere fremover. Jeg tror at Endur derfor en slik kandidati ukene fremover på Oslo Børs.

Det er nå det starter for Endur - aksjen fremsom som et særdeles spennende case fremover på Oslo Børs.

(disclaimer: Jeg eier aksjer i selskapet pr i dag, men øker i tiden fremover. Det er min subjektive vurdering av overnevnte og dets synergier,
jeg har truffet godt med IDEX, Magseis, KOA, Saga Pure, Havyard i tidligere bevisstgjøringer og omtaler).

KIlder:

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/JokRnR/nye-endur-skal-vokse-paa-oppdrett-ikke-olje-og-gass
https://endur.no/oppdatert-selskapspresentasjon/?lang=no
Infront (Topp50 lister)
lysaker
24.01.2021 kl 11:00 12041

hardtarbeidende, bare kom inn og begynn allerede med et fint forsøk!
det er galt å sette Endur og Saga Pure på samme nivå!

"Davinci_me
21.01.2021 kl 19:50
3185
Kjøper meg litt Endur i morgen, denne ser meget bra ut!"
t3sm
24.01.2021 kl 11:08 12016

Solgte meg ut av denne på fredag etter den heftige oppgangen. Så ut som det var flere som gevinstsikret. Satte pengene inn i en annen aksje jeg virkelig har tro på, men skal følge med på denne. Dog usikker på om denne kommer til å stige mer til uken.
lolle02
24.01.2021 kl 11:53 11915

Analysene blir publisert etter innkjøp, men han har mange bjellesauer, og tjener uten tvil mye penger på det
BS
24.01.2021 kl 12:13 11875

Hei!!!! Jeg har hatt Aksjer i Bergen Group. Kjøpte på kurs 2,37. Den gikk til mellom 2,5-2,6...solgte ikke. Etter den gikk den bare ned til 0,6. Så bygente opptur det er oss vitne til alle Investor. Nå i det siste jeg har følt med men er innelåst som vanlig i andre papirer. Neste veke jeg skal prøve komme inn viss 2TALL ikke er historie .Det har vært voldsom trykk i det siste og då går det fort og man bare løper etter. Håper det jeg slipper når det gjelder min vedkommende. Alt som er skjedd i det siste trenger jeg ikke noe skrive om. Alt jeg kjøper gør jeg etter min egen erfaring og vurderinger. Det er alltid lov å sammenligne sine egne og andre sine synspunkter på samme objekter og finne beste ut av det. 😀👍
Groven64
24.01.2021 kl 12:23 11843

Og Endur vil også ha stort utbytte av samarbeidet med Elop i tiden fremover. Kanskje også utenfor Norge!

http://www.bygg.no/article/1444323
Davinci_me
24.01.2021 kl 13:20 11725

Ja er nok mange med en pitstopp mellom 1
4 og 1.5. Når de samme skjønner atvdet er nå det begynner vil nok flere inn igjen. Syntes ikke 28% oppgang er enorm stigning som du referer til. Blir en spennende uke tror jeg.

Dette blir et spennende selskap å være aksjonær i fremover. De retter seg mot bransjer som vil være i kraftig vekst fremover. Bransjer som vil trjene bra med penger. Vil prises mer som et vekst selskap fremfor gamle Endur som var et kjedeligt industriselskap med høyrisiko prosjekter.
Davinci_me
24.01.2021 kl 13:36 11701

Helt enig! Endur har mye spennende på gang også Elop som trekkes frem over her. Horpestad sitter posisjoner i begge. Bull for Endur. Bull for Elop.
Trader94
24.01.2021 kl 13:58 11646

Helt enig, vi har mye godt i vente! Men, hva tenker folk om at Q4 ble flyttet, jeg selv tror det kan være f.eks at Endur vil ha klart oppkjøpet m/ presentasjonen før Q4 blir meldt.
Davinci_me
24.01.2021 kl 14:04 11631

Ja, enig. Det blir spennende og se, kanskje dem kommer med nye overraskelser også, for å styrke kjernevirksomheten også.
Davinci_me
24.01.2021 kl 14:16 11567

Det som virkelig hadde vært morro er om Clearstream kontoen til Tyskerne dukker opp på lista ila uka, da går det fort til 3-4 kr tror jeg.
lysaker
24.01.2021 kl 14:27 11536

Etter 1 måned er AEAG fortsatt @ 4,1 kr, men ikke 10 kr! alle andre anbefalinger tar også feil!

https://finansavisen.no/forum/thread/123162/view/2841780?legacy=0

"AEGA 10 kr innen 1-2 uker
Davinci_me
AEGA
28.12.2020 kl 19:09
17966
Jeg har tidligere anbefalt Solstad Offshore fra 4.80 til 10.80, Idex fra 1,80 til 3,20, Magseis fra 1,80 til 3.80, Havyard fra 11 kr til 23 kr.

Neste aksje jeg mener kan gå minst 100% er AEGA! Dette er en aksje som virkelig er potent, og har tidligere vært omsatt nær 6 kr. Idag så vi et vanvittig volum med en oppgang utfra et konsolidert brudd på 3,60 til topp intradag 4,68.
"
Redigert 25.01.2021 kl 11:55 Du må logge inn for å svare

Sjekk noen av de andre aksjene han har analysert. At Aega ikke har kommet er noe han ikke kunne forutse. En forsinket kontrakt ødela tidspunktet. Med signet kontrakt hadde denne vært godt over 6 kr. Mange ble skuffet. Slik er bare. Hvor er Magseis og Nothern Ocean nå. Han kan sine ting, ikke alle har 100% treff, men han er ikke langt unna.
lysaker
24.01.2021 kl 14:46 11477

bare så å prøve å få andre ombord slik at han kan selge aksjene i en høyere pris?
Redigert 25.01.2021 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
Supertap
24.01.2021 kl 15:02 11434

De aller fleste som skriver her inne har vel sin egen agenda. Enter det er å få flere kjøpere eller selgere til en aksje. Hvor mye innvirkning det har kan jo diskuteres. Er nok de store gutta som styrer skuta uansett. Men veldig mye bra lesestoff. Sitter selv men litt aksjer i Endur og håper på lysere tider etter en kjedelig utvikling de siste månedene. En positiv utvikling i Q4 vil ha mye å si. Lykke til og takk til de som kommer med nyttig info :)
Redigert 24.01.2021 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
snøfrid
24.01.2021 kl 15:05 11433

Nå var det jo meg som anbefalte Havyard på 2 kroner da. her på forumet...... pytt pytt.....
BS
24.01.2021 kl 15:10 11418

Signering som var ventet blei forsinket med minst 1 måned er grunnen til kurs er på 4Tall på Aega. Ja glømte å skrive ENDUR er anbefalt på Aksjesladder også så er ikke bare her på Hegnar Forum. Håper snart kommer anbefalinger fra andre media kanaler. Jeg er Bull på ENDUR pr dags dato.
snøfrid
24.01.2021 kl 15:11 11413

Kan ikke akkurat si at Horpestad var en stor suksess i NRC. Apropos NRC har nok falt litt formye.
snøfrid
24.01.2021 kl 15:32 11325

Fordi økonomistyringen i prosjektene var for dårlig. Å vokse gjennom oppkjøp er ikke vanskelig. Å kjøpe hummer og kanari i Endur uten en mer spisset satsing er ikke veien å gå, men nå jeg. Er ikke bare negativ da; hvis oppkjøpene er innvannene.
Davinci_me
24.01.2021 kl 15:38 11296

Propaganda faktisk - det er første gang jeg har hørt. Det må være opp til hver og en og bestemme hva folk vil kjøpe. Det jeg formidler er fakta og ingen form for villedene på noen måte. Jeg kan også si at jeg har kjøpt aksjer som feks EIOF på 5 tallet og ikke solgt, samme med Aega. Så den som oftest sitter lengst og sitter med regningen, mens andre tar sikre prosenter og stikker, mens jeg sitter med regningen for deler av morroa. Men det er klart at det blir moment i aksjen, det er veldig enkelt. Ikke kjøp det jeg omtaler eller bevisstgjør folk på. Vanskligere er det ikke.

Nå er det en gang sånn, at man ikke kan treffe på alt. Det gjør ingen. At noen bommer og blir sur - er diverre noe man må ta høyde for. Gjennomgående har folk tjent enorme summer på mine bevisstgjøringer siste halve året.
Davinci_me
24.01.2021 kl 15:40 11311

Du følger tydeligvis ikke med - Endur styrker kjernevirksomheten sin som er landbasert oppdrett og vedlikehold av vindmøller. De kastet nettopp ut et tapsluk (datterselskap). Jeg liker godt den målrettede eksponeringen. å kalle siste oppkjøpet hummer og kanari, viser jo at du er helt på bærtur.
Groven64
24.01.2021 kl 15:45 11291

Det er viktig å ha flere ben å stå på! Sånn jeg ser de områdene Endur nå skal satse på meget fornuftig!! Å spisse seg inn mot en næring er dristig! Du er mer utsatt ved svingninger i økonomien. Har du en butikk, kan ikke du overleve av å kunne selge melk!! Det er viktig å kunne tilby ett bredt spekter for å få flere komplekse og større anbud. 😉
Trader94
24.01.2021 kl 15:49 11276

Folk får gjøre sine egne analyser for kjøp av salg, men. Jeg vil tilføye at tenk hvor mye oppdrag det er blant reparasjon av veier og bruer(BMO) men, legg merke til presentasjonen av Artec Aqua. Horpestad sier at dette var ett ønske fra kundene om at Endur tar på seg hele oppdraget. Så, jeg regner med at det kommer kontrakter fremover!😉
snøfrid
24.01.2021 kl 17:23 11037

Var klar over at jeg ville å dette svaret. . Like fullt: De har få konkuranse-fortrinn på noen av områdene
Trader94
24.01.2021 kl 18:15 10908

Oi, når jeg delte linken så var den åpen. Ser nå at det er sånn pluss greier, men. Det stod om havbruksnæringen skal oppgraderes, ny teknologi osv skal bygges. Her kommer Endur til å vinne kontrakter/mye oppdrag.
Davinci_me
24.01.2021 kl 18:25 10875

Ja, er jo midt i kjernevirksomheten til Endur.
Davinci_me
24.01.2021 kl 20:50 10584

Tenkisk er denne i tillegg meget sterk nå. Overrasker meg ikke om Clearstream dukker opp på aksjonærlistene ila uka.
Knfo
25.01.2021 kl 11:52 10068

Virker dessverre ikke så veldig sterk i dag, og vi er nede på mer normale omsetningsnivåer.
Trader94
26.01.2021 kl 16:36 9598

Hva tror folk kan være triggeren for å løfte Endur ?

- Ny kontrakt?(stor)
- Oppkjøp?
-En positiv Q4 Rapport /Tyske Aksjonærer hamstrer i Endur?
odd70
26.01.2021 kl 18:02 9436

Alle punktene før q1 er over.
Kanskje 2 store kontrakter, men er ikke sikker....
Trader94
26.01.2021 kl 18:15 9391

Det er uten tvil at ting er i ferd med å skje, de siste seks dagene har vært unormal ang. Omsetning.

Kontrakter vil komme, det er garantert som oppkjøp i Q1.
lysaker
29.01.2021 kl 07:49 8910

Davinci_me, har du allerede solgt ut?
Redigert 29.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Seriøs
29.01.2021 kl 13:59 8732

Lurt å være inne her den 12.02.2021
Redigert 29.01.2021 kl 14:00 Du må logge inn for å svare
Poffern_
29.01.2021 kl 17:00 8606

Fire nye kontrakter til Endúr-datter : https://newsweb.oslobors.no/message/523417

Endúr ASA: Potensielt oppkjøp
29. januar 2021 - Endúr ASA (Endúr) er i sluttfasen av en eksklusiv forhandling vedrørende et potensielt nytt oppkjøp innen sektoren marin infrastruktur.
https://newsweb.oslobors.no/message/523384
Seriøs
29.01.2021 kl 17:41 8531

Tror det er lurt å være inne her fremover ja. Aktiv ledelse med aktiv portefølje