Endur til 5 kr - strategiske oppkjøp - utbyttemaskin i fremtiden


Endur en fremtidig utbyttemaskin?

Markedet er en snodig mekanisme, man kan nesten kalle den et levende vesen. Jeg mener altfor mange fokuserer på EBITA og inntjening, blir sittende for lenge i aksjer og selger oftest før aksjen stiger. Jeg monitorer pengestrømmer, kort fortalt er det å overvåke aktiviteten på internett da især aksjegrupper og forskjellige åpne og lukkede tradersamfunn. Jeg er såpass heldig å ha fått innpasse flere av disse "miljøene" - man anslår at at flere milliarder kroner blir flyttet en to-tre ganger i mnd i forskjellige aksjer. Eksempel på disse er

- KOA
- MPCC
- Magseis
- Saga Pure
- Havyard
- IDEX

I tillegg har man siste fenomentet fra (Koepke, Der aktioner) Tyskland og Clearstream. Der større aksjonærbaser påflere millioner raider midcap segmentet i Norge. Endur er et typisk slik selskap som kan bli gjenstand for spekulasjonfra tyskerne. Dem raider selskap som har omlag 10-20 mill i omsetning, er vekstselskap (herunder oppkjøp) og eksponert mot fremtidsrettet industi især ESG. Endur har derfor alle faktorer som tyskerne "ser" etter når case dem kan "kjøre".

Jeg trader på moment og er investor i de samme selskapene, dvs at jeg har en long post i alle selskapene jeg kjøper men trader også på momentet når en aksje er i ferd med å bli "snakkis". Aksjen som pengestrømmene tydelig er på vei inn i om dagen er ENDUR AS.

Det skjer mye spennende i Endur om dagen, selskapet kom med en oppdatert presentasjon 18.01.21 - legger den ved, anbefaler alle å ta en kikk på dette.

Jeg tror Endur er i starten til å skape en industikjempe gjennom strategisk oppkjøp mot landbasert oppdrett, maritim løsninger knyttet til vindmølleindustrien tl havs (herunder tilkomstteknikk mm).

Dette er to markeder i enorm forventet vekst de neste ti årene (landbasert oppdrett og vindkraft) Endur posisjonerer seg nå, og det er nå du som investor kan bli med på denne reisen.

Men for å forstå ENDUR og dens feilprising må man se litt på "historien" - selskapet har hatt svært lav tillit i kapitalmarkedet pga gammel morro, gjennom Bergen Group.

Ledelsen er skiftet ut og inn har Øyvind Horpestad kommet inn - han er en mann som tidligere har bygget opp NRC fra bunn til å bli et multimilliardselskap innen for infrastruktur.

Jeg tror Horpestad kan lage en kjempe utav Endur, selskapet har et uttalt mål om å ha 2 milliarder i omsetning innen 2022, siste temperaturmåler (vedlagt presentasjon av 18.01.21) indikerer selskapet at dem ligg forran skjema om revenue målet.

For at selskapet skal vokse og konsolidere må det oppkjøp til, da må man hente penger i kapitalmarkedet. Selskapet har pr i dag en svært lojal aksjonærbase på sin topp 50 liste, som ikke selger noen aksjer, derimot så øker Ketil Skorstad gjennom Tigerstaden Marine jevnt og trutt. Dette er en god indikasjon, Endur er pr nå hans største enkelt investering på Oslo børs, med over 100 millione kroner.

Det er ca 605 millioner aksjer i selskapet i dag, a 1,43 NOK pr aksjer det gir en prising på 1,05 mrd

Topp 20: Eier 69 % av aksjene
Topp 50: Eier 81 % av aksjene
Frie aksjer utenfor topp 50: 19% (Infront pr 22.01.21).

Dette betyr i praksis at det er ca. 100 millioner aksjer det skal kjempes om i ukene som kommer i selskapet. Det er skarve 143 mill nok.

Erfaringsmessig er dette særdeles bull når man detekterer at pengestrømmer/ aksjespekulanter/investorer er på veg inn i selskapet.

Med strategiske oppkjøp på trappende tror jeg dagens kurs er "billig" basert på trend/moment. Hvis topp 50 forholder seg like stabil kursen bli stadig presset oppover da selskapets aksjonærer fremstår som langsiktig investorer og ikke tradere/børshaier som søker kortsiktig gevinst.

Endur var i sommer over 3 kr og i medio oktober og snuste på to tallet. Jeg tror det er et lignende run på gang i selskapet, ved økt oppmerksomhet og eksponering vil ha alle forutsetninger å stige i fremtiden. Jeg mener at slik selskapet er priset i dag (som et traust industriselskap) bør man heller prise det etter vekst og fremtidig inntjening.

Endur er iferd med å skape verdier for fremtiden - å tro at dem vil kunne ha en revenue på omlag 10 milliarder kroner i 2025 er nærliggende å tro hvis dem fortsetter startegiske oppkjøp inn mot sin kjernevirksomhet. Vil man kunne hente ut en EBIT på omlag 2 mrd - vil selskapet kunne være i utbytteposisjon allerede fra 2024 - 600-800 millioner kroner 1/3 overskuddet noe som igjen utgjør ca 1 kr pr aksje pr år.

Men dette forutsetter lønnsom drift og styring, der tror jeg Horpestad vet hva han gjør. Selskapet har også eksponert seg siste uken mot en del større investorer deriblandt flere familier på Vestlandet som har flere hundre millioner i banken og som har et ønske om å eksponere seg mot lakseoppdrett
på land.

Innvannende emisjon fra dagens nivå

Jeg ser mange likheter mellom Saga Pure kursen rundt (1,50) og Endur nå (1,43), selskapet vil gjennom oppkjøp gjøre seg store og ta markendsandeler i et enormt voksende markedet. Man kan jo bare forestille seg behovet for landbasert oppdrett og vedlikehold av vindmøller i fremtiden.

Jeg tror aksjen kan dra seg mot 4-5 kr fra dagens nivå på kort sikt og prise inn den varslede revenue på 2 mrd (som kommer tidligere enn 2022) meglerhusene har ikke justert kursmål for denne nyheten og selskapet tilegner seg stadig nye totalenterprise kontrakter i 100 millionersklassen.
Her skal det justeres opp og Endur prises inn som et vekstcase. Selskapet vil nok fore markedet med en fremoverlent strategi fremover, da dem ser at risikovilligheten i kapitalmarkedet er større enn noen gang. Jeg tror at selskapet vil gå til omlag 3 kr før dem setter en emisjon på omlag 2,50 om en måned og to.

Synergier i aksjemarkedet:

Oslo stenger ned, penger vil gå bort fra aktører som preges av dette samt aksjer som har gått flere hundre prosent siste 8-12 ukene, investorer vil søke med lykt etter å detektere aksjer som "ikke har gått noe særlig" men som har en del triggere fremover. Jeg tror at Endur derfor en slik kandidati ukene fremover på Oslo Børs.

Det er nå det starter for Endur - aksjen fremsom som et særdeles spennende case fremover på Oslo Børs.

(disclaimer: Jeg eier aksjer i selskapet pr i dag, men øker i tiden fremover. Det er min subjektive vurdering av overnevnte og dets synergier,
jeg har truffet godt med IDEX, Magseis, KOA, Saga Pure, Havyard i tidligere bevisstgjøringer og omtaler).

KIlder:

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/JokRnR/nye-endur-skal-vokse-paa-oppdrett-ikke-olje-og-gass
https://endur.no/oppdatert-selskapspresentasjon/?lang=no
Infront (Topp50 lister)
lysaker
02.02.2021 kl 08:37 6600

Endúr ASA realiserer nordisk vekstambisjon: kjøper svenske Marcon, en aktør innen marin infrastruktur

I henhold til vilkårene i aksjekjøpsavtalen vil Endúr erverve 100% av aksjene i Marcon basert på en selskapsverdi på 460 millioner svenske kroner, som tilsvarer en egenkapitalverdi på 400 millioner svenske kroner. Kjøpesummen skal gjøres opp med 260 millioner svenske kroner i kontantvederlag og 140 millioner svenske kroner i Endúr-aksjer til tegningskurs NOK 1,3308 per aksje. Selgerne har akseptert lock-up på vederlagsaksjene som vil frigis over en periode på 24 måneder.

https://newsweb.oslobors.no/message/523621
Redigert 02.02.2021 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Poffern_
02.02.2021 kl 08:53 6526

HØYDEPUNKTER:

• Endúr ASA (“Endúr”) har inngått avtale om å kjøpe Marcon-Gruppen i Sverige AB (“Marcon”), en tjenesteleverandør innen marin infrastruktur med sterkt fotfeste i Sverige
• Gjennom oppkjøpet realiserer Endúr sin ambisjon om å bli en ledende aktør innen det nordiske markedet for marin infrastruktur
• Marcon har levert jevn omsetningsvekst og sterke EBITDA-marginer på rundt 20 prosent de seks siste årene
• I kalenderåret 2020 hadde Marcon inntekter på 441 millioner svenske kroner og et EBITDA-resultat på 105,9 millioner svenske kroner, tilsvarende en EBITDA-margin på 24 prosent
• Oppkjøpet av Marcon er det tredje under Endúr’s nye vekststrategi, og etterfølger de nylige kunngjorte oppkjøpene av Artec Aqua og BMO Entreprenør
• Endúrs proforma driftsinntekter for 2020 overstiger 2 milliarder norske kroner etter oppkjøpet, mer enn ett år før planen
• Transaksjonen prises til en LTM EV/EBITDA multippel på 4,3x, og er dermed sterkt innvannende for Endúrs aksjonærer
lysaker
13.02.2021 kl 12:40 6146

er du fortsatt trygg på det du skrev?
lysaker
23.02.2021 kl 19:45 5752

man trenger virkelig tålmodighet!

Legg ordrene umder krona, det er best for alle parter
Liten grunn til å ta i mot dyre Tigerstaden aksjer
Redigert 23.02.2021 kl 19:54 Du må logge inn for å svare

Har du tapt mye i Endur, Long?
lysaker
12.03.2021 kl 19:47 5267

Klar for takeoff!?
Fast Finger
16.04.2021 kl 16:05 4829

Bunnen nådd.
Ser fort 1.5kr snart.
Fast Finger
19.04.2021 kl 07:27 4364

.kan noen forklare at den skal mange kr opp?

Har Skorstad startet nedsalget allerede? lar ikke 15-20% gå til spille den karen

80 øre next
Redigert 19.04.2021 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
Fast Finger
23.04.2021 kl 15:13 3605

Skal opp nå, innside kjøp 25mill i dag.bull

2kr raskt neste uke
Redigert 23.04.2021 kl 16:25 Du må logge inn for å svare
Seriøs
23.04.2021 kl 15:43 3534

Ikke noe poeng å hause da kursen går dit den vil uten dine gale innlegg. Det er kursmål på 1.5 og forhold deg til det p.t. Slutt å pump ut bare tull
Fast Finger
23.04.2021 kl 15:56 3504

Takk for flott tilbakemelding.

Hausing 1.5kr bra det kompis.
Redigert 23.04.2021 kl 15:56 Du må logge inn for å svare
marked1
23.04.2021 kl 16:07 3473

« Industriselskapet Endúr har gjort store innsidekjøp den siste tiden, og aksjen har blitt inkludert i Innsideporteføljen. Fredag stiger aksjen 13 prosent på Oslo Børs.»

Virker som investorene har våknet når det gjelder ENDUR. Ingen grunn til at ENDUR ikke skal kunne gå over ATH på 4 kroner og nærme seg TS kursmål på 5 kroner. Er bare om å gjøre å klare å sitte i ro etterhvert som den stiger.

God helg! 💰📈🎉😊
Fast Finger
23.04.2021 kl 16:26 3436

Flott 👊🙏
Fast Finger
25.04.2021 kl 11:16 3082

Neste uke får vi teste motstand opp mot 2kr pluss.
Dr_Eval
25.04.2021 kl 11:56 3020

Først skal 1.3 og 1.5 testes.

Endur kommer nå! Men fytti for en kjedelig aksje ass! Kan bli fomo her. Er mange aksjer i segmentet som en billige nå. Goodtech, Cloud er også aksjer man håpte på kom sterkere. Dere skal også ha et øye på EIOF og nå - bryter opp!
Redigert 25.04.2021 kl 17:42 Du må logge inn for å svare
Knfo
25.04.2021 kl 18:30 2722

Det stemmer! Godt det er noen edruelige her inne. Det er mange motbakker som skal forseres før Endúr er oppe på 2-tallet.
Redigert 25.04.2021 kl 18:31 Du må logge inn for å svare

Endur er fremtiden og utbytte maskin?

ENDUR: KUNDE KANSELLERER PROSJEKT, 350M FJERNES FRA ORDREBOKEN
29.4.2022 15:52 • TDN Finans •
Kopier link
Oslo (Infront TDN Direkt): Endúr datterselskap Artec Aqua har mottatt et varsel om kansellering av prosjekt fra en ikke-navngitt kunde på grunn av eksterne faktorer.
Det fremgår av en melding fredag.

Som et resultat vil 350 millioner kroner fjernes fra Endúrs ordrebok. Prosjektet var på et tidlig stadium og var forventet å generere om lag 10 millioner kroner i inntekter for Endúr i 2022.

Petter Jensen Petter.Jensen@tdndirekt.com Infront TDN Direkt


Knfo
03.05.2022 kl 12:17 956

Tilliten til ENDUR er tynnslitt, og jeg tror det må endringer til for å løfte selskapet opp av hengemyren. Hadde ikke i min villeste fantasi trodd at aksjekursen skulle ned på nivåer under 50 øre.
benetis
03.05.2022 kl 16:50 851

Må være tvangssalg som foregår. Med utviklingen gjennom 2021 går det vel an å vente ett kjemperesultet i 1.kvartal. sparebank 1 sitt kursmål fra des. 2021 på 0.90 er jo ikke tatt helt ut av luften. Nye kontrakter etter den tid overgår den kansellerte kontrakten.

Solgte meg ut av møkkdrittpapiret i går på 49 øre med over 60% tap. Fy flate for noe dritt ass.

Med denne farten så er Endur nå en potensiell 300-400 prosenter. Endelig går det veien.😊
Sequia
13.05.2022 kl 10:14 353

De som skriver om utbytte, bør lære seg å ta regnskapskurset en gang til på BI. Tror det er mer likely at høyere renter på bonden fremover knekker bunnlinjen
keane
13.05.2022 kl 10:25 313

Bør bli en meget hyggelig reise herfea. selskapet er latterlig lavt priset. Tilbakekjøp av egne aksjer skal også bankes igjennomm på GF. Tror denne vil få en enorm rekyl!