Axactor den upopulære aksjen. Kan det hele snu kraftig i 2021?

Tectic
ACR 24.01.2021 kl 11:40 10343

Grepene som er blitt tatt i Axactor er nok ikke priset inn i aksjen, slik prisingen er nå. Markedet ser ut til å prise aksjen nært emisjonskurs i det korte bilde, mens det kan være lurt å se i de lange baner for betydelig større inntjening.

lavkonjunkturen som følge av coronakrisen, vil nok resultere i et bullmarked for selskaper som kjøper misligholdt gjeld (NPL).

Bullmarkedet vil vare lenge for inkasso og Axactor.

Bank og finansinstitusjoner vil måtte bedre balansen (det vil si - kvitte seg med lån som ikke blir betalt) det er her nøkkelen ligger for framtidig inntjening i sektoren. For når mange nok vil selge NPL portoføljer i et markedet under press, så er det sunn fornuft å tenke at prisene på portoføljene må ned.

Vi snakker om land som Italia, Spania, Finland, Tyskland, Sverige og til slutt vårt eget låneparadis Norge.

Om vi skal tro det internasjonale kreditt informasjonsselskapet Experian (rapport 30. November 2020). Så er Misligholdet nå 17 prosent høyere enn på samme tid i fjor i norge, men Experian mener at økningen ikke har noe med pandemien å gjøre. Så pandemien kommer på toppen av disse tallene.

Det viser seg også at kundene er flinkere å betale tilbake når beløpene går til inkasso.

– Gjeldsveksten i norske husholdninger øker, dermed øker også misligholdet. Men både bankene og de som gir forbrukslån sier det samme alle sammen, at skyldnerne faktisk har gjort opp kravene sine raskere enn normalt og at de nå er en friskere portefølje enn tidligere. Dette bekreftes også av den Europeiske sentralbanken.

For ordensskyld så legger jeg ut link.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6zP8M3/nordmenn-har-57-milliarder-i-misligholdt-gjeld

Årsaken er enkel, det koster nesten ingenting å låne penger og med stengte grenser kan man ikke bruke pengene på utenlandsturer og andre morsomme ting. Så vi har en kombinasjon av mer inkasso og flinkere tilbakebetalere både i Norge og i Europa.

– men det burde være alarmerende at den norske befolkningen skylder 57 milliarder til forskjellige institusjoner som de ikke har gjort opp enda. Hvem skal ta på seg jobben med å få pengene tilbakebetalt?

Jeg har en idé....

Axactor som lever av å kjøpe misligholdt gjeld, har nå klart det fantastiske med å få en sterk balanse på bunnen av en NPL-syklus! Axactors siste refinansieringsrunde har tilført muskler, samt at risikoen knyttet til refinansiering av obligasjonslånet er borte, samtidig har de reduserer gjeldsgraden slik at selskapet tåler eventuelle tap på gamle portoføljer med god margin!

Jeg vil legge med en obs varsel grunnet mye luftig prising på børsen i samme slengen. Denne prisingen gjelder ikke Axactor - som har en utrolig lav markedsverdi iforhold til inntjeningsevne.

Men det kan være dukket for en korreksjon i hovedindeksen, mye grønt og tech har blitt priset astronomisk- sett i lys av hva som er fornuftig å anta som framtidig inntjening, som igjen på kort sikt kan skape usikkerhet blandt investorene å dermed sende børsene nedover. Eller det som på fagspråket blir kalt en korreksjon.

Dette kan føre til at verdiaksjer tiltrekker seg kapital fra vekstaksjer framover!

Nøkkelen blir å følge med på hva selskapene klarer å levere av inntjening til aksjonærene kvartalsvis framover - ikke hva de kanskje kan klare 3-5 år fram i tid.t3sm
24.01.2021 kl 11:51 8428

Følger fortsatt med på denne. Solgte meg ut med gevinst for noen år siden.

Verdiaksje med pris/bok på 0,55 og gode utsikter for industrien og selskapet spesielt. Solid inntjening og ingen låneforfall før 2024. Rettet emisjon mot mange investorer som kun var ute etter «gratis lunsj» har lagt press på aksjekursen i det korte bildet, men dagens prising av Axactor vil ikke vare lenge.

Gode betraktninger.

Jeg har en god del Axa , over 500k nok her. Venter på oppturen.

Prøver å være realistisk mtp. oppside , men ser også synspunktene til de som ikke bare tror den skal opp. Jeg ble aksjonær høst -20 , og er med i rep emi nå snart osv. , spørsmålet mitt med litt negativ vinkling er jo at det ble foretatt en emisjon Q1 -2020 også , de pengene skulle også bli brukt til å kjøpe billige låneporteføljer osv. Hva skjedde egentlig her? Har disse pengene gått rett i drift?

Er også litt skeptisk pga rem emi som dras ut noen uker , ikke ferdig før 17 eller 19 februar , så jeg tror de neste 4 ukene blir humpete for Axactor , men på sikt vil dette gå opp.

En ting som motsier de som maser om negativitet for Axa pga. emisjon & rep emisjon , er jo at de som fikk rettet emisjon har jo hatt aksjene siden 5/1-21 , og har kunnet tatt gevinst allerede , av 120 mill nye aksjer , er jo 93,3 mill aksjer i rettet emisjon. Rep emisjon er jo "bare" 26,7 millioner aksjer , så at 28% av aksjene som er nye skal påvirker så mye stiller jeg også litt spørsmål med :)

Jeg er positiv på mellomlang sikt , tror kursen er over 11-12 i mai -21 :)

Lykke til
Redigert 24.01.2021 kl 14:03 Du må logge inn for å svare

Axactor ble sterkt påvirket av C-19 og i 2kv 2020 ble det foretatt betydelige nedskrivninger av NPL og REO. Emisjonen som ble gjennomført i feb 2020 på 30m aksjer til kurs 17,25 ble da viktigere enn ledelsen på gjennomføringstidspunktet naturligvis kunne forutse.

Når det gjelder rep emisjonen så blir tegningsrettighetene notert. Dvs at de som vil ta gevinst kan selge disse fremfor å ta levering på aksjene for deretter å selge dem i markedet med tilhørende press på aksjekursen (slik en del av de som var med i den rettede emisjonen har gjort).
Tectic
24.01.2021 kl 14:48 8271

Dn har idag på framsiden en artikkel som bygger opp om mitt innlegg.

Kraftig økning i antall nordmenn med gjeldsordning: – Dette er bare toppen av isfjelletSiden september har antall åpnede gjeldsordningssaker økt kraftig. – Omfanget vil bare øke i takt med at antall inkassosaker går til himmels, sier Christian Aandalen i fair Group.

https://www.dn.no/privatokonomi/fair-group/inkassopartner/katrine-nyhus/kraftig-okning-i-antall-nordmenn-med-gjeldsordning-dette-er-bare-toppen-av-isfjellet/2-1-946514

Det er en + utgave. Så det er bare dere som har abonnement så kan lese. Men artikkelen dreier seg om høye mørke tall som vil stige framover.

pantera1
24.01.2021 kl 17:15 8185

Noen som har en formening om hvordan q4 kommer til å bli for Axactor? Noen triggere i nær fremtid?
Tectic
26.01.2021 kl 18:17 7857

Selskapet har kommunisert at resultatet ligger rundt det samme som i q3
Tectic
26.01.2021 kl 18:19 7868

Hva skal denne mannen med så mye aksjer i Axactor?

Torstein Tvenge flagger i Axactor – eier over fem prosent

Det fremgår i en børsmelding.

Investor Torstein Tvenge har økt beholdningen sin det John Fredriksen-dominerte inkassoselskapet med 2,5 millioner aksjer etter en rettet emisjon i selskapet.

Etter emisjonen eier Tvenge 10 millioner aksjer og og har en eierandel på 5,39 prosent.

https://investor.dn.no/#!/Aksje/S230/ACR/Axactor

Motstand 8,90 var tidligere under angrep 12 januar, men vende opp.
Så falt vi på nytt igjennom, da markedsendringer tiltok og 8,83-8,87
fikk ikke fotfeste. Da ble Salgsknappen igjen en beroligende øvelse,
som dessverre fortsatt særkjenner Axa sine investorer

Svare er se på de store aksjonærene de sitter stille, og øker sammen med øvrige innsidere.
Nye aksjonærer blant de 20 største har dryppet jevnt inn, og noen øker.
I dag kom Dnb med enda et nytt fond. Langsiktighet er et tydelig svar, vel og merke om en mener
man er i en opptrend, basert på et fremvoksende marked for Axa sine tjenester.
Da vil markedet brått kunne endre karakter, og riste av seg de som er ute etter en gratis lunsj.

Selgere forsøker nå å ta kontroll over prisen, da blir 9,43 første motstand opp.

Lykke til alle sammen.
Tectic
11.02.2021 kl 13:33 7153

Det som har skjedd med selskapet Axactor er ikke priset inn i kursen. Jeg nevner ikke indirekte hva jeg mener om kursen, og hvor den skal. Men legger inn tallene som er interessante for meg som aksjonær og bedriftseier i Axactor.
Ny egenkapital og refinansiering av gjeld samt 100% eierskap av Axactor Invest betyr mye for aksjonærene i Axactor. Men jeg forstår at dette blir komplisert å regne på. Jeg prøver å legge fram den kortsiktige effekten av grepene som blir gjort i en spiselig versjon.

Gjennom refinansieringen har Axactor forbedret økonomien sin, samtidig har de fjernet hovedkilden til kompleksiteten med samarbeidet til J.F. Han sitter nå som eier i samme båt som oss andre aksjonærer. Prisen er at han har fått en større eierandel, og et pliktbud på kjøpet. MEN, vi aksjonærer har fått bedre struktur, 100% eierskap i Axactor Invest, vi har ny egenkapital på ca EUR 50m og selskapet er oppkapitalisert.

Nå er vi i gang med reparasjonsemisjon på inntil EUR 20m. Begge emisjoner til NOK 8 per aksje, noe som driver fram spekulasjon i markedet, fordi tradere kan selge tegningsrettene som er ervervet før 9. desember. Samtidig vil mange vente med å tegne seg til slutten av rep.emisjonen! i tilfelle kursen går under 8kr. Jeg skjønner godt at folk velger det som en sikkerhet i det korte bilde. Dette vil legge kortsiktig press på kursen, men i det lange løp få inn solide eiere. Kortsiktig profitt mot langsiktig formue bygging. Ingenting nytt med det. Jeg er i den siste kategorien.

Så videre til selve refinansieringen og betydningen av denne.
Refinansiering av RCF og obligasjon på EUR 200m, vil gi 70bp lavere kostnad på RCF og samme kostnad for obligasjon. Axactor har ingen større gjeldsforpliktelser før 2024 (dette i seg selv skaper et solid fundament i et bullmarket)

Kort sagt:

Axactor vil øke sin investeringskapasitet med 30-50% i 2021-22e, uten å måtte ta opp ny gjeld utover eksisterende fasiliteter.
Estimatene framover er ganske like de som ABG la frem. Kan ta med de tallene også:

EBITDA marginen øker fra 32% i 2019 (2020 var covid-preget) til 40% 2021 og 46% i 2022.
I mil EUR tilsvarer det

EBITDA
2019 (92,140 mil EUR)
2020 (40,733 mil EUR)
2021 (109,863 mil EUR)
2022 (141,173 mil EUR)

Net profitt
2019 (+20,968 mil Euro) Ingen nedstegninger
2020 ( -27,098 mil Euro) Nedstegninger
2021 (+36,071 mil Euro) Årets resultat (forsiktig estimert)
2022 (+58,421mil Euro) Framtidens resultat (forsiktig estimert)

Vet markedet helt hva de gjør når aksjen selges på dagens nivå og 8 kr til J:F? De største aksjonærene har økt beholdningen og sitter rolig i denne båten!

Lykke til!
Redigert 11.02.2021 kl 13:34 Du må logge inn for å svare

Galskap, litt over 134 K som har godtatt prisen til fredriksen......


THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH
SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

Reference is made to the mandatory offer dated 29 January 2021 (the "Mandatory
Offer") to acquire all shares in Axactor SE (the "Company") at an offer price of
NOK 8.00 per share, made by Geveran Trading Co. Limited, a company indirectly
controlled by trusts established by Mr. John Fredriksen for the benefit of his
immediate family ("Geveran").

On 10 February 2021, Geveran received acceptances under the Mandatory Offer for
7,630 shares, corresponding to approximately 0.00277% of the total share capital
and voting rights in the Company. Following this, Geveran has received valid
acceptances for in total 134,299 shares under the Mandatory Offer, corresponding
to approximately 0.04877% of the total share capital and voting rights in the
Company. Subject to final results and due settlement of the shares for which
acceptances are received, Geveran will own 122,152,071 shares, representing
44.36% of the total share capital and voting rights in the Company.

Geveran is represented on the Board of Directors of the Company and, thus, is
considered a primary insider of the Company.

This notification has been submitted pursuant to section 4-2 of the Securities
Trading Act.
Tectic
06.05.2021 kl 20:18 6238

Jeg kjører en sammenligning på finansene til b2Holding og Axactor.

B2 holding

LÅN/debt 11,068 milliarder

Cash and cash equivalents at the end of the period (kontanter) 201 millioner nok

Undrawn facility lines of (gjenværende kredittramme for kjøp av lån) 1,8 millarder NOK


Axactor

LÅN/debt 921,319 milliarder

Cash and cash equivalents at end of period (Kontanter) 501,666.85 millioner

Total Credit facilities (kreditramme for kjøp av misligholdte lån) 4,7 millarder NOKMed 11,068 milliarder i lån, og obligasjon 2 på EUR 64,35m i som forfaller i oktober 2021, så må jeg si at jeg er litt småspent på om b2Holding skal øke gjelden sin ytterligere med gjeld? Eller har jeg misforstått noe her? de hadde i q4 rapporten et utestående beløp på EUR 110,65m i obligasjon 2. Dette skulle primært refinansieres via en kombinasjon av RCF og et såkalt broanlegg.

Moody’s bekreftet sin Ba3-vurdering (negative outlook) i deres siste kredittuttalelse 18. desember 2020. De negative utsikter kan risikere og redusere anskaffelseskapasiteten fremover. Se rapporten som ligger ute fra q4.

Slik jeg forstår det, er altså den totale tilgjengelige kreditten til å kjøpe porteføljer for b2H på EUR 183m (Axactor har EUR 471m ubenyttet som forfaller i 2024). i et kommende bullmarket for NPL?


Stemmer dette så er det jo ikke mye å bruke for b2Holding de neste årene på portoføljene eller?

For ordens skyld, b2Holding sin rapport er fra q4 (q1 er ikke ute enda) Axactor sin er fra q1.
https://newsweb.oslobors.no/message/532031

B2H har 3,6 milliarder reserve i følge siste børsmelding. Noe av dette er nok cash og de vil nok ha noe stående i reserve, slik jeg også antar at ACR vil gjøre... ACR tok jo nettopp opp 3 milliarder i obligasjonslån og har hatt 2 emisjoner på kort tid, så ikke så uventet at de har mer tilgjengelig akkurat nå. Vil ikke forundre meg om B2H også tar et nytt lån av et eller annet slag ila året. Obligasjonslån som forfaller i høst har de jo betalt ned ekstra på, så det er god kontroll på finansene etter mitt skjønn. Dette var som kjent Axactor sin utfordring før siste emisjon. Store låneforfall i 2021. Etter at det ble ordnet har jeg begynt å laste opp. Lykke til, håper den snur snart!

BH2 sin gjeldsbalanse, gjør at de har begrenset lånekapasitet på en
Equity Ratio på 26,61% som ikke er spesielt sprekt! Dette er vel
å anse som årsaken, til at bankene har nedgradert gjelden.
Denne balansegangen er alle bedrifter sin generelle utfordring!

Dette kan generelt forbedres på 2 måter. Overskudd over flere år
med positiv Cash Flow som reduserer ned gjelden. 2. Emisjon.
Velger de ikke emisjon, så har de begrenset kjøpekraft fremover.
Hensyntatt bankene, må de nå skrive ned gjeld fremfor å øke den.

B2H-20 mot Axa Q-21 viser at totalkapitalen er 3,52 Milliard høyere
en Axa.!!!! Videre har B2H 107.787.134 aksjer mer en Axa
På B2H resultat Q1-21 så kan Axa ha en kurs som er 8 kr lavere
og likevel ha samme P/E 18 og lik Mcap på 9,360 Milliarder.
Ved en eventuell emisjon vil denne «avstanden» bli større.

B2H passer til ordtaket «å sette tæring etter næring» det håper jeg
inderlig de lukkes med. Om de greier å unngå emisjon er noe annet.

Gerevan økte med 3,3 millioner aksjer i går...
Tectic
07.05.2021 kl 11:56 5744

Jeg heier på B2Holding, men tenker at skal de holde koken så må de gjøre noen grep.

Axactor har fylt opp kassen, refinansiert, restrukturert og gjort seg klar for fremtidig vekst i NPL.


Axa viser sterk oppgang ved ukens børsslutt, gjennom motstand 9,83. Oppgangen
kommer fra lavt nivå 9,21, uten å vise tegn til gevinstsikring ved ukeslutt
Mye tyder på at ryker 10,15 ,så ønsker investorene å sitte denne gangen gjennom
et brudd av Topptest 10,72 . Alt ligger til rette for at det kan komme i neste uke.

God Helg !

https://e24.no blad frem til UKENS INVESTTECH

Se charte til Axa det får kjøp !!
china
08.05.2021 kl 00:35 5381

Axactor ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt, etter at investorene det siste året stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn i aksjen. En videre oppgang innenfor denne indikeres.
china
08.05.2021 kl 00:36 5376

Det er motstand i overkant av ti kroner. Brudd over det nivået vil utløse et sterkt kjøpssignal, og aksjen kan da lett gå flere titalls prosent videre.
china
08.05.2021 kl 00:37 5371

Anbefaling: Kjøp
china
09.05.2021 kl 20:32 4905

Stemningen til uken?? Satser på å bryte 10 allerede i morgen.

Ingenting hadde vært bedre. Tror du bør legge den i skuffen og se om noen år om det var smart. Lite tilsier at Q2 skal bli noe bra, så da betyr det at de som ønsker å kjøpe mener fremtiden er mye bedre. Selv er jeg meget positiv, men tror fort mange kan bli skuffet hvis de tror at resultatene skal bli veldig bra ved neste fremleggelse. Selv er jeg bull, for det skal mye til for å kunne ødelegge disse forutsetningene som er i fremtiden. Kun en dårlig ledelse. Tror og håper vi er ferdig med det nå :)
china
09.05.2021 kl 20:59 4833

Har tro på minst 15 kr til jul, så ingen skuff på meg!!

Er selv veldig positiv til aksjen og ønsker å holde den i mange år. Å ta det der fra... Så hos meg vil nok denne ligge i skuffen en god stund :) Selvsagt til noe måtte endre seg :) Kursen kan gå veldig høyt hvis de gjør de rette tingene i høst og fremover i dette markedet. Slik jeg ser det er det ikke feil å være i inkasso bransjen de neste årene
china
10.05.2021 kl 16:35 4416

Det var da voldsomt!!
china
10.05.2021 kl 16:35 4412

Ikke helt friskmeldt denne her!
Arky
10.05.2021 kl 18:21 4260

Hva tenker du på da china?
china
10.05.2021 kl 19:39 4133

Hva ble sluttkurs ?
Arky
10.05.2021 kl 21:49 3968

Var og snuste på motstand 10,0 og korrigert litt ned etter dette er vel helt ok...
Funderer
11.05.2021 kl 09:22 3676

Kjøper kansje litt om 4 uker , tror da den er på lav kr 8 .
china
11.05.2021 kl 09:26 3662

Vi kan kjøre en tipping!! Jeg tror 10,25 om 4 uker
Funderer
11.05.2021 kl 09:30 3645

Neste budet fra Ulv blir lavere enn sist . Vent å se .
china
11.05.2021 kl 09:34 3630

Det spiller jo ingen rolle!
Funderer
11.05.2021 kl 10:34 3545

Ok china
Selv trodde jeg at ett bud ville påvirke kursen . Men der tok jeg altså feil . Takk for at du sprer nyttig kunskap .
Takwe
11.05.2021 kl 12:02 3442

Funderer: Hvorfor skal du kjøpe på lav 8,- er det fordi du tror kursen skal til 15,-? Kjøper du på lav 8,- for å selge til JF på 7,- ? Hva er det du prøver å fortelle oss, bortsett fra at du har veldig lyst på ACR, men billigere enn du solgte for? Dette er børs, noen må nødvendigvis springe etter...Eller er dette en tippekonkuranse? Hva med det fundamentale?
Redigert 11.05.2021 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
Funderer
11.05.2021 kl 14:25 3324

15 nei , eru gal . Går inn med i mill på lav 8 og selger det på høy 8 .