Aker Horizons

Frodon
AKH 27.01.2021 kl 18:46 111955

Verdier i Aker Horizons: kurs kr 39,67, antall aksjer 580,750,658. Mcap 22,6 milliarder

75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).

74% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Dette vil iht Fearnley innebære en verdi per aksje på NOK 14 per AKH-aksje. Meglerhuset estimerer at aksjen p.t. trades med 17 prosent premium til Net Asset Value)

51% i Aker Carbon Capture, total mcap 7,8 milliarder, AKH verdi ca kr 3,97 milliarder, 6,84 pr akh aksje

51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,6 milliarder, AKH verdi kr 2,3 milliarder, 3,96 pr akh aksje

24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,3 milliarder, AKH verdi kr 1,55 milliarder, 2,67 pr akh aksje

50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder

Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)

Dvs verdier i AKH for ca kr 34,37 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje.
Totalt verdier pr AKH aksje kr 60,07 til kr 75,37 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi

Aker Clean Hydrogen (ACH) - presentasjon kommer 19.2.2021. Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46 572 907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf

https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D

"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt

Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/

Aker Clean Hydrogen skal hente tre milliarder og børsnoteres 10.3.2021
https://e24.no/boers-og-finans/i/mB3500/aker-clean-hydrogen-skal-hente-tre-milliarder

Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela

https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/

HydroPower

New Ventures

Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons

«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»

«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«

«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»

https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep

https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/

Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av

- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet

- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill

- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank

- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.

- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer

Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.

https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing
Redigert 04.03.2021 kl 15:06 Du må logge inn for å svare
enurweb
05.02.2021 kl 09:28 7581

Som flere har nevnt så er Horizons fortsatt overpriset. Eller man må snu på det og si at ACC, REC og AOW er underpriset og at de må stige og Horizons står stille en periode.

Står at Horizons kan være overpriset med så mye som 35% og da snakker vi ned på øvre 20 tallet eller nedre 30 tallet per aksje.
Frodon
07.02.2021 kl 23:00 7097

Er det noen som kjenner til om Aker skal inn på grønt markedet «havbunnsmineraler»? Hvis de skal inn på det markedet også, burde deg også sannsynligvis komme under Aker Horizons?

«Ifølge en rapport fra Rystad Energy er Norge det landet i verden, etter Fiji, som har størst tilgang på havbunnsmineraler»

«Det er dog verdt å merke seg at Rystad-rapporten er utarbeidet på oppdrag fra blant andre Aker»

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2020/12/04/7593570/mener-havbunnsmineraler-er-en-bedre-investering-enn-havvind

Har ikke hørt noe som tilsier det.

I denne linken finner du høringsinstansene til høring om konsekvensutredningsprogrammet. De som er aktuelle i denne sammenheng står nok her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-konsekvensutredningsprogram-for-mineralvirksomhet-pa-norsk-kontinentalsokkel/id2828123/?expand=horingsinstanser

Hehe. Du er morsom da! AKH hadde bunn på 42 og har funnet enorm støtte på 42-43. Mye som tyder på børsmeldinger i nær fremtid i både hydrogen selskapet som kommer på börs og videre oppkjøp i Rec!
Frodon
08.02.2021 kl 11:42 6584

Ville det ikke være mest naturlig med et eget grønt selskap, også gjør AKSO the dirty work? ;)

Det kan være. Får helt andre lånevilkår for øyeblikket.
I mellomtiden fyller vi på her i det stille;)

Frodon
08.02.2021 kl 14:19 6460

Jeg er sjelden stille etter at jeg har fylt på ;);)

Jeg har også et håp om at Aker systemet snart melder samarbeid med Aker sitt "Philly Shipyard" om bygging av alt maskineriet til grønt i USA, som de må bygge på USA verft pga Jones Act

Spennende tanke. Ikke tenkt på det faktisk.
Røkke jr var jo Leder der før.

Mønny
08.02.2021 kl 15:02 6388

Nordnet:
Denne uken kommer Kristian Røkke til oss for å gi en selskapspresentasjon av Aker Horizons. Videoen blir lagt ut på nordnetbloggen torsdag!

https://twitter.com/NordnetNO/status/1358769810449068036
Frodon
08.02.2021 kl 22:07 6163

Det kom børsmelding med kontrakt til Aker sitt Philly Shipyard i kveld, men det var «bare» med det amerikanske forsvaret 😜

Røkke-verftet Philly Shipyard skal reparere amerikansk marinefartøy
Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte skipsverftet Philly Shipyard melder at det har vunnet en kontrakt av den amerikanske marinen for å reparere fartøyet USNS Charlton.

USNS Charlton frakter amerikanske stridsvogner, traktorer og annet utstyr til konfliktsoner rundt omkring i verden, opplyses det i meldingen. Skipet har en lastekapasitet på 69.000 tonn.

Dette er den tredje kontrakten Philly Shipyard er blitt tildelt av amerikanske myndigheter siden slutten av 2019.

Administrerende direktør Steinar Nerbovik omtaler det som en «stor seier» at Philly har vunnet den seneste kontrakten.

Reparasjonen av USNS Charlton er ventet å være ferdig i løpet av tredje kvartal i år.
Frodon
11.02.2021 kl 13:14 5646

Noen nyheter i dag eller er aksjen bare opp på trading?

Kan det tenkes at Røkke med sin inntreden som styreleder i REC Silicon har store planer for en grønn verdikjede i USA? At det bygges opp industri for å ta en del av Biden's grønne "Made in Amerika"
Det spekuleres i om REC vil fusjonere med ett annet selskap som vil føre Aker Horizons eierskap opp til 51%
Videre kan det tenkes at det er batterier Røkke vil få implementert i REC. Batteripakker spås å bli viktig for å balansere kraftproduksjonen i sol og vindkraft.
Hvis Aker Offshore Wind skal tildeles kontrakter for utbygging i USA er det jo rimelig å tro at vindmøllene blir bygget på Philly, med Akers egne batteripakker.
OleJonny
11.02.2021 kl 13:34 5663

Herlig presentasjon. For en sammensetning og kontroll de har over det grønne skiftet. Bør sees av alle som har noe med AOW, acc, AKH, rec osv å gjøre. 👏👏
t3sm
11.02.2021 kl 13:36 5697

RECer her. Skal nytes etterpå. Gleder meg allerede!

AKH presentasjonen , Røkke junior sier AKER Clean Hydrogen blir hovedprioritert fremover med ting de jobber mot for Aker Horizons.
OleJonny
11.02.2021 kl 14:09 5626

De sa ikke så mye vedr. Rec og alle spørsmålene vi recere lurer på, annet enn at de ser på den som et verdensledende selskap innenfor silangass osv og at de har vært i statene og diskutert ulike samarbeidspartnere med rec. Men absolutt, må sees. For AKH sin del veldig utfyllende.. Men sitter man både på rec og AKH så har man. Nok veldig mye fint å se fram til i tiden fremover. Glad jeg hsr posisjonert meg i begge. Og ja, primær fokus fre over som nevnt her er hydrogen delen, som skal lanseres neste uke👏

ja riktig det Olejonny: AKH blir spennende, Clean Hydrogen prosjektet er største prioritering fremover for selskapet, sier Kristian Røkke
Frodon
11.02.2021 kl 23:20 5162

Fantastisk presentasjon imorgen, da blir kanskje ikke presentasjonen imorgen så spennende 😜 Men det skjer mye den neste uken, månedene og årene her. Var det etablering av hydrogen selskapet de skulle gjøre neste uken?
Frodon
11.02.2021 kl 23:22 5158

Det forklarte litt 😉 De snakket om 100 milliarder klassen i Nordnet presentasjonen. Kursmål 3-400% over dagens kurs i 2023-2025 et sted? 🤩
Frodon
11.02.2021 kl 23:23 5165

Var det selskapet han snakket om på egen plattform de neste ukene?
Redigert 11.02.2021 kl 23:23 Du må logge inn for å svare
Frodon
12.02.2021 kl 14:12 4682

Aker Clean Hydrogen, Rainpower Holding, HydroPower og Nine Ventures er priset til ca 1,58 milliarder pr daga dato?
Sector
14.02.2021 kl 10:31 4174

Ingen garantier i aksjemarkedet, men tror vi som har gått inn i AH, her kan sove relativt trygt om natten :-) Risikospredning i kombinasjon med de beste hodene og utrolig solid eiere som investerer i fremtiden tror jeg ikke er mye feil.
......
Børsnoteringsbølgen: – Én av fem vil gå konkurs. Det er et konservativt anslag
54 selskaper ble børsnotert i fjor, men hvor mange av dem vil leve et langt liv på børsen? Investeringsdirektør Robert Næss tror minst 10 av selskapene vil gå konkurs.
Erlend Kjernli
22:04 - 12. feb.
– Tidligere mønstre tilsier at to av tre selskaper kollapser. Én av fem vil gå konkurs. Det er et konservativt anslag, sier Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea Invest Management.
Frodon
14.02.2021 kl 15:56 3958

Helt enig ;) De guider 100 milliarder investert i grønt innen 2025. Da kan vi raskt få 400-500% økning i kursen her de neste 5 årene ;)
Redigert 15.02.2021 kl 12:46 Du må logge inn for å svare

Tror det er mange som ønsker seg inn i AKH....tror ikke det blir så lenge vi er på 40 tallet, siste mulighet kan være i morra?

https://finansavisen.no/nyheter/kommentar/2021/02/14/7625387/olaisen-om-havvind-ikke-rart-alle-vil-inn

Ja... skulle bare hatt mere penger tilgjengelig. Tror går bra opp idag!
Frodon
15.02.2021 kl 12:47 3256

Kursmålene hagler inn langt over dagens kurs. Aker Clean Hydrogen er nesten ikke priset inn i aksjen enda. Skal tyskerne fylle opp her? 🤩

flott periode aker grønnsakene, ble slakt i akso idag. ønsker og bli med på aker clean hydrogen men har ikke hatt tid, har noen aning evnt utskillelse fra akh,akso eller ny euronext ?

Tror AKH skal bygge opp verdiene i ACH først. Ser for meg 4-6 måneder. Tror de fleste vil angre på at de ikke putter alt dem har i AKH i påvente!
Frodon
15.02.2021 kl 14:13 3118

Det vet jeg ikke, vi får info om dette på fredag 19.2.2021. Aker clean hydrogen kommer uansett til å ligge under Aker Horizons, så jeg har fylt opp med mye aksjer her. Mulig det skal ut fra AKSO, blir spennende å følge med på ;)

Super tilbud på AKH nå. Sjekk duppen! Gull duppen forsvinner snart opp :)
Frodon
15.02.2021 kl 15:41 3059

Men er det ikke litt rart hvis Aker clean hydrogen skal skilles ut fra AKSO, når de ikke sa det på AKSO presentasjonen i dag?
Dado83
15.02.2021 kl 17:25 2979

Ingenting er rart i Aker. Men en ting kan jeg garantere deg er at den ikke skal skilles ut fra AKH. Grunnen at de ikke nevnte noe på AKSO presentasjonen er pga at dem skal fortelle det senere denne uka. Men veldig få som vet hvor den kommer til å skilles fra.
Dado83
15.02.2021 kl 17:35 2939

Meatskull skrev Innlegget er slettet
Jeg sa at noen få som vet det, så kan du tenke selv.
Dado83
15.02.2021 kl 18:33 2820

Meatskull skrev Innlegget er slettet
Slutt å oppføre deg som en tulling. Hvis du mener det så kan du melde det videre, ikke har jeg bekreftet noe eller avkreftet noe. Men ja de skal ha presentasjon om hydrogen, da er det vanlig at dem forteller fra hvor den skal skilles ut. Innside info her på jallforum haha.
Redigert 15.02.2021 kl 18:38 Du må logge inn for å svare