Skjedd i Januar


Når får vi svar på disse?

XX.01.21 - Avtalefrist forhandlinger nytt oljefelt PNGF Bis (Kan ventes når som helst)
XX.01.21 - Nigeria Marginal lisensrunde - kunngjøring av vinnere (PNOR kun teknisk inne)
XX.01.21 - Myndighetsgodkjennelse Nigeria Aje
XX.01.21 - Fordelingsvurdering aksjer/kontanter Aje oppgjør, innføring av nye aksjer
XX.01.21 - Infill drilling av 4 brønner i Congo PNGF Sud - Litanzi - prod.øk. 1000-3000 (PNOR 105-315) bopd
XX.01.21 - Balanse produksjon og etterspørsel olje
01.02.21 - Innkjøp av ny FPSO på Aje i Nigeria med støtte for gass
02.02.21 - Avklaring Senegal lisenstvist (30.01.21)
FkL
29.01.2021 kl 12:09 206

Vi har allerede en aktuell tråd for triggerne våre og jeg tenker at vi kan ta dialogen og spørsmål der, men så langt vi vet så kan de fleste av disse trille inn når som helst nå. Vi kan derimot ikke utelukke at noe kan være ytterligere forsinket på grunn av Corona. Det gjelder derimot ikke statusoppdatering i Senegal der vi har en helt konkret frist å forholde oss til.