Høegh LNG den mest undervurderte på OBX


Gleder meg til tallene blir lagt frem så flere kan få øynene opp for Høegh LNG. Ser ut som den går under radaren hos de fleste. Avenir får nå båter i fleng som går rett inn i gode charter som vil gode bidrag in til Høegh LNG. Uansett blir det kontraktene det arbeides med som vil booste kursen. Det kan skje i den nærmeste fremtid da flere kontraker skal avgjøres snart

Ingen som har gjort en NPV beregning her, men allikevel hevder hardnakket at det er kraftig underpriset?Det er den mest brukte, enklest og eldste verdivurderingen man gjør av selskaper.

Ser bare en fortsettelse av helt andre argumenter som hva DNB hadde i kursmål før osv. det var jo basert på at de får så og så mange kontrakter til den og den raten osv. noe som beviselig ikke har skjedd.

De tar det av børs for å ha opsjonaliteten tilstede for at de kan snu skuta. Dette er det ingen investorer med kalkulator som vil gi selskapet på børs. Tro, håp og kjærlighet er det få som gidder å legge inn i estimatene sine.
semu
09.03.2021 kl 08:32 2808

Problemet med HLNG er at det er for dårlig ledelse og en måte å ikke vise det er å kjøpe opp selskapet. Det er ikke første gangen jeg opplever dette. Dårlig ledelse får aldri frem verdiene som ligger i selskapet og til slutt forvitrer verdiene / søler bort fordi de ikke evner å utnytte mulighetene som ligger i markedet.
Mitt tips er at dette blir børsnotert i USA for seg eller at det med sammenslått med det amerikanske selskapet som priser dette litt mer normalt.

Igjen er det ledelse det handler om og hvordan de agerer i markedet. Min overraskelse etter at jeg gikk inn i sommer med en liten post. Evner heller ikke å gi informasjon til eierne men forteller så lite så mulig. Dette har nok vært planlagt i lang tid.
De store gutta bestemmer dette og de små har ingen ting de skulle ha sagt. Jeg selger med ut av dette

bernes skrev Innlegget er slettet
Mulig jeg ikke tok rett antall aksjer, basert på 77 millioner aksjer får jeg 1.7 kr per aksje?

Do not forget, this forum could be full of people from brokerage houses. They just manipulate people, play psychologically and try to convince peoples that the offer is fairly valued.
I see few people just trying hard to convince here that the value offered by LHC is fair.
One thing is very clear that the bid is opportunistic no matter how hard one tries to convince that the value offered is fair.

Bullebajas - Tror ikke du noen gang har lest en årsberetning, kvartalsrapport eller hørt en webcast fra HLNG, mye tyder på det. Du slenger ut noen påstander som jeg tror du tar ut fra luften.
Se denne webcasten fra siste kvartal Q4 2020 - Her er linken: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20210225_2
Her vil du de selskapets balanse, hvor de opererer med en bokført egenkapital på 597 millioner dollar. Deler vi dette på selskapets aksjer som er 76 251 315, får vi ca. 7,8 dollar i verdi per aksje, omjort til norske kroner ca. 66. De operer også med en verdijustert egenkapital på 757 millioner dollar,som er er nær 10 dollar per aksje og da ca. kr 84 bak hver aksje.
Jeg kikket også på HLMP aksjen, hvor HLNG eier 45,8% over de siste 10 år. i 2014 var kursen på HLMP oppe i 24 dollar, I mars 2020, fikk den et voldsomt fall og var nede i 8 dollar. I dag ligger den rundt 16 dollar. Hva disse aksjene er bokført til i HLNG regnskapet, har jeg ikke helt funnet ut.
Hvis ikke versdien av skipene til HLNG er reelle skulle selskapet ha foretatt nedskrivinger i balansen, så verdien er nok riktig. Jeg tror det er mest sannsynlig at der ligger merverdier i balansen.
Veldig positivt er det får rederiet at de har mange lansiktige kontrakter. En ny langsiktig FSRU kontrakt starter opp i India i slutten av denne måned. Der starterr også en langsiktig kontrakt i Australia rundt årskiftet 21/22. De har også andre kontrakter de har kommet langt med nå - se webcasten. De har også en interessant eierandel i Avenir. De jobber også med lagring/transport av Ammoniakk og Hydrogen
For familien er dette et tidspunkt det for dem er veldig gunstig å ta selskapet av børs. Etter min mening er budet veldig lavt og kursmålet fra DNB Markets, som her har jobben med både obligasjonsgjeld og bud. Så kursmålet fra DNB Markets for noen uker siden på kr 19, var bevisst plantet for å presse kursen ned i forkant av budet. "Grisete" spør du meg!
Keefer
09.03.2021 kl 10:27 2659

Et selskap er alltid priset etter forventet inntjening i fremtiden. Markedet er på vei opp, og med de grep HLNG har gjort og gjør så sitter alle vi som er investert i selskapet med en tro på at fremtidig inntjening blir bra. Å påstå at budet som nå er kommet på bordet er "fair" når bare verdiene de sitter på i andre selskaper er verdt mer, blir jo vanskelig å rettferdiggjøre, synes jeg. Jeg er ikke i tvil om at dette har vært planlagt lenge, og at det er sterke krefter med Hoegh i spissen som har gått sammen for å få det som de vil, men dersom man er opptatt av ryktet sitt og gi en "fair" pris så må man dra frem kalkulatoren igjen. Dette er bare sleipt og provoserende for de som har gått tidlig inn, og alle som har tro på selskapet og de verdiene som skapes under Hoegh sitt navn. Dert de burde gjort var å kompensere eierpostene HLNG har i andre selskap først, og så gitt et "fair" tilbud på selskapet basert på dagens verdier og -forventet- inntjening i overskuelig fremtid. Da får de min stemme.

Exactly, You have hit the center man.
Hoegh'sfamily is playing very cheap with this bid. They have clearly shown that they cannot be trusted again.
Redigert 09.03.2021 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
R19
09.03.2021 kl 10:40 2679

Problemet til fsru markedet er at det er altfor mange skip og det presser prisene. Inntjeningen idag er mye svakere enn for 5 år siden. For 5-10 år siden var kontraktene på 40-50 Mill usd årlig og den siste kontrakten til hogh var 20-25 Mill usd. Pga inntjeningen har falt har også prisene på fsru falt og i regnskapene er alltid bokførte verdier skyhøye i forhold til markedsverdi. Mange fsruer går nå som lng carrier pga de ikke får kontrakter som fsru og til lav rate. Sett nå opp et lite regnestykke over eiendelene til hogh lng og trekk fra gjelden. Hlng har 1,7 milliarder usd i gjeld.

Hogh familien har selvfølgelig en plan for selskapet i fremtiden og lng markedet er i stor vekst, men hvis man ser på verdiene nå er ikke verdt mer enn det som hogh byr. Det er ikke forventet noe vekst i inntjening her og da prises det som det gjør.
Redigert 09.03.2021 kl 10:52 Du må logge inn for å svare

R-19 skriver for mange FSRU skip.
Der var for mange FSRU skip, det er riktig, men det er nå iferd med å bli historie. På verdensbasis er der nå kun rundt 40 FSRU skip, mener Støle nevnte det på siste webcast.
Det er jo fremtiden som teller. Jeg har lest og artikler og hørt folk innen bransjen si at med dagens mange kontrakter som er under forhandlinger, vil der bli en mangel på FSRU skip. Der er flere land spesielt i Asia og delvis også i Sør Amerika, hvor der er interesse for å ta i bruk FSRU. Støle nevnte for kort tid siden at selv at de ville få en god inntjening fra kontrakten som starter opp i India i slutten av denne måned, selv med bare 75% av kapasiteten til skipet i bruk.
Mye av problemet i FSRU markedet de siste år har vært forsinkelser i forhandlingene, f.eks. i Australia har jeg lest at naturvern aktivister har forsinket kontakts prosessen.
Med økt forbruk av LNG til erstatning for kull og olje og mange prosjekter i "pipeline" vil det som nevnt fort bli mangel på FSRU skip. Disse er meget kostbare å bygge og det tar fort nærmere tre år å bygge dem.
Flipper
09.03.2021 kl 12:17 2608

Fant tilbake til en Høyererets dom, som er aktuell (ved. tvangssalg - Røkke ) tapte.

Utdrag med link til hele artikkel bå slutten .

Mye tyder for eksempel på at Røkke vil anke en helt fersk dom som gjelder Aker Maritime. Der stod og falt hele saken på om retten godtok transaksjonsprisen på 2,8 milliarder kroner på Aker (Maritime) Oil & Gas Holding (AOGH) i forbindelse med fusjonen med Kværner. Nei, sa tingretten. Det var ikke armlengdes avstand mellom Røkkes Aker Maritime, og Kværner som han da kontrollerte. I stedet brukte retten en kontantstrømsmodell og fant en verdi på AOGH på mellom 3,7 og 4,2 milliarder kroner. I en annen av sakene som kommer opp nå, Bergesen, blir det også interessant å få en mer prinsipiell vurdering av spørsmålet om hvorvidt stemmerettsløse B-aksjer skal få like mye betalt i en tvangsinnløsning som A-aksjer.Flere som har kritisert Norway Seafoods-dommen mener dette vil gjøre det vanskeligere, og mye dyrere, å kjøpe opp norske børsnoterte selskaper, og således ødelegge for et dynamisk aksjemarked. Påstanden er at veldig mange flere heretter vil nekte å selge, og spekulere i å få en høyere pris.

https://www.aftenposten.no/meninger/i/zAEpO/tid-for-tvangsinnloesning
R19
09.03.2021 kl 13:41 2535

Selskapet har skyhøy gjeld og det er lite igjen i selskapet når gjelden er betalt. Det samme var tilfelle da Golar partners ble solgt til New Fortress Energy. Aksjonærene fikk minimalt pga eiendelene var marginalt høyere enn gjelden.
Karybdis
09.03.2021 kl 14:01 2578

Antyder R19, at Hoegh med dette ønsker å hjelpe
de øvrige aksjonærene med å få omsatt sine aksjer i en sorts hjelpepakke??
Tror poenget her er de videre forventninger til utvikling i LNG markedet; tidspunktet synes ikke spesielt tilfeldig; hverken NAV eller
forventninger synes tilstrekkelig priset
inn her. Nokså skuffet faktisk; trodde at Hoegh ville ha utviklet selskapet sammen med lojale medaksjonærer.

Renaud Saleur (shipping analytiker hos Capital Link Maritime) skriver idag:

Whereas the takeover of GASLOG is okay news for the shareholders as it values the assets in such a way that it makes FLEX LNG fleet 50% cheap, the take private of HOEGH LNG is a real theft. It is notorious that Mr Leif HOEGH and his team have destroyed value for decades by their poor judgment on the FSRU market. Last nail in the coffin, they want to take the company private at 66% of NAV when NAV is rock bottom. This is not the way to behave and this shows a total disrespect for minority shareholders. Rendez vous at the General Meeting…

R19, Så du mener at HLNG, ikke følger reglene og ikke skriver skipene ned til i nærheten av reelle verdier? Der tror jeg du tar feil.
Skipsverdiene skrives ned i forhold til livs syklus til skipene. På slike skip som gjerne kan drives i 30 år eller mer, er vel avskrivingene strengt tatt litt høyere enn nødvendig.
Selskapet har i de fleste år gått med overskudd og betalt utbytte. (Det tok en pause i Covid 19 året pga usikkerheten.)
Dette tyder også på at selskapet drives forsvarlig og at gjelden ikke er skyhøy på bakgrunn av alle skip og eiendeler HLNG besitter.

Utifra det du hevder så følger ikke HLNG god regnskaps skikk. Revisor ville trolig ha tatt tak i dette om dine påstander er riktig.Den bokførte egenkapitalen viser at der er verdier for rundt kr 66 og den verdijusterte egenkapitalen er rundt kr 84. (Når gjelda er betalt, skal egenkapitalen være intakt, om de bokførte verdier er riktige.) Der kan også være et potensiale for at der kan ligge "skjulte verdier" i selskapet.
R19, hva begrunner du dette med, at de bokførte verdier ikke er riktige? (Eller bare skyter du fra hofta?)
cold
09.03.2021 kl 15:07 2499

Spot on.
Dette er et klart bevis på hvor grisete Leif Høgh og Co er! Det er et klassisk tyveri et stygt spill som har vært nøye planlagt og kalkulert i lang tid. Så plutselig satte de i gang maskineriet sitt med høy faktor av uredelighet, der de gjør alt de kan for å rettferdiggjøre det stygge spillet sitt. Leif Høgh viser lite eller ingen respekt for de andre aksjonærene, store som små.
Styret i HLNG: De skriver at de "anbefaler" tilbudet og det er ensidig. Nettopp det faller jo på sin egen urimelighet. Det er verdt å merke seg at samtlige styremedlemmer har valgt å tjene Leif Høgh og hans familie. Samtidig gir de blanke f.... i de andre. Hva styremedlemmene har fått eller vil få i motytelse for å "anbefale" griseriet vil nok tiden vise.

Interessant å merke seg hvem som sitter i styret i HLNG, for de er alle sammen uredelige.
Siste ord er vel neppe sagt i denne saken.
Redigert 09.03.2021 kl 15:44 Du må logge inn for å svare
lynx
09.03.2021 kl 15:11 2504

Kepler Cheuvreux trekker frem at de ser budet som uattraktivt gitt nåværende verdsettelse.
"Vi vil påpeke at Höegh LNG eier 46 prosent av aksjene i det New York-noterte selskapet Högh LNG Partners (HMLP). Ser vi på fredagens sluttkurs og antar 8,45 kroner på dollaren, så verdsetter dette eierandelen i HMLP til 27 kroner pr aksje, noe som impliserer en negativ verdsettelse av driften i HLNG", skriver meglerhuset.
Dette alene tilsier at man ikke bør selge til den prisen Høegh byr. Men budet skaper et nytt gulv for aksjekursen, og det er bra.
Her er det bare å forholde seg i ro. Ikke selg! Han kan umulig komme opp i 90% på denne måten, tipper de andre eierne heller ikke er særlig imponert over dette trikset. Tvangssalg virker p.t. helt urealistisk.
cold
09.03.2021 kl 15:13 2517

"Dette alene tilsier at man ikke bør selge til den prisen Høegh byr. Men budet skaper et nytt gulv for aksjekursen, og det er bra.
Her er det bare å forholde seg i ro. Ikke selg! Han kan umulig komme opp i 90% på denne måten, tipper de andre eierne heller ikke er særlig imponert over dette trikset. Tvangssalg virker p.t. helt urealistisk".
Du får virkelig sagt det!

Hva tenker du lynx. Er det en god idè å kjøpe mer akjser i HLNG?
Redigert 09.03.2021 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
R19
09.03.2021 kl 18:00 2383

Det er forskjell på avskriving og nedskriving. FSRU skipene ble kjøpt på for rundt 300 mill usd per stykk og de avskrives på 20-25 år. Hvis man ser på NFE transaksjonen har FSRU verdiene falt mye fra da skipene ble bestilt. I shipping tar det alltid lang tid før de skriver ned verdier til markedsverdi. Et godt eksempel på det er Seadrill som skrev ned flåten med 2,5 mrd usd, Ja du hørte riktig, 2,5 mrd usd. Golar som var en av pionerene inne FSRU sammen med Hogh har nå solgt seg ut av FSRU markedet. Det er fordi de ser det er lite fortjeneste fremover i dette markedet. De har Golar Tundra igjen men den blir nok solgt til NFE når det kommer et prosjekt for enheten. Golar har meldt at de ikke leier ut Tundra med dagens rater på lange kontrakter. NFE har kjøpt FSRU fordi det er rimeligere å eie flåten selv, men er ikke der de skal tjene pengene.

Danske Bank skriver at budet på 23,5 kroner pr aksje på rederiet representerer en bedre verdi for aksjonærene enn å holde på aksjene, spesielt gitt deres syn på at oppstarts-forsinkelser og svak kontantstrøm vil fortsette å prege de neste årene.

Ettersom meglerhuset ikke ser noe andre triggere for videre oppgang i aksjekursen utover det gjeldende budet, anbefaler de å bruke denne muligheten til å komme seg ut av aksjen.
Redigert 09.03.2021 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
Keefer
09.03.2021 kl 18:37 2355

Det sier jo litt om deg og dine intensjoner når du utelater å nevne andre meglerhus som f.eks. Kepler C. som ble referert til av mediene samtidig med Danske.
Redigert 09.03.2021 kl 18:38 Du må logge inn for å svare
R19
09.03.2021 kl 18:40 2356

Jeg utelukker ingenting det er allerede skrevet her så det er lite poeng å skrive det to ganger.
Keefer
09.03.2021 kl 18:44 2348

Så lenge det er to meglerhus som anbefaler ulikt og publiseres samtidig, og du kun drar frem den ene blir det for meg et litt for dårlig skjult budskap.
R19
09.03.2021 kl 18:56 2324

Nei fordi det som danske skriver underbygger det jeg også skriver. Du må skrive det samme til den som bare skrev om Cheuvreux.
Redigert 09.03.2021 kl 18:56 Du må logge inn for å svare

Golar, var det ikke der Trøym var stort inne på eiersiden. Han var på desperat jakt etter å få solgt noe, ettersom han var nær personlig konkurs. Dette var også noe også kjøperne viste og bidro til at at budet ble såpass dårlig. FSRU flåten til Golar LNG, mener å huske at den er av noe eldre årgang i forhold til HLNG sine FSRU skip
Dårlig eksempel å vise til Seadrill, ettersom rigg markedet er i nær total kollaps. Seadrill i chapter 11. Flere av riggene skal skrapes og derfor er nedskrivingene så store. Dette er heller ikke første gang Seadrill skriver ned på sine rigger, noe som er gjort flere ganger de siste årene.
HLNG er ikke i nærheten å ha de problemer som Seadrill har nå.
Mange meglerhus har en meget lettvint omgang med tall og der er mange som går "over lik" for å få oppdrag og dermed tjene letttjente penger.
Det er ikke mere enn ett til to år siden meglere mente at en kurs for HLNG midt på 30 tallet var riktig. Etter hva jeg kan se av FSRU / LNG markedet er HLNG i en bedre situasjon nå enn for 18 måneder siden. Om tre uker starter HLNG på en storkontrakt i India. Om ca. 9 måneder starter en storkontrakt i Australia og flere følger i 2022. Dette vet Høegh familien veldig godt. For familien Høegh er dette perfekt timet for å skvise ut flest mulig av oss øvrige aksjonærer.
FAIR BUD sier meglerne.
Jeg mener det er et svært lavt bud når man ser på bokførte verdier, allerede inngåtte kontrakter og framtidsutsikter.

R19
09.03.2021 kl 19:05 2345

Trøim fikk ingen penger fra salget så det er ikke relavant det var golar som fikk litt cash av salget. Golar partner har to FSRU-er fra 2014, men også skip som er konvertert.

Poenget med Seadrill er at de har vært i denne situajonen i flere år og de kunne ha skrevet ned flåten for lenge siden ingenting nytt. Dn meldte om at det var kun seadrill og odfjell av riggselskapene som hadde skrevet ned rigg flåten til markedsverdi og odfjell er ikke i chapter 11. Shipping selskap liker ikke skrive ned flåten sånn er det overalt. Kan godt kommer med flere eksempler hvis du ønsker det. Se på gaslog de har mye høyere bokførte verdier enn det selskapet ble nylig solgt for.

Kontraktene HLNG får nå er elendige. Som har skrevet før er India kontrakten på 20-25 mill usd årlig til sammenligning fikk man kontrakter i 2015 på 40-50 mill usd.
Redigert 09.03.2021 kl 19:09 Du må logge inn for å svare

Tror kanskje ikke Støle er mannen jeg ville stolt på i dette tilfelle. Har snakket om prosjekter i 10 år nå.

FSRU er ikke noe ”marked”, det har gått fra å være en spesialiserte Assets utviklet av golar, Höegh og excelerate til assets hvor disse navnene ikke trengs lenger for å bygge og drifte en slik stasjonær enhet. Og hvertfall ikke til de gode ratene man fikk før 2015.

Tradere, olje og gass selskaper og utility selskaper bestiller disse nå selv dersom de har behov
Redigert 09.03.2021 kl 20:03 Du må logge inn for å svare

Bra og passe tåpelig kommentar og komme med når du ikke aner hvem du prater med:)

Har vel etterspurt NPV beregning veldig mange ganger nå, og får slengt f.eks din usakelige kommentar om antall rapporter lest av höegh. Min avkastning i denne aksjen på vei opp og ned hadde aldri vært mulig om jeg ikke gjorde det til punkt og prikke.

Spør igjen, hva er din NPV beregning av HLNG?

Dersom du kun ser på bokført egenkapital og mener at det er grunnlaget for hva aksjen er verdt, så må jeg desverre være så ærlig med deg å si at det kanskje ikke er så rart at du sitter og klør deg i hodet på hvorfor aksjen har handlet der den gjør.
Redigert 09.03.2021 kl 20:28 Du må logge inn for å svare

R19 har helt rett.

Skipene er på lange kontrakter og man skriver ikke ned verdiene før det er beviselig at man må. Frem til da, legges det alltid inn forventninger om forbedringer fra selskapene som revisor tar til følge helt til man ser at dette ikke kan forsvares. Dit kommer man fort inn i 2022-2023.

Ta Independence f.eks. Deres beste kontrakt som genererer 50 millioner i årlig EBITDA. Dette skipet tas over av Klaipedas Nafta i 2025. Hvor mye verdi legger du i dette skipet i dag som aksjonær relativt til i 2015-2017?

Spør igjen. Hva er NPV beregningen på HLNG justert for gjeld? Skremmende dårlig at ingen av dere tydeligvis har gjort den jobben før dere investerte


Her var det mye rart. R19 sitt eksempel på Seadrill blir jo nettopp ett godt og relevant eksempel fordi alle visste at bokførte verdier var for høye mtp hvor riggmarkedet var. Allikevel var ikke bokførte verdier justert

Eksempel på Seadrill er etter min mening meget dårlig.
Seadrill er teknisk konkurs, riggmarkedet er elendig. Å sammenligne Seadrill i den situasjonen de er i med HLNG, er jo helt bak mål etter min mening.

Det er en lang rekke skips rederier som har skrevet ned verdiene ofte før beviselig at de må, etter at skips verdiene har falt nå i 2020.
Ja FSRU markedet de siste årene har ikke vært allverdens, mange prosjekter er blitt utsatt av ulike årsaker og mange aksjonærer i HLNG er blitt frustrerte.
HLNG går nå mot bedre tider, det er jeg overbevist om. IKKE tilfeldig at budet kommer nå som de gode tider er nær forestående.
La oss se hvor vi står om ett år? Da tror jeg resultatene til HLNG vil være langt bedre enn de er i dag! Se på HLMP der har kursen doblet seg det, mens HLNG var på over kr 30 for 15 måneder siden. Situasjonen (FSRU markedet) er langt bedre i dag enn den var for 15 måneder siden.
La oss være enig i at vi er uenige i denne saken.

lynx
10.03.2021 kl 09:48 2010

Jeg var dessverre ikke klar over at det er andre regler på Bermuda.
Mens det krever over 90 prosents eierskap for å tvangsinnløse i norske selskaper, trenger Høegh-familien og Morgan Stanley bare 67 prosent for å kapre Bermuda-registrerte Höegh LNG.
«Höegh LNG er et Bermuda-selskap, og etter lokal lovgivning og selskapets vedtekter kan man foreta en såkalt amalgamation med oppgjør i kontanter, forutsatt at dette vedtas med to tredjedels flertall på generalforsamlingen», skriver styreleder Morten W. Høegh i en e-post til E24.

Lynx, da er vi i samme båt, jeg var heller ikke klar over at der var andre regler på Bermuda for tvangsinnløsning. Man lærer så lenge man lever, så takk for den informasjonen!
Flipper
10.03.2021 kl 14:15 1921

Spiller ingen rolle. De er notert på OSE og må følge dens regler.

På Generalforsamlingen trenger man '' fremdeles '' minst 2 tredjedels flertall,
samt , MÅ forholde seg til reglene på OSE og må eie 90 % ved tvangsalg.

At rederiet er registrert på Bahamas spiller ingen rolle i denne sammenheng.

Takk Flipper, da er jeg tilbake til hva jeg trodde var riktig.

Det hører trolig med i bildet at dette ikke er et ukjent grep fra denne generasjonen av Høegh-familien. De begynte karrieren med å kjøpe opp og siden ta rederiet Leif Høegh av børs tilbake i 2003.
https://www.dagensperspektiv.no/nyheter/neringsliv/smarte-shippingfettere-

bernes
10.03.2021 kl 15:18 1835

Det var Hoegh Autoliners, men opplegget det samme.
Var medeier der og var godt fornøyd den gang.
Autoliners hadde ikke det verditapet som HLNG har nå så utgangspunket den gang for aksjonærene var mye bedre..
mimsa
10.03.2021 kl 15:20 1832

Ifølge Morten Hoegh sine uttalelser stemmer ikke dette. Han sier klart at dersom de får 2/3 så kan de innløse de resterende minoritetsaksjonærene, og sier også at dette har blitt gjort flere ganger tidligere ved Oslo børs. Jeg regner med at de har sjekket dette grundig før de la ut budet. Hadde vært greit med en skikkelig redgjørelse før GF. Regner med at de allerede mer eller mindre har sikret seg 2/3, men om 90% er nødvendig da tror jeg de skal få store problemer med det tilbudet som foreligger.

Sitat E24
«Höegh LNG er et Bermuda-selskap, og etter lokal lovgivning og selskapets vedtekter kan man foreta en såkalt amalgamation med oppgjør i kontanter, forutsatt at dette vedtas med to tredjedels flertall på generalforsamlingen», skriver styreleder Morten W. Høegh i en e-post til E24.
Han viser til at transaksjonsstrukturen som er foreslått også har vært gjennomført ved tidligere anledninger av selskaper notert på Oslo Børs."
Redigert 10.03.2021 kl 15:21 Du må logge inn for å svare
lynx
10.03.2021 kl 17:58 1691

Det viser seg at HLNG er underlagt Oslo Børs regler om tilbudsplikt: https://www.euronext.com/nb/markets/oslo
Se oversikten i "Noterte selskapers hjemstat".