Nano to postere på EANM 2018


Litt snacks. Nano har to postere på EANM nå om en drøy uke. Kommer opp på denne linken, som er lånt fra TI. Har ikke sett noe om EANM her.
https://onsite.eanm.org/?p=elasearch&t=browsesessions&fulltext=nanovector&subtopic-ex=0F. Tosca

Hva tror du dette kan ha av betydning for aksjekursen?
F. Tosca
07.10.2018 kl 01:51 6957

Hm, Nano-kursen er vanskelig å spå. Har vært litt internasjonal børsuroen de siste dagene nå. Men at selskapet har presentasjoner på anerkjente og etablerte konferanser, synes jeg er positivt. Er jo ikke så lenge siden de oppdaterte sine clinical trials, heller. EANM er en slik konferanse. ASH er også en. Håper vi får en mer utdypende forklaring på EANM-abstractene, Noen som kan bidra til å knekke de mer opp her, kanskje?

ASH er vel viktigere enn EANM. Derfor sparer de godbitene til ASH
07.10.2018 kl 14:30 6449

Tenker det er mer en profilering mot bransjen; klinikker, leger og potensielle partnere.
Konklusojn 1
"These results indicate that 177Lu-lilotomab is an efficient therapeutic tool for NHL, particularly for tumors showing reduced inhibitory CDK1 phosphorylation."
Konklusjon 2
"Using a generalized linear model, no clear overall correlation between tumour absorbed dose and relative change in the FDG PET parameters were observed. This could possibly be attributed to the fit model and individual differences, as most lesions demonstrated either a complete reduction in SUVmax or an intra-patient increased reduction for higher absorbed doses."
Det er ikke en form for informasjon som gjør at den vante bussjåfør eller student springer til børsen for å kjøpe NANO. Så kortsiktig trenger det ikke ha betydning kursmessig.
Men i retning arbeid mot rekruttering til Paradigme, samt partnere for fremtiden kan det ha betydning.
Nå har prisingen til NANO vært spesiell lenge, og vi er priset under nivå etter FTD kom. Vet ikke når reprising kommer, men lengre innkjøps-horisont enn en uke er nok fornuftig.
Hvorvidt en kan sitte på yttersiden å avvente er kanskje mer noe folk ønsker å vite. Det er en vurdering de må stå for selv. Jeg gjør ikke det. Mange er på gjerdet til NANO, 3FL og Betalutin blir medisin, og er neste som kommer. Mange vil være med når momentet kommer i gang. Det er de som er tålmodig som gjør det best på børs sies det, så vil heller sitte rolig, enn å springe etter saueflokken som hopper fra trader-selskap til trader-selskap som er i vinden.

Men tilbake til hva posten dreier seg om, hyggelig om noen av dere med faglig kunnskap kan utdype tanker og meninger om abstraktene.
focuss
07.10.2018 kl 15:38 6357

Var det ikke dosemetri studiet som viste at tumor absorbed dose var bedre for 20/100 enn for 15/40. Skal vi forstå dette slik at dette ikke transformeres i en bedret efficacy?

"Using a generalized linear model, no clear overall correlation between tumour absorbed dose and relative change in the FDG PET parameters were observed. This could possibly be attributed to the fit model and individual differences, as most lesions demonstrated either a complete reduction in SUVmax or an intra-patient increased reduction for higher absorbed doses."
Redigert 07.10.2018 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
bateman
07.10.2018 kl 16:51 6170

Uredd har jo hele tiden hevdet at 100 i predosering er altfor høyt. Han vet jo hva han snakker om da han er meget godt informert...
jorove
07.10.2018 kl 17:02 6106

Imponerende å vite dette sikkert før kliniske studier viser det samme!
focuss
07.10.2018 kl 20:43 5800

Dersom det viser seg at 20/100 ikke synes å ha noe bedre å bidra med har det neppe noen mening å dra med seg det helt ut. Kunne de kuttet ut en dose så ville det vært positivt for aksjonærene.

Like moro hver gang å se focuss og batemans innlegg skjult, så slipper man å se de usaklige forsøkene deres på å motsi ledende eksperter innen kreftmedisin og -behandling for å prøve å snakke ned kursen. Patetisk..
Nor96
08.10.2018 kl 11:24 5138

Postere EANM:

Av de to NANO postere på EANM mener jeg den mest interessante poster av de to er: "Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Treated With 177Lu-Lilotomab Satetraxetan"

"A total of 40 tumours from 15 patients (1-5 tumours per patient) were included", dvs. de ser altså på "biopsier fra totalt 15 pasienter og noen har de tatt kun en biopsi fra, andre pasienter opptil 5 biopsier og biopsiene er tatt NB! ca. 3 måneder etter behandlingen og alt er målt ut fra standard prosedyrer og retningslinjer (blant annet EANM guidelines for tumour imaging v2).

Når det gjelder Betalutin så er jo det en behandling og så sammenligner man altså med "baseline" for pasientene 3 måneder seinere i denne posteren. Det de ikke sier eksplisitt er hvilke pasienter de har tatt en biopsi fra eller hvem de har tatt 5 biopsier fra. Har de tatt en biopsi fra de som har respondert fullstendig eller er det disse som de har tatt 5 biopsier fra? Mer om dette kommer nok, for dette vet de, men samtidig så gjør dette tolkningen av resultatene her ut fra denne posteren litt vanskelig.

Og det er egentlig veldig gode resultater de legger fram ved analysen av disse tumorene.

Min kommentar: "FDG PET-parameters" er en samlebetegnelse for de ulike parametre som brukes ved disse målingene:
-Standardized uptake value (SUV) max
- SUVpeak
- metabolic tumour volume (MTV)
- total lesion glycolysis (TLG)

De ser etter 3 måneder en full reduksjon i SUVmax, SUVpeak, MTV and TLG for henholdsvis 18, 25, 26 and 26 tumours (dvs.en gjennomsnittlig forandring i FDG PET-parameters for SUVmax, SUVpeak, MTV and TLG were 56%, 64%, 78% and 75 %), men de finner ingen lineær korrelasjon mellom tumor absorbert dose og disse forandringer i målte parametre (No significant linear correlation was found between tumour absorbed dose and the relative change in PET-parameters)
Og med dette er noen kanskje blitt litt skuffet!? fordi de ikke ser noen særlig forskjell på de ulike doseringene og disse parametre?
Nei; det er ikke det de helt sier for:

Når de tar bort alle de med "complete resopons" (excluding patients that had a complete reduction in all included tumours) og så ser nærmere på tallene for hver pasient så ser de: " higher tumour absorbed doses resulted in more reductions in SUVmax for 6 of 8 patients".
Når det gjelder dosiemetristudiene vet vi at f. eks. 20/100 gir høyere absorbert dose (enn eks. 15/40), så vil jeg forsiktig konkludere:
Betalutin virker godt og målt ut fra ovennevnte parametre så får man uavhengig av styrke og tumor opptak ( 10, 15 or 20 MBq/kg of 177Lu-lilotomab satetraxetan) en god effekt i henhold til ovennevnte parametre, men man ser bedre effekt jo høyere tumor opptak på de pasienter som ikke oppnår "complete respons".

Dette er altså målinger tatt etter kun tre måneder og som jeg skriver over så forteller de ikke hvem og hvor mange biopsier de har tatt fra de med ulike typer respons slik jeg ser det, men der de ikke oppnår "komplete respons" så er effekten bedre jo høyere den absorberte dose er. Studien sier heller ikke noe om f. eks. "duration of repons" knyttet til utprøvningene da målingene er tatt etter 3 måneder.
(Posterens navn er jo også: Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Treated With 177Lu-Lilotomab Satetraxetan ) og kanskje de burde lagt til i overskriften på posteren: målt etter 3 months.

PS
Med forbehold om mulige feil, men tolket av Nor 96


Redigert 08.10.2018 kl 11:27 Du må logge inn for å svare
Hugoil
08.10.2018 kl 11:55 5043

Det var et meget godt og fyldiggjørende svar.
I tillegg kan det også være at for partial responses, så vil det ta lenger gjennomsnitlig tid å få drenert/avskallet bort dødt tumor fra tumoren. Dette er en forklaring som har vært nevnt tidligere ang. bilder og svulststørrelser. Målingene og antallet for hvilke typer pasienter kan ha blitt gjort for å få et bedre innblikk i nettopp den forklaringen.
Korsar
08.10.2018 kl 12:02 5006

Nor96,
syns du diskuterer bra og balansert her. Bra at du påpeker at det er snakk om svært preliminære data foreløpig, slik at man ikke kan være for bombastisk i konklusjonene på dette tidspunkt. Ved at du forholder deg til realiteter blir det også mulig å aktivere en reell debatt. Håper du setter mønster for flere.
Hugoil
08.10.2018 kl 12:08 4934

Her skal du få et fint ord til Korsar, substansiell.
Livredd1
08.10.2018 kl 14:56 4712

Jeg forslår at Nor96 leies inn eller ansettes av Nordic Nanovector for å folkeliggjøre slike abstrakter og reelt bedre informasjonsstrategien til Nano. Jeg kan heller ikke se at posterne på EANM overhode er nevnt på Nanos hjemmeside, men kanskje har jeg ikke lett godt nok. Det er heller ikke laget børsmelding. Infosjef Marlene Bronberg er opptatt av å holde kvartalspresentasjoner på norsk og telle opp antall siter I Paradigme. Det er så vidt trivielt at selv hun klarer å forholde seg til det. Det er ikke det aksjonærene forventer og det er grunn til å stille spørsmål ved om hun faktisk er lojal mot egen arbeidgiver eller fortsatt mot ABG eller andre som kanskje har motstridende interesser med Nano-aksjonærene som ønsker høyest mulig kurs som reflekterer verdiene i selskapet..

Når jeg gir en støtte til Nor96 så er ikke det pga sannhetsgehalten i det vedkommende skriver, men for å illustrere at Nano må folkeliggjøre og gi mening til det de offentliggjør. Her har i alle fall Nor96 gjort et forsøk - løyn eller ikke.
Redigert 08.10.2018 kl 16:31 Du må logge inn for å svare
Merlin
08.10.2018 kl 15:09 4661

Glimrende analysert og konkludert Nor96!!

Spesielt viktig:
higher tumour absorbed doses resulted in more reductions in SUVmax for 6 of 8 patients".
"Når det gjelder dosiemetristudiene vet vi at f. eks. 20/100 gir høyere absorbert dose (enn eks. 15/40), så vil jeg forsiktig konkludere:
Betalutin virker godt og målt ut fra ovennevnte parametre så får man uavhengig av styrke og tumor opptak ( 10, 15 or 20 MBq/kg of 177Lu-lilotomab satetraxetan) en god effekt i henhold til ovennevnte parametre, men man ser bedre effekt jo høyere tumor opptak på de pasienter som ikke oppnår "complete respons"."

Dette bør altså love godt for dem med 20/100. Dette er således en positiv nyhet for Betalutin. Når noen hevder at predoseringen for 20/100 er for høy er det som kjent helt feil, siden dosimetristudiene med 20/100 viste HØYERE opptak enn 15/40, som jo har vesentlig lavere predosering.
Hugoil
08.10.2018 kl 15:21 4619

Livredd: Den var litt drøy. Det er slik NANO tidligere også har valgt å rapportere EANM. Men i år syens jeg artiklene virker endel mer interessante enn tidligere, kommet lengre og med mer angjeldende/implikasjon for hovedproduktet.
Hugoil
08.10.2018 kl 15:25 4603

Hvor er denne forferdelige Bateman nå, han som kombinerer Uredd som sitt sannhetsvitne med indirekte insinuasjoner om misbruk av innsideinfo for både grynder-Roy og Uredd? Jo han skriver fornuftige og relativt gode innlegg nå på TekInvestor i dag - etter troligens å ha kjøpt.

Bateman - den værste kappesvingeren
Redigert 08.10.2018 kl 15:31 Du må logge inn for å svare
Livredd1
08.10.2018 kl 15:45 4543

Hugoil: At dette har vært dårlig før også gjør ikke saken bedre. Forstår du ikke at slike dokumenter uten folkelig forklaring skaper usikkerhet hos aksjonærer og åpent mål for spammere. En tokningskonkurranse av offentlig selskapsinformasjon fra ulike aktører viser at informasjonsstrategien til selskapet er skandaløs. Aksjonærene vil ha selskapets folkelige syn og betydning på det de offentliggjør, men da er det kanskje ikke så lett å slippe unna med "BullHarami" og annet ikke-eksisterende tull.
F. Tosca
08.10.2018 kl 16:00 4502

Har heller ikke funnet noe om EAM på Nanos hjemmesider. Sjekka før helga. Får satse på at det kommer meldinger når konferansen starter. Kan kanskje dukke opp noe annet også. Er jo en konferanse til, som Nano har besøkt tidligere, EHA.
Får følge med.
bateman
08.10.2018 kl 16:12 4460

Hva er dette for noe tull? Bruker ikke engang tekinvestor enda, klamrer meg til HO enn så lenge, men med det nivået som et her er det bare et spørsmål om tid før jeg gir opp.
Hold deg til bullHarami og lysestaker du Hugoil. Makan til tullling, du er jo tidenses forumklovn her på HO etter åresvis med misslykket teknisk analys.
Livredd1
08.10.2018 kl 17:20 4325

Nettopp, da blir det åpent mål for slike som Frontmasta, Hugoil, Merlin m. fl. Kanskje er det meningen. Kun en politietterforskning for kursmanipulasjon og innsidehandel vil avdekke fakta. Dette er straffbare handlinger, men ingen blir tatt for det i Norge (ennå). Derfor er kanskje Nano heller ikke notert på Nasdaq hvor slikt fort blir avdekket og slike blir bragt ut av kontoret i håndjern og stilt økonomisk ansvarlig.
Redigert 08.10.2018 kl 17:34 Du må logge inn for å svare
F. Tosca
08.10.2018 kl 18:38 4183

Mnja, er vel å trekke det litt langt, livredd. Har vært gravd frem abstrakter tidligere, også.
At noen leker med kursen for å riste ut folk, er heller ikke noe nytt. Om det kan kalles manipulering, har vel hittil ikke vært bevist. Men skal innrømme at tanken har slått meg. Har jo vært en kurs med mye bølger, Nano-kursen. Men selskapet har flått fast track, og det er faktisk noe å skrive seg bak øret. Samt tre godkjente postere til ASH. Det var i alle fall mer enn jeg så for meg.
Panis
08.10.2018 kl 18:56 4125

F. Tosca,
Er veldig enig med deg at det er betenkelig at kursen til stadighet faller tilbake ved en oppgang. Vi får håpe det kommer noen nyheter iløpet av året som gjør at kursen faktisk beveger seg oppover uten å falle tilbake til utgangspunktet. Begynner å bli lei av å stå på stedet hvil på 50-tallet...
Hugoil
08.10.2018 kl 18:58 4108

Bjeffman: Det var 20/100 indikasjonene over jeg tenkte mest på - og dine heslige sjongleringer med Uredds uttalelser og insinuerte innsideinfo.
En Bateman til og med uten ryggrad må medføre mye sleivete kappekast. Her ser vi litt hvordan Bateman snirkler på TI uten at jeg gjør en direkte henvendelse til han:
----
InVivo81
6d
Nå når først pessimismen har satt seg, så tror jeg det enste som kan snu dette her er ekstremt gode data. Mitt bet er at dette ikke snur før vi hører noe fra Archer-1.

Hugoil403
1
6d
Takk Bateman. Du har hatt en god dag på jobben i dag.

1
Svar

InVivo81
1
6d
Bare hyggelig Hugoil. Men seriøst, det begynner å bli vanskelig å se hva som skal snu denne utviklingen. Triggerene slår jo aldri til, så da blir det vel bare å sitte seg ned, logge av og vente på oppkjøp.

Men litt kjipt å bli sammenlignet med galningen i American Psycho…:confused:
----
Redigert 08.10.2018 kl 19:13 Du må logge inn for å svare
Hugoil
08.10.2018 kl 19:01 4096

...og her:
----
Hugoil403
4d
Det er alltid “skyhøye” forekomster av cd37 der hvor cd37 finnes.
Videre; det er GENERELT sett for alle disse krefttypene og ALLE medisiner mot disse krefttypene viktig om cd37 er over- eller underuttrykt, selv med svært ltie avvik fra disse skyhøye nivåene. Mao. cd37 spiller en vesentlig rolle for krefttypene, GENERELT sett. For Betalutin vil dette gjelde som for de andre medisinene, bare at Betalutin har cd37 som sitt target og vil aldri ha problemer med at det er for lite targets for medisinen, ei heller at de ikke blir mottakelig - slik cd20 etterhvert blir.

Svar

InVivo81
1
4d
Hva vet du egentlig om at uttrykket av CD37 ikke vil minke etterhvert som pasientene blir behandlet med preparater som retter seg mot CD37?


Svar

Hugoil403
4d
Hadde du ikke vært så ryggløst kappesvingende både som invivo og batesafeman, så skulle jeg giddet å svare deg. Du får lese noen artikler istdf.
----

Enn så lenge klarer InVivo å holde seg flagrende på TI, siden han evner å svinge kappen sin så voldsomt - hvor den på oversiden har endel faglig å komme med.
Vil tro at Korsar aldri vil være i stand til å snike seg inn på TI. Focuss klarte det, men råk fort ut.
Hugoil
08.10.2018 kl 19:10 4069

Panis: Her ser du wrap-up av handelen på onsdag og siste dag som er inkl. i dagens topp50. Nettoen av onsdag er klart i pluss og kan indikere momentum-skift. Vi fikk da også en kraftig oppgang på torsdag formiddag - hvor de første tradene fra onsdag og torsdag morning ble solgt. Det er typisk for en vending at det er traderrene som først går inn, deretter kommer andre. Men i dag ble folk skremt av topp50-listen hvor Myrlids 170K nedsalg over 1 uke for PCIBemisjon dominerer uforholdsmessig. Men det skaper kjøpsanledning.
----

Hugoil403
2
2t
Dagens topp50 reflekterer endring tom. onsdag forrige uke.
Det som skjedde på den gode dagen onsdag i markedet var hovedsakelig mesteparten av Myrlids nedsalg, deretter, DNB MArkets nettoøkning 23K og så at State Street solgte ned på de to konti synlig på topp50, men nettokjøpte noe mindre på konti under topp 50, største 10K endring. JPM doblet en konto til 32K. UBS fortsetter med å kjøpe seg opp med 5k endring. En privatinvestor økte fra 10K til 25K.

Vi ser på topp50 over at Storebrand vpf reduserer med 20K, mens Storebrand Verdi Norge Fossilfri øker fra 3K til 23K - en overføring?

En overreaksjon i dag?

1
Svar

studenten86770
2t
Lavt volum i dag, tror ikke dagens nedgang er relatert til NANO eller aksjonærlister.

1

Svar

Hugoil403
2
1t
Videre onsdag:
SEB økte en av sin 4 konti, den nest minste (corporate actions) fra 4K til 14K.
MLI kom inn fra 0 til 13,5K.
Citigroup Global Markets økte fra 1,6K til 11,2K.

Deutsche Bank reduserte en konti med 8,5K til 1,5K.

Sjekker ikke lenger ned enn tom. 10K på onsdagens liste. Og disse innleggene er i all hovedsak det som skjedde på onsdag.

bateman
08.10.2018 kl 19:12 4058

Uansett hva du røyker eller propper i deg av substanser, stopp med en gang, det er ikke bra for deg. Ta deg en god BULLHaramiBroomstick og slapp av. Nå vet jeg ihvertfall at det en grunn mindre til å gå over til tekinvestor, du er vel der også og opptrer som teknisk forumklovn.
Forøvrig er vel Korsar den eneste som har klart å spå utviklingen i Nano de siste årene, så han burde man lytte til, kontra de ubrukelige analysene til Hugoil.
Redigert 08.10.2018 kl 19:18 Du må logge inn for å svare
Livredd1
08.10.2018 kl 19:32 4003

Panis: Nanokursen er ikke nyhetsdrevet, den er manipulert av aktører med innsideinformasjon, srategisk kløkt, dyp forståelse og store finansielle ressursser for å trøtte ut aksjonærer som deg, og for så å øke egen eksponering når kursen er lav og selskapsrisikoen er eliminert. Som Tosca sier, så mangler det ikke på gode nyheter fra selskapet, men det er kursen som er lav. Faktisk så lav at den er like lav nå som det året HC kom inn i selskapet.. Tilfeldig? Ja, selvfølgelig - og de døve kunne høre og de blinde kunne se.
F. Tosca
08.10.2018 kl 19:32 4001

Takk, Panis. Kan jo være greit å følge med på EANM. Med tanke på ASH, så tror jeg vi får en del forsøk på å riste ut folk før det. Det finnes nok folk utenfor som gjerne vil ha ned kursen.
Jeg mener,tre posters der lover godt.
Er jo en del tradere som går inn og ut av aksjen,også.
bateman
08.10.2018 kl 19:43 3963

Nå nå dere slutte med tullet! Nano er nyhetsdrevet, men kursen lagger pga forsinkelser, skuffelser og usikker finansiering.

batman, tviler på at det finnes noen her på HO, som tar disee bull harami analysene seriøst.
focuss
08.10.2018 kl 19:48 3925

Hugoil
Slutt å lyve og idiotisk usmakelig ryktespredning. Mulig jeg har registrert meg der en gang for lenge siden. Muligens slettet siden jeg aldri brukte det. Har ikke en gang giddet sjekke. Ynkelig løgner eller er det en annen paranoid nano aksjonær som har satt ut ryktet?
focuss
08.10.2018 kl 19:52 3902

Det er klart kursen lagger. Ingen vet om det er mer enn en pasient som har fått dosen sin og om det fortsatt er 129 igjen.
Panis
08.10.2018 kl 19:58 3863

F.Tosca og Livredd,
De store finans institusjonene får bare holde på å manipulere kursen for min del, for meg får de ikke ristet ut. Nå har jeg hatt aksjer her i flere år, og det ville vært galskap å selge de nå så nær målstreken. Nei, her er det bare å være tålmodig. Håper alle andre også har tålmodighet til å være med til målstreken, enten om de får produktet på markedet eller blir kjøpt opp.

Nano følger sin vanlige informasjons politikk, ingen info, med påfølgende usikkerhet og kurs massakre.

Livredd1
08.10.2018 kl 20:58 3699

Panis: Ja Panis, du får nok en hyggelig avkastning ved å være tålmodig. Det er vel fortjent. Problemet er at de stjeler mye av oppsiden til alle aksjonærer som ikke har finansielle muskler eller dyp nok innsikt til å tegne når de kjøper seg opp i markedet, i en plassering eller emisjon når selskapsrisikoen er eliminert. I Algeta var slitne aksjonærer som deg vitne til en gigaemisjon i 2009 på kr. 11,- hvor HC tegnet når alle andre var blakke (nesten alle var det i 2009 under finanskrisen så timingen var perfekt) og hvor partneravtalen med Bayer og andre interessenter var så godt som i boks (innsideinformasjon).

Slikt slipper de selvfølgelig unna med i Norge og de ler hele veien til banken. Alle som ikke solgte var selvfølgelig fornøyd når budet fra Bayer kom på 3-400 noen år senere. Vel, slik er finans og aksjemarkedet tenker mange. Det er riktig, men for Norge som har ambisjon om å satse på oppbygging av en helsenæring så er dette veldig kontraproduktivt og dypt tragisk. Er det noe en helsenæring trenger så er det tålmodig kapital fra en velstående investorbase, ikke aktører som gir griskheten et ansikt, som kjøper seg lojalitet hos styret og ledelse med aksjonærenes penger og hvis eneste interesse er å få en best mulig exit.
Redigert 07.11.2019 kl 20:01 Du må logge inn for å svare