Nano to postere på EANM 2018


Litt snacks. Nano har to postere på EANM nå om en drøy uke. Kommer opp på denne linken, som er lånt fra TI. Har ikke sett noe om EANM her.
https://onsite.eanm.org/?p=elasearch&t=browsesessions&fulltext=nanovector&subtopic-ex=0


Livredd1
08.10.2018 kl 21:25 3427

Batman: Hvis kursen er nyhetsdrevet, hvorfor ligger den nå under nivået når Fast Track Designation ble offentliggjort. Hvorfor halverte kursen seg da Costa fikk sparken? Noe som i utgangspunktet burde være positivt siden han ble tatt med buksene nede ved å ta en spansk en når det gjaldt den tullete og ubetydelige REK-saken. Prosjektet Betalutin er for øvrig ikke forsinket sett i lys av at det fort tar +/- 10 år å få en medisin godkjent. Skuffelsene du refererer til har ikke jeg sett ennå. De eneste skuffelsene som finnes er de som enkelte aktører forsøker å konstruere. Dessuten har selskapet godt med penger og finansiering av et godt langtkommet produkt er ikke vanskelig å få..
Panis
08.10.2018 kl 22:48 3241

Takk Livredd1,
Greit å vite at man ikke tenker helt feil, og at det ikke er noe feil med tanke på forskningen eller utviklingen i selskapet. Det vil nok vise seg på kursutviklingen etterhvert også, og da håper jeg alle de negative baisserne får seg en skikkelig oppvekker...
Hugoil
08.10.2018 kl 23:04 3194

Livredd kl2058 var så bra at det må være Trainspotter:)

men dette er jo ikke riktig: "Hvorfor halverte kursen seg da Costa fikk sparken?" Da steg den. Falldagene forut kan ha vært lekkasje om saken. Sterke fall er alltid kjøpsanledninger - i fysikalsk kjemisk korrekte NANO.

En liten kommentar til focus: jeg har noe grunnlag, i det du tross alt sier "mulig".
En liten kommentar til Bjeffsleivmann: jeg har noe grunnlag i dialogen fra TI, du har gloser.
Redigert 08.10.2018 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Livredd1
08.10.2018 kl 23:12 3162

Hugoil: Hadde det enda bare vært en lekkasje, men det var styrt eller i det minste velregissert for å oppnå maks kurseffekt.
Merlin
08.10.2018 kl 23:20 3137

Innholdet i poster 2 på EANM kan inneholde mer krutt enn mange har oppfattet.

Det er klartr at analyse av de med complete respons ikke er interessant her, da det hos dem ikke er grunnlag for å analysere differanser.

Kun på de pasientene med delrespons får man derfor frem forskjeller.

Når det relativt klart fremkommer at de med best delrespons var de som hadde høyest doseopptak er det en konklusjon som ikke akkurat er overraskende.,

Det hyggelige da er at det i meget sterk grad kan antyde at 20/100 virker bedre enn 15/40.

Da har vi i tilfelle en interessant tid nå frem mot Lymrit 37-01 resultater 1. november. Hva kan vi vente oss?

Hugoil
08.10.2018 kl 23:42 3077

Av hvem, noen i kikkerten? De må vel da ha ønsket å rake inn noe på tippen under 50 akkurat i mndskiftet mars/april? Men hvor enkelt er det, og om det er enkelt - kan de få tak i nok til at nedturen blir lønnsom. Om de setter alggoer opp mot hverandre, så blir det jo både lønnsomt og ulovlig. Kan jo ha vært shortere som dekket i den dippen da de anså at skippern overbord retter opp skuta Costa Concordia? Eller andre?
Redigert 08.10.2018 kl 23:47 Du må logge inn for å svare
Hugoil
08.10.2018 kl 23:45 3065

Vi kan vente oss et grønt candle i morgen, trolig et formert bull signal, som dagen etter går opp til halslinja i en mndslang OHS - se linjechart.

grrrrr isebillig
Panis
09.10.2018 kl 22:56 1490

Merlin dette ser jo veldig lovende ut...

Abstract
Objectives: To investigate the therapeutic potential of the next-generation anti-CD37 ra- dioimmunoconjugate 177Lu-lilotomab satetraxetan (177Lu-lilotomab) in combination with the anti-CD20 antibody rituximab for treatment of mice with non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) xenografts.

Methods: Nude mice with subcutaneous (s.c.) Burkitt’s lymphoma Daudi xenografts and SCID mice intravenously (i.v.) injected with Mantle cell lymphoma Rec-1 cells were treated with either 177Lu-lilotomab or rituximab alone or with the combination of both treatments. Tumour volume, body weight, blood counts and clinical status were moni- tored. CD20 expression was measured using flow cytometry with fluorescence-labelled rituximab.

Results: The combination of 177Lu-lilotomab and rituximab was synergistic for treat- ment of nude mice with s.c. Daudi xenografts while it was additive for treatment of SCID mice with i.v. injected Rec-1 cells. Binding of rituximab to NHL cells in-vitro was increased by pretreatment with 177Lu-lilotomab.

Conclusions: Treatment of mice with NHL xenografts with 177Lu-lilotomab synergistically increased tumour suppression of subsequent anti-CD20 immunotherapy and improved survival. If the same effect is confirmed in a recently started clinical study, it could change the way radioimmunotherapy and CD20 immunotherapy would be used in the future.
Redigert 09.10.2018 kl 22:57 Du må logge inn for å svare
F. Tosca
11.10.2018 kl 04:54 1262

Limer inn denne, fra Gorgen. I tilfelle
Lettere å huske datoer, da.
EANM18
O C T O B E R 1 3 – 1 7 , 2 0 1 8

Der skal NANO presentere følgende:

OP-069
Therapeutic efficacy of 177Lu-lilotomab
satetraxetan in non-Hodgkin B-cell Lymphoma
is controlled by G2/M cell cycle progression
A. Pichard1, S. Marcatili2, I. Navarro-Teulon1, H.
Heyerdahl3, S. Patzke3, V. Stenberg3, M. Bardiès2, J.
Dahle3, J. Pouget1; 1IRCM/INSERMU1194, Montpellier,
FRANCE, 2CRCT Toulouse, Toulouse, FRANCE, 3Nordic
Nanovector ASA, Oslo, NORWAY.

og

OP-252
Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG
PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma
Patients Treated With 177Lu-Lilotomab
Satetraxetan
A. Løndalen1,2, J. Blakkisrud1,3, J. Dahle4, M. E.
Revheim1,2, H. Holte5, A. Kolstad5, C. Stokke1,6;
1Division of Radiology and Nuclear Medicine, Oslo
University Hospital, Oslo, NORWAY, 2Faculty of
Medicine, University of Oslo, Oslo, NORWAY, 3Dept.
of Physics, University of Oslo, Oslo, NORWAY, 4Nordic
Nanovector ASA, Oslo, NORWAY, 5Dept. of Oncology,
Radiumhospitalet, Oslo University Hospital, Oslo,
NORWAY, 6Dept. of Life Sciences and Health, Oslo
Metropolitan University, Oslo, NORWAY.

Program her:
https://eanm18.eanm.org/content/uploads/documents/EANM_2018_Final_Programme_ONLINE.pdf

Rydder litt i t rådene, og limer Nor96 sitt utmerkede arbeid her, under linken til abstraktene
I dag kl 11:04
458
Jeg har skrevet noe tidligere på en annen tråd om disse to EANM posterene som da var lagt fram og gitt en mulig dypere tolkning av den ene posteren ( in vivo analyse mht. dosering og effekt) gjengitt igjen her; kanskje unødvendig; men for nye lesere/ investorer:

Nor96
08.10.2018 kl 11:24 3081
Postere EANM:

Av de to NANO postere på EANM mener jeg den mest interessante poster av de to er: "Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Treated With 177Lu-Lilotomab Satetraxetan"

"A total of 40 tumours from 15 patients (1-5 tumours per patient) were included", dvs. de ser altså på "biopsier" ( med biopsier her menes en "analyse av tumorer") fra totalt 15 pasienter og noen har de tatt kun en biopsi fra, andre pasienter opptil 5 biopsier og biopsiene er tatt NB! ca. 3 måneder etter behandlingen og alt er målt ut fra standard prosedyrer og retningslinjer (blant annet EANM guidelines for tumour imaging v2).

Når det gjelder Betalutin så er jo det en behandling og så sammenligner man altså med "baseline" for pasientene 3 måneder seinere i denne posteren. Det de ikke sier eksplisitt er hvilke pasienter de har tatt en biopsi fra eller hvem de har tatt 5 biopsier fra. Har de tatt en biopsi fra de som har respondert fullstendig eller er det disse som de har tatt 5 biopsier fra? Mer om dette kommer nok, for dette vet de, men samtidig så gjør dette tolkningen av resultatene her ut fra denne posteren litt vanskelig.

Og det er egentlig veldig gode resultater de legger fram ved analysen av disse tumorene.

Min kommentar: "FDG PET-parameters" er en samlebetegnelse for de ulike parametre som brukes ved disse målingene:
-Standardized uptake value (SUV) max
- SUVpeak
- metabolic tumour volume (MTV)
- total lesion glycolysis (TLG)

De ser etter 3 måneder en full reduksjon i SUVmax, SUVpeak, MTV and TLG for henholdsvis 18, 25, 26 and 26 tumours (dvs.en gjennomsnittlig forandring i FDG PET-parameters for SUVmax, SUVpeak, MTV and TLG were 56%, 64%, 78% and 75 %), men de finner ingen lineær korrelasjon mellom tumor absorbert dose og disse forandringer i målte parametre (No significant linear correlation was found between tumour absorbed dose and the relative change in PET-parameters)
Og med dette er noen kanskje blitt litt skuffet!? fordi de ikke ser noen særlig forskjell på de ulike doseringene og disse parametre?
Nei; det er ikke det de helt sier for:

Når de tar bort alle de med "complete resopons" (excluding patients that had a complete reduction in all included tumours) og så ser nærmere på tallene for hver pasient så ser de: " higher tumour absorbed doses resulted in more reductions in SUVmax for 6 of 8 patients".
Når det gjelder dosiemetristudiene vet vi at f. eks. 20/100 gir høyere absorbert dose (enn eks. 15/40), så vil jeg forsiktig konkludere:
Betalutin virker godt og målt ut fra ovennevnte parametre så får man uavhengig av styrke og tumor opptak ( 10, 15 or 20 MBq/kg of 177Lu-lilotomab satetraxetan) en god effekt i henhold til ovennevnte parametre, men man ser bedre effekt jo høyere tumor opptak på de pasienter som ikke oppnår "complete respons".

Dette er altså målinger tatt etter kun tre måneder og som jeg skriver over så forteller de ikke hvem og hvor mange biopsier de har tatt fra de med ulike typer respons slik jeg ser det, men der de ikke oppnår "komplete respons" så er effekten bedre jo høyere den absorberte dose er. Studien sier heller ikke noe om f. eks. "duration of repons" knyttet til utprøvningene da målingene er tatt etter 3 måneder.
(Posterens navn er jo også: Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Treated With 177Lu-Lilotomab Satetraxetan ) og kanskje de burde lagt til i overskriften på posteren: målt etter 3 months.

Videre kommentarer i dag:

Ut fra pressemeldingen i dag fra NANO så blir begge postere nå i tillegg også lagt fram som orale presentasjoner og det bekrefter vel også den analyse jeg hadde om den ene posteren at dette er gode resultater og spennende forskning basert på kliniske studier om dose og effekt.

Jeg kan dvele også litt ved den andre posteren som også nå blir lagt fram som oral presentasjon. Dette er forskning delvis relatert til kombinasjonsbehandling med Rituximab for å kartlegge de ulike cancerceller (og CD 20) og CD 37 sensibilitet, dosering og effekt på de ulike celler ( DOHH2 cells, Ramos cells). Dette er forskning gjort preklinisk, men det understøttes av in vivo data skriver de i posteren.
De jobber videre med å kartlegge nødvendig dosering for også andre typer av celler knyttet til NHL; og slik jeg ser det er det en eventuell sensibilitet og dosering knyttet til videre forståelse av dosering i kombinasjon med eks. Rituximab ved behandling også av eks. diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) som vel har en noe uensartet type av cellevarianter og aggresivitet ( bl. a. OCILy8, Raji and Raji2R cell lines).
Redigert i dag kl 11:07