AZT en god leder.


https://kapital.no/kapitalt/2021/01/21/7602356/best-a-vaere-bull

Denne står i Kapital og jeg syntes det var en ok artikkel som beskriver hvordan et selskap kanskje bør opptre mot markedet og investorer. Noen her har gitt uttrykk for at de er skuffet over guidingen fra selskapet men jeg syntes den endrede guiding passer godt inn med hva denne fyren skriver.

Det er og interessant å merke seg dette mer høy P/E og vinklingen om at det handler om markedets tillit til selskapet og ikke kun en matematisk beregning med to streker under svaret. Har selskapet tillit blant investorene så tillates en høyere P/E enn dersom de ikke har det. Handler vel om det anses som sannsynlig at de kommer til å levere det de sier mer eller mindre.

For AZT med Jethro i stolen har jeg ikke problemer med å tro på det han sier om fremtiden. I mine øyne har han stor troverdighet og jeg kan slik sett tillate meg å sitte med aksjen med en langt høyere P/E enn mange andre selskapet innen farma det jeg ikke har så stor tro på fremtidige leveranser. Nå blir det litt flåsete ettersom det på andre farma aksjer stort sett ikke er noen P/E men betalingsviljen for aksjene er preget av den manglende troverdighet ledelsen i noen tilfeller har.

Var veldig opptatt av dette P/E tallet en periode men selskapets utvikling syntes jeg går rett vei så jeg sitter fint med mine aksjer helt uavhengig av P/E tallet som jeg ikke finner så interessant pr i dag. Kommer også av at guiding ikke kunne være så klar ettersom det ble gitt signaler om at veksten kan bli veldig høy og ikke var så lett å forutse. Andre tolker det sikkert anderledes.

Spennende år blir det uansett.

Fünke
30.01.2021 kl 21:19 906

Jeg er enig. PE er jo en av mange faktorer. Du får ikke «regnet ut PE» da det er viktig faktor som alltid vil være ukjent. Hadde vi kunne skrevet i stein hva veksten ville vært mange mange år frem i tid og når den ville avta kunne vi satt en sånn høvelig OK PE. Fortsatt hadde det vært litt usikkert i forhold til hvor lenge en investor var villig til å sitte på sin beholdning. Markedet hadde til slutt bestemt MCAP uansett.
Bogstavdansker
31.01.2021 kl 14:09 688

Man kan også kigge på noget så simpelt, som hvor meget hver enkelt medarbejder i et firma omsætter for om året.

I Danmark er det god latin, at en sund virksomhed omsætter for ca. 1 million pr. medarbejder, mens en meget sund virksomhed omsætter for 1,5 million pr. medarbejder.

Hver medarbejder i AZT lavede over 3 millioner i omsætning i 2020. Det er da pænt.
Redigert 31.01.2021 kl 14:10 Du må logge inn for å svare

Bra vinkling, stemmer det, over 1 million pr.ansatt er meget bra.
Det faktisk nesten π millioner i omsetning. eller 3,14mill pr. ansatt. :) for AZT.