Flytte leiligheter fra privat -> aksjeselskap


Hei.

I nærmeste familie eier vi 12 utleieleiligheter privat (fordelt på 3 personer), men vi har et ønske om å samle disse eiendommene i ett felles AS. Vi er alle belånt opp til ca. 5 ganger inntekt, og får derfor ikke kjøpt noen flere leiligheter selv om vi har relativt lav belåningsgrad på boligene totalt (ca. 60%). Jeg har en bekjent som en gang fortalte meg at det er fullt mulig å få flyttet privat eiendom over i AS uten å betale dok.avgift og gevinstskatt, men at det er en litt kronglete prosess. Jeg synes å huske han sa jeg/vi måtte opp i 5 leiligheter hver for at det skulle regnes som næring, og deretter omdanne fra ENK til AS.

Er det noen her inne som har gulloppskriften? 🙂

For å slippe dokumentavgift kan man signere på uråderettserklæring.
Skattemessig er det jo ikke et spesielt lurt trekk å flytte eiendommene over i AS.
Ikke er det lettere å få næringslån heller, og forsikringspremiene blir fort doblet.
Så sjekk grunndig og tenk

Renta blir vel gjerne også raskt det dobbelte av det man får som privatperson i dag.

Ja det glemte jeg men f eks Nordea så blir det ca 3,5 mot privat ca halvparten.
Høyere bankgebyr også.

Takk for gode innspill. Jeg har lån på noen utleieboliger i et annet AS, og der har vi 3 måneder NIBOR + margin på 2,45% - per nå effektiv rente 3,03%. Så dette er en klar ulempe. Men utgangspunktet er at 5 ganger inntekt stopper oss i å kjøpe mer, vi har mer enn nok egenkapital til å forsvare kjøp av mer eiendom med tanke på risiko. Hvis vi får samlet alle utleieboligene under ett AS, kan vi skalere opp og kjøpe eiendom for ca. 30 millioner.

Vil det ikke være mest lønnsomt og enklest å beholde de 12 leiligheten dere allerede har privat og opprette AS for overskytende? Men da får dere ikke med EK over i AS da...
Redigert 31.01.2021 kl 22:33 Du må logge inn for å svare

Ja, det er som du påpeker selv mangelen på EK som er problemet da... Også er vi rimelig godt belånt privat, så vi ønsker å senke den personlige risikoen ved å flytte over i AS.

Man senker ikke noe personlig risiko ved as lenger med mindre man leier noen til å sitte i styret og ta alt ansvar.
Som styremedlem stiller man med hele sin personlige formue som sikkerhet. Det går an å kjøpe forsikring men ikke alle får dette.
Hør med banken om dere ev vil få låne mer. Antagelig ikke.
Har nettopp kjøpt et lager via as og måtte stille med 40% egenkapital.
Så lenge du eier privat er det kun 22% skatt og ved salg kan du bo der et år og selge skattefritt.
Ved as er det 22% skatt pluss 32% utbytteskatt og ingen mulighet for skattefritt salg.
Så ev realiser først og sett penga i as og begynn på nytt. Ev selge til as så du får ut allerede opparbeidet gevinst skattefritt.
Men det beste er å eie maks privat. Og resten i as.
Redigert 31.01.2021 kl 22:58 Du må logge inn for å svare