IDEX Zacks Valuation $1.00 = NOK 8,60


February 1, 2021 Zacks Small-Cap Research IDEX Valuation $1.00

https://s1.q4cdn.com/460208960/files/News/2021/Zacks_SCR_Research_02012021_IDXAF_Thompson.pdf


Spenstige verdsetting Zacks opererer med: "could be valued as a $5 billion company."

As a fabless semiconductor company with high operating leverage, it is expected to be at very high pretax margins once it ramps revenues and it deserves a enterprise value to sales valuation in line with its peers that trade at 10.1 times. It currently trades at $241 million market cap. We believe that by 2025 it has the potential of $500 million in sales at which point it could be valued as a $5 billion company. https://scr.zacks.com/News/Press-Releases/Press-Release-Details/2021/IDXAF-A-Pure-Play-in-Next-Gen-Biometric-Payment-Cards-/default.aspx
Redigert 01.02.2021 kl 18:52 Du må logge inn for å svare

Kan bli et veldig spennende år for Idex :)
Alby
01.02.2021 kl 19:45 6593


Men hva med oss på OB ?
Reserven
01.02.2021 kl 23:03 6328

En interessant analyse, som sier:
• Konservativt estimat på $1.00 aksjekurs i 2025. Står klart under VALUATION på side 11.
• IDEX ble grunnlagt i 1997. Korrekt er 1996, står i hver eneste årsrapport.
• I 2021 vil IDEX tape like mye penger som de tapte i 2020.
• Også i 2022 vil IDEX gå med tap. Altså flere emisjoner i minst 2 år til.
• Insidere eier 19,1% av aksjene. Selv de mest virkelighetsfjerne her skjønner at det ikke er riktig?
   På side 43 i 2019 årsrapporten står det at insidere per 31.12.2019 eide 9 170 663 aksjer = 1,1%. Selv det dobbelte er langt unna 19,1%.

Kan analysen tyde på at Nasdaq noteringen nærmer seg?

Redigert 01.02.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Bulldog
02.02.2021 kl 06:21 6120

To be conservative we are starting with a valuation of $1.00 per share and will increase that as we see it ramp
revenues and land design wins on it path to our earnings expectations.

Det står ikke aksjekurs på $ 1.00 for 2025, Reserven. For 2025 brukes " gives us a stock price of $ 5.22 share"..
$ 1.00 er verdianslaget NÅ.
Redigert 02.02.2021 kl 06:37 Du må logge inn for å svare
Bulldog
02.02.2021 kl 08:13 5915

Fra dagens melding: The certified payment card, manufactured
by Goldpac, is ready for volume production. https://newsweb.oslobors.no/message/523605
Struts
02.02.2021 kl 08:14 5909

Ja, håper det vil slå positivt ut på kursen!
JabaJaba
02.02.2021 kl 08:58 5787

Fantastisk! 1 USD target er veldig realistisk for denne aksjen. Og det står at de tror det kan bli en 5 bnUSD company. I så fall 40 NOK per aksje+!
🚀
kaunis
02.02.2021 kl 09:22 5704

Oslo, Norway, February 2, 2021: IDEX Biometrics ASA, a leading provider of advanced fingerprint identification and authentication solutions, is pleased to announce that IDEX’s fingerprint sensor and Tongxin Microelectronics’ Co., Ltd (“TMC”) secure element (SE) have been included in a second biometric payment card certified by China UnionPay (CUP). The certified payment card, manufactured by Goldpac, is ready for volume production.
TMC is a leading SE supplier in China focused on the smart card industry and is partnering with IDEX to accelerate biometric smart card adoption. This successful certification leverages the ongoing collaboration between the two companies.

IDEX’s strategy is to partner with SE industry leaders, such as TMC, for providing solutions to all global card manufacturers. This ensures compatibility between the SE and IDEX’s biometric solutions and simplifies the card manufacturer’s development process.

“This second CUP certification continues the trend of increasing global adoption of biometric cards. Our collaboration with TMC will make this biometric payment card available to a broad range of card issuers which will increase the number of customers who have access to the technology,” said Vince Graziani, CEO of IDEX Biometrics.

John Zou, Vice President at TMC added: “TMC and IDEX continue their leadership in the biometric smart card market with the only solutions to be certified by CUP . We are looking forward to further innovation and extending our advantage with IDEX’s next generation TrustedBio™ solution and the TMC THD89.”

For further information contact:

Marianne Bøe, Investor Relations

E-mail: marianne.boe@idexbiometrics.com

Tel: + 47 918 00186

Derek D’Antilio, Chief Financial Officer

E-mail: derek.dantilio@idexbiometrics.com

Tel: +1 978 273 1344

About TMC

Tongxin Microelectronics Co., Ltd. (TMC) is a fabless chip design company focusing on smart cards and related technologies. It provides chip solutions covering mobile communications, financial payment, identification, information security and IOT that are widely used in SIM cards, M2M devices, financial IC cards, mobile payment cards, social security cards, city cards, health cards, residence cards, SE, mPOS controller, USB-Keys, contactless readers, wireless charging, smart lock etc., serving the global market.

Established at the end of 2001, TMC has engaged in its own core technology’s R&D, carrying out continuous innovation, won the first prize of National Scientific Progress once and hundreds of proprietary technologies. TMC is a wholly subsidiary of Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. (Stock Code: 002049, “GUOXIN MICRO” for short), which is controlled by Tsinghua Unigroup. GUOXIN MICRO is one of the largest IC design listed companies. As the leading brand of security chip, relaying on Tsinghua Unigroup’s capital strength and Tsinghua University’s talent as well as technology accumulation, the company has been constantly refreshing its leading technology advantages, and becomes the most reliable industry partner with its high-performance chip products and services, and steps forward to the forefront of smart security chip technology.

For more information, visit www.tsinghuaic.com/english/.

About IDEX Biometrics

IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX and OTCQB: IDXAF) is a leading provider of fingerprint identification technologies offering simple, secure and personal touch-free authentication for all. We help people make payments, prove their identity, gain access to information, unlock devices or gain admittance to buildings. We invent, engineer, and commercialize these secure and safe yet incredibly user-friendly solutions. Our total addressable market represents a fast growing multi-billion-unit opportunity.

For more information, visit www.idexbiometrics.com and follow on Twitter @IDEXBiometrics

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/400860955


kaunis
02.02.2021 kl 09:23 5691

Oslo, Norge 2. februar 2021: IDEX Biometrics ASA, en ledende leverandør av avanserte fingeravtrykkidentifikasjons- og autentiseringsløsninger, er glade for å kunngjøre at IDEXs fingeravtrykkssensor og Tongxin Microelectronics 'Co., Ltd (“TMC”) sikre element (SE) har blitt inkludert i et andre biometrisk betalingskort sertifisert av China UnionPay (CUP). Det sertifiserte betalingskortet, produsert av Goldpac, er klart for volumproduksjon.
TMC er en ledende SE-leverandør i Kina med fokus på smartkortindustrien og samarbeider med IDEX for å akselerere biometrisk smartkortadopsjon. Denne vellykkede sertifiseringen utnytter det pågående samarbeidet mellom de to selskapene.

IDEXs strategi er å samarbeide med SE-bransjeledere, for eksempel TMC, for å tilby løsninger til alle globale kortprodusenter. Dette sikrer kompatibilitet mellom SE og IDEXs biometriske løsninger og forenkler kortprodusentens utviklingsprosess.

“Denne andre CUP-sertifiseringen fortsetter trenden med å øke global adopsjon av biometriske kort. Samarbeidet vårt med TMC vil gjøre dette biometriske betalingskortet tilgjengelig for et bredt spekter av kortutstedere, noe som vil øke antall kunder som har tilgang til teknologien, ”sa Vince Graziani, administrerende direktør i IDEX Biometrics.

John Zou, visepresident i TMC la til: “TMC og IDEX fortsetter sin ledelse i det biometriske smartkortmarkedet med de eneste løsningene som er sertifisert av CUP. Vi ser frem til ytterligere innovasjon og utvider fordelen med IDEXs neste generasjons TrustedBio ™ -løsning og TMC THD89. "

For ytterligere informasjon kontakt:

Marianne Bøe, Investor Relations

E-post: marianne.boe@idexbiometrics.com

Tlf: 918 00186

Derek D'Antilio, finansdirektør

E-post: derek.dantilio@idexbiometrics.com

Tlf: +1978273 1344

Om TMC

Tongxin Microelectronics Co., Ltd. (TMC) er et fabless chip design-selskap som fokuserer på smartkort og relaterte teknologier. Den tilbyr chipløsninger som dekker mobilkommunikasjon, økonomisk betaling, identifikasjon, informasjonssikkerhet og IOT som er mye brukt i SIM-kort, M2M-enheter, økonomiske IC-kort, mobile betalingskort, trygdekort, bykort, helsekort, oppholdskort, SE , mPOS-kontroller, USB-nøkler, kontaktløse lesere, trådløs lading, smartlås etc., som betjener det globale markedet.

Etablert i slutten av 2001, har TMC engasjert seg i sin egen kjerneteknologis FoU, som utfører kontinuerlig innovasjon, vant førsteprisen til National Scientific Progress en gang og hundrevis av egenutviklede teknologier. TMC er et hele datterselskap av Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. (aksjekode: 002049, forkortet “GUOXIN MICRO”), som kontrolleres av Tsinghua Unigroup. GUOXIN MICRO er et av de største børsnoterte selskapene. Som det ledende merkevaren for sikkerhetsbrikke, som baserer seg på Tsinghua Unigroups kapitalstyrke og Tsinghua Universitys talent, samt akkumulering av teknologi, har selskapet kontinuerlig oppdatert sine ledende teknologiske fordeler, og blir den mest pålitelige industripartneren med sine høyytelses chipprodukter tjenester, og går frem i forkant av smart sikkerhetsteknologi.

For mer informasjon, besøk www.tsinghuaic.com/english/.

Om IDEX Biometrics

IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX og OTCQB: IDXAF) er en ledende leverandør av fingeravtrykkidentifikasjonsteknologier som tilbyr enkel, sikker og personlig berøringsfri autentisering for alle. Vi hjelper folk med å betale, bevise identiteten sin, få tilgang til informasjon, låse opp enheter eller få adgang til bygninger. Vi oppfinner, konstruerer og kommersialiserer disse sikre og trygge, men utrolig brukervennlige løsningene. Vårt totale adresserbare marked representerer en raskt voksende mulighet for flere milliarder enheter.

For mer informasjon, besøk www.idexbiometrics.com og følg på Twitter @IDEXBiometrics

Denne informasjonen er underlagt opplysningskrav i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/400860955
kaunis
02.02.2021 kl 09:29 5653

Dette viser at IDEX er på kartet over hele verden, og vi kan vente store ordrer i 2021. Det kan komme ordrer som selskapet selv ikke vet om enda. Her er det bare å sitte stille i flere år. Kansje kan analysen i trådstarten vi seg å være mer realistisk en som så. Mange prosenter igjen til ca 8.5-9kr, ingen tvil om at denne aksjen er billig i dag.

God melding idag som viser at kortet er klart for å bli satt i produksjon. Da gjenstår større kommersielle avtaler og finansiering. I analysen henvises til avtale om salg av kort til Bloomberg systemet ila 2021. Hva med andre store banker, pluss aktører som Amazon, Alibaba osv ? Man snakker om årlig salg på 500 musd og equity value på 5 mrdusd i 2025. Dette svarer til minimum 5 usd per aksje frem. Stort marked 2-5 år frem og kanskje enda større enn dette. Kun snakk om et par kinesiske konkurrenter, mens Next sies å ikke ha samme kvalitet og er for energitørst. Meldingene idag skulle tilsi kurs 5-10 kroner fort ? Da gjenstår kun Execution for nye ledelsen i Idex. Nasdaq neste ? Spm er status her ? Dagens melldinger og informasjon skulle tilsi en dobling i kursen ? 5-10 kroner fort. Løp & Kjøp !
Tombola2
02.02.2021 kl 12:59 5434

Du er alt for involvert i aksjen til at du gir noen som helst troverdige analyser eller vurderinger rundt aksjen.
Struts
02.02.2021 kl 14:43 5316

Kan jo ikke mest (for å si det mildt), men den artikkelen Idex linket til i dag (fra Zacks) fant jeg ganske interessant:

https://scr.zacks.com/News/Press-Releases/Press-Release-Details/2021/IDXAF-A-Pure-Play-in-Next-Gen-Biometric-Payment-Cards-/default.aspx


Tombola - You better read the\is analysis in top of this link ! Jeg trenger ikke gjenta dette. Få den oversatt om du ikke leser engelsk. Der står det grundig begrunnet hva de 5 usd eller NOK 40 er basert på !
IDEX Yeah I am long man, & in it for the long run :-) Sold and short Next and Happy and Long IDEX !
Reserven
02.02.2021 kl 23:55 4913

 
Sammenhengende utdrag fra side 11 i https://s1.q4cdn.com/460208960/files/News/2021/Zacks_SCR_Research_02012021_IDXAF_Thompson.pdf

«By 2025 IDEX could reach $500 million in sales or higher. That would result in an enterprise value of $5 billion.
Given the company will need to raise cash to get to breakeven, we are adding 127 million shares to reach 957 million by 2025.

Divided by 957 gives us a stock price of $5.22 share.

Discounting that by 30% per year to current value gives an EV of $1.75 billion and a stock price of $1.83 per share.

To be conservative we are starting with a valuation of $1.00 per share and will increase that as we see it ramp revenues and land design wins on it path to our earnings expectations.»


Redigert 03.02.2021 kl 00:21 Du må logge inn for å svare
Reserven
03.02.2021 kl 00:10 4934

I 2025 kan IDEX ha salg på USD 500 millioner, eller mer, som gir en enterprive value (EV) på USD 5 milliarder.
For å nå dit, og cash break even, må IDEX gjøre flere emisjoner, slik at IDEX vil ha 957 millioner aksjer i 2025.

USD 5.000.000.000 / 957.000.000 aksjer = USD 5.22 per aksje.

Pga utvanningen diskonterer Zacks EV = USD 5 milliarder med 30% per år slik at de i 2025 får EV = USD 1,75 milliarder.
USD 1.750.000.000 / 957.000.000 aksjer = USD 1.83 per aksje.

Anslaget på USD 1.83 per aksje i 2025 gjør Zacks konservativt ved å redusere det til USD 1.00 per aksje i 2025, men vil øke det hvis IDEX etterhvert innfrir forventningene deres angående inntekter og design wins.

Redigert 03.02.2021 kl 00:22 Du må logge inn for å svare

Supert at du gjorde dette, bare en kommentar eller endring slik jeg leser engelsk tekst;

Anslaget på USD 1.83 per aksje i 2025 gjør Zacks konservativt ved å redusere det til USD 1.00 per aksje i dag (mao. NOK 8-9 idag) , men vil øke det hvis IDEX etterhvert innfrir forventningene deres angående inntekter og nye kontrakter i tiden frem over.
kaunis
03.02.2021 kl 08:28 4570

4info skrev Innlegget er slettet
For å se det med norske kroner, så er 0,83 $ hele 7,138 kr med $-kr = 8,6kr. som igjen vil være kr= 8,6+7,138=kr. 15,7 (1,83 $ ). Potensialet er stort før denne er på riktig kursnivå, altså dagens nåverdi på IDEX.
kaunis
03.02.2021 kl 09:59 4472

Dagens kurs burde ligge i intervallet 10-15kr, dagens kurs på kr.2,45 er ca 400% under den laveste kr.10,- og ca 600% under kr.15,- . jalala børsen OSE vet å prise rett?
Wrold
03.02.2021 kl 13:18 4337

Her er for mange truseskvettere,kjøper dyrt og selger billllig!!!!!!
Kajtek
03.02.2021 kl 13:31 4305

Som sagt, Idex ligger på 18 plass av 21 mest shortede aksjer i følge Finansavisen. Det er noen som vil holde aksjen nede. Så lenge noen selger til den lave prisen, vil aksjen holde seg lav.
kaunis
03.02.2021 kl 13:53 4254

Da burde de som har kapital og ser oppsiden (nesten umulig å ikke se den) kjøpe med begge hender. Når aksje ligger fra 400-600% under estimert kurs, er det jo ikke nedside. Shorten vil ta slutt, det er grense på hvor lavt det lar seg gjøre å selge en aksje uten å lide et stort tap. Kansje det er mulig å få startet en squeezing på shortene?

Kanskje noen her kan Tipse gutta over dammen om denne. Når har gutta i RE...IT.com om den gode muligheten til å komme seg inn her for omtrent 10 % verdiene før den går på Nasdaq. Målet er jo Nasdaq notering og jeg leser analysen som en forberedelse av dette.
Reserven
03.02.2021 kl 14:38 4156

På siste side i analysen, under DISCLOSURES, står det i klartekst at IDEX direkte, og/eller indirekte, har betalt Zacks for analysen.
Hvor objektiv er den da?

«Zacks SCR has received compensation from the issuer directly, from an investment manager, or from an investor relations consulting firm engaged by the issuer for providing non-investment banking services to this issuer and expects to receive additional compensation for such noninvestment banking services provided to this issuer.

Each issuer has entered into an agreement with Zacks to provide continuous independent research for a period of no less than one year in
consideration of quarterly payments totaling a maximum fee of $40,000 annually.»


Redigert 03.02.2021 kl 14:44 Du må logge inn for å svare

Dette er jo helt normalt for mindre selskaper.

Gjør ikke analysen noe mindre troverdig

På 3. dagen du er ute og tramper på analysen nå, så du har vel lest den flere ganger enn den gjennomsnittlige aksjonær, noe du tydeliggjør at du ikke er, så hvordan går det med shorten?
Reserven
03.02.2021 kl 14:59 4107

Er pt ikke hverken long eller short i IDEX, heller ikke vært det i 2021.
Reserven
03.02.2021 kl 15:00 4104

Er du eller andre IDEX aksjonærer objektiv?
kaunis
03.02.2021 kl 15:17 4069

Vi svartmaler ikke / og ikke overivrig i å bagatellisere det som er (nært) fakta analyse. Når du ikke har aksjer i IDEX, hvor kommer hatet til aksjen inn for deg? har du aksjer, er det misforstått for din egen vinning med dine kommentarer her på forumet, eller?

Jeg har fulgt Idex lenge og har aksjer der som jeg har stor tro på og ser potensiale i. Dette uttrykkes i analysen også. Alle småselskap m betale rådgivere ved innhentning av kapital og børsintroduksjoner osv. Flere selskap i Spetalen, Røkke og Hexagon har gjort samme i det siste. Intet spesielt med Idex der.
Nytt i Idex nå er at de teknisk er i mål med produktet og partner, samt selskapet har en dy CEO som virker svært kompetent. Neste Milestones nå er 1) Kommersielle avtaler og analysen henviser der til en avtale med Bloomberg for 2021. Nye kommersielle avtaler 2021-23 er viktig. 2) Dernest IPO Nasdaq vil være en viktig milepæl jeg forvanter kan komme snarlig !
Spennende utvikling for selskapet - som har meget stort Potensiale !
Kajtek
03.02.2021 kl 16:35 3941

Hadde gjerne gjort det men akkurat nå har jeg brukt min limit. Har noen tusen aksjer. Skulle gjerne hatt mer.
kaunis
03.02.2021 kl 16:47 3923

Det er jo mange ganger slik at en har gjort sine disposisjoner og sitter lastet, har mange aksjer som bare venter på det lille som gjør dem til kassasuksesser. Men så er jo kursmanipulasjon lovlig likevel, gjennom shorting.
kaunis
03.02.2021 kl 16:51 3915

IDEX må jo være en tier aksje, har en ledende biometrisk sensorbrikke som er fremtiden og 2021 er året da verden vil gjennomgå en ny æra i kortbetaling/kont.bet.