BREAKING ** Panoro kjøper 6 nye felt og øker på Dussafu.


Selskapet kjøper en produksjon på 6900 bopd i tillegg til eksisterene produksjon slik at totalen blir ca 9000 bopd. Det er litt av en økning. Prosentandel på Dussafu stiger fra 7,5% til 17,5 % . Dussafu ver vi hva står for.

Samlet sum 140 mill USD som finansieres ved emisjon og lån.

https://newsweb.oslobors.no/message/524192

ut i fra kvinnelig intuisjon så går jeg for 1:17
cinet
02.03.2021 kl 10:44 6936

Det blir 5,5 mil aksjer på rettferdig fordeling. Da har de strupt tilstrekkelig igjen. Derfor blir tegningsretten ca 2:1. Det er klare regler , de som tegnet 9.2 ble gjort kjent med avtalen.

OPEC + møtet på torsdag blir viktig for oljeprisens videre utvikling og dermed PENs aksjekurs. Det vil nok først og fremst bli en tautrekking mellom Russland og SA. Russland vil øke sin produksjon. SA vil sannsynligvis ikke ønske noen økning riktig enda. Ikke før vaksinene har en markert virkning på etterspørselen.
Jajaja
02.03.2021 kl 11:43 6851

cinet: "Det blir 5,5 mil aksjer på rettferdig fordeling. Da har de strupt tilstrekkelig igjen. Derfor blir tegningsretten ca 2:1. Det er klare regler , de som tegnet 9.2 ble gjort kjent med avtalen."

Slik jeg har lest det: Aksjer som deltok på den rettede emisjonen har ikke har rettigheter til å delta på reparasjonsemisjonen (de siste 5.5 mill nye aksjene). Ettersom du finner at tegninsgrett blir ca 1:2, så må du ha kunnskap om tallet for ant. aksjer som var med i rettet emisjon. Hvor mange eieraksjer var med i rettet emisjon, og hvor leser du tallet?
Redigert 02.03.2021 kl 13:34 Du må logge inn for å svare
Ruter8
02.03.2021 kl 11:54 6837

Tviler sterkt på at det blir 2:1. Stoler mer på kvinnelig intuisjon omtalt her på forumet.-
Jajaja
02.03.2021 kl 12:49 6774

Slettet...
Redigert 02.03.2021 kl 13:43 Du må logge inn for å svare
cinet
02.03.2021 kl 12:49 6774

Forholdstallet har i realiteten kun en akademisk interesse ( og etter OBs retningslinjer). Hvis kursen holder seg på ca. 20nok fram til siste t-dag, vil det trolig bli en massiv overtegning. Da blir det 5.5 mil fordelt på ....en helt annen brøk. Det var ca. 68mil aksjer den 9.2.21. Det ble tegnet ca. 38m nye (T1+2+3) og rep.emi på 5.5m til oss "småaksjonærer"(som ikke eide tilsttrekkelig mange til å bli forespurt). Kan aldri tenke meg vi småaksjonærer eide over 11 mil aksjer den 9.2.21. ( da eide vi eventuelt over 16%)
Redigert 02.03.2021 kl 12:51 Du må logge inn for å svare
Jajaja
02.03.2021 kl 14:20 6679

cinet: "Forholdstallet har i realiteten kun en akademisk interesse...

Akademisk? Her er snakk om hvilken minimums mengde nye aksjer som er rett til - og den tilhørende kostnad. Det er for manges vedkommende av største interesse - fordi det skal skaffes tilveie hensiktsmessig finansiering. (Evt. overtegning ved rep.emisjonen er en annen sak. Der blir det neppe noen "aksjebonus").

Akademisk eller ei, vet du hvor mange aksjer som er utelukket fra 5,5-emisjonen, eller vet du det ikke?
Redigert 02.03.2021 kl 14:32 Du må logge inn for å svare

Mener å ha lest at topp 10 satt på ca 45% avvaksjene. Gitt at alle disse deltok i emi vil de resterende 55% av aksjonærene kjempe om rep. Emisjonsaksjene.
Delingstallet / antall aksjer pr tegningsrett offentligjørees i dag.

55% av 68 mill. Imidlertid er det grunn til å tro at langt flere enn topp 10 deltok i emisjonen og dermed ekskludert fra rep. Emi
Redigert 03.03.2021 kl 10:05 Du må logge inn for å svare
Svindel2
03.03.2021 kl 10:06 6378

0.171143 subscription rights for each share owned in the Company.
Ruter8
03.03.2021 kl 10:14 6347

Det var jo ikke så ille med tanke på hva den kvinnelige intuisjonen la opp til...

Men de beholder denne:

« The Board was also given the authority to cancel the Subsequent Offering should
prevailing market conditions so dictate. »

I believe this will only kick in if the price during the book building is below 15.50. Highly unlikely at the moment. So I sold enough to buy back on the offering:)

Har noe fått med seg
1: når er tegningsperioden?
2: Når skal innbetaling skje?
3.Når kan aksjene omsettes?

https://mb.cision.com/Public/399/3299364/af89f1dc6025f39e.pdf

The general meeting passed the following
resolution:
(ù The Company's share capital is
increased with minimum NOK o,o5 and
maximum NOK 275,000 by issuance of
minimum 1 and maximum 5,5oo,ooo
new shares, each with a nominal value of
NOK o.o5. Section 4 first sentence of the
Company's articles of association is
amended in accordance with the
subscrþrion.
(ü)
(üi) The subscríption price per share is NOK
15.50.
(iv) The shares are subscríbed þr by
shareholders per 9 February 2021 and
registered as such with VPS on 11
February 2021 who (i) were not invited to
subscribe for shares in the pre-sounding
of the private placement, (ü) were not
allocated shares in the private
placement, and (üi) are not resident in a
jurisdiction where such offering would
be unlawful or, or jurisdictions other
than Norway, would require any
prospectus, filing, registration or similar
action.

(") Shareholders as set ouf in item (iv) wiII
receive o.171143 subscríption rights þr
each share owned (rounded downward
to the nearest whole number). Each
subscription right gives the right to
subscribe one share. The subscription
rights are not tradable.
(vÐ Subscription without subscription rights
is possible. In case of oversubscription,
the holders of subscription rights wiII be
allocated shares first. lf the subscription
rights are not fully used, the
shareholders who have used their
subscription rights and who wants to
subscribe for further shares, wíll have
the right to subscribe the part of the
shares which have not been subscribed.
Such shares shall, as far as possíble, be
allocated among such shareholders in
proportion to the number of
subscription rights used by each of them.
If shares are still available, the shares
may be subscribed by the public, and
allocation of shares in case of over
subscription of such available shares
shall be made by the board in its
discretion.
(viÐ The subscription period is from 8 March
2021 to 15 March 2021 If the prospectus
þr the offering has not been approved
and made public by 7 March 2021, the
subscription period shall be adjusted to
commence on the second trading day on
Oslo Børs after such approval is received
and the prospectus has been made
public. The end of the subscriptíon
period shall in such event be adjusted
accordingly.
(väi) The subscription shall be made on a
separate subscription fþrm befþre the
end of the subscription period.
(ix) The subscription amount shall be settled
by cash contribution to the Company's
client account with Pareto Securities AS
Panoro Energy ASA - A seven (7) days from
the expiratíon of the subscríption period.
(*) The new shares give full rights, including
rights to dividends, from and including
the date of registration of the share
capital increase in the Norwegian
Reg ister o/Business Enterprises.
(xÐ Estimated costs in relation to the share
capital increase are approximately NOK
2,5oo,ooo, primarily linked to fees to
managers and legal and financial
advisers, as weII as registration fees. The
cosús will be covered by the Company.
The Board is given the authorization to cancel
the anti-dilution offering if prevailing market
conditions so dictates.

Redigert 03.03.2021 kl 11:24 Du må logge inn for å svare

Den var veldig rar med merkelige tegn. Veldig vanskelig å lese. Eksempelvis vil vi motta « Shareholders as set ouf in item (iv) wiII
receive o.ryil43 subscríption rights þr
each share owned »

« The subscription period isfrom B March
zozt to ry March zozr»

Dette må vel kunne betegnes som kryptisk. Har du en link?

Copy paste... I have tried to correct it...

Se der ja. Det var noe annet. Takk for den.

Se der ja.
0.171143 subscríption rights þr
each share owned.
På linje med 'den kvinnelige intuisjon' nevnt over......

« De nye aksjene tegnes på særskilt tegningsdokument innen 10. mars 2021.»

Blir det tilgjengelig i VPS? Lenge siden jeg har deltatt i emisjoner.

Forøvrig pågår det lifting på Dussafu nå. Råoljetankeren Atalandi.

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:10.9/centery:-4.2/zoom:11
Redigert 03.03.2021 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
Paypal
03.03.2021 kl 11:39 6146

Det er vel lite trolig at noen ønsker å senke denne såpass mye at kursen blir lavere enn 15,50 innen 15. mars ?
Jajaja
03.03.2021 kl 11:43 6118

Resultatet ble 0,171143 : 1 – altså ca 1 : 6
Den omtalte intuisjonen tilsa noe langt derifra ca 1 : 17, som fort kan bli til en stygg fornærmelse når tipset fremdeles karakteriseres som kvinnelig. ;)))))

Ja, slett ikke så ille, og det ble i området som jeg anslo. ;)
Redigert 03.03.2021 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
solb
03.03.2021 kl 11:44 6115

Det tror jeg ikke de får til. Ellers er det lifting på gang. Både PEN og BWE skal ha sitt. Likevel fasinerende at BWE skal ha mer enn 7X det PEN får.

Lets assume all 5 500 000 shares shall be purchased in the offering, Then assume 50% of those who will have rights shall sell the same amount before the 8th that they will subscribe to. That will be 2 750 000 shares will be sold in the next week. Yes the price may go down a bit but no way down to 15.50.

BWE har nok enda mer. Pr. idag har de 72,5 % eierandel hvilket gjør dem 9,67 ganger større enn oss. Men når avtalen med Tullow er godkjent vil heldigvis forholdet være er annet. Da snakker vi om 72,5/17,5= 4,14 ganger større. Helt herlig med den økte andelen på en så bra lisens.
Redigert 03.03.2021 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
Jajaja
03.03.2021 kl 12:30 5994

Fluefiskeren: Helt herlig med den økte andelen på en så bra lisens.

Ja, det e bærre lækkert! ;)

Litt ekstra salgspress da noen vil ta 4-5 kroners gevinst pr aksje.
Ser ut som deltagerne i emisjonen ikke har hatt tilsvarende behov for å selge
piff
03.03.2021 kl 13:02 5904

Det var nett dette jeg hadde håpet forlengs. En økt andel . Kunne ikke blitt bedre. Håper bare BWE øker aktiviteten på Dussafu med flere brønner pr år . Desto rakere desto bedre.
Er bare redd for Bwe kommer til og gå på en smell i Brasil som igjen går utover aktiviteten på Dus..
I tillegg en grei tildeling i repemisjonen, For håpe den holder seg i intervall 18-21 i.

Når kommer transje 2 og 3 av emisjonen? Så jeg 10. Mars noe sted?
polion
03.03.2021 kl 15:29 5654

Jau, jau, PEN faller og faller, snaue 6% i minus. Fortsetter dette i samme tempo, så er det klart vi kommer til å «fylle opp» via børs og ikke via rep-emien

Er ikke sikkert det er så ille. Sparer oss for noen mill nye aksjer å fordele fremtidens goder på
Mojito
03.03.2021 kl 15:35 5653

Hva tenker dere om fallet vi ser om dagen ? Naturlig pga Rep emi ?

Regner med at mange casher inn noen (hundre)tusen kroner ved salg i dag og tilbakekjøp på 15.50
Andre finansierer rep.aksjer på annen måte og casher inn 2-4 ganger så mye om 2-3 mnd
Rek2
03.03.2021 kl 15:53 5589

jeg tenker så at verdien på PEN nå er jo flerdobblet etter emi,,, og di 17% av antallet jeg hadde den 9... kan vel være at jeg selger 17% av beholdningen,men tror ikke det er verd bryet...
kan være jeg kjøper istedet... :)

Børs er ferskvare. Det er mange faktorer som bidrar med uforutsigbarhet. Det mest spesifikk uforutsigbare i PEN er
1. utviklingen av oljeprisen
2: utvikling av pandemi og vaksinehastighet og
3: Fra april: resultat av utviklingen på Dussafu.

Dersom dette går inn slik vi håper, så er kursmålene 30

I dette perspektivet er kursvariasjon mellom 18 og 21 underordnet.

Det et nå engang slik at vi som ikke er avhengig av gevinst innen få måneder, vi blir vinnere
Himmelen
03.03.2021 kl 21:59 5208

Ser det er stor diskusjon rundt emisjonen i panoro, men lurer på om noen sitter med mer kunnskap en meg angående investor presentasjonen i forbindelse med oppkjøpet av de nye feltene. De antatte Decom. costs for feltene er henholdsvis 59 og 52 millioner usd (langt frem i tid), men er dette beløpet kostnadene for bare panoro sin 14% andel, eller er det kostnadene for nedlegging av hele feltet, som jeg antar blir fordelt på de ulike operatørene.

Svindel2
04.03.2021 kl 09:19 4944

Hadde ikke trodd vi skulle se 18 tallet så raskt, tydelig at det trengs midler til emisjon.
Rek2
04.03.2021 kl 09:25 4931

Ser ut til at PEN skal ned til under 15,5... hvis den holdes under blir det vel ikke reprasjons emi vel?