Rockall
18.04.2021 kl 13:30 685

Jeg har tro på dette selskapet, med en særdeles verdifull fisk med mange tette kilo på seg. De bidrar også til å avlaste de hardt pressede ville bestandene. Men... Kommer dette selskapet på den ekte børsen snart, eller..? Euronext Growth er ikke en foretrukket handelsplass for min del.
ruda
26.04.2021 kl 16:05 428

Ingen fornuftige selger i dette selskapet
urix
26.04.2021 kl 16:09 421

Enig med deg, dette blir bra på sikt!!!

Vurderer storkjøp i The Kingfish Company
Arctic Securities er hyret inn på vegne av en utenlandsk finansiell investor i nær tilknytning til en primærinnsider i The Kingfish Company å utforske muligheten til å kjøpe opp til 6.096.620 aksjer i selskapet.

Det fremgår av melding fredag før åpning.

Ifølge meldingen tilsvarer antall aksjer omtrent 9 prosent av aksjekapitalen, men kjøperen kan når som helst endre antall aksjer som ønskes kjøpt. Arctic har mottatt indikasjoner fra selgere gjennom en "wall-crossing" og prisen er der satt til 26 kroner aksjen.

Anbudsprosessen starter umiddelbart og planlegges å stenge 22. juni 08:00.


Børsens billigste kvalitetselskap.