AMR anmoder NFD om å utsette vedtak om driftstillatelse vha §42

Pipegakk
NOM 11.02.2021 kl 15:14 7778

Ikke hat meg for dette innlegget, det er surt - men dette er viktig.

Etter Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) tildelte driftstillatelsen til NOM i fjor sommer, klaget Arctic Mineral Resources (AMR) på dette vedtaket.
I klagen anførte AMR at NOM ikke hadde nødvendige rettigheter.

Ettersom AMRs klageinnspill også var tatt med under høringen av driftstillatelsen, hadde DMF allerede bestemt seg for at AMR tok feil og at DMFs tolkning av mineralloven (spesielt §7b) var korrekt.
Det var derfor uungåelig at DMF følgelig både avviser AMRs klage på driftstillatelse *og* AMRs anmodning om å utsette vedtaket om driftskonsesjon til klagen er endelig avklart.

So far so good.

Ettersom DMF avviste klagen så må den behandles hos klageinstansen som da blir Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD, som altså DMF hører til inn under).
NFD har klagen til behandling i dag og den skal være avklart "på nyåret" i 2021, altså når som helst. (mer om dette etterpå)

Det som nå er surt er at AMR har sendt samme anmodning til NFD som de sendte til DMF, altså anmodning om utsettelse av vedtak.
Hvis NFD godtar dette betyr det at NOMs driftstillatelse legges i skuffen til AMR har fått klagen sin endelig avgjort, inkludert mulig(e) rettssak(er).

Det er tre mulige utfall av dette:
1) NFD avviser anmodningen og driftstillatelsen er fortsatt gyldig uavhengig av hvilke krumspring AMR kommer med.
2) NFD godtar anmodningen og driftstillatelsen settes på vent til NFD og eventuelt rettsvesenet har bestemt at NOM har alle rettigheter.
3) NFD godtar anmodningen og konkluderer samtidig i AMRs favør slik at det blir rettsak mellom NOM og staten istedenfor AMR og staten.

I tilfelle 2 og 3 er det krise for Engebøprosjektet som må vente på avklaring, i verste fall i årevis.

Jeg tror tilfelle 1 er mest sannsynlig fordi Engebøprosjektet etableres og startes på østsiden av fjellet hvor de i dag har alle rettigheter. AMRs påståtte rettighetsområde er på vestsiden hvor det ikke er aktuelt å påbegynne gruvedrift før om 15-16 år. Dette kan brukes som argument mot en slik utsettelse av vedtak fordi det fører til uforholdsmessig stor ulempe for NOM å måtte vente når de kan drive i mange år uten å berøre AMRs område.


Så tilbake til NFDs klagebehandling.
Denne skulle være klar "på nyåret", og det begynner allerede å føles ut som overtid. En mulig grunn til denne "forsinkelsen" kan være det at DMF ble anmodet før jul om å avklare hvordan de tolker minerallovens §7b og §32 som er de to viktige paragrafene det strides om.
De ble bedt om å svare før 6. januar i år, men har enda ikke svart. Man kan lure på hvorfor:
1) De har ikke tid
2) De har ikke noe godt svar.

Sistnevnte kan bety at DMF har innsett at den opprinnelige lovforståelsen de benyttet for å tildele NOM driftstillatelsen og samtidig avvise AMRs høringsinnspill var gal.(tl,dr: de brukte §7b for å gi NOM rettighetene til granaten, men lovens forarbeider indikerer at man ikke kan tolke det slik når granat forekommer i slike mengder som i engebøfjellet)

Denne jus-suppen er altså en risiko jeg vil dere skal være kjent med fordi den er LANGT mer akutt enn de mulige oppsidene fra NORA, Keliber, AlSiCal osv som det fantaseres om overalt.
Svaret fra NFD kan dukke opp når som helst i postlistene, så følg med.


Under er paragrafen fra Forvaltningsloven som AMR ønsker å bruke for å stanse NOM:

§ 42.(utsatt iverksetting av vedtak).
Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Når en part eller en annen med rettslig klageinteresse akter å gå til søksmål eller har reist søksmål for å få vedtaket prøvd ved domstol, kan organ som nevnt utsette iverksettingen til det foreligger endelig dom.

Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsetting skal være grunngitt. Begrunnelse skal gis samtidig med avslaget.


Under er link fra postlisten hvor AMRs anmodning fremkommer.
https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--4203--2019&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2019--4203--21--2021

Dimind
11.02.2021 kl 15:22 4342

Er selvsagt irriterende å se AMR som så desperat jobber for å tvinge frem et forlik eller en rettsak.
Men samtidig så er det som du sier viktig at vi som har invistert i NOM også kjenner til de risikoene som ligger i prosjektet.
Pipegakk
11.02.2021 kl 15:25 4329

Det er svært irriterende, for å si det pent.
AMR er noen snyltebukker som ikke har vært noe annet enn sand i maskineriet til både NOM og DMF.

Hvis de klarer å holde engebøprosjektet på vent til rettslig avklaring har Ivar begynt å nærme seg pensjonsalder før gruvedriften kommer i gang.
DrHayek
11.02.2021 kl 15:30 4305

Selv hvis NFD tolker annen vei enn DMF på §7b, vil NOM have rettigheter pr §32 i mineralloven. Som HH tidligere har gravet frem, er den nye tekst ført videre fra et utgangspunkt der inkluderer "prøvedrift" (boringer, undersøkelser, etc), hvilket Nom har utført lenge før AMR meldte seg på banen.

Ser derfor ikke hvordan AMR skal kunne få medhold i anmodningen, men tolker du dette annerledes?
Evt bare lyst på å kjøpe mer til lavere kurs?
Redigert 11.02.2021 kl 15:30 Du må logge inn for å svare
Pipegakk
11.02.2021 kl 15:37 4283

Anmodningen om §42 vil stoppe driftstillatelsen MENS DE AVKLARER rettighetene.
Dette kan ta tid, spesielt om de må gå bort fra §7b og heller bruke §32 andre ledd + "prøvedrift".

Jeg har vært helt åpen om at jeg har solgt meg ut, og nå har jeg forøvrig puttet gevinsten min i andre aksjer. Tror ikke den faller ned til et nivå jeg vil gå inn igjen på før om lenge, hvis noen gang.
Likevel synes jeg det er viktig å opplyse om dette for å være en motvekt til alle nykommerne med blå øyne som tror penger vil sprute fra havbunn og batterier og co2-binding og ESG-fond i nærmeste fremtid. Så enkelt er det nemlig ikke.

Og uansett hvor lav kursen hadde vært i dag, hadde jeg ikke kjøpt en eneste aksje før jeg ser at NFD avslår anmodningen om utsettelse av vedtak.
krissov
11.02.2021 kl 15:39 4263

jeg tenker verste utfall er at de venter driftstillatelse på den delen delen av gruva, som kommer på det aktuelle område. som har noe å si om ca 15 år
Pipegakk
11.02.2021 kl 15:43 4344

Du mener NFD vil instruere DMF til å lage en ny og krympet driftstillatelse?

Det er ikke akkurat det §42 sier, som du kan lese over en gang til.
krissov
11.02.2021 kl 16:08 4227

det er litt mindre usannsynlig en det du har lista opp som .2 og .3
Du vet like godt som resten at det er bare tull

Skremte ned kursen iallefall
nival
11.02.2021 kl 16:49 4051

Nå er du veldig desperat pipegakk. Viktig for deg å legge ut alle mulige negative scenarioer du klarer om nom. Hvorfor ikke bruke tiden din i dine nye investeringer, og legge ut alt mulig negativt der. Mistet fullstendig respekten for deg nå. Men du må bare fortsette da ingen kan nekte deg.
Rookie,
11.02.2021 kl 17:32 3931

Skjønner heller ikke vitsen med å komme med dette, du har ingen ansvar å redde noen som helst eller være en motvekt mot alle nye her inne som lover 15kr aksjen om 1 uke, de gjennomskues kjapt av alle som har satt seg litt inn i NOM. Om du ikke kan tenke deg å kjøpe deg inn igjen samme hva kursen skulle synke til pdd, så oppnår du bare en ting: forsøke å få ned kursen for dine aksjonærvenner, som du har gjort en kjempeinnsats for med all respekt å melde.
Pipegakk
11.02.2021 kl 17:52 3871

Helt ærlig, jeg mener dette er skummelt nok til å selge kona sine aksjer nå rundt Q4 og vente til NFD svarer før jeg eventuelt tar stilling til å kjøpe de inn igjen.

Lykke til
Rookie,
11.02.2021 kl 17:55 3857

Takk det samme :)
Pipegakk
11.02.2021 kl 18:09 3797

Jeg har forøvrig alltid forsøkt å komme med saklig og balansert informasjon her inne, men jeg merker at deres tolkning har endret seg vesentlig etter at jeg sa jeg hadde solgt meg ned.

nival
11.02.2021 kl 18:16 3769

Kom vel ikke bare negative vinklinger før, men bare fortsett . Blir nok noe annet hvis du kommer deg inn igjen. Nå bruker ikke jeg mer tid på deg. Og igjen lykke til
Pipegakk
11.02.2021 kl 18:25 3728

Trenger ikke å komme med positive vinklinger når alle andre gjør det.

Både det reelle og urealistiske er godt dekket allerede.
unotert
11.02.2021 kl 18:50 3659

Departementet og direktoratet har vært godt koordinert hele tiden, tror ikke vi får noe overraskelser her.

Dette er feil !
Direktoratet hadde aldri anmodet DMF om å avklare hvordan de tolker minerallovens §7b og §32 hvis de hadde vært godt koordinert.

At det heller ikke ble levert svar innen tidsfristen viser med all tydelighet at DMF har en stor utfordring med å forsvare sin tidligere vurdering.
krissov
11.02.2021 kl 19:09 3596

Pipegakk
NOM
11.01.2021 kl 09:28
10328
AMR har som kjent i snart tre år forsøkt å snappe opp rettigheter til mineraler på Vevringsiden av Engebøfjellet.
Saken er nå i sin siste fase hos ankeinstansen Nærings- og Fiskeridirektoratet etter Direktoratet for Mineralforvaltning mente at NOM har alle rettigheter og AMR påklaget vedtaket.

Under skal vi diskutere best og worst case scenario:

Best:
AMR mister alle rettigheter til kompensasjon for granat og sitter igjen kun med lovpålagte royalty fra Minerallovens §57 som gir alle grunneiere rett på 0,5% av årlig omsetning. For grunneierne på Vevring er dette ganske trist ettersom de har gitt bort rettighetene sine til AMR og må dele denne kompensasjonen med mange flere aksjonærer.

Worst:
AMR blir tilkjent rettigheter for granat på Vevringsiden og kan kreve denne utlevert eller bli kompensert for "in-situ" verdien (verdien den har i fjellet før utvinning og prosessering).
Verdien i fjellet er en brøkdel av verdien av salgbart produkt: AMR har via grunneierne i Firda signalisert at prisen på mineral i fjellet er ca 28% av ferdig produsert vare. Siden AMR har gått ut med dette, må vi anta at dette blir et ytterpunkt i en eventuell forhandling av kompensasjon.

NOMs forhandlingsovertak i en slik forhandling vil være (blant annet):
- De kan vente med å kompensere AMR til de faktisk bryter stein på Vevringsiden - altså om ca 15 år i følge driftsplan.
- De kan forlange å utlevere granaten direkte til AMR slik at de må håndtere den, lagre den, selge den osv.

Førstnevnte tror jeg ikke er i AMRs interesse ettersom involverte vil ha penger i hånden raskest mulig. Flere av grunneierene er sikkert klar for sykehjem om 15 år, og Tore Viana-Rønningen er ikke typen som liker å vente på pengene.

Sistnevnte kan bli et mareritt for AMR ettersom NOM kan overflomme de med granat som AMR selv må finne kjøpere til. Kanskje AMR kan tjene mer per tonn, men du verden for en risiko og ubelelighet det blir for de å måtte opprette anlegg, systemer og apparat for salg, logistikk og lagring. Jeg tror ingen i AMR er interessert i dette alternativet.

Hvis AMR og NOM i så fall skal forhandle om en kompensasjon i form av prosenter av pris på salgbart produkt, vil man kunne anta at øvre ytterpunkt må være betydelig lavere enn ønskeprisen AMR indirekte har annonsert i media på 28%

Kanskje vil forhandlingsytterpunktene ligge mellom 5% og 20 % av salgsprisen på granat (som per tid er rundt $ 250).
Med andre ord snakker vi i så tilfelle om en cash-kompensering på mellom $12 og $50 per tonn granat.

Fra DFS oppgir NOM at driftsutgifter de første 15 årene er 73 dollar per salgbart tonn. Denne prisen inkluderer både granat og rutil.

Worst case scenario er derfor en økt kostnad for per tonn på opptil 50 dollar for de massene som ligger på Vevring-siden.
Selve arealet av Vevringsiden utgjør 33% av det totale omfanget av gruven, men jeg vet ikke hvor mange prosent av mineralene som ligger der - og hvordan dette blir inkludert i en eventuell avtale.

Med andre ord så er det ikke fullstendig krise om AMR skulle vunnet fullstendig i rettighetsspørsmålet. Det blir et noe lavere overskudd på deler av granaten. NOM vil fremdeles være en kick-ass gruve med et latterlig høyt overskudd.

Pipegakk
16.01.2021 kl 11:19
1899
Ingen forskjell.

AMR vil aldri kunne bygge gruve så lenge NOM har rettighetene og gruve på østsiden. Det gir ingen mening forvaltningsmessig sett å ha to gruver på samme mineralforekomst. Se §1 i mineralloven.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24

Pipegakk
16.01.2021 kl 11:37
1869
Det er Nordic Rutile som har utvinningsrett til statens mineral (rutil). Denne kan ikke gis til andre.
For grunneiers mineral (granat), trengs kun avtale med grunneierne, noe AMR har. Så de har altså utvinningsrett etter §28.

I kraft av §32 har likevel NOM rett til å ta ut grunneiers mineral ettersom den forekommer i samme malm om statens mineral og derfor *må* tas ut samtidig.
Dette betyr at det kun er NOM som har rett til å ta ut statens og grunneiers mineral på hele Engebøfjellet.

Følgelig vil AMR aldri kunne etablere gruve. Dersom AMR får fullt gjennomslag og vinner rettighetene til granaten, vil det fremdeles være NOM som henter den ut av fjellet og produserer granatkonsentratet AMR eier. Da vil NOM enten betale AMR for granaten (minus utvinnings- og produksjonsutgifter), eller NOM kan utlevere granaten til AMR slik at de må selge den (og betale for utvinning- og produksjonskostnad).

John9
17.01.2021 kl 17:21
752
Om ein ser på kvartalspresentasjonar, postlister, nyhetssaker i media, set seg inn i minerallova, driftsløyvet og meldingar frå NOM så er det etter mitt syn ein Nobrainer at AMR er avskrevet som reel trussel for lenge sidan. Dei opererer på sida av det Nom skal og treng å forhalde seg til, og kan difor ignorerast.Pipegakk
17.01.2021 kl 17:30
1794

John9 skrev
Om ein ser på kvartalspresentasjonar, postlister, nyhetssaker i media, set seg inn i minerallova, dr..
Jeg er enig med deg, men jeg tror ikke det er mange investorer som er giret på en slik dataminingoperasjon det er å komme til bunns i slike forhold.

Følgelig blir det sikkert litt mer interessant for markedet når NFD konkluderer i saken og derisker NOM for de istedenfor å deriske de på egen hånd med egen innsats.
Redigert 21.01.2021 kl 08:45


Pipegakk
23.01.2021 kl 09:30
1161
Regjeringen skrev
"Det er ikke nok at mineralet inneholder spor av metaller som er eid av staten, for å anses som stat..
Det er ikke gitt at DMF har rett i sin påstand i vedtaket om driftskonsesjon hvor de lener seg på §7b.
Derimot er det mye mer sikkert at NOM har alle rettigheter etter §32 andre ledd.


Pipegakk
23.01.2021 kl 11:49
916
Regjeringen skrev
Jeg har lenge sagt at dette brygger opp til en rettslig avgjørelse... Her er sitat fra AMR utsagn: ..
Regjeringen: hvis det blir rettssak vil det være mellom næringsdepartementet (/v staten) og AMR.
Mens denne pågår kan NOM bygge gruve siden driftskonsesjonen er gyldig. AMR fikk ikke medhold i sin påstand om oppsettende virkning, så NOM trenger ikke vente på resultatet av en eventuell rettssak.
Pipegakk
11.02.2021 kl 19:13 3581

Det er dessuten lovstridig dersom klageinstansen har koordinert noe med underinstansen.
Klageinstansen skal være uavhengig, jamfør forvaltningsloven.
tuja
11.02.2021 kl 19:30 3512

He he. Ser ut som du traff spikern på hodet. Slik er det dessverre med de fleste, uavhengig hvilken aksje, når de har solgt. Snur kappa etter vinden.
Pipegakk
11.02.2021 kl 21:07 3323

Bortsett fra at jeg solgte meg ut etter jeg skrev de innleggene; Mellom 25. januar og 2. februar.
krissov
11.02.2021 kl 21:16 3296

nettopp det som er poenget mitt :) som du spurte etter ;)

Hva sier magefølelsen din pipegakk? Best case eller worst, eller noe midt i mellom? Lurer også på hvorfor du gidder og være så aktiv på på NOM trådene når du mest sannsynligvis aldri kommer til å handle NOM aksjer igjen!! Er det for å lette litt på irritasjonen for at du solgte for tidlig? Har de nye investeringene dine gitt bedre avkastning en om du hadde beholdt nordic?
Pipegakk
11.02.2021 kl 21:27 3254

Jeg kunne godt ha solgt senere og tjent mer på det, men jeg sitter på en litt under middels årslønn i gevinst og angrer ikke.

Magefølelsen er at NFD ikke går med på anmodningen, som jeg også skriver i hovedinnlegget.
Jeg tok det opp fordi selv om sannsynligheten er lav så er konsekvensen enorm.

Og så til hvorfor jeg gidder: det er rett og slett vanskelig å slutte. Å researche NOM har vært en hobby i årevis og jeg synes det er interessant selv om jeg har solgt meg ut.

De nye investeringene mine er faktisk i fond. Jeg har ikke kjøpt en eneste annen aksje. Kan jo ikke være utro.
Pipegakk
11.02.2021 kl 21:50 3194

Så fint!

Men er ikke arbeidsfordelingen ganske ålreit her på NOM-forumet da?
Dere tar dere av alle oppsider, jeg dekker alle nedsider.
Finfin balanse.

Neste tråd kan jo handle om at Ivar guidet en avklaring på finansiering i løpet av Q2-Q3 2021, og at han dro *veldig* på det.
Tror dere NOM har runway frem til da?
Blir det emi for å dekke gapet mellom "we are financed for DFS and well into 2021" og "maybe finance is ready in Q2-Q3 next year" ?
Hvem skal dekke FEED?


Oi. Nå ble det litt for negativt her, kan ikke krissov diske opp noe av det positive? Antar du kan tallene fra DFS utenat du som har hengt her så lenge.
Hvor mange hundre millioner i overskudd per år?
Utbyttepotensialet er jo stort nok til å gi hele finansnorge blod i bamsen.

Åh for et spennende NOM-år dette blir!


Spennende nok for meg, 50% til nå er helt ok 😅 verden trenger råvarer og det vil nom fremskaffe en vakker dag, punktum!
Carbo
11.02.2021 kl 22:30 3091

Jeg har periodevis tradet denne siden jeg fikk mine første nom-aksjer i 2006.
Det har vært store svingninger tidligere med mer utslag enn det vi nå har hatt.
Å tro at toget går "akkurat nå" har vært sagt mmmange ganger tidligere.
Det som går opp kommer ofte ned...og hittil kan ikke jeg se at det er fundamentale endringer som tilsier noe voldsom vekst i nom, så jeg velger å tro at vi lander på "normalen" igjen om en stund.
Det er mange godsaker i pipeline fremover, men ikke glem at det også er en del utfordringer som medfører usikkerhet.
Risikoen for en potensiell utsettelse er ytterst relevant å kjenne til, så her må jeg si meg enig med pipegakk.

Enda en som har solgt.
drot
11.02.2021 kl 23:11 2980

Har du fått innsyn i dokumentet, pipegakk? Vet du at dette omhandler driftskonsesjonen?
Hvis ikke er dette svært spekulativt/ direkte løgn. Det gir mer mening om dette er klage på vedtak om ekspropriasjon. Dokumentet er tross alt ført i ekspropriasjonssaken.
Det er meget mulig dette er bull for NOM..

Hehe artig å lese innleggene fra Pipegakk og Carbo som solgte til Clearstream bank haha. Dette er profesjonelle folk som har satt seg inn i Nom og ikke amatører som Pipegakk og Carbo. Her har altså Clearstream bank tatt en skikkelig analyse av selskapet og kommet frem til å hamstre aksjer på billigsalg mens Carbo og Pipegakk er som 2 bestemødre som har null peiling.
Goldy
12.02.2021 kl 00:41 2849

Jeg skjønner at Pipegakk bære nag av å fulgt aksjen i så mange år og ble fristet til å selge seg ut i håp av å komme inn lavere. Men istedenfor gikk den rett opp til 3.8 før den nå faller litt tilbake.

Den store forskjellen fra tidligere er at det aldri har vært så mange investorer / småsparere i marked som det er per idag. Folk vil ikke lenger ha spare pengene i sparekontoen med 0.01% i rente. Det har heller aldri vært så mye midler fra redningspakker som havner i markedet som nå. I tillegg så er vi den grønne skifte der rutile, titan, litium blir svært ettertraktet fremover.
Jeg tror bare en brøkdel av alle de nye «grønne» selskapene vil overleve denne opphetet bølgen, men uavhenging hvilken selskap det blir, kommer de til å trenge råvarer.
Så den sikreste kortet er å sitte i selskaper med ressursene.
Maalselv
12.02.2021 kl 00:46 2841

Stygg sak hvis han farer med løgn, skulle han imidlertid ha rett, så kan det få dramatiske konsekvenser.
Pipegakk
12.02.2021 kl 07:38 2662

Ja, vedtaket om driftskonsesjon er det eneste vedtaket de kan omgjøre.
NFD kan f.eks ikke omgjøre vedtak relatert til utslippstillatelsen eller kommunale vedtak.

Hvorfor skulle jeg løyet? Det er ikke slik jeg holder på her.
Pipegakk
12.02.2021 kl 07:41 2654

Det er alltid sikrest å sitte i aksjen, men det er ikke de som sitter stille år inn og år ut som tjener mest.
Pipegakk
12.02.2021 kl 07:43 2654

Profesjonelle folk? Hvordan vet du det?
Det kan like gjerne være tyske småsparere i samme bås som de som handler via Nordnets zerokonto etter hva jeg forstår.

Du er forresten amatør du også, ikke glem det :)

Ja jeg er en skikkelig amatør det er sant. Men når du og de og andre har satt igang rene propagandakanalen etter at dere solgte er latterlig. Men det mest morsomme var når dere prøvde å få frem at Clearstream Bank hadde tatt feil av Nordic Mining og Norge Mining hehe. Vet at du er enig med meg Pipegakk at gruva er igang om ca 2 år og at aksjekursen har gått veldig mye til gruvestart. Er jo mange nye aksjonærer her som har null peiling men sier som sjefen selv har sagt,herr Fossum.Sitat: Det blir garantert gruve og en enorm lønnsomhet. Og det er en mann som aldri farer med store ord.
Redigert 12.02.2021 kl 08:17 Du må logge inn for å svare
Ebit
12.02.2021 kl 08:32 2518

Pipegakk

Hadde det ikke vært en ide å slutte med disse negative gjentakelsene dine rundt NOM?
Du har trukket deg ut av aksjen.
Hva er så din agenda med denne gjentakende negative jamringen?
Vil tro at konsesjonsbetingelsene er på plass, slik at det er minimale grunner til at de blir inndratt.