Rana Gruber


Rana Gruber kommer på børs i starten av mars. Tanker?
Redigert 12.02.2021 kl 22:01 Du må logge inn for å svare
Boss 99
12.02.2021 kl 22:08 15612

Sjøpe noen få. Kanse.
nima
12.02.2021 kl 22:14 15592

For mye usikkert rundt dette, avstår
Sydney
12.02.2021 kl 22:28 15547

Hvor handles den?
Boss 99
12.02.2021 kl 22:53 15486

Var ikke det noen bjellesauer som var eller skal inn her.

Hva tenker du er usikkert? Dette er et selskap som er i drift og tjener bra. De opererer i et markedsområde der prisene forventes å øke.

Spetalen skal iallefall delta i emisjonen, og tjene noen raske kroner når han selger etter ut igjen etter et par dager.

«Når Rana Gruber går på børs i begynnelsen av mars, prises egenkapitalen til under to ganger forventet EBITDA i år. Øysteins Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen skal kjøpe aksjer for 100 millioner kroner hver.»

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2021/02/11/7623720/rana-gruber-prises-til-1-85-milliarder-kroner

I utgangspunktet høres jeg dette virker som en bra investering...

Blir det mulig for hvermannsen å tegne seg i emisjonen?

Framtia
13.02.2021 kl 10:28 15071

Her kan du lett doble pengene dine, viss du kommer deg inn til emisjonspris på 49,5kr, noe som jeg dessverre tror bare er for bjellesauer...🤔
Fremen
13.02.2021 kl 10:50 15062

Emisjonen ble lukket før utløpet av tiden og fulltegnet straks den var offentlig. Dette er en veldig spennende aksje som skal betale ut løpende utbytter. Flyr godt på høy malmpris og investeringer er tatt. Risikoen ligger i om malmprisen blir liggene over dagens forwardkurve eller faller som en sten. Aksjen tåler bra fall i malmprisne og vil fortsatt være veldig lønnsom. Denne er spennende å følge med på og jeg vil tro den kan være aktuell for mange med utbytteporteføljer.
utkant
13.02.2021 kl 11:10 15014

Jeg har kjennskap til dette selskapet og jeg sier bare:

Forvent at kostnader vil stige en god del fremover!
Fremen
13.02.2021 kl 11:17 14997

Det må du vel nesten begrunne noe mer enn bare å komme med en slik påstand. Vdr kostnadsnivået ligger det nok en risiko da entreprenør også er stor eier. Aksjen skal derfor ha noe rabatt på grunn av denne manglende maktbalansen. Men dette kan også endre seg hvis der blir endringer i styre eller om de er noen større industrielle som har tegnet seg i tillegg til Haudemann og Spetalen.
Fremen
13.02.2021 kl 11:40 14945

Denne hviler over alle gruveprosjekter og jeg tenker den vil treffe alle aktører da kjøpere blir mer opptatt av hvordan mineraler drives ut. Elektrifisering er en naturlig del som nok alle aktører vurderer. Norge har her bilig strøm. Se under for link om tiltak fra McKinsey og LKAB som også elektrifiserer.

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-decarbonization-what-every-mining-ceo-needs-to-know
https://www.reuters.com/article/us-lkab-investment-idUSKBN28315T

Litt fakta her kan være nyttig 37,5 mill aksjer til 50 Kr gir en market cap på 1850 mill. Gjelden vil reduseres til 70 mill

Ebitda 2021, 2022 og 2023 vil være jevnt fallende med en malmpris basis Kina som faller fra 150 usd via 120 til ca 100. I 2023. Årlige investeringer er ca 100 mill i året frem til 2024. Historisk Breakeven har vært på en malmpris på 60-70 usd. Regnskapene dog preget av mye rart her, som aktivering av gråberg etc.

Men enden på visa er vel at en Enterprise Value på snaut 2 000 mill kroner er forholdsvis billig.

En langsiktig betraktning tatt i betraktning de gigantiske reservene tyder på en EV på 3,5 til 4 mrd. dette er vel på linje med det opprinnelige emisjonsforslaget.
Et par ting som kan bedre utsiktene vesentlig er brasiliansk malm(Vale, Rio Tinto) fortsatt blir forsinket. . Det andre er skipsrater. Hvor panmax som RG bruker nå stiger mer enn capesize. Malmen går i hovedsak til Europa.

Uansett snakker vi vel om en fornuftig EV på 3,5 mrd til 4 mrd. ikke langt fra det Sydvaranger var verd på det meste.


utkant
13.02.2021 kl 18:29 14685

Vil ikke si for mye men dere bør legge noen millioner ekstra på kostnadssiden.

Det er lagt inn kostnadsdtigning frem til 2025 fra 612 mill til 670 mill. Vil neppe endre det store bildet vesentlig. Og får full kost ned til ca 110 Kr pr tonn. Dette er inklusive oppbygging av nye nivåer i underjordsdriften. Regner fortsatt til under 50 usd i cash kost pr tonn ferdigvare. Må vel være dette som er interessant.
Laveste priser vi har sett siden tidlig 2000 - tall er vel 60 usd/tonn. Dette var i 2018. Da bar jo båten ennå.
Som "ny" investor er man jo interessert i at båten bærer? Men realistisk er prising nord for 100 usd/tonn realistisk disse årene - som reflektert i futurekirven. Da har vi en stor gevinst tidlig i forløpet og ditto utbytte. Men inntjeningen her vil vel ligge nærmer 12-15 Kr pr aksje pr år hvis jeg ikke husker feil?
Dette blir da etter full 0 CO2 tilpasning og annet vrøvl.
På geologikartet og inferred resources ser du at spørsmålet er den store Ørtfjell-formasjonen. Som viser om gruva har 20 eller 60 års levetid. Men data sålangt er bra. Istedetfor å være mistenksom kan du godt være litt mer presis på hvor overrun på kostnadssiden vil skje og hvorfor.
Som lignende ekstraktiv virksomhet er det kun kostnadssiden som de skal ha kontroll på. Resten gir verdensmarkedsprisene.
Legg merke til at 3 generasjon gruvedrift i Australia som sålangt har vært hovedleverandør til Østen, peker mot cashcost nærmere de 40. Som er Vale sitt konkurransenivå. Og adder 10-15 for frakta havner RG der også.

Kinamann tilbake fra nyttårsfeiring og malmprisen nå opp 15 usd/tonn siden tegning/emisjonen. Fint hvis ledelsen gir en update på markedssituasjonen og kontrakter for nærmeste år før børsnoteringen som visstnok er mandag. 1Q tegner uansett svært lovende. Råvarerally og tørrlastrater likeså.
Fremen
23.02.2021 kl 13:26 13833

Selskapet har vel en offtakeavtale på 4 år igjen med fullt avtak.

Enig i offtake via Cargill. Men lite i prospekt om priser, forbehold og fraktkostnader. Vi får vel ta det for gitt at mye er gitt via nærhet til markedet og «designet» produkt. Hvis noe har noe feedback på dette så meget velkommen!
Fremen
24.02.2021 kl 08:56 13631

Ligger det noe prospekt offentlig tilgjenglig for noteringen eller viser du til informasjon gitt ved siste emisjon nå?

Er det egentlig noe god ide å kjøpe slike aksjer når jernmalm er på Ath?
Ikke rart de tar dett på børs nå, Spetalen er vel ute så fort han har noen prosenter i foret.
Har prøvd utallige gruve aksjer opp i gjennom, tror jeg har tapt på 90% av de.
Redigert 25.02.2021 kl 00:04 Du må logge inn for å svare
utkant
25.02.2021 kl 00:54 13434

Nå tror ikke jeg at Rana gruber er det verste man kan kjøpe. Gruva har vært i drift i mange år, og skal fortsatt være det i mange flere. Jeg kan ikke gå nærmere inn på kostnadsøkningene, jeg bare ville tatt høyde for at de kommer. Kan jo også være at de unngår disse men min kjennskap til saken er at det fort kan være noen større kostnader enn nødvendig...

Fint med god mottakelse på børs!
Men kostnadsvekst og investeringer er vel i langtidsbudsjettene? Der snakkes om investeringer på 300 mill for Ørtfjell.etc. Som vil øke levetiden med 20-30 år etter min hoderegning. Hvis geologien er i orden?

Årlige kostnader vil stige fra ca 610 mill til 670 mill. Fortsatt innenfor de 50-60 usd/tonn de har drevet med lenge. Eller har du andre indikasjoner?
Dette regner rent faktisk ned til en mrd i Ebitda både i 2021 og 2022. Og en langsiktig B/E på 70-80 usd/tonn. Med en malmpris godt nord for 150 usd/tonn ser det riktig så delikat ut hvis du spør meg.

Anbefaler Vale sin 4Q rapport. Og transscription. De er det globale jernmalm marked sin store utfordrer. Men riktig det, jo flere som selger. Helt ok. Men dette er et relativt nytt case. Og meget spesifikt sådan som få ser.
Strategi
07.03.2021 kl 08:56 12134

Det eneste positive som har skjedd i Rana G er at de i emisjonen har fått cashet inn samt at de gamle aksjonærene har gjort en skikkelig kule.
fuseta78
08.03.2021 kl 19:13 11729

kom dere ut nå ............ spetalen kom in så bare kom ut før han begynner å selge seg ut, blir dritt lei av disse investorer som lurer alle in og snart aksje stiger så løper de .............................. bare være forsiktig her

Dette er jo noe annet enn kryptogrønne tulleaksjer. Dette er realt stoff med 100 års fremtid og 200 års bakgrunn. Da vi var inne og diskuterte dette på 90-tallet snakket vi en EV på endt regnet en milliard. 20 år senere kom den på børs til ca 2 mrd. nå nærmer de seg 3 mrd.
To ting har skjedd i mellomtiden. Jernmalm i US og Europa er nedlagt. Vale ble den dominerende i Atlanterhavet som var en mulig trussel den gangen.
Men sammen med Lkab i Sverige er dette en av de få selvstendige som ser ut som om de er overlevere.

I forbindelse med børsintroduksjonen var det noe snakk om prisingen. I starten var det rundt 3,5 mrd i EV, men endte opp på ca 2 mrd. nå 2,8 mrd.

Truslene er vel som i 2018 , 1990-årene og for to måneder siden lave rater på tørrlast. Men ser mindre aktuelt ut nå enn for to måneder siden. I mellomtiden er det som var europeisk malmindustri nedbygget og det lille som er igjen, konkurransedyktig. Så RG er vel mer interessant nå enn for tre måneder siden.

Kinamalm er fortsatt rundt 170 usd/tonn. Dette gir vel normalt rundt 1 mrd i RG, noe som gir en P/E på 3

Laveste var vel i 2018 da de realiserte rundt 100 mill i resultat. Kinapris da var godt under 80 usd/tonn
Så her har man både sikkerhetsbelte og airbag!

luftskip
09.03.2021 kl 21:09 11340

To kjempetriggere de neste to ukene: Årsrapport på torsdag og generalforsamling 18. mars, da vi kan forvente kunngjøring av utbytte. Vanskelig å beregne akkurat nå, men om jeg skulle tippe, får vi 2-3 kr pr. kvartal og en helt spinnvill yield på dagens pris.

tenker Spettet selger med begge hender nå, etter det lille støttekjøpet/lure kjøpet i markedet nå nylig
Malmen ser ut til å toppe ut, det vil ikke bli manko fremover.
Og dere som drømmer om dividender, et selskap går selvfølgelig ikke på børs for å betale dividender fra dag en.
Redigert 10.03.2021 kl 10:13 Du må logge inn for å svare
Bullen
10.03.2021 kl 10:17 11055

Ja, spettet er en luring.
På den andre siden: Ebitda var på 677 mill i 2020. Gjennomsnittprisen for 2020 var 108 dollar pr. tonn. Prisen i slutten av jan var 175 dollar pr tonn. Selskapet ser for seg en pris på 135 dollar for 2021 og en ebitda på ca. 1 milliard for dette året. Det forventes høye priser også i 2022. Haudemann Andersen sitter på over 2 mill aksjer, og han er langsiktig. Det er en boom i råvareprisene. Tror derfor at Rana Gruber kommer til å stige i verdi og er et fornuftig kjøp. Det er mange som sitter med bra gevinster akkurat nå og tar gevinst som vil prege kursen i det korte bildet.
Fremen
10.03.2021 kl 11:01 10999

Selskapet gikk på børs med lovnader om at 70% av resultatet blir utbytter kvartalsvis
canarias
10.03.2021 kl 11:10 10972

Kanskje ikke dumt å ha en del av porteføljen i reelle verdier men vent til bjellesauen Spettet er ute.
Redigert 12.03.2021 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
bingobongo
10.03.2021 kl 11:17 10950

bare for ordens skyld - uten av jeg vet spec på malmen. usd170 bss FE62% er CFR Kina, så da må du regne 40-45 dllrs frakt først, dvs FOB usd 125,-
når det er sagt var prisene for et år siden 100dllrs før de begynte å stige høsten i fjor. frakten på samme tid var vel roughly 30dllrs, tilsvarende FOB på 70 dllrs
Leon4
10.03.2021 kl 11:46 10930

Noen av meglerhusene som har gjort analyse på denne? (som noen har tilgjengelig). Ser bra ut på papiret.

Tjener rått:
https://www.tv2.no/a/11891635/
Redigert 10.03.2021 kl 12:10 Du må logge inn for å svare

Riktig det bongo. Frakten er en viktig komponent. I første kvartal har vel denne vært negativ, små skip mye høyere enn capesize. Men disse kommer buldrende nå, samtidig som Vale øker produksjonen signifikant. Så jernmalmprisen regnet Kina toppet nok i begynnelsen av mars. Men futurekurven ser jo ganske for negativ ut da !
bingobongo
10.03.2021 kl 12:37 10845

vet ikke hva du mener med "negativ" frakt - ratene er mye mye høyere i år enn i fjor, så antar at du sikter til en høyere fraktkomponent. disse lastene til blir jo gjort i pmax som er standard. hadde dette blitt gjort på handy/supra hadde jo frakten vært 10-20dllrs høyere og FOB dertil lavere..
Bullen
10.03.2021 kl 13:43 10753

03 mars: Tycoon Industrier: 2,151,222 aksjer. Datum Opportunity: 2,020,202 aksjer.
10 mars: Tycoon Industrier: 2,467,480 aksjer. Datum Opportunity: 2,020,202 Aksjer.
Spetalen har økt med 317.258. aksjer, mens Haudemann Andersen satt rolig.
Kraftig fall i dag på høyt volum. Spennende å se om Tycoon eller Datum har solgt i dag
bellx
10.03.2021 kl 15:11 10649

Det har du rett i, Disse folkene er smarte og stort sett er det de små som sitter igjen med regningen??langt ned til emi kurs.

Da kjøpte jeg mine første Rana på 65, så da går det vel rett i dass.
utkant
10.03.2021 kl 15:58 10557

Til opplysning vil Mo i Rana få en dypvannskai som sikkert kan brukes til større båter etterhvert.

Analyse, ikke annet en at Stig Myrseth anbefalte kjøp i går, etter det er aksjen ned 15 kr