Resultat 4 Q Hvordan vil dette se ut?


Ser at Entra skriver opp verdiene med 3.5 milliarder. De har en eiendomsportefølje på nesten 49 milliarder. Lavere rente er nok hovedårsaken til denne økningen.
OLT skrev ned eiendommene med store beløp 1. Q pga av lavere rente. Ja forstå det den som vil. Porteføljen til OLT var før nedskrivningen på nesten 60 milliarder i eiendomsverdier.
Hva skjer nå i Q 4. Vil de reversere nedskrivningen og da får vi et kjemperesultat eller vil han nedskrive ytterligere for å få kjøpt aksjene rimeligere.
Antar at resultatet vil ligge på same nivå som Q4 året før. Det skjedde med Q3 i 2020 og i 2019.

Alternativ bruk for kjøpesentrene er mange og de butikkene som siter er jo enkeltstående utleieobjekter i sentrum og nærheten ikring der.

Utover landet er det mange Amfi senter som er det eneste butikk senteret som er alternativet så det går som vanlig. Oslo city går dårlig fordi det ligger i sentrum uten mulighet for parkering og mye folk som bor omkring.

Tror uansett kursen skal mye opp før sommeren.

semu
20.02.2021 kl 14:13 330

Resultatet ble som forventet. Covid 19 ble ikke så mye påvirket som en skulle tro. Ledigheten økte litt men det skulle jo bare mangle og slik som landet er nedstengt i lange perioder. Utbytte er utsatt/avlyst men utbyttepolitikken ligger fast. Nye billige langsiktige lån er ordnet for både investeringer og kjøp av egne aksjer. Å kjøpe egne aksjer til 170 kroner ,med en substansverdi på hver 317 kroner for hver aksje. For hver aksje OLT kjøper gir det 147 i økning av aksjekapital til de gjenværende aksjonærene. Hvis oppkjøp ikke skjer vil nok OLT prøve å kjøpe egne aksjer med den gode finansiering de nå har.

Kan se ut til at det blir inflasjon fremover. Både i USA og Europa ser det ut til at den øker. Hva er lurt å gjøre da rent investeringsmessig. Jo det er å sitte på fast eiendom. Eiendom med god inntjening og som på sikt gir utbytte. Så mye penger som myndighetene har brukt i Norge ekstra den siste tiden. Med den lave renten gir dette et stort pluss.

Min anbefaling er å sitte på en del av sine penger i OLT.