For lite fødsler


Hva med å premiere fødsler?
Alle Norske par/Kvinner som føder et Norskt barn,får en lump sum inn på konto.La oss for enkelthets skyld si 200.000
Vi produserer for lite unger folkens.
Alle som føder over 4 unger,får gratis barnehage,foreldrene kjører gratis gjennom bompengehelvete i hele landet.
Gratis bleier.

Hva tror dere?

;=)

Selv om jeg er enig med hannkatten om at abort ikke er positivt så har jo en sak som kjent flere sider, dersom man ikke anerkjenner det er man per definisjon en ekstremist.

Så abort kan selvsagt ha en positiv side.

F.eks en ung mann som smeller en dame på tjukken uten at dette var planlagt, og som absolutt kan få store problemer senere når denne dama oppfører seg vanskelig og setter fyren i press følelsesmessig, økonomisk og på annen måte forsøker å bruke barnet på verst tenkelig måte for å oppnå en eller annen gevinst, som regel økonomisk, ja dette har jeg sett flere ganger, så her vil det summa summarum være positivt om dama tar abort, selvsagt, og iallefall for mannen.

Så har vi kvinnen selv, som blir gravid f.eks rett før eller under utdannelse, og som kan medføre at utdannelsen ikke blir påbegynt eller fullført, slik at kvinnen må leve et liv i økonomiske vanskeligheter pga at hun har et eller flere barn og som muligens må sitte alene med ansvaret fordi mannen har stukket av, så ja, her kan det absolutt være positivt for kvinnen å ta abort. At noen sier at «hun var selv skyld i det» er selvsagt totalt irrelevant.


Likevel mener jeg at sett i lys av alle de andre argumentene at abort likevel ikke bør være lov, først og fremst pga at det på sikt kan føre til at vår sivilisasjon rett og slett kan gå under pga for få fødsler. Det blir omtrent som når et land går til krig, fordi man vet at på tross av alle lidelsene en krig medfører så håper og tror man at det vil være verdt det til slutt. Dersom man alltid skal bare se på en side av argumentene (uansett hvilken) så vil man selvsagt møte problemer. Det første man må gjøre er å veie alle de positive og alle de negative sidene opp mot hverandre og ta en beslutning.

Det hannkatten sier at abort kun har negative sider er selvsagt tull og tøys, og vitner som sagt om en ekstrem person, eller en person med relativt lav IQ.

Jeg mener at abort må forbys, og at det må bli lettere å adoptere bort barn, og at de som fremdeles ikke blir adoptert må støttes ekstremt godt opp fra så gode barnehjem som overhodet mulig.

Men når til og med Irland nå tillater abort så er det nok ikke håp, den vestlige sivilisasjonen vil etterhvert forvitre, og andre vil ta over.
Redigert 12.10.2018 kl 14:49 Du må logge inn for å svare

Fjordgubben, godt å høre du er i mot abort, det blir stadig færre av oss. Men når du hevder jeg har lav IQ( kan godt hende du har rett, bevisbyrden ligger på deg), mister du troverdighet vil jeg kunne påstå. Dessuten sier jeg overfor at de (idiotene, sorry) som likevel måtte finne noen fordeler, så mener jeg disse fordelene er underordnede. Så jo, jeg åpner for fordeler for de trangsynte, man slipper jo unna, men jeg mener det er underordnet fordi livets verdi er høyere. Les, og ta gjerne notater.

Men de problemstillingene dine er klassiske, og slett ikke uvanlig eller umulig å løse ved å unngå abort.
Det handler om at begge, både mannen og kvinnen, tar ansvar sine gjerninger. Bottom line.

Skal man la økonomiske hensyn gå foran, hvor enn menneskelig, følelsesmessig, fornuftig, raskt og enkelt det måtte være, er det ganske mange flere mennesker som i følge en slik argumentasjon burde nektes dagens lys. Heldigvis er det ikke slik, enn så lenge. (Det har vært snakk om å bedøve fosteret og dermed kunne ta abort helt til nærmere 9mnd, hvor grotesk det enn høres ut).

Argumentet om at de vil få en vanskelig oppvekst og skape problemer for andre tillegges heller ikke vekt, da måtte man jo for eksempel drepe alle barna i Afrika.
Noen vil hevde dette er ekstremt, det er likevel en konsekvens av retorikken og logikken som brukes.

Man har alltid også klassikeren om å adoptere bort, men det finnes også eksempler på at kvinnen vil beholde barnet uansett omstendigheter når barnet først er født.
Redigert 12.10.2018 kl 14:51 Du må logge inn for å svare

Har ikke sagt at du HAR lav IQ, men alternativt at du er en ekstremist/at det du hevder er ekstremistisk.

For, etter mitt syn en person som KUN kan se en eneste side av en sak er etter mitt syn det ene eller det andre.

Men mulig du uttaler deg på en måte som ikke er presis nok, tipper det er den egentlige grunnen, mange er skyldige i det, meg selv inkludert ;-)
Redigert 12.10.2018 kl 15:00 Du må logge inn for å svare
.777.
12.10.2018 kl 15:03 715

Jeg synes ikke dette er enkelt, og argumentet om at vi vil dø ut tror jeg ikke på. Norge har opplevd kraftige befolkningsreduksjoner tidligere, og vi er flere enn noen gang i dag. Det anslås bla. at nesten én million nordmenn emigrerte til USA, altså nesten 50% av innbyggerne.

Foreløpig er jeg fortsatt kun 100% overbevist om det samme som jeg begynte med, og det er at aborter ikke skal belastes skattebetalerne, av flere grunner. Jeg kom frem til det samme selv men synes aborttilhengeren Murray Rothbard sa noe viktig her:

"it is peculiarly monstrous to force those who abhor abortion as murder to pay for such murders."

Edit: jeg tror også at kun det ene tiltaket vil redusere antall aborter betraktelig. Spesielt med tanke på hvor konforme nordmenn er, og dermed hvor sosialt akseptert aborter kan oppfattes å være når det er en slags statlig velferdsordning.
Redigert 12.10.2018 kl 15:08 Du må logge inn for å svare

Problemet på Moder Jord er vel ikke at det er for få mennesker? Snarere tvert om.

Hvis man tror at det er for få til å få tilstrekkelige velderdsgoder så er dette kanskje noe vi har godt av.

Med flere barn. Hvem skal passe på foregående generasjoner? Dette er en problemstilling som kan løses med flere barn år etter, tiår etter tiår, hundre år etter hundreår til jordas ressurser er brukt opp.

Ok det, men det bunner ut i hvordan man definerer livet. Jeg mener det er ukrenkelig, fra unnfangelse til naturlig død. Det er ikke ekstremt.
Jeg mener derimot det er langt ekstremt å drepe.

(Avslutte livet, abortere, etc som noen kaller det, fordi de mener det høres bedre ut, men det forandrer selvsagt overhodet ingen ting.
Er det ikke liv som blir avsluttet er man ikke gravid heller. (He-he, men nå er jeg vel ekstrem igjen?)

Vi ser det samme i debatten om aktiv dødshjelp (som også kalles det idiotiske begrepet "barmhjertighetsdrap), og også tvillingabort, hvor man kaller det fosterreduksjon, nok en gang fordi noen mener det høres bedre ut.

Det menn bør forstå, er at om de mener abort er helt ok så går de kvinnekampens ærend, uansett hvor de måtte mene de står politisk.

Redigert 12.10.2018 kl 15:07 Du må logge inn for å svare
.777.
12.10.2018 kl 15:10 707

100% enig med Fluefiskeren for en gangs skyld.

Edit: Ideen med å importere masse mennesker (navere for sikkerhets skyld) fordi disse liksom skal løse det oppkonstruerte problemet som eldrebølgen er, har jeg aldri forstått noe av.

OG det er heller aldri noen som har klart å komme med noen fornuftig og logisk forklaring. Dette prosjektet passer altså kun inn i tomme politiske slagord som gjentas i det uendelige, og da helst til euforiske forsamlinger som tar til seg all budskapene uten å tenke en eneste selvstendig tanke, eller å stille et eneste kritisk spørsmål.

Prosjektet er i beste fall et typisk karrierepolitisk ‘kick the can’ tiltak, basert på matematisk umulig evigvarende vekst, som i løpet av en del år kommer tilbake og biter deg i ræva, skikkelig hardt. Og det er i aller beste fall.

Men hele poenget med kick the can tiltak er jo å utsette problemet til noen andre, slik at det i ettertid skal fremstå som om slike problemer ikke fantes da jeg satt i regjering...
Redigert 12.10.2018 kl 15:28 Du må logge inn for å svare

Er eldrebølgen oppkonstruert sier du? Hvor har du det fra? Det sier seg jo selv, det er dannet et vacuum som ingen i en periode ikke kan fylle. Hestekuren er jo høyere arbeidsalder. (I tillegg til tvungen pensjonssparing)
.777.
12.10.2018 kl 15:53 688

Ja at eldrebølgen er et så stort problem at det må importeres en ny befolkning er definitivt oppkonstruert.

Det er i verste fall en liten hump på veien, i historisk perspektiv.

Norge klarte seg fint med en befolkning på én million, og to, og tre, og fire, og fem.

Prøv å ta toget til og fra Oslo i rushtiden, eller enda bedre prøv å kjøre bil, så vil du innse at Norge ville fungert mye bedre med 3-4 millioner innbyggere med dagens infrastruktur.

Edit: kanskje det til og med ville blitt fornuftige jobber til alle så staten slapp å opprette stadig flere unødvendige stillinger i offentlig sektor i tillegg til å manipulere arbeidsledighetstallene.

Av en befolkning på ca 5,3 millioner er det kun ca 1,5 millioner nordmenn som jobber mer enn én time i uka i privateide selskaper....
Redigert 12.10.2018 kl 15:57 Du må logge inn for å svare

Ja det hjelper ikke å importere navere som ikke yter og som også trenger hjelp, det er nok riktig og forsterker problemet. Men når man tror at man kan nekte over 500000 dagens lys siden syttitallet uten konsekvenser er man på ville veier. Husk, de fleste av disse som ble nektet dagens lys ville vært gode skattebetalere i dag.
Redigert 12.10.2018 kl 15:57 Du må logge inn for å svare
.777.
12.10.2018 kl 16:11 434

Jeg sier ikke at abortene var riktige, men jeg tror nøyaktig null på at eldrebølgen er et stort problem, og enda mindre enn null tror jeg på «løsningen» som er å importere 20-30.000 navere i året.

Tenk over hva jeg skrev ovenfor. Av 5,3 millioner er det kun 1,5 millioner som jobber over én time i uka i privateide bedrifter.

Jeg kan ta med at Norge har verdensrekord i offentlig ansatte, verdensrekord i trygdede, og verdensrekord i sykefravær. Det finnes altså langt fra nok fornuftige jobber til dagens befolkning.
Redigert 12.10.2018 kl 16:11 Du må logge inn for å svare
.777.
12.10.2018 kl 16:23 432

Dagens politikere har fullstendig oppheng i (matematisk umulig) evigvarende vekst, hvorfor?

Hvorfor må befolkningen øke hele tiden?

Hvorfor må gjelden øke ustanselig?

Hvorfor må vi ha inflasjon?

Inflasjon er en skjult skatt (ifølge Keynes), som spiser opp kjøpekraften til sparepengene våre.

Har de satt seg ned og tenkt grundig gjennom dette, eller har det liksom bare blitt sånn av gammel vane?

Problemet i Norge er jo nettopp at det er for få mennesker, altså etnisk norske mennesker, all den økningen vi har hatt i folketall i Norge siden 1970 har vært innvandring, og for det meste er dette fra u-land. Så at etnisk norske tar abort fører på sikt til at vi utrydder oss selv, samme sak i de fleste europeiske land.

Dette med at det er et problemet at det er for mange mennesker i hele verden er jo sant det, men det er en helt annen diskusjon.

De virkelig problemene for Norges del vil komme når antall innbyggere når 6-7 millioner, og når nesten halvparten vil være innbyggere fra u-land.
Redigert 12.10.2018 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
.777.
12.10.2018 kl 16:43 425

«Problemet i Norge er jo nettopp at det er for få mennesker, altså etnisk norske mennesker,»

Er det egentlig et problem? Er vi ikke mange nok? Hva trenger du i så fall flere mennesker til?

Ellers enig med deg.

Vel ikke isolert sett, men når man blir minoritet i sitt eget land så ja, da blir det et problem.

Så kan man si at dersom man stenger grensene for innvandring fra u-land så vil man iallefall oppleve at innvandrerne kan integrereres, og da er det ok.

Men slik er det jo ikke.

.777.
Man ‘må’ ikke ha inflasjon. Men i Norge har det vært et styrt politisk ønske i mange år om at den over tid skal ligge på ca. 2,5% over tid. Andre steder kan den være både høyere og lavere.
Og som et svar på dette har mange (eks fagforeninger) tatt til orde for at lønnen skal være tilsvarende, og da har man det gående.

Enig i det, f.eks har man i mange pr nå okket seg over hvor «fælt» de har det i Japan fordi de føder så få barn, samtidig som at de ikke tar inn innvandrere, og at den krympende befolkningen utgjør et formidabelt problem.

Det er selvsagt tull, Japan klarer seg garantert mye bedre på sikt enn Europeiske land, fordi de har en homogen befolkning som vil sikre stabilitet, lite kriminalitet og et trygt samfunn. Problemene med den krympende befolkningen kan selvsagt løses på ulike måter, de problemene vi står overfor i Europa er uløselige.

Japan har gravd sin egen grav, langt etter point of no return. De føder jo nær sagt ingen barn, har en stor eldrebølge, verdens høyeste selvmordsstatistikk og i tillegg blandt verdens høyeste statsgjeld.

Så at de klarer seg utmerket har jeg mildt sagt vanskelig for å tro.

Dessuten, hva inflasjon angår, så er det bare et spørsmål når du må sette opp prisene om feks dine leverandører i utlandet setter opp prisene sine til deg. Nå er ikke et slikt tilfelle inflasjon, men om mange gjør det er det symptomer på et fenomen.

Mange positive trekk med Japan, veldig lav kriminalitet, høyt utdannet og kvalifiserte arbeidere, effektivt samfunn, og antall selvmord er ikke verdens høyeste, i Europa har både Polen, Ungarn, Belgia og Latvia flere selvmord selv om forskjellene ikke er allverden, og på den annen side er jo Japan helt i bunn av statistikken mht antall mord.

Bare ta dette med kriminaliteten i Japan, da de hadde tsunamien som raserte deler av landet var det absolutt ikke noe «looting” som vi selvsagt ser i u-land men som man til og med ser i endel europeiske land når slike ting skjer.

Japan har selvsagt sine problemer, men de vil garantert klare seg bedre enn Europa på sikt.
Redigert 12.10.2018 kl 18:29 Du må logge inn for å svare

Noe som også kan begrense den mannlige delens begeistring for dette prosjektet "fødsler",er jo selvfølgelig det økonomiske aspektet.Et nyp en freddagskveld,kan få veldig store konsekvenser for ham.Han er fanget i atten år,om han befrukter en han absolutt ikke vil ha noe mer med å gjøre.
Derfor kan kanskje et "blinkskudd"følge moren,som blir sittende igjen med produksjonen?
Tenker da på det som var en lump sum.

Om moren er ute av stand til å oppdra avkommet,bør det kanskje finnes rause ordninger for avlastning/hjelp for henne og ungen?
Samt gjøre det lettere for Norske,å adoptere Norske unger,ikke som nå da de må reise til kina for å adoptere.
Vi som nasjon,lemper ut pallevis med penger til alt mulig og umulig,så dette burde vi finne penger til.
Man trenger ikke gjøre abort ulovlig,men gjøre det lettere for mor,å beholde avkommet vha økonomi rett og slett.

La kvinnfolka,bli den nye "oljen"

;=)
Redigert 12.10.2018 kl 21:20 Du må logge inn for å svare
Peer G
13.10.2018 kl 10:02 361

helt riktig, om man hadde blitt spart for bidragsfogden, ville nordmenn greid re-produseringen selv, nå må vi ha hjelp fra Afrika

kvinnekamp har ødelagt masse barneliv i form av deres triumf over abort, og videre resultert i mange skillsmisser som har ødelagt familier både i nåtid og for fremtidige generasjoner.
Redigert 13.10.2018 kl 12:38 Du må logge inn for å svare