JIN Q3


Jeg har kikket litt på hva som har skjedd i selskapet i Q3, for å gjette meg frem til et resultat.

Ratene har som kjent gått opp - og foreløpig fortsatt videre opp inn i Q4 - utviklingen er god.

I Q2 var snittraten supramax ut fra det jeg kan se ca $11.031 og i Q3 var den ca $ 11.381. Differanse på 350 dollar pr dag pr båt. Med 18 båter i supra og 92 dager i kvartalet utgjør dette en økning på bunnlinjen på ca $ 579.600. JIN lå riktignok bittelitt under indeksen i snittinntjening i Q2, men jeg forutsetter noe lik utvikling. Alene lagt på Q2 resultatet vil dette øke Q3 resultatet til i overkant av 3,4 mill dollar. Antagelig blir det noe lavere, ettersom det nå er 3 færre båter i deler av kvartalet (da ift inntjening i Q2 som baserte seg på 21 fartøy i supra).

2 båter Panamax har jeg ikke regnet på.

I tillegg har JIN solgt 3 båter i Q3 (disse er ikke inkludert i de 18), leveringstidspunktene følger av børsmeldingene - men en kan legge til grunn at disse vil bidra noe ift økning av overskuddet. Båtene ble solgt for hhv. mill $ 8,35 , 8,61 og 8,7 - totalt $ 25,61 mill. Selskapet hadde ved utløpet av Q2 ut fra det jeg kan så totale sikrede banklån på $ mill 87.568. Dersom salgene i sin helhet har gått til å redusere gjeld vil gjelden reduseres til rett over 60 mill dollar. Dette vil igjen medføre lavere kostnader til renter. Således vil total snittdriftskostnaden pr båt antagelig synke. Finanskostnadene var i Q2 på $ 714.000. Dersom en reduserer disse med ca 30% som tilsvarer reduksjon i gjeld om båtverdien ble nedbetalt på lån vil disse i Q3 utgjøre ca $ 500.000.

Jeg stikker fingeren i lufta og anslår et resultat basert utregning supra 18 båter, inntekter panamax + 3 båter før de ble solgt, og reduserte finanskostnader på rundt 3,7 mill dollar for Q3 2018. (Dette blir vel ca $ 0,034 pr aksje som igjen vil utgjøre ca 28 øre give or take med dagens dollarkurs.)

Q4 ligger pt an til å bli en god del bedre.

Synspunkter?


Redigert 10.10.2018 kl 09:54 Du må logge inn for å svare
skvisen
28.11.2018 kl 08:32 2859

Resultatet er vel så vidt innafor, men ekstremt skuffende att de ikke fortsetter utbyttepolitikken.

Nja... korrigerer du for ratene i perioden, og salg av skip, så må man vel si at det var svakt.
coccoman
28.11.2018 kl 08:55 2766

Hm, morsom betraktning ;O). Du mener at resultatet IKKE gjenspeiler rateinntektene? Eller inntektene fra salg av tre skip ?
Når du trekker fra utgiftene til drift og investeringer, hvilke penger er det du savner i regnskapet som kunne styrke talla? 50 øre per aksje er jo nesten tredobling! Er det svakt, eller hva mener du? Skal kursen ned fra gårsdagens sluttkurs på 10.60?

?
Redigert 28.11.2018 kl 08:58 Du må logge inn for å svare

Resultatet var betydelig svakere enn jeg forventet.

Dette skyldes i hovedsak at de oppnår 1000$ mindre pr dag pr supramax-båt i Q3 enn i Q2 - det må jeg si var overraskende med negativt fortegn. I Q3 var samtidig supra opp ca 300 dollar dagen i snitt ift Q2. Dette burde de si noe om / noen burde spørre om det på konferansen.

Når det gjelder disse eiendomsprosjektene så har jeg ikke veldig peiling på eiendom i Sørøst-Asia, men jeg synes ikke det er spesielt sprekt å få 122.000$ i leie det første året for en eiendom man betaler nesten 4 mill $ for.... det gir jo en "tilbakebetalingsperiode" på investeringen på ca 30 år....Her på berget er vel en tommelfingerregel nærmere 10 år... Hvor mye eiendom skal de egentlig ha? Dette er det også grunn til å få høre litt mer om.

Gjeld: Jeg ser de har redusert gjelden fra 87 mill til 85 mill $ i kvartalet, dvs drøye 2 mill $. Hva er planen da med øvrige inntekter fra salg av båtene og til hvor er dette allokert?? De har solgt båter for noen og 20 mill $......hvor er pengene? Cash? Hvis man ikke skal betale ned gjeld og ikke betale utbytte...hva er hensikten med å ha mye cash? Dette burde de også si noe om.

Ble ikke helt klok på dette, men er ikke veldig imponert. Samtidig er kursen forholdsvis lav, så nedsiden er begrenset så lenge de tjener penger. Skipsverdien er også høyere enn bokført verdi, de siste salgene tyder på at verdien ligger 30% over bokført.

Jeg inntar vel en vente og se holdning inntil videre.
børst
28.11.2018 kl 09:17 2680

Drittaksje. Skulle ha solgt på 13 kroner. Nå må jeg vente i flere måneder, eller selge med tap. Tror jeg bare tar tapet og kjøper noe som gir utbytte i stedet.

Var grådig og kjøpte bittelitt i JIN for en stund siden. Trodde de hadde slutta med alt det tullet de dreiv med for 10 år siden, men det er det samme fortsatt. Alltid et eller annet som dukker opp og vraker kursen. Hadde de bare skjerpa seg og drevet rederi som alle andre :/
KJEPET
28.11.2018 kl 10:52 2400

Og hvilket rederi (og bare rederi) var det som leverte over forventning også i Q3? Gjett én gang :-)

Usedvanlig sympatisk framferd av deg, kjepet. Spoken like a true gentleman.

Selvfølgelig skuffende leveranse fra Jin, og i etterpåklokskapens navn skulle selvfølgelig alle heller vært gogl-aksjonærer som deg.
Man kan også diskutere i hvilken grad det burde kommet en PW ifm at dagratene i Q3 var såpass mye lavere enn i Q2 mens BDI var opp i samme periode for Supra.

Men i Jin er de bokførte verdiene etter fradrag for gjeld (og med lavere enn reelt bokførte skipsverdier, jf de siste salg) nå på ca 2,3 mrd kroner og selskapet er priset til i underkant av NOK 1,1 mrd. Dvs ved en fullstendig terminering av selskapet over en dobling av innsatsen. Så rabatten er betydelig allerede. Den enkelte får vurdere om den er stor nok, men i prinsippet får man her en krone for mindre enn 50 øre.

Selskapet etterlater fremdeles noe å ønske ift strømlinjeforming og strategi, derav markedets straff i dag.
Var det noen som fikk med seg Conference Call? Håper Ikaros sine gode spørsmål ble stilt. Ellers synes jeg aksjen blir straffet altfor hardt i dag. Noe lavere resultat en ventet mtp skissalg, men vel så skuffende at JIN igjen skaper usikkerhet om utbyttepolitikken, skip vs eiendom og IMO2020.

Jeg ser at en del aksjonærer forsvinner ut og nye kommer inn på lavere kurser etter det vi vel må kalle et litt skuffende kvartal (Q3).

Selv irriterte jeg meg mest over de skuffende ratene som selskapet ikke hadde guidet om, og dette opplevde jeg som negativt all den tid BDI for supra var opp ift Q2, og jeg antok da at selskapets rater ville følge etter. I stedet falt inntjeningen på driften ganske kraftig ift Q2. Muligens er dette noe jeg ville fanget opp dersom jeg hadde fulgt ratene i østen nærmere, noe jeg ikke har gjort (og således ikke kan si så mye om).

Jeg har studert salgsmeldingene for de 3 skipene selskapet solgte i Q3 og selskapet opplyser i disse at "The Group intends to keep all net proceeds recieved as general working capital of the Group". Dette forklarer hvorfor det ikke har blitt brukt til nedbetaling av gjeld, og muligens også hvorfor de ikke betaler utbytte. Men jeg savner derimot mer konkret informasjon om hva de tenker å benytte sin cashposisjon på rundt 40 mill dollar til. De må ihvertfall kunne si om de skal kjøpe nye båter eller om det blir enda mer eiendom (gud forby). Dersom det ikke foreligger noen konkrete planer hadde jeg vel foretrukket en kombinasjon av nedbetaling av gjeld og utbytte.

Her håper jeg på litt tydeligere kommunikasjon fra selskapet.

Så over til den gode nyheten for oss slitne småaksjonærer. Selskapets oversikt over bokførte aktiva og gjeld viser at nettoverdien til selskapets eiendeler utgjør ca 2,3 mrd kroner (og enda mer dersom dollarkursen fortsetter å stige vs kronen). OSE priser i dag selskapet til rundt milliarden. En betydelig rabatt!

Så om det ikke skjer noe med kursen før generalforsamlingen foreslår jeg at vi sender inn forslag om å likvidere selskapets aktiva og betaler ut alt i utbytte ;-). Det er ihvertfall ingen grunn til at selskapet skal være en sparegris, så jeg imøteser at det kommer noen planer for cash'en snart. Finanskostnadene er heller ikke ubetydelige, slik at da er det gunstigere å betale ned gjeld fremfor å sitte i cash uten særlig avkastning.

Ledelsen bør ta grep for å synliggjøre verdiene. La oss håpe det skjer.


Et tankekors nå er at Jinhui ikke har korrigert økende skipsverdier. Men la gå, noe å tenke på er at hvis ikke Jinhui hadde vært børsregistrert så hadde folk fått over det dobbelte av dagens pris ved salg. Da salg utenom børs er minimum pris bok, men ofte langt mer hvis et selskap tjener penger.
Redigert 30.11.2018 kl 17:29 Du må logge inn for å svare

Et tankekors nå er at Jinhui ikke har korrigert økende skipsverdier. Men la gå, noe å tenke på er at hvis ikke Jinhui hadde vært børsregistrert så hadde folk fått over det dobbelte av dagens pris ved salg. Da salg utenom børs er minimum pris bok, men ofte langt mer hvis et selskap tjener penger.

Et tankekors nå er at Jinhui ikke har korrigert økende skipsverdier. Men la gå, noe å tenke på er at hvis ikke Jinhui hadde vært børsregistrert så hadde folk fått over det dobbelte av dagens pris ved salg. Da salg utenom børs er minimum pris bok, men ofte langt mer hvis et selskap tjener penger.