Doblingskandidat uten nedside


Min investeringsstrategi er å finne aksjer som har fått for mye juling og er upopulære, men hvor dypdykk i kvartalsrapporter og annen informasjon avdekker en fantastisk fremtidsmulighet. Min investeringshorisont er sjelden mindre enn 12 mnd, med mindre jeg mener noe har gått for høyt for fort. Jeg mener NRC må være en av de beste risk/reward aksjene på OSE basert på den siste tids kursutvikling og potensial. Jeg har derfor lastet tungt de siste ukene før Q4-rapporteringen. Jeg har truffet planke med strategien i REC og PGS, men der var risikoen høyere enn det vi snakker om her.

Påstand: All nedsiderisiko i aksjen er tatt ut (i et glidende 1mnd snitt) og vi vil se en stø kurs mot 30 kr i utgangen av 2021, om ikke høyere/tidligere. Som et low-case vil den legge på seg 20-30% ila 2021 - årlig avkastning på 20-30% er jeg fornøyd med ved så lav risiko.

Om siste tids kursmål
Fredag 19.1 hadde selskapet en MCAP på 1.25 MRD, i 2019 var toppnoteringen på 3.64 MRD (ca. 3x høyere enn i dag). Justert for at det var færre utstedte aksjer i 2019 gir det en toppnotering i 2019 på 49.9 kr/aksje.

Før Q4 rapporteringen hadde DNB kursmål på 35 kr, da den stod i 28 kr. I dag er snitt kursmål hos DNB, Nordea og Danske 22 kr. DNB skrev i forbindelse med kursmål på 35 at «Vår vurdering er at aksjen er et underanalysert vekst-case». Aksjen har mao gått fra å være lite populær til enda mindre populær - et godt utgangspunkt for min investeringsfilosofi. Hva så med det fundamentale?

Om selskapsutviklingen 2016-2019
Fra 2016 til 2018 vokste selskapet omsetningen med ca. 50%, fra 2 MRD til 3.2 MRD. Fra 2018 til 2019 vokste selskapet videre fra 3.2 MRD til 6.2 MRD, i hovedsak på grunn av oppkjøp av VR Track Oy i Finland. I perioden utviklet ikke marginene seg like godt, etter en EBITA* (EBITA eks. M&A-kostnader) i 2018 på 7.75% (over det som er målet i 2024), falt den til 0.9% i 2019 og 0.8% i 2020. Den finske virksomheten går svært godt, men det later til at man i årene 2016-2018 bygde opp for høy selvtillit og kjørte for hardt på med den organiske veksten. Resultatet ble svakere drift og for aggressiv bygging av ordrebok. Dette er dessverre ganske vanlig for mange selskap og innebærer at man må stoppe opp, konsolidere og fokusere på lønnsomhet. Avhengig av bransje kan det ta 1-2 år, med mindre markedet vil noe annet.

Ny ledelse og nytt fokus
20. mars 2019 kommer Henning Olsen inn som ny CEO. Han kommer fra AF-gruppen, hvor de har svært sterke rutiner rundt kvalitetssikring av anbud og prosjektgjennomføring. Dette er områder hvor jeg tror NRC ikke klarte å bygge kompetansen raskt nok i takt med veksten. Siden tidlig 2019 har dermed NRC hatt et sterkt fokus på å styrke tendering og gjennomføringsprosesser, noe vi begynner å se resultatene av nå. Om NRC tok på seg mange 0-marginprosjekter i 2017-2018 tar det nok 2-3 år før disse er ute av bøkene. Å snu selskapet tar tid, men oppskriften er “enkel”. NRC styrker seg ytterligere gjennom ansettelsen av Arild Ingar Moe som EVP Norway, også han fra AF med over 30 år erfaring fra anlegg. Selskapet har i de siste kvartalsrapportene rapportert at grepene de tar fungerer og forventer EBITA* på 1.75-2.5% i 2021. Jeg antar vi ser ca. 6.5 MRD i omsetning, som gir 114-162 MNOK EBITA* for 2021. Deretter vil marginene styrke seg gradvis mot gamle nivåer samtidig som selskapet fortsetter å gjøre gode oppkjøp over driften.

Hvilke signaler underbygger min forventning
Finland går svært bra, hvor de har stålkontroll på driften og har meget sterke markedsutsikter for 2021 (les Q4-rapporten). Sverige vil nok henge litt etter på lønnsomheten som følge av sterk konkurranse, mens i Norge tror jeg at ledelsen har begynt å få god kontroll. EVP Norge har siden 1.12.2020 gjort to kjøp av aksjer for tilsammen 2 MNOK - det vitner om at han selv har sterk tro på at NRC vil lykkes. Husk at han har 30 års erfaring fra bygg og anlegg.

Videre:
- NRC hadde 610 MNOK på bok i Q4, har god kontantbeholdning og kontroll på gjeldssituasjonen
- Arbeidskapitalen er styrket vesentlig i perioden, innebærer at videre vekst i mindre grad må finansieres med kontantbeholdningen
- Svakt marked i 2020 i Norge vil få en rekyl i 2021 - vedlikeholdsetterslepet øker

Jeg oppfordrer til meningsutvekslig rundt det jeg skriver, negativt som positivt.
Redigert 21.02.2021 kl 11:52 Du må logge inn for å svare

Med dagens innsidekjøp fra CEO, Henning Olsen, har innsiderne kjøpt 160'000 aksjer siden fremleggelse av Q4-rapporten. Til sammenligning ble det kjøpt 105'177 innsideaksjer i hele 2020 etter min oversikt (ja, jeg har en tabell hvor jeg lister alle innsidekjøp løpende). Det er tydelig at de som sitter tettest på selskapsutviklingen har troen på veien videre og bygger oppunder resonnementet jeg har gjort i denne posten.
Fru-Blom
23.02.2021 kl 09:24 1115

NRC group vil nok dra nytte av staten enorme satsingen for 2021, så jeg for venter at det kommer et nytt rush av nye kontrakter spesielt i Norge.

Sus
Fru Blom
Redigert 23.02.2021 kl 09:25 Du må logge inn for å svare
Fru-Blom
23.02.2021 kl 07:03 1223

Det var ingen innsidesalg, men et rush av nye innsidekjøp.

18. Feb

Harri Lukkarinen, EVP and MD NRC Finland, has today purchased 5,000 shares in
NRC Group ASA at a price of NOK 17 per share. After the purchase, Harri
Lukkarinen holds 10,429 shares in NRC Group ASA.


Dag Fladby, CFO of NRC Group ASA, has today purchased 20,000 shares in NRC Group
ASA at a price of NOK 18.00 per share. After the purchase, Dag Fladby holds
70,659 shares in NRC Group ASA

17 Feb

Arild Ingar Moe, EVP and MD NRC Norway, has today purchased 60,000 shares in NRC
Group ASA at an average price of NOK 16.98 per share. After the purchase, Arild
Ingar Moe holds 150,000 shares in NRC Group ASA.

Directors of NRC Group ASA, has today
purchased 30,000 shares in NRC Group ASA at an average price of NOK 16.76 per
share. After the purchase, Rolf Jansson holds 30,000 shares in NRC Group ASA.

Jussi Mattsson, EVP and Head of Strategy and Business Development in NRC Group
ASA, has today purchased 3,000 shares in NRC Group ASA at an average price of
NOK 16.64 per share.

Sus
Fru Blom
Redigert 23.02.2021 kl 07:11 Du må logge inn for å svare

Varner og VJ Invest er ikke innsidesalg. De er vanlige aksjonærer.

Et par innsidesalg idag. Varner og VJ Invest.
Jeg holder jeg, men det kan nok bli litt å vente.
Esivon
22.02.2021 kl 17:55 1569

Nesten 40 mrd kr til jernbane bare fra Norges statsbudsjett i2021. Regner med en god del havner hos NRC.

Takk for det. Veldig fint at du legger ut endringer. Det har blitt solgt mange aksjer på lave kurser, men også kjøpt like mange. Er nysgjerrig på hvilke hender som er byttet til og fra - og hvordan det utvikler seg fremover.

Selv om oppsiden er høy og risikoen lav i denne aksjen, tror jeg vil vil se en jevn oppgang og ikke for mange hopp. Aksjen er nok derfor mest egnet for de med lang horisont. Selskapet er heller ikke spesielt sexy sammenlignet med de andre aksjene som diskuteres her på forumet.
dells
22.02.2021 kl 11:58 1731

Fint og grundig innlegg Webspinner.

Jeg kommer til å legge ut seriøse endringer i TOP 20 listen hver dag fremover.

Ha en god uke.

Takk. Investeringsbankene topper listen, med unntak av VR Group som solgte VR Track til NRC. Hvordan har eierandelene utviklet seg siden etter profit warning Q4?
Fru-Blom
22.02.2021 kl 06:56 1976

Largest shareholders
Investor Percent of total Percent of top 20 Amount of shares Type Country
VR-YHTYMÄ OY 18.28% 27.01% 13336415 COMP FIN
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 10.28% 15.18% 7496763 NOM FIN
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 7.07% 10.44% 5157189 NOM IRL
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 5.06% 7.48% 3692540 NOM SWE
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 4.35% 6.43% 3172411 NOM IRL
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2.70% 3.99% 1970373 NOM SWE
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2.47% 3.66% 1804937 NOM SWE
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1.73% 2.56% 1262997 COMP NOR
GUNNAR KNUTSEN HOLDING AS 1.72% 2.54% 1252677 COMP NOR
LGA HOLDING AS 1.64% 2.43% 1200102 COMP NOR
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1.56% 2.31% 1140078 NOM LUX
AVANZA BANK AB 1.48% 2.18% 1076589 NOM SWE
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1.38% 2.04% 1005390 NOM FIN
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1.31% 1.93% 953743 COMP NOR
VJ INVEST AS 1.24% 1.83% 902552 COMP NOR
HEIM HAUGO AS 1.17% 1.72% 850745 COMP NOR
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1.14% 1.69% 832606 NOM LUX
DANSKE INVEST NORGE VEKST 1.11% 1.64% 812000 COMP NOR
NORDNET BANK AB 1.01% 1.49% 735496 NOM SWE
SEB PRIME SOLUTION CARN LATITUDE 0.99% 1.46% 719527 COMP LUX
S

Last update 2021/02/21 11:00

Sus
Fru Blom

Enig! Jeg tror fallet var en overreaksjon. Har kjøpt :-)
Esivon
21.02.2021 kl 11:00 2333

Veldig bra analyse, støttes.