Odfjell Drilling - verdens beste riggselskap


Jeg mener at Odfjell Drilling er verdens beste riggselskap. De neste ukene vil jeg med jevne mellomrom legge ut flere innlegg om hvorfor dette er tilfellet. Innleggene er ganske lange, men det er nødvendig for å tydeliggjøre hva som skiller Odfjell som selskap og dets rigger fra andre riggselskaper.

Bare så det er sagt først som sist; det finnes mange riggselskaper med betydelig høyere oppside enn Odfjell, men de har også vesentlig høyere risiko tilknyttet investeringen. Jeg mener Odfjell Drilling har potensiale til å gi høy avkastning over tid med helt begrenset nedside risiko. Dette skyldes primært at Odfjell har den klart beste riggflåten i verden. Det er absolutt ingen andre riggselskaper som kan måle seg med kvaliteten på Odfjell sine rigger. I første omgang vil jeg skrive noen innlegg som dekker de viktigste tekniske faktorene som påvirker ytelsen til Odfjell sine rigger sammenlignet med konkurrentene.

Odfjell eier i dag 4 rigger i tillegg til at de drifter en 5. rigg på vegne av CIMC Raffles. Disse 5 riggene er:
Deepsea Atlantic (2010)
Deepsea Stavanger (2010)
Deepsea Aberdeen (2014)
Deepsea Nordkapp (2018?)
Deepsea Yantai (2019 – CIMC Raffles)

De tre første riggene på listen, Atlantic, Stavanger og Aberdeen, er de tre beste riggene i verden. Punktum. Dette er tre søster rigger. De er ikke helt identiske da det er gjort mindre modifikasjoner på de respektive riggene tilpasset til de operasjonene de skal utføre. Aberdeen hadde også fordelen av å bli bygget til slutt, og dermed høste læringer fra de to første. Grunnen til at disse riggene er så suverene er som følger:


1. Dual Derrick:
Alle disse riggene er bygget med dual derrick. Det vil si at de alle har to fullverdige boretårn. Allerede her må man skille mellom en del andre rigger som ofte omtales som "dual".

Dual Ram rigger (West Phoenix, Transocean Barents/Spitsbergen, etc): Som jeg har skrevet litt om i et annet innlegg, så er RamRig et "totalt" mislykket konsept. Ram rigger er kort fortalt rigger der man bruker enorme hydrauliske sylindere for å heve og senke topdriven som igjen holder borestrengen. Tanken bak dette systemet er at man både kan bruke de hydrauliske sylindrene til å heve og senke top driven, samtidig som man har muligheten til å kompensere borestrengen (borerigger beveger seg opp og ned med bølgene relativt til havbunnen, og man er derfor nødt til å bevege borestrengen for kompensere for disse bevegelsene). Problemet er imidlertid at disse systemene er trege. Det kreves store volumer nitrogen for å operere sylindrene. En annen ulempe med de aller fleste Ram rigger er at setbacken (der man lagrer borerør og foringsrør) er nedsunket sammenlignet med boredekket. Det gjør at man må "ned" for å hente rør hver gang man skal gjøre en kobling (rørsammenføyning av borestreng). Dette stjeler mye tid i løpet av en boreoperasjon. I tillegg til at Ram systemet har vist seg å være ekstremt tregt, er det i tillegg langt mer kompliserte å vedlikeholde enn en enkel vinsj (som brukes på derrick rigger). Båretårnet på alle Ram rigger er også kortere enn på Odfjell sine rigger, hvilket gir flere koblinger når man kjører rør inn og ut av brønnen. Hvis man ser på Rushmore data (Rushmore er en database med bl.a. ytelsesdata på ulike rigger som opererer rundt omkring i verden), så vil man se at Ram rigger jevnt over tapetserer den nederste delen av lista over ytelse på rigger. For å ta et konkret eksempel: Odfjell sine superrigger leverer trippehastigheter på 1500-1700 m/time. De fleste Ram rigger ligger på maks 800 m/time.

Også når det snakkes om dual derrick, må man skille mellom ulike type rigger. Scarabeo 8 og 9 er begge dual derrick rigger (basert på CS60 design). Men de har begge kortere boretårn enn Odfjell riggene, som i likhet med Ram riggene gjør at man er begrenset på lengden på borerørene og foringsrørene man kan kjøre i brønnen. Dette gjør at man må gjøre langt flere rørsammenføyninger på vei ned i brønnen som tar mye ekstra tid. I likhet med de fleste Ram rigger, så har også Scarabeo 8/9 nedsunket setback. Nok et element som gjør at operasjonene tar lenger tid. Og som om dette ikke var ille nok, så kan man ikke flytte borerør direkte mellom boretårnene pga et "skille" mellom hvert tårn. Så hvis man bygger et "rør" i det ene tårnet som skal kjøres i brønnen via det andre tårnet, så må disse rørene først ned på setback området, plukkes opp av en pipe racker, flyttes over til den andre siden, og deretter plukkes opp i det andre tårnet. Dette er en meget tidkrevende operasjon. I tillegg er det begrensninger på størrelsen på rørene som kan flyttes over via setbacken, som gjør at flere operasjoner må utføres på kritisk tid.

Også har vi rene dual derrick rigger. Det finnes flere boreskip som har fullverdige dual derricker, men meg bekjent er det KUN Odfjell sine 3 superrigger som har ren Dual derrick (hvis man kun vurderer HE segmentet). Så hva er det som gjør dual derrick så bra? For det første, så vil man under topphullsboring (typisk de 2 første seksjonene på en brønn – før BOP kjøres) kunne bore med det ene boretårnet, og samtidig gjøre klar/kjøre foringsrør med det andre boretårnet. Dette sparer man flere dager på. Men selv når BOPen er kjørt, så kan man fortsette å bruke det andre boretårnet til å bygge borerør/foringsrør og racke de tilbake i setbacken. Dette er en av de viktigste årsakene til at Odfjell sine superrigger klarer å yte så raskt som de gjør.


2. Heave kompensert Dual Drawwork:
Det som driver topdriven opp og ned er en drawwork (stor vinsj - ikke på Ram rigger). De aller fleste rigger har én drawwork som driver topdriven opp og ned. Her har superriggene til Odfjell en stor og unik fordel. De har 2 drawworker som driver topdriven opp og ned. Fordelene er som følger:
- Det gjør at de har mer redundans (hvis den ene drawworken feiler, så kan de fortsette med den andre mens man reparerer den som har feilet)
- Planlagt vedlikehold kan gjøres "offline" mens man kjører med den andre
- De har mer kraft tilgjengelig, som igjen gjør at de kan trekke borerør raskere (aksellerasjonen blir større)
- De slipper slip & cut (forflytning av knekkpunkt på vaier. Dette tar typisk 2-3 timer på rigger med 1 drawwork) da de kan spole over fra den ene drawworken til den andre.

Og så til det som Odfjell nesten er alene om å ha forstått: heave kompensasjon med drawworken. På de aller fleste rigger, så gjøres kompensering av borestrengen med en stor hydraulisk sylinder på toppen av boretårnet (toppkompensator). Dette er et forholdsvis tregt og ineffektivt system, som i tillegg gjør at boretårnet må bygges høyere (uten at man kan bruke lengre borerør av den grunn), og som dermed også gjør at riggen blir mer topptung (mindre stabil). Det som er overlegent med kompensering via drawworkene er:
- Det er et raskere og mer responsivt system
- Det gir mindre vektfluktuasjoner under boring, som gir stabile parametere og dermed høyere borehastighet
- Utstyr som krever presisjon når det skal installeres i brønnen blir lettere å installere og man minimerer også sannsynligheten for å ødelegge utstyr i brønnen
- Det går mye raskere å skru av og på kompenseringen enn med en toppkompensator
- Det er vedlikeholdsfritt (kun elektronikk)

Den "eneste" ulempen med dual drawwork er at den ekstra vinsjen opptar noen kvadratmeter med plass på dekk/boredekk. Men fordelene er så store at det knapt nok er verdt å nevne.

Faktisk er det slik at ALLE riggene til Odfjell (inkludert Yantai) har heave kompensert drawwork. Hvorfor så andre rigger har heave kompensert drawwork fremstår som et mysterium. COSL riggene er et av få unntak, og det er også en av grunnene til at disse små riggene presterer så godt som de gjør.


3. Offline kapasitet:
Den store forskjellen mellom de tre supperriggene til Odfjell og Deepsea Nordkapp er at Nordkapp kun har ett boretårn - i likhet med de aller fleste andre CS60 design rigger. I praksis betyr dette at en rigg som Nordkapp vil bore topphull en del tregere enn dual derrick riggene, nettopp fordi den kun har ett boretårn.
Så snart BOPen er installert, så jevner disse forskjellene seg ut en del fordi man ikke i like stor grad drar nytte av det andre boretårnet på dual derrick riggene. Nordkapp har det man kaller for et auxillary musehull (samme som Transocan Norge, Ocean great White, Mira, Bollsta etc) som kan brukes til å bygge opp rør utenom kritisk tid. Det er imidlertid begrensninger på hva slags rør som kan bygges i auxillary musehull, så dual derrick rigger vil ha en fordel her også. Auxilliary musehull er også vesentlig nærmere main rotary, som gir større begrensninger på grunn av arbeid i rød sone. Dermed vil Odfjell sine superrigger være raskere enn rigger med offline kapasitet, også etter at BOP er installert.
Også under operasjoner som wireline logging/kjerning og komplettering er det bedre muligheter for å gjøre opp utstyr og strenger utenom kritisk tid på rigger med dual derrick, som igjen sparer tid.

Den STORE fordelen til Nordkapp versus andre CS60(E) rigger som Transocean Norge, Mira, Bollsta, etc., er at Nordkapp har heave kompensert dual drawork. Det gjør at denne riggen alltid vil være et par hakk bedre enn alle de andre riggene med CS60 design og offline kapasitet. Meg bekjent er det ingen andre rigger som har heave kompensert dual drawwork (utenom Odfjell sine 4 egeneide rigger). Det er mulig at det finnes noen, men det er langt imellom. Så må det nevnes i samme anledning at også Deepsea Yantai har offline kapasitet, på samme måte som Nordkapp.


Punktene jeg har nevnt over er de viktigste faktorene som gjør at Odfjell sine superrigger er overlegne alt annet som finnes av rigger på markedet i dag. Og kanskje viktigst av alt, disse tekniske fordelene lar seg ikke etterinstallere på andre rigger. Dermed vil Odfjell nyte godt av disse konkuransefortrinnene i mange år fremover.
St8
23.03.2021 kl 10:19 3422

De fleste meglerhus hadde vel kursmål på 40kr+ i 2019. Nærmer seg at dette kan forsvares også i 2021, blir spennende å følge med fremover.
St8
23.03.2021 kl 15:19 3335

Hvordan vil markedet reagere på overtakelse av drift for West Aquarius? ref https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/03/23/7646619/vantage-har-fatt-godkjent-drift-av-seadrill-partners-rigger. Ser meget sannsynlig ut for at dette går gjennom. Hvilke kost påtar ODL seg for å klargjøre denne og få SUT på NCS?
bodi 3
23.03.2021 kl 19:21 3210

Det er typisk at ODL handles nedover tross gode nyheter, jeg kan ikke dette med børs da og bryr meg ikke stort om det heller, alt er som normalt og snart kommer ODL opp på ett høyere kursnivå enn tidligere. Har visst repertert meg selv mange ganger her inne, det er ingen vits i å selge.

Det er nok utelukkende positivt. Jeg tror ikke Odfjell tar denne riggen hvis de ikke tror de skal klare å skaffe den arbeid. Selve utgiftene ifm inntak og SUT vil nok Odfjell måtte ta upfront, også vil de bli betalt tilbake etterhvert som riggen kommer på rate.

Ellers vil jeg tro at Odfjell får en ganske standard kompensasjon for management av riggen, jeg tror man kan forvente i størrelsesorden 10-20k USD per dag, etter at alle andre utgifter knyttet til drift er dekket. Dette tilsvarer i så fall rundt 4-7 millioner USD i overskudd i året.

Dersom det ikke foreligger noen gulrot i form av opsjoner på kjøp av riggen, så vil antagelig dette være med å presse Odfjell sin cut oppover.

Også kan det være verdt å påpeke at Odfjell er suverene på å gjennomføre rigginntak innenfor tid og budsjett. Jeg tenker å skrive litt mer inngående om dette senere.
Kiss
24.03.2021 kl 10:59 2939

Vi får satse på utbytte fra 2022 som Odfjell har indikert i kvartalspresentasjonen! Da bør vi få en god del avkastning på investeringen, særlig hvis du har vært med fra slutten av 2020!.
bvo1
24.03.2021 kl 12:55 2874

Ser Odfjell har lagt ut noen nye stillinger på hjemmesiden sin, med blandt annet teksten : « Deep Sea Management AS is looking for Mate/DPOs who are motivated to facilitate and contribute to the Company's growth.»

Så det blir spennende å følge med fremover...
citius
25.03.2021 kl 14:06 2663

Tror det kommer til å skje en del i bransjen nå ja

https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/03/25/7648039/noble-kjoper-pacific-drilling

Noble kjøper Pacific

Odfjell Drillen skal prises "riktiig" igjen :-)
Redigert 25.03.2021 kl 14:07 Du må logge inn for å svare
raider
02.04.2021 kl 09:37 2455

tournelon, hva tenker du om dagratene til de ulike riggene i nordsjøen? Har vanskelig å se at dagratene for de ulike riggene reflekterer den store kvalitetsforskjellene du beskriver. En rigg som er 20% mer effektiv burde hatt minst tilsvarende bedre betalt. Hvordan klarte f.eks West Phoenix å fremforhandle avtalen med Vår Energi på 360' + bonus? Jeg spør fordi jeg lurer og prøver å forstå, ikke fordi jeg mistenker at noe av det du skriver er missvisende - fordi det du har skrevet er veldig bra, du viser betydelig inngående innsikt om de ulike riggene. En annen ting jeg synes er litt underlig at Bassoe verdivurderer West Mira og West Bollsta til 350musd, mens Atlantic, Stavanger og Aberdeen til 270-290musd.

Kunne du prøvd å rangere semiene på norsk sokkel?

Dagrater på rigger er et ganske stort diskusjonstema... Det man må huske er når de ulike kontraktene på de respektive riggene ble inngått. Ta West Phoenix f.eks: kontrakten med Vår Energi ble inngått rett før Covid-19 pandemien, altså akkurat idet riggmarkedet begynte å stramme seg litt til. Det samme gjelder West Mira og West Bollsta. Skulle de samme riggene inngått kontrakter i dag, er jeg sikker på at ratene ville blitt en god del lavere.

På kontraktene Odfjell har inngått (etter Covid-19 pandemien), så har selskapet oppnådd rater på ca 300k USD dagen. Det er åpenbart at Odfjell har hatt et ønske om å sikre visibilitet ift ordrebok, men dette har kanskje gått på bekostning av potensielt høyere rate. Riggmarkedet så vesentlig dårligere ut da kontraktene for Sverdrup fase 2 og Breidablikk ble tildelt enn det gjør nå. Da Odfjell fikk disse kontraktene, så var mer eller mindre samtlige flytere på norsk sokkel aktuelle for disse jobbene, der de laveste ratene høyst sannsynligvis var godt under 200k USD dagen. Det viser at oljeselskapene i større grad er blitt nøyere på kost/nytte. Med unntak av et par mindre riggkontrakter, så var disse kontraktene faktisk de eneste som ble inngått i hele 2020 på norsk sokkel.

Det kan også nevnes at når det tildeles korte kontrakter, så vil ratene også ofte være en del høyere. Dette er fordi det kreves mye ekstra jobb mot operatøren ifm forberedelser etc som kun fordeles på et begrenset antall dager.

Ellers er det forskjellig filosofi blant riggselskapene ift hva slags rater de selger inn riggene på. Transocean har f.eks uttalt at de heller ønsker å gå glipp av kontrakter enn å bidra til å presse ratene nedover. Dette er et spill der man gambler på at høyere rate på sikt vil veie opp for flere dager i opplag. 
Det er heller ikke gitt at de beste riggene får de beste ratene. Se bare tilbake på bonanza tidene pre 2014. Rigger som Leiv Eiriksson og Erik Raude oppnådde rater opp mot 700k USD dagen. Og de var langt ifra de beste riggene. Noen år senere var raten til Leiv Eiriksson 155k USD! Og nå er vel ER skrap, mens LE er på vei til å bli skrap? Markedssituasjonen har ekstremt mye å si for ratene til en rigg. I dagens marked, der det fremdeles er ~ 10+ HE rigger på norsk sokkel uten kontrakt i midten av 2022, så er det vanskelig å argumentere for at ratene skal være spesielt mye høyere enn det Odfjell har oppnådd.

Når det gjelder Bassøe sin verdsetting av rigger... Jeg må innrømme at jeg har meget liten tiltro til analytikere sin tekniske forståelse av rigger. Analytikere er flinke på den finansielle biten, men når det kommer til riggtekniske detaljer, så virker mange å være relativt svake. Hvor mange analytikere forstår forskjellen mellom heave kompensert drawwork og toppkompensator? Hvor mange analytikere forstår fordelene og ulempene ved å ha hhv. ett, to eller tre separate væskesystemer på en rigg? De har selvfølgelig ikke forutsetninger for å forstå det; de har verken den tekniske utdannelsen eller direkte erfaring fra bransjen. Det er ingen som blir rike på å følge rådene til analytikere. På sikt, så vil man antageligvis ende opp med samme avkastning som referanseindeksen til Oslo Børs hvis man følger "alle" analytikernes råd. Det sier jo sitt...

Det kan også påpekes at de 3 selskapene på norsk sokkel som er lengst fremme hva gjelder ytelse (Equinor, AkerBP og Wintershall) også er de selskapene som har sikret seg nesten all kapasitet på Odfjell sine rigger. Det i seg selv er en erkjennelse om at Odfjell sine rigger leverer på ytelse.

Når det gjelder en rangering av rigger, så kan jeg forsøke å lage en litt større oversikt etterhvert. Det er imidlertid vanskelig å snakke om hvor god en rigg er uten å vite hva den skal brukes til. Hvis man f.eks skal bore en helt enkel letebrønn med vannbasert væske, så vil det ikke skille så mye mellom en rigg som Cosl Innovator og West Mira. Men dersom man skal bore lange avanserte brønner med en rekke casing/tubing strenger og ulike væskesystemer, så vil det skille mye mer mellom de to nevnte riggene. På samme måte kan West Mira være tregere enn Transocean Spitsbergen på en helt enkel letebrønn, mens West Mira vil være raskere på en mer komplisert brønn fordi topphullsboringen utgjør en vesentlig mindre andel av hele brønnen (der Spitsbergen er best pga doble tårn). En rigg som Spitsbergen er nemlig vesentlig tregere enn f.eks West Mira under vanlige boreoperasjoner.

Litt avhengig av type brønner, så vil en rangering av de beste riggene på norsk sokkel se ca slik ut. Skal man lenger ned på listen, må man imidlertid begynne å ta større hensyn til bruksområde.

nivå 1. Deepsea Aberdeen / Atlantic / Stavanger
nivå 2. Deepsea Nordkapp
nivå 3. Transocean Norge, West Mira / Bollsta (disse 3 riggene er ca like gode på papiret, men Seadrill har åpenbart klart å ødelegge mye av ytelsen til de 2 siste riggene hittil. Norge er langt bedre innkjørt foreløpig).
HAS
02.04.2021 kl 21:17 2220

Det er vel ingen tvil om at WB/WM har hatt en lite heldig innkjøring på sokkelen, og trenger å vise stabilitet for å gjenopprette tillit. Derimot når det gjelder å rangere riggene, kan ingen påberope seg å ha facit. Jeg vil tro det er ulik oppfatning av vilke kriterier som legges til grunn for en slik rangering. For noen selskaper vil for eksempel miljøaspektet vektlegges tungt.

Det er klart at dersom man ønsker et minimalt utslipp, så bør man velge en Cosl rigg for å bore brønnene, da disse har suverent lavest utslipp i dag. Men til større prosjekter vil disse riggene ofte falle utenfor kriteriet om minimum VDL.
Kiss
02.04.2021 kl 22:01 2150

Blir spennende å se hvilken rigg som er vil være best for å bore Wisting. I forhold til schedule vil DS Atlantic være bra, noe som jeg tror Equinor vil benytte seg av etter Johan Sverderup.
Riggen har allerede satt en del borerekorder på Sverderup.
raider
02.04.2021 kl 22:59 2093

Takk for nok et meget interessant innlegg. Ser frem til flere innlegg med denne vinklingen. Hvis jeg skulle våger meg til å komme med er ønske ville blant annet disse to temaene vært veldig interessante å høre mer om:
- Virksomhetene (Odfjelll, Transocean, Seadrill, Dolphin)
- Kontraktene, hvordan disse er bygget opp (dagrate+bonus)
Surik
05.04.2021 kl 22:43 1550

Flott tråd, har gått under radaren hos meg men snublet heldigvis over den i kveld.
Odfjell Drilling er utvilsom et riggselskap i verdensklasse, men det er jo dessverre en mulighet for at de ender opp med en såkalt dinosaur kapital struktur.
Transocean holder seg vel foreløpig flytende (frem til Q2 2023 som DNM spår), men nå ser det ut til å nærme seg restrukturering og "blanke ark" i Seadrill.

Du nevner at ~10+ HE rigger er uten kontrakt om et drøyt år, kan vi få ytterligere nedside i ratene når f.eks. Seadrill 3.0 kan by inn riggene under det Odfjell Drilling kan? Eller verdsetter oljeselskapene effektivitet og solid håndverk, slik at dagens ratenivå ca. kan opprettholdes.
5198
05.04.2021 kl 22:52 1530

Oljeselskapene oppretholder konkurransen så det meste går nok Odfjell sin vei, men så blir det noen kontrakter til Sedrill og Transocean. Bare å ta av seg hatten som NOL aksjonær får håpe tidene forandrer seg. Nå må S og T lære seg at personell er viktig de har de siste 5 årene kun hatt fokus på kost dette har gitt en mulighet for Odfjell som de fortjener.
Jøllis
07.04.2021 kl 09:59 1230

Selv om seadrill 3.0 har lite eller ingen gjeld vil de ikke by inn riggene til opex pluss en liten profitmargin, Ratene skal og vil forsatt gjenspeile capex / verdien som obligasjonseierene har hatt ved restrukturering av seadrill og fremtidig nedskrivinge av riggverdier. Sdrl 3,0 vil nok heller medføre skroting av en del rigger. Bedre balansen mellom tilbud/etterspørsel.
va_le
08.04.2021 kl 04:37 1009

ODL med ny rigg ryktes det i markedet!

Det er allerede flere aktører som byr inn rigger langt under 300k per dag. Det har ikke hindret Odfjell i å få gode rater på lange kontrakter. Seadrill sine rigger kan på ingen måte måles opp mot Odfjell sine rigger. Selv med vesentlig mindre gjeld synes jeg ikke Seadrill sin flåte er attraktiv på noen som helst måte. Seadrill har 2 "gode" rigger, de er West Hercules og West Aquarius. Ellers er det mye høyst middels rigger igjen i flåten.

Det er i praksis bare Seadrill som vil være et "refinansiert" selskap på norsk sokkel blant selskapene som tilbyr HE rigger. De resterende selskapene som tilbyr HE rigger på norsk sokkel er ikke refinansiert nå nylig:

Transocean
Cosl
Odfjell
Island Drilling

Unntaket er kanskje Dolphin som ble refinansiert i 2019, men riggene deres kvalifiserer knapt nok til HE. Seadrill har begrenset med rigger med SUT. West Leo kan være en aktuell kandidat.

Jeg tror derfor ikke Seadrill 3.0 vil påvirke ratene på norsk sokkel i nevneverdig grad.
Bolster
08.04.2021 kl 11:07 751

Er det noen som vet/regnet på utbytte i 2022? Det har vel kommet sterke signaler fra ledelsen rundt dette.
raider
09.04.2021 kl 08:38 501

Det avhenger av flere faktorer, blant annet utsiktene for å benytte seg av opsjonene på Yantai og Aquarius. Lieungh har vært tydelig på at strategiske valg ikke skal stå i veien for utbyttedelingen. Jeg tipper selskapet starter med et årlig utbytte på 25musd, ca kr 1. Det vil tilsvarer en utbytteandel på ca 10% av FCFE.
cinet
09.04.2021 kl 09:30 451

Olsvik KC (E24);
"Analytikeren tror på en bred riggopptur frem mot 2023. Han viser blant annet til at oljeprisen har tatt seg opp til rundt 60 dollar etter coronaknekken.

– Det interessante med nedturen i fjor er at veldig mye kapasitet er tatt ut av markedet og det ligger an til at mange rigger som er ledige i dag ikke kommer tilbake. Når det er en så sterk reduksjon av tilbudet, skal det ikke så mye til på etterspørselssiden før man kan se en bedring i utnyttelsesgrad og dagrater, tilføyer han.

Investorer har det siste året skydd riggsektoren.

– Det er mye mer risiko her kontra de fleste andre sektorer. Riggsektoren som helhet er preget av mye gjeld, og det er fortsatt sånn at man ser på aksjekursene at det svinger mye. Men som i andre sektorer så finnes det selskaper som er mindre risikofylt enn andre, og dersom man skal ha risikoeksponering anbefaler jeg kundene mine om å søke seg mot dem som har minst, sier Olsvik.

Han og store deler av analytikerkorpset har Odfjell Drilling som en favoritt. "