SomSa
26.02.2021 kl 15:44 6624


Ledelsen lider ikke noe nød og Soug har mistet sin troverdighet, han skulle ha vært erstattet for lenge siden. Hvis han fjernes kan aksjen stige noen kroner.
Proposal for Remuneration Guidelines for Board and Executive Management
https://mb.cision.com/Public/17093/3295323/a2fde0112a99435d.pdf

Meget kritisk når ledelsen i et selskap sender diverse børsmeldinger og kommer med påstander og uttalelser når de får bonus. Hvorfor kunne Soug ikke vente 3 måneder til med å publiseres 24 måneders data som er standard? Hvilken verdi har 21 måneders data? Posisjonere seg for bonusutbetaling eller .......?


Posisjonere seg for avtaler kanskje?
Fow
26.02.2021 kl 19:00 6483

Kanskje, kanskje ikke. Spennende er det uansett!

Fekk innkallinga til generalforsamlinga
I punkt 12.1 -c vil styret ha fullmakt til å utvide aksjekapitalen med 40 %
Dei presiserer i tilleg at dei vil ha fullmakt til å gjere dette.
Aksjeeiernes fortrinnsrett til dei nye aksjane etter allmennaksjeloven paragraf 10-4 kan fravikes
🤔🤔🤔
quattro
27.02.2021 kl 16:40 6154

slik som i fjor dynamitten,
i oktober 2020 tok Trvx 10% emisjon, så kan man alltid spørre hvorfor
de skulle da ha kapital ut 2020 og inn i 1H21, men med 2 nye (registrerings?) studier må andre ting kanskje skje, ellers må emi skje på høyere nivå enn dagens, se hvordan Nano gjorde det - plasserte emi ~100% over nivået 2 uker før den ble satt og kursen var ~200% høyere intra dag, dessverre setter Trvx sine emi'er langt under 'gjeldende kurs' - når vil det snu - et problem her er at siste tids hendelser skulle drevet kursen kraftig opp men det skjedde ikke pga tidligere emisjoner som kommer inn laaaavt og med en flokk skadeskutte aksjonærer som selger på enhver nyhet

Synest d er noko som skurrar her
Om resultata er så eneståande so det blir hevda her på tråden ville eg tru dei so har peiling på dette kacet kjøpte det som var av aksjar
Ikkje for å seia noko negativt men kva er greia her?🤔🤔
Jakal
27.02.2021 kl 21:06 5942

Ikke for å være negativ, altså, ...men hvis du har fått innkalling til Generalforsamlingen betyr vel det at du allerede har kjøpt aksjer?
Og du investerer vel ikke i selskaper som du ikke kan noe om?
Forøvrig: Aksjene som de siste årene har opplevd russiske prosenter (Kahoot, Nel, Nod ++++) har i sin tid vært beheftet med usikkerhet. Aksjemarkedet liker ikke usikkerhet. Aksjeguruer (Buffett) m fl anbefaler å investere motstrøms, dvs å time inngangen når aksjekursen tynges av usikkerhet. Selv gikk jeg inn i TRVX alt for tidlig, som tilfellet ofte vil være med bioaksjer som har en viss grad av eufori i startfasen. Hvis du ikke forstår greia med TRVX, spørs det om det er så lurt å sitte videre. Det finnes tryggere alternativer - Equinor, NHY, Yara osv.
geir1312
27.02.2021 kl 21:15 5930

Kursmål på 17, denne var oppe i 30 kr per aksje tidligere, nå er resultatene bedre, denne burde ligget på 60-80 kr aksjen nå, ikke lenge til denne går fort opp, her er det snakk om mange hundre prosent fort som den kan stige.
Ved salg så kommer aksjen til å stige til 800-1200 kr,

Om eg kjøper aksjar i eit selskap treng eg ikkje forelska meg i selskapet og berre vera positive til allt som skjer der uansett utvikling
Då blir det jo heilt euforiske tilstandar som i desse grønne aksjane
SomSa
01.03.2021 kl 14:14 5434


Er transplantasjon av avføring like bra som Oncos-102?

28. feb. 2021
Immunterapi mot kreft virket da pasientene fikk ny tarmflora
Bare 40 prosent av pasienter med føflekkreft med spredning får langvarig effekt av behandlingen.

15 pasienter med noen respons på tidligere immunterapi
De fikk transplantert inn avføring fra mennesker som hadde blitt bedre av denne typen behandling

6 av de 15 pasientene god effekt av immunterapien.
Disse pasientene fikk så transplantert inn avføring fra mennesker som hadde blitt bedre av denne typen behandling
Hos tre av dem stoppet sykdommen i mer enn et år,
og hos tre krympet svulstene i løpet av den samme tida.
Hos en av dem var svulstene forsvunnet helt.
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2021/02/28/195741914/immunterapi-mot-kreft-virket-da-pasientene-fikk-ny-tarmflora
Redigert 01.03.2021 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
nw2011
03.03.2021 kl 18:43 4956

Aborum lenge siden vi har hørt noen betraktninger fra deg . Har du noen kommentarer ang.siste resultat avlesning og CMD ?
aborum
04.03.2021 kl 17:48 4554

Var på call i går med bl.a. Øystein Soug og sidder fortsat roligt med long positionen, men er afventende mtp akkumulering. Der er delt et længere resumet på TekInvestor fra en anden skribent der også frekventerer TRVX tickeren her.

Mange som ikke bruker TI så deler TO sitt innlegg her..
Tenkte jeg kunne dele noen tanker / observasjoner med dere etter å ha vært i 1-1 call med Øystein Soug tidligere denne uken.

Agendaen var å summe opp budskapet fra CMD og skjønne / få bekreftelse på hvilken vei selskapet ser for seg å gå fremover. Når man er blitt konfirmert så begynner jo gjerne ungdommen å få litt mer innsikt i hva fremtiden bringer, og det gjelder i aller største grad også Targovax.

Mesothelioma:

Studiet er fortsatt i avlesningsfase, og data modnes stadig til det bedre. Det er nå liten tvil om at effekten av Oncos er som håpet på. For fremtiden bør Oncos bli en del av behandlingsregimet, i hvilken kombinasjon gjenstår å se. Gitt at en ny SoC også er på trappene, men med svært ulik virkning på de ulike formene av mesothelioma, får man pr i dag noe utfordringer med å definere kontrollarmen. Ny SoC er ideell for 15 - 20 % av pasientene, men ikke for resterende. Allikevel har de fått tillatelse til å benytte Ipi og Nivo i hele indikasjonen, til tross for at det er lite egnet.

En antakelse er at når behandlede sykehus vet at det er begrenset effekt for pasienter utover de med non-epiteloid mesotheliom, så vil populasjonen være et i form for vakuum til man finner best way. Det kan således bli utfordrende å kjøre et registreringsstudie med Ipi og Nivo i kontrollarmen når man snakker to forskjellige behandlingsformer og nedslagsfelt. Det blir som å sammenlikne epler og pærer i samme studie.

Det er derfor en fordel å først avvente endelig data i pågående read out, og deretter se litt an hva skjer innen mesotheliom. Hadde Targovax vært et BP med store finansielle muskler og evigvarende horisont kunne de avventet dette en stund og deretter ha kjørt i gang når forutsetningene lå bedre til rette. I valget mellom å kjøre i gang mesotheliom foran melanom blir valget derfor melanom.

Så hva kan / vil skje innen mesothelioma?
Data er overlegne og de har en avtale med Merck som de mener det vil være dumt å ikke gjennomføre avtalen med.

Min antakelse:
I disse dager forhandler Targovax med Merck for å avgjøre hvordan studiet skal gjennomføres, og til hvilke betingelser. All den tid Targovax vil plassere sine ressurser mot melanom, er mesotheliom up for grab, og Merck har førsteretten. Dataene er gode, Merck har et langt nok perspektiv på dette til å før eller siden sette i gang et studie for å få 1L approval.

Her kan vi se to utfall:

Targovax leverer Oncos, Merck kjører og finansierer studiet. En endelig godkjennelse vil åpenbart trigge milestones underveis og fremtidige royalties.
Targovax lisensierer ut Oncos til bruk innen mesothelioma med en anstendig up front payment. Denne vil også trigge avtalte milestones og royalties, men i lavere grad enn i det første tilfelle siden up-front kompenserer godt.
Uansett tror jeg vi vil få se en avtale mellom Targovax og Merck som markedet vil ta godt i mot.

Melanoma:

Beklageligvis må jeg starte med her, så tok ikke det finansielle markedet den bølgen som dataene hadde fortjent!! Det Oncos leverte av effekt i dette studiet er bedre enn hva selskapet hadde turt å håpe på, og det åpnet deres muligheter i langt større grad enn hva de trodde for noen måneder siden. Det er helt utvilsomt at selskapet vil ha alt å tape på å ikke snarest mulig sette i gang et registreringsstudie innen melanom. Det er langt kortere vei til markedet enn mesothelioma, de trenger ingen kontrollarm da det ikke er noe godt SoC for disse pasientene, og dataene har tiltrukket seg god interesse. De har fått en åpning til dette markedet som har gitt selskapet et luksusproblem; skal vi gå for approval i melanom eller mesotheliom?

Valget har falt på melanom av disse åpenbare grunner. Systematisk effekt observert hos 4 av 21 pasienter sier sitt. Det samme gjør 35 % ORR.

Min antakelse:

Her har de ennå ikke lansert noen avtale om CPI, men åpenbart at Keytruda som blockbuster CPI vil være en god match. Det viser også data, og disse pasientene mottar i stor grad i dag Keytruda. I hvilken form avtalen kommer bli spekulasjon, men jeg tolker det dit hen at siden Targovax her forventer å legge sin kapital, så vil de være med å kjøre studiet selv for å beholde mest mulig oppside av inntektene frem i tid.
Da de allerede har guidet på oppstart i H1 2022 med first patient dosed, er studieoppsettet allerede i god planlegging. Dette ble det også referert til på CMD med dialog med sykehus / KOLS i både USA, Europa og Australia. Det blir uhyre spennende når studiet og partneren blir annonsert.

Øvrig:

Victor Levitsky har i tillegg til å være en skarp mann innen det medisinske feltet lang erfaring med business development. Her har han vært ansvarlig for flere kommersielle dealer av pre-klinisk / tidlig fase virus a la next gen ONCOS. Selskapet har på caller nevnt at de ser på dealer for next gen, og det er klart at Victor bruker sine nettverk for å lande avtaler som kan gi midler til finansiering av blant annet registreringsstudiet i melanom.

Selskapet ser også at flere spesialfond har tatt plass på aksjonærlisten, og de jobber aktivt mot å bygge opp en base med investorer med klinisk forståelse og som kan være med på å funde selskapet for videre verdiskapning. Her ligger det ingen føringer på om det kommer emisjoner etter børs eller direkte plasseringer, men det at rendyrkede bioteck-fond kommer på listen er utelukkende positivt for å forstå underliggende verdi i selskapet.

Selskapet har også vist markedet at de ikke lengre setter emisjoner rett etter gode nyheter, og at penger vil bli hentet / tilgjengelig gjennom positive verdidrivere i fremtiden.
I dette tilfellet tenker jeg på avtaler på pre-klinisk, utlisensiering innen mesothelioma, avtaler på TG-plattformen, avtaler rundt melanom med videre.

Så avslutningsvis vil jeg hevde at de som definerer Targovax som en uslipt diamant som bare venter på å bli gjort skinnende flott av ny eier har helt rett!
De har så mye lovende og gode data å vise til at de har flere retninger å gå, og de retningene de ikke har kapasitet til å gå selv, det kan andre løfte videre.

Alt i alt for meg en avklarende prat, og jeg ser frem til hva 2021 kan gi av verdiskapende nyheter. Utelukker ikke at en emisjon kommer underveis, men det er også veien for bioteks å gå for å oppnå høyere verdsetting frem i tid.
kaunis
04.03.2021 kl 20:46 4371

Takk for en fin gjennomgang, synd at ikke ledelsen har en investorkontakt som kan snakke til markedet på et forståelig vis, samtidig, med det jeg sitter igjen med etter ditt innlegg, burde vært kommunisert til markedet tidligere. Jeg tror at de fleste som føler at det var vanskelig å forstå selskapet, har fått en bedre forståelse for hvor vanskelig ting kan være innen bio-strukturen. Dette er ikke bare å forstå, en må lese seg opp på ting og tang, og mye er å finne på tråder her på ho, med henvisninger til mye nyttig info innen denne forskningen. Selskapet har ikke forstått hvor viktig det er å gi så mye info som mulig for at flest mulige småinvestorer, og
andre i markedet for øvrig, får best mulig forståelse for hvor langt TRVX er kommet i sin forskning. Det er er også viktig med info om de fremtidige muligheter med diverse problemstillinger som styret og det forskningsfaglige miljøet i selskapet står ovenfor daglig. Det er verdien i TRVX sin forskning til no, og hvilken mulighet dette kan gi i fremtidig inntjening som er selskapets reelle verdi for børsen. Tidsaspektet er også en verdikalkyle som alltid må ligge i bunnen. TRVX virker veldig godt skodd for å kunne nå langt med flere muligheter, som kan løfte det høgt blant mange av de store.
Redigert 04.03.2021 kl 20:51 Du må logge inn for å svare

Det er altså den glimrende skribenten TheObserver som har forfattet dette innlegget. Jeg har gjort det store arbeidet med klipp og lim:P
Sukiyaki
05.03.2021 kl 10:08 4015


Takk 👍
Ting tar tid og den store avkastningen lar seg nok dessverre vente på seg.
TRVX er en kjedelig aksje som beveger seg sidelengs, og innimellom ned.
Redigert 05.03.2021 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
SomSa
05.03.2021 kl 11:21 3941


Mesothelioma cancer er hovedsakelig forårsaket av asbest, det er forbudt å bruke asbest og antall pasienter skal ned:.

Malignant mesothelioma is a rare type of cancer often caused by exposure to asbestos.
https://www.targovax.com/en/targovax-recruits-the-first-patient-in-a-trial-with-the-oncolytic-virus-oncos-102-in-malignant-pleural-mesothelioma/

Hudkreft data fra Oncos-102 var ikke noe spesielt bedre enn sine konkurrenter og de har ORR rundt 30%-35%. Data fra flere nye virus skal komme og ikke minst alle venter på neste generasjon virus. Oncos-102 var ikke særlig effektiv med durvalumab fra AstraZeneca og eggstokkreft studien måtte avsluttes. Oncos-102 var heller ikke effektiv med DCVAC/PCa og prostatakreft studien måtte legges ned (de bortforklart med pasientrekrutering...)

Big pharma står ikke kø akkurat nå. Soug må presentere gode data fra Oncos-x.

Det er bare svada du kommer med somsa og du synker lavere og lavere i desperasjon. Kom heller tilbake og skriv når du er ferdig med å handle.
SomSa
07.03.2021 kl 10:08 3390


Dublin, Aug. 31, 2020
Malignant Pleural Mesothelioma (MPM) Market Report 2020: Reduced Population-wide Exposure to Asbestos Lowering Incidence Rates of MPM

Mesothelioma incidence rates in most of the 7MM countries (except Spain and Japan) are in the declining trend due to reduced population-wide exposure to asbestos.
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/08/31/2086040/0/en/Malignant-Pleural-Mesothelioma-MPM-Market-Report-2020-Reduced-Population-wide-Exposure-to-Asbestos-Lowering-Incidence-Rates-of-MPM.html
Fow
07.03.2021 kl 15:41 3235

Spennende tider og virker som det er flere som drømmer om billig inngang 👍 Men, opplagt stor risiko.
DoReMi
07.03.2021 kl 16:59 3160

Veldig spennende tider!!

Targovax to present and attend at upcoming investor and scientific conferences
Oslo, 8 March 2021 - Targovax ASA, today announces that members of its executive
management team is invited to present and participate at upcoming conferences.
H.C. Wainwright Annual Global Life Sciences Conference, virtual
Date: 9 March 2021
Presenter: Øystein Soug (CEO)
Time: 13:00 CET
Carnegie Healthcare Seminar, virtual
Date: 12 March 2021
Presenter: Øystein Soug (CEO)
Time: 12:45 CET
Roth Capital 33rd Annual Conference, virtual
Date: 15-17 March 2021
1x1 meetings
Tumor Myeloid Microenvironment Directed Therapeutics, virtual
Date: 17 March
Presenter: Victor Levitsky (CSO)
Time: 22:45 CET
European Biotech Investor Days 2021, virtual
Date: 7-8 April 2021
Presenter: Øystein Soug (CEO)
Time: To be scheduled

***

For further information, please contact:
Renate Birkeli, Investor Relations
Phone: +47 922 61 624
Email: renate.birkeli@targovax.com
Media enquires:
Andreas Tinglum - Corporate Communications (Norway)
Phone: +47 9300 1773
Email: andreas.tinglum@corpcom.no

IR enquires:
Kim Sutton Golodetz - LHA Investor Relations (US)
Email: kgolodetz@lhai.com
Phone: +1 212-838-3777

About Targovax

Activating the patient's immune system to fight cancer
Targovax (OSE:TRVX) is a clinical stage immuno-oncology company developing
immune activators to target hard-to-treat solid tumors. Targovax aims to unlock
greater clinical benefits in cancer patients by deploying multifunctional
platforms to target key immune regulators and oncogenic drivers. Targovax's
focus is to "activate the patient's immune system to fight cancer", thus
extending and transforming the lives of cancer patients with targeted
therapeutic cancer immunotherapies. Targovax's pipeline aims at different cancer
indications, including melanoma, mesothelioma and colorectal cancer. The
products are designed to harness the patient's own immune system to fight the
cancer, whilst also delivering a favorable safety and tolerability profile.

Targovax's lead product candidate, ONCOS-102, is a genetically modified
oncolytic adenovirus, which has been engineered to selectively infect cancer
cells and activate the immune system to fight the cancer. On the back of very
encouraging data in several indications, in monotherapy and in multiple
combination, the next development steps for ONCOS-102 will involve a clinical
trial with registration intent in checkpoint inhibitor refractory melanoma.¨
https://newsweb.oslobors.no/message/526993
Bøvelen
21.03.2021 kl 18:16 2128

Lenge siden det er skrevet noe som helst om dette selskapet. Er det noen av dere som har handlet under kr 9 siste tiden? Har selv lastet opp ganske solid da jeg mener denne er underpriset per dags dato, når man ser prisen opp mot siste dataene. Tror denne er en oppkjøpskandidat.

Heilt vanvittige tap i dette selskapet. Men ikke så overraskende for denne type selskap. Tar tid å utvikle og få godkjent produkter. Enorm risiko.
Jakal
21.03.2021 kl 20:00 1971

Vel, det kan diskuteres hvor høy risikoen egentlig er. Med forskningsresultatene som Trvx har oppnådd har det rent faglig vært en kraftig derisking, på tross av at kursen viser det motsatte. Usikkerheten henger særlig på det finansielle, her vil det garantert komme info ila kort tid (en måned eller to). Den andre risikoen er jo om Trvx sitt oncos-spor over tid blir forbigått av andre, mere effektive behandlingsmetoder. Lite tyder på det.
Som selskapet selv sier, det er nå konfirmert og oppløpssiden gjenstår. Er det ett tidspunkt man bør vurdere Trvx i selskapets livssyklus, mener jeg det er nå. Men biosektoren er uforutsigbar, så den skvetne skal holde seg unna.

Her følger kommentar fra DNB 18.02.21
Targovax presenterer Q4 i dag, men her vil nok interessen i mindre grad være rettet
mot tallene og i større grad mot selskapets kapitalmarkedsdag og videre planer for
arbeidet knyttet til utviklingen av mulige nye legemiddelkandidater. Amerikanske
helsemyndigheter ga basert på lovende resultater fra allerede løpende studier selskapet
nylig fast-track status for oncos-102. Denne statusen tildeles når resultatene fra kliniske
studier og potensial for pasientgruppen i forhold til eksisterende behandlingsalternativer
ser gode ut. For selskapene som oppnår en slik status kan det gi kortere vei frem til en
kommersialiseringsfase. Målsettingen er at oncos-102, som benyttes i kombinasjon
med andre legemiddel og ved cellegiftbehandling, skal gi bedre overlevelse for de
aktuelle pasientgruppene. Targovax stengte i går på NOK 9.70 pr aksje og vi har før
eventuelle endringer på grunnlag av dagens oppdateringer en kjøpsanbefaling
med et kursmål på NOK 17 pr aksje.
https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/markets/analyser-rapporter/norske/aksjemorgen/AD210218.pdf

Selskapets situasjon ser ikke noe dårligere ut nå, tvert, ref. meldinger fra selskapet om patenter.
DoReMi
21.03.2021 kl 20:30 1881

Enorm risiko? Risiko ja. Men synes mye av risikoen er redusert siste året. Blir sittende.

Blir veldig bra denne, men Nanov kommer først. Mye toldmoighet svarer seg.
bj111
22.03.2021 kl 12:03 1599

Den er nå på ørkenvandring som så mange ganger før. Det er da man skal kjøpe denne. Det har historien vist.
Sukiyaki
24.03.2021 kl 19:10 1128


Resultatene er så fantastiske, at markedet sender kursen nedover til stadig lavere kurser. Tilliten til Sougern og ledelsen er så tynnslitt at investorene holder seg unna.

bj111
24.03.2021 kl 19:47 1079

Er ikke dette ganske typisk farma i denne fasen. Opp på resultater og så sider det sakte nedover når omsetningen daler. Hadde tilliten vært svak ville nok kursen vært langt lavere.
Ravn
25.03.2021 kl 06:04 864

Targovax har falt på tynt volum.

Tipper vi fort kan se tosifret aksjekurs her, og anbefaler kjøp.
tigern2
25.03.2021 kl 11:22 659

Mange er nok veldig "emisjonstrøtte" nå. Inntil sommerens emisjon er gjennomført, blir det en lang seig, vandring... som vanlig. Dette er en aksje som det til nå har vist at langsiktighet ikke lønner seg. Får håpe det snur seg.
Redigert 25.03.2021 kl 11:23 Du må logge inn for å svare
kaunis
25.03.2021 kl 11:52 619

Det er bare å plukke den nedfallende frukten, den kan du få solgt til en god pris senere. Venter på mer nedfallsfrukt, som blir av bedre og bedre kvalitet jo lengere ned en må plukke den.
tigern2
25.03.2021 kl 12:51 559

Problemet er vel at nedfallsfrukten har råtnet før man har fått solgt den. ;)
Jakal
25.03.2021 kl 13:26 514

Du legger inn en forutsetning om emisjon i sommer. Mulig det, men TRVX har ambisjoner om salg ev partnerskap. Nyheter om det kan komme anytime. Langvarig drøvtygging vil da være historie. En ev ny emisjon tolker jeg som et nederlag for ledelsen i TRVX.