Vann og avløp kan bli mer enn dobbelt så dyrt


https://www.nrk.no/norge/vann-og-avlop-kan-bli-mer-enn-dobbelt-sa-dyrt-1.15381858

"Det kommunale vann- og avløpsnettet trenger oppgraderinger for 332 milliarder de neste 20 årene, viser en ny rapport fra Norconsult og Sintef, som er lagd for Norsk Vann. Beløpet tilsvarer en femtedel av statsbudsjettet for 2021."

Dette er en av kjerneområdene til GOD, og mye av grunnene til at vi ser økt aktivitetet innenfor denne sektoren.

"– Veksten kommer i første halvdel av perioden, og det er rett og slett fordi myndighetene har satt veldig stramme tidskrav for kommunene å bygge ut renseanlegg, sier Breen."

"
Avløpsbehandling

Goodtech har gjennom flere tiår bygget robuste og varige renseanlegg for avløpsvann. Vi leverer komplette løsninger og systemer for varmegjenvinning, slambehandling og biologisk eller kjemisk rensing av avløpsvann.

Goodtech blir regnet som en av de fremste leverandørene av plassbygde avløpsrenseanlegg hvor anleggene blir dimensjonert individuelt. Dette gir driftsstabile anlegg med lave driftskostnader og lang levetid. Vi leverer alt fra store, nøkkelferdige prosjekter der egenutviklede produkter inngår til rehabiliteringsprosjekter av utdaterte renseanlegg."

Fra nettsiden, https://www.goodtech.no/losninger/miljo/avlopsbehandling/

Tobias
23.02.2021 kl 08:45 2083

Bull for Goodtech dette.
Blir en fin reise fremover for selskapet.

Anser GOD som en veldig langsiktig og god investering nettopp på grunn av dette
Tobias
23.02.2021 kl 09:02 2022

Fin kjøpsanledning dette. Q4 kommer på fredag.

Dette var ikke ukjent for oss som har fulgt GOD en stund, men det er flott at det stadig kommer frem. GOD er fantastisk godt plassert i dette markedet, og dette er bare ett av mange ben GOD står på! Merkelig at ikke flere er bull på selskapet, og vi ikke ser en tilstrømming av nye aksjonærer mot Q4 på fredag. Hvem vet hvilke ess den nye CEO'en har i ermet? Kjedelig å stå igjen på perrongen når man kunne tatt noen lodd i et fremtidsrettet ESG-selskap, som faktisk tjener penger og nesten ikke har gjeld - i pose og sekk der altså!
zedyz
23.02.2021 kl 12:48 1888

GOD har så lav mcap på disse nivåene at det nesten er å anse som en trygg havn når ting stormer litt. Minimal nedside. Selskapet er verdt 360mnok, og omsetter for nesten 600mnok.
StevenG
23.02.2021 kl 21:52 1743

Selskapet tjener penger..Vil få enda større ordreinngang og ordrereserve.. Ingen gjeld... lav mcap mot Sales og er på vei til å bli repriset.... Gleder meg til Q4 :)
zedyz
24.02.2021 kl 10:02 1575

Kvartalstall på fredag, kan bli pent.

Det blir trangere og trangere inn døra nå. Dersom det kommer positiv news, eller en litt større kjøper ønsker å posisjonere seg (300 000-500 000kr) så får vi en heftig kursoppgang. Nesten ikke aksjer til salgs oppover.
Bogstavdansker
24.02.2021 kl 12:37 1419

Meget lav volumen og meget svag kursudvikling de seneste par uger. Forventningerne til Q4 er tydeligvis meget lave. Der er ingen større aktører, der har ønsket at positionerer sig her før regnskabet, så de venter nok til efter.

Noterer meg at Goodtech søker nye prosjektledere og prosessingeniører. Kan tyde på at det skal ekspanderes. Veldig spent på hva fredagen bringer! Det er hvert fall ikke priset inn gode nyheter.