AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
Woopwoop
23.02.2021 kl 22:27 14088

AMR kan ta seg ein bolle, ein gjeng utan mål i livet.
_HH_
23.02.2021 kl 22:33 14048

Wangsta skrev Innlegget er slettet
No har AMR truga kommune, stat og no til slutt NR med søksmål. Spørsmålet er vel heller kvifor dei skal saksøke NR for ei avgjerd som Staten i kraft av DMF og NFD tek og som NOM ikkje kan klandrast for? Er jo ikkje NOM som styrer utfallet av avgjerda....

Kvifor saksøke før det endelege utfallet er klart og feil part? Jo fordi dei er desperate etter å få NOM si merksemd og få dei til forhandlingsbordet..derfor vel dei å varsle søksmål før dei veit om det er noko å saksøke for og kven dei bør saksøke.
unotert
23.02.2021 kl 22:40 14020

Den norske mineralnærings pain in the ass. Dette er en form for amerikansk verdiskapning: verdier genereres av advokater gjennom søksmål. De truet kommunen med 800 mill. Gad vite hva slags grunnlag de anfører nå. Og sikkert tusen milliarder.
fryktløs
23.02.2021 kl 22:40 14016

Takk for seriøst og bra svar HH. Ja Amr er desperate nå og har en tapt sak. Disse tidligere svindeldømte lederne i Amr saksøker alt som går mot dem og bare tull alt sammen. For noen tullinger.

Hvorfor??
Fordi en dom i AMR’s favør vil tilsidesette statens vedtak og fremprovosere ny saksbehandling med ny vurdering der grunneiers rettigheter ivaretas.

Dette er vel ikke så vanskelig å fatte selv for en ihuga nomer som deg HH!

Som nevnt tidligere vil AMR ta denne saken helt til domsstolen i Strasbourg om nødvendig.
saftkongen
24.02.2021 kl 00:20 13880

Da må de jo saksøke staten. Lykke til!

Nei. NR har fått tildelt tillatelse på feil grunnlag.
AMR saksøker da ikke Staten som har vedtatt og gitt tillatelsen, men heller kilden som har søkt på feil grunnlag.
Jeg tenker dette kan bli en revurdering i hht minerallovens §65 C.
Redigert 24.02.2021 kl 07:07 Du må logge inn for å svare
Silverbutt
24.02.2021 kl 05:42 13773

Grunneiere har ikke gjort en dritt med forekomstene sine, kun hatt sau på beite. Null investeringer, null undersøkelser og null risiko...Men grådige griske bønder skal ha mest mulig for minst mulig i dette landet

Dette er jo en ikke-nyhet, NOM skrev om det i Q4-rapporten. Uansett er jo dette priset inn for lengst!

....allerede priset inn i kursen.... hahahaha...den var jammen god!

PS! Du rekker ikke Pipegakk opp til anklene....Du fremstår som en feilprodusert kina-kopiert badeand...
_HH_
24.02.2021 kl 07:56 13572

Eit søksmål må rettast mot den riktige parten elles vert det avvist, så da kan du svare på kvifor dei saksøker NR når det er Staten som styrer vedtaket eller legger du berre ut ting du håper skal presse kursen ned utan å kunne knytte eigne tankar til det?
Redigert 24.02.2021 kl 07:56 Du må logge inn for å svare


Hvis tillatelsen er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, kan den tilbakekalles.
Staten styrer vedtaket som du sier, men ikke informasjonen som opplyses i søknaden som ligger til grunn.
Et søksmål må derfor rettes til NR.
_HH_
24.02.2021 kl 08:00 13542

Hehe dersom du trur at AMR får gjennomslag på at utvinningsløyvet er ugyldig så tek du feil, her har Kvale knust argumentasjonen til AMR.. Men interessant dersom det er dette som står i skrivet fordi dette er ikkje offentleggjort enda og det tek inntil 3 dagar å få det..det betyr at du i såfall må ha tilgang til skrivet frå andre kjelder og da kan ein ikkje utelukke at du er ein våpendragar for AMR....
Redigert 24.02.2021 kl 08:05 Du må logge inn for å svare


Vil også nevne at en korrigering av DMF og NFD`s vedtak sannsynligvis sitter laangt inne hos dem selv...og det skal godt gjøres å få til endringer direkte.
Et søksmål der innehaver av tillatelse domfelles for å ha tilegnet seg tillatelsen på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger, vil derfor gi åpning for at staten må ta en vurdering.
Redigert 24.02.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
_HH_
24.02.2021 kl 08:09 13496

Ingenting av det som AMR påstår i sine skriv til no står seg. Så da er spørsmålet, kva er din relasjon til AMR?

Redigert 24.02.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
fryktløs
24.02.2021 kl 08:15 13473

Bra jobba HH. Er jo mange nye aksjonære som ikke har satt seg inn i prosjektet kan la seg lure av tullballet til Regjeringen. Og int hvilken tilknytning vedkommende har til Amr. Kanskje det er en av de 2 svindeldømte lederne i Amr som skriver anonymt her på forumet.
longterm
24.02.2021 kl 08:23 13441

Dette var jo virkelig et intelligent argument - hvor henter du alt fra? Hvis staten finner at tillatelsen er gitt på feil grunnlag, så overfører de liksom bare til partene å gjøre opp seg imellom? Selvsagt er staten ansvarlig og tar alle beslutninger. Skulle det vise seg at, i dette tilfelle NOM, har søkt og fått innvilget tillatelse på uriktig grunnlag, så blir det en sak mellom staten og NOM. Deretter står AMR fritt til å saksøke staten så mye de måtte ønske.

Hadde jeg vært deg ville jeg vært en smule mer tilbakeholden med å henge ut andre for idiotiske innlegg.

Som nevnt er det vanskelig å få DMF og NFD til å innrømme at de har tatt beslutning på feil grunnlag, selv om dette nå begynner å bli åpenbart for mange andre.
Får AMR medhold i et søksmål mot NR i å ha tilegnet seg rettighetene som egentlig tilhører andre, så åpner dette for at staten MÅ revurdere saken.
Hvis DMF og NFD da fortsatt står på sitt, vil det bli et videre søksmål mot dem slik jeg ser det.

Har forøvrig ikke nevnt at noen har idiotiske innlegg - det får stå for dine ord! Derimot misliker jeg plagiater som kan bli oppfattet og assosiert med andre seriøse brukere.
_HH_
24.02.2021 kl 08:39 13378

Veit du eigentleg kva som står i dette skrivet eller synser du berre om kva som kan stå i det?
_HH_
24.02.2021 kl 08:51 13361

Dersom du ikkje har relasjon til AMR og ikkje har fått tilgang til innhaldet i skrivet gjennom dette, må du jo kunne svare på kva argument du meiner skal kunne nå fram i ei sak som du skisserer etter minerallova paragraf 65 c?
Redigert 24.02.2021 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
longterm
24.02.2021 kl 08:54 13358

Resonnementet ditt er altså at eneste måten å få staten, ved DMF og NFD, til å innrømme å ha gjort feil, er ved få tredjepart dømt av en domstol. Jeg ville bli overrasket om dere vil være istand til å få særlig mange toppjurister til å stille seg bak en slik strategi... skjønt alt kan jo kjøpes for penger.

"PS! Du rekker ikke Pipegakk opp til anklene....Du fremstår som en feilprodusert kina-kopiert badeand..." Jeg står for mine ord, ja - tror faktisk ikke jeg noengang gjennom alle de år jeg har skrevet innlegg her, har skrevet ett eneste jeg ikke skal kunne stå inne for. Så kan jo du stå for ditt.
unotert
24.02.2021 kl 09:07 13285

Regjeringen er tydeligvis AMR i kamuflasje. Men det blir ganske absurd at AMR, som selv er tatt for å forfalske dokument i forbindelse med saken, skal gå til søksmål mot NR for å ha gitt uriktig info til myndighetene. Dette er typisk AMR strategi, man skal bølle seg til fordeler. Det er bare å vente på endelig avklaring fra departementet.
Redigert 24.02.2021 kl 09:08 Du må logge inn for å svare

Er ikke dokumentfalsk straffbart?! Hvis det stemmer det du skriver unotert så burde noen anmelde de
Ratta
24.02.2021 kl 09:20 13231

Ser hvertfall ut til at markedet ikke vektlegger dette. Begynner vel å bli vant til AMRs stadig mer desperate påfunn.
_HH_
24.02.2021 kl 09:26 13200

Den kreative argumentasjonen vil nok fort bli brukt som argument mot AMR i ein eventuell rettsak.

Og der gikk vi fra Indicated til Measured ift. min teori om at dette allerede var priset inn... kanskje kvakklinger ikke er så Kina-kopi som du mener Regjeringen, selv om vi utvilsomt lar oss inspirere av the mother duck!
unotert
24.02.2021 kl 10:16 13044

Man kan jo også merke seg at NOM ikke en gang gidder å ofre en børsmelding på dette tullet.
Redigert 24.02.2021 kl 10:17 Du må logge inn for å svare
ørekyta
24.02.2021 kl 10:19 13042

"Rubber Duck" var jo en respektert legende blant trailer sjoførene i USA - Har våre Ducks noe til felles med denne (film)helten. Dersom AMR har saksøkt som antydet ser jeg en mulighet for en heller snarlig retnings endring for NOM. Begge veier er jeg redd for. Hvis i AMS`s disfavør kan mange flere kose seg med sideblikk til break even (til venstre). Stemmer det at en tidligere ansatt i administrasjonen i NOM nå er ansatt / engasjert i AMR. En av grunneigerene på Vevrings siden kanskje ? Muligens medbrakt innside informasjon kan bli et tema i en rettssak ?
Dersom snarlig i NOM`s favør tror jeg det vil ha en svært positiv effekt for fokuset på NOM`s øvrige prosjekter blant investorer. Dette i tillegg til hendelsene rundt Keliber. Blir mine positive forventninger knust, har jeg mange sovende rotskudd
unotert
24.02.2021 kl 10:39 13016

Tja, tipper AMR får et ublidt møte med svingdøra på vei inn i rettsalen.
_HH_
24.02.2021 kl 10:50 12981

I AMR sitt skriv der dei påstår at utvinningsløyvet til NOM er ugyldig har dei drege fram interne skriv i Conoco og det er vel berre ein kar i AMR som kan ha hatt tilgang til desse og som har htt plass i styret til NOm.
unotert
24.02.2021 kl 11:08 12922

Nettopp, to the point. Svingdøra setter seg i bevegelse.
Rookie,
24.02.2021 kl 11:22 12857

vestavind skrev Innlegget er slettet
muligens bedre og lurere måter å formulere sin frustrasjon på enn dette?
_HH_
24.02.2021 kl 12:05 12761

Ja eg vil tru det...
Boss 99
24.02.2021 kl 12:21 12712

vestavind skrev Innlegget er slettet
Gulvet bygges. Slutt me dette praten om Amr, blir kvalm av å høre navnet.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/arctic-mineral-resources-as-tar-ut-stevning-mot-nordic-rutile-as-for-fastsettelse-av-rettighetssporsmal-knyttet-til-deler-av-engeboforekomsten-i-sunnfjord-kommune?publisherId=17847672&releaseId=17902712

Arctic Mineral Resources AS («AMR») har i dag tatt ut stevning mot Nordic Rutile AS («NRU»). Søksmålet anlegges som et fastsettelsessøksmål for å få fastslått om det er AMR eller NRU som har rett til å undersøke etter og utvinne granat, som er et mineral som tilhører grunneierne, på fem eiendommer i Vevring i Sunnfjord kommune («Vevringeiendommene») hvor AMR har avtale med grunneierne om utnyttelse av deres mineralrettigheter. Grunneierne er også aksjonærer i AMR.

«Vi har inngått en intensjonsavtale for salg av all granat vi skal produsere allerede fra oppstart. Markedet ønsker økt produksjon og vi er svært opptatt av å unngå forsinkelser. Eiendomsretten er vernet i norsk og europeisk lov og vi ser frem til å få en rettslig avgjørelse på rettighetsforholdet», kommenterer Tore Viana-Rønningen, daglig leder i AMR.

AMR har utviklet et mineralutvinningsprosjekt på Vevringeiendommene og planlegger en virksomhet med kun underjordsdrift og uten bruk av deponi. NRU har utviklet et prosjekt for hele Engebøfjellet med dagbrudd og deponering på land og i sjø.

Granat utgjør rundt 80 % av mineralverdiene i fjellet, mens rutil, som er et mineral tilhørende staten, utgjør rundt 20 %. Mineralene ligger sammenvevd på en slik måte at de bare kan skilles fra hverandre ved utvinning. Det foreligger da et sameie mellom grunneierne og staten, hvor grunneierne er den klart dominerende eier. Etter vanlige sameierettslige regler er eieren med størst eierandel som kan bestemme over hele sameiegjenstanden, dog slik at det ikke går ut over verdiene til minoritetseieren.

Direktoratet for mineralforvaltning («DMF») har gitt NRU en utvinningsrett til statens mineraler (rutil) i Engebøfjellet. NRU tolker mineralloven slik at de med en slik utvinningsrett også kan ta ut og utnytte grunneiernes mineraler (granat) uten å kompensere grunneierne for verdien av granat, selv om granat faktisk representerer mer enn 70 % av verdiene i NRUs eget prosjektet. Det dreier seg om store verdier.

AMR mener at NRU tolker mineralloven feil og i strid med grunnloven § 105 om full erstatning, fordi NRU bygger på en bestemmelse som forutsetter at staten er den dominerende eieren i sameiet og at utvinning av granat alene ikke gir grunnlag for en økonomisk forsvarlig drift. NRU har avtaler om rettighetene til grunneiernes mineraler (granat) på tilstøtende eiendommer på østsiden av Engebøfjellet («Engebøeiendommene»).

Mineralforekomsten i Engebøfjellet er omtrent likt fordelt mellom Vevringeiendommene og Engebøeiendommene, og forekomsten er tilstrekkelig stor til at både AMR og NRU kan drive mineralutvinning i generasjoner på hver sin side av fjellet. Samfunnsmessig kan det være gunstig med to virksomheter som kan måles opp mot hverandre. Investeringene for å drive utvinning henger nøye sammen med størrelsen på planlagt årlig uttak av stein, slik at parallelle investeringer i utstyr ikke øker kostnadene per utvunnet tonn mineraler vesentlig.

AMR har klaget til Nærings- og fiskeridepartementet («NFD») over vedtak fra DMF om utvinningsrett og driftskonsesjon til NRU. Saksbehandlingen i NFD vil ta tid. Det er ikke realistisk for noen av partene å få finansiert en utbygging uten at rettighetsspørsmålene er avklart. Søksmålet er tatt ut i den hensikt å unngå unødvendige forsinkelser knyttet til uenighet om rettighetsspørsmål i oppstart av mineralutvinning fra Engebøfjellet.
saftkongen
05.03.2021 kl 18:30 11718

Kort oversatt: «Vi er desperate etter å få forhandlet frem en avtale før NFD har ferdigbehandla klagesaken.»
Redigert 05.03.2021 kl 18:31 Du må logge inn for å svare