AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare

Altså...det er meget godt mulig.
Men, det kan bli en stund til den kommer til Nom også!

Jeg startet denne tråden når kursen var nok 3. I dag er den nok 2,48.
I mellomtiden har jeg fått pepper for min mening om at denne saken vil påvirke Nom-kursen...i tillegg til at jeg blir ansett for å være i relasjon til AMR.
Endel av de mest ihuga aksjonærene i Nom har et så snevert tunnelsyn at de ikke er mottakelig for andre synspunkter enn de selv har.

Regjeringen! Du virker som veldig umoden. Hva tror du denne emisjonen påvirket kursen med? Hva mener du med at Nomaksjonærer har tunellsystem når de bare følger lovverket? At 2 svindeldømte personer saksøker kommuner og nå Nom for kun å prøve å få frem en forhandling. Er det tunnellsyn? At du sitter på din høye hest og skriver dette om Nomaksjonerene virker som du er en umoden guttunge.
Redigert 05.03.2021 kl 20:08 Du må logge inn for å svare

Ok. Da fører jeg opp umoden og guttunge i tillegg på lista til min profil. Det er bra at dette forumet har mer seriøse skribenter som deg da.
Hvorfor ble emisjonskursen satt så lavt som den ble?
Jeg har aldri påstått annet enn at Nom følger regelverket...ser ikke ut som du skiller mellom Nom`s drift og andre utenforstående aktiviteter som faktisk påvirker Nom`s aksjekurs. Akkurat som dagens pressemelding tilsier, vil det bli svært vanskelig å oppnå finansiering slik situasjonen er nå....!
Jeg står på egne ben og tar meg frihet til å mene det jeg vil, selv om andre mener det motsatte.

_HH_
05.03.2021 kl 20:20 3477

Og no forsøker du å tilskrive kursfallet fram til idag, til søksmålet...men nemner ikkje emisjonen som har vore den eigentleg årsaka..kan godt hende det vert eit fall pga nyheita i dag, men førre gang bomma du som berre det.
_HH_
05.03.2021 kl 20:29 3457

15 prosent rabatt er betre enn 20 prosent som var gangen før der igjen, kvifor var den satt så lavt då og så liten rabatt no?

Du vel å framheve det som AMR skriv om finansieringa, men det er jo eit poeng som dei er heilt avhengig av fordi det er det einaste pressmidlet som dei har igjen..utan dette har dei ikkje noko forhandlingsgrunnlag att, så sjølvsagt vil dei påstå dette. Men lat oss forholde oss til fakta:
-Nom kan drive gruve i 20 år før dei kjem inn på Vevringssida,
-dei har konsesjon
-dei har utsleppsløyve
- dei har eit prosjekt som er nedbetalt ila 4 år og kanskje tidlegare no når dei får redusert capax men skal oppretthalde same ROM. Dette er det som betyr noko for å få lån fra ein bank.
- Offtakeagreements, desse avtalane varer i lengde opp til 10 år, dvs at NOM vil kunne drifte 10 år lengre enn det som er vanleg løpetid for offtake-avtalar. Med andre ord spelar det ikkje noko rolle for offtake det amr gjer no.
- NOM har snart all dokumentasjon klar.

Kan du kome med eit godt argument for kvifor ikkje NOM skal kunne starte opp med drift på Engebøsida, uavhengig av kva som skjer på Vevring?

Den einaste som ikkje har noko og som ikkje kan starte opp er ARM
Redigert 05.03.2021 kl 20:30 Du må logge inn for å svare

Den siste emisjonen var jo en positiv en. Man visste lenge at den ville komme siden nom varslet i fjor at de hadde peng frem til 2021 en gang.
Så når emisjonen kom og de samtidig fikk midler til Keliber, Nora, Feed og drift så var det mer enn man kunne forvente.

Jeg har forøvrig ingen annen mening om hvorfor kursen har gått nedover den siste måneden, bortsett fra at hele årets oppgang har vært snabelmystisk i utgangspunktet.

Kursen har gått opp uten grunn, men nedover når det har vært gode nyheter. Ikke rart enkelte blir lei.
Fremen
05.03.2021 kl 20:42 3481

Jeg har vært borte fra tråden en stund men registrerer at noen aksjonærer veksler mellom bull og bear. Jeg mistet litt interessen for aksjen på grunn av at jeg ikke synes rettighetsrisikoen er tilstrekkelig reflektert i kursen. På den måten tenker jeg emisjonen må fra NOM sin side sees på som en suksess og som sikrer trygg drift i tiden fremover. Jeg tenker som deg HH at NOM kan jo drive på her i flere år, men jeg tror også det er viktig for banker å få avklart hva som skjer etter 20 år. Mitt store spørsmål er uansett hvorfor ikke NOM heller justerer ned uttaket slik at de skal selge en større del av produksjon og redusere capex. Da kan de drive i dagbruddet lengre enn 20 år og vestsiden blir mindre relevant. Dette må være mer aksjonærvennlig og langt enklere å finansiere, selv om Capex nå ser ut til å komme ned til tidligere nivåer.

Det blir uansett spennende å se hva de kommer opp med i den reviderte DFS.
_HH_
05.03.2021 kl 20:43 3477

Eg og meiner den siste emisjonen var positiv, men det var eit forsøk fra Regjeringen på å framstille den som negativ og da må han kunne argumentere kvifor akkurat denne var så dårleg for NOM samanlikna med alle dei andre emisjonane som har vore...
Redigert 05.03.2021 kl 20:47 Du må logge inn for å svare
_HH_
05.03.2021 kl 20:46 3468

Det er vel fleire årsakar til at det ikkje er lurt å redusere uttaket, mellom anna at diskonteringa gjer at du tener meir på alt det du greier å produsere dette året i staden for å fordele det utover 10 år i staden for..dette taler mot AMR sin økonomiske modell.I tilleg blir kostnadane per tonn produsert mykje høgare og drifta dyrare.

Sett at banker og offtakepartner ser søksmålet og hele rettighetsspørsmålet mellom fingrene pga det du skriver.

Hva med resten av investorene som ønsker avkastning? De vil jo bli bekymret av at noen ønsker å stikke av med en stor del av kaken de skal få utbytte av i fremtiden.

Vet du forresten hvor stor del av verdien som ligger i vestsiden?
tuja
05.03.2021 kl 21:00 3447

Skjul Nordic Rutile summoned by Artic Mineral Resources in relation operating license appeal
IKKE-INFORMASJONSPLIKTIGE PRESSEMELDINGER
Newsweb
Nordic Mining disclosed in the interim report for the quarter ended 31 December 2020 that one of the appellants to the operating license for Engebø, Artic Mineral Resources (AMR), had served a notice to Nordic Rutile stating its intention to initiate legal proceedings. Nordic Rutile has tonight received a summons from AMR. AMR's claim is contrary to the Directorate of Mining's decision and contrary to the Minerals Act, and is rejected by Nordic Mining in its entirety. Nordic Mining is awaiting the final confirmation from the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, and is confident that the operating license for the Engebø project will be retained as granted in June 2020. Oslo, 5 March 2021 Nordic Mining ASA Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Først..la meg presisere at jeg har stor tro på at Nom vil nå målet og lykkes med sin kick-ass gruvedrift.

Men, jeg er ikke en av dem som føler at jeg må forsvare min investering for å rettferdiggjøre den ovenfor meg selv.
Det vi er uenige om, er ikke målet...men hvordan veien fram til målet ser ut.
Jeg ser en krokete og humpete smal vei som går både opp og ned...i motsetning til mange andre som ser en motorvei fram til anlegget står oppført.

Nom har både konsesjon og utslippstillatelse og de kan drive i 20 år før vevring kommer som dilemma.
De er ikke noe i veien for starte opp driften på Engebøsiden, modellen ser veldig bra ut og vil bli en svært lønnsom forretning når den tid kommer.

Men uansett er AMR fortsatt en torn i siden! De fleste langsiktige aksjonærer har kastet forbannelse over dem siden de så dagens lys, og de er latterliggjort mang en gang for sine luftige og lite realistiske utspill. Likevel er de her fortsatt i dag og de lager stor usikkerhet for investorer...spesielt for den største og viktigste av dem...nemlig banken som skal være hovedfinansiør for produksjonslinjen.
Dette har ligget som en skygge over Nom landskapet lenge...og nå topper det seg kanskje snart med den kommende saken i rettsystemet.
Det er klart dette er en situasjon som skremmer mange og enhver fra å gå inn i selskapet nå.
Hva ville Nom`s verdi vært i dag hvis AMR ikke eksisterte?

Jeg er sikker på at veien fremover fortsatt vil være preget av opp- og nedturer....og i nærmeste tid nå vil det gå nedover.
Men, jeg skjønner at det ikke er lett å svelge for de som er fullt lastet og "låst" i frykt for at toget skal gå fra dem....for det er nettopp dette det handler om for mange.


_HH_
05.03.2021 kl 21:06 3443

Dersom det andre fell på plass trur eg andre investorar vil bli med, kanskje mot ein rabatt, men det kjem jo an på kor stor ein eventuell byggjeemisjon blir....samstundes vil det ligge som ei oppside at amr tapar saka og den sannsynlegheita vurderer eg som stor. Derfor kan det bli attraktivt å vere med på ein emisjon når alt det andre er på plass.

Alle verdiane på vestsida er jo diskontert ned fra år 20 og vidare så desse har forholdsmessig mindre påverknad på reknestykket enn dei 20 fyrste. Så om det er snakk om halve førekomsten så er det ikkje snakk om halve verdiane for NOM sidan diskonteringa gjer at alle inntekter fra vestsida er diskontert med 20 år eller meir i noverdi-reknestykket.
Fremen
05.03.2021 kl 21:09 3462

Det trenger vel ikke være så enkelt selv om renten spiser endel. Jeg kjenner ikke detaljene i tallene til AMR, men et redusert uttak vil også gi mulighet for å selge en større andel av steinen som tas ut, fremfor å legge denne i fjorden eller på silo. Brytekostnaden her kommer en ikke unna og når ikke all granaten skal selges må en ta det med i regnestykket. Videre er det ikke gitt at aksjonærene er best tjent med høy NPV, hvis det betyr en større utvanning ved byggeemisjon og ventetiden for å finne stor nok kunde og kapital. Det er dette jeg ikke helt klarer å forstå av strategien til NOM.
_HH_
05.03.2021 kl 21:20 3428

For langsiktige investorer er nåverdien ganske viktig og vil nok påverke investeringsvilja.

Usikker på kor godt du har satt deg inn i prosjektet, steinmassene (gråberg) blir lagt i steindeponi som vil vere tilgjengeleg for å hente ut seinare om ynskjeleg. Finstoffet vert deponert på botnen fjorden og dette har ikkje noko verdi. Gråberget har også i utgangspunktet ingen verdi. Finst tilsvarande anlegg som deponerer all masser på fjorden fordi dei ikkje for solgt det, ref Odda.
Kor mykje eller kva NOM gjer med eventuell overskots granaten dei fyrste åra er for meg uklart, så inntil det kjem fram i DFS så er eg litt avventande med å diskutere dette forholdet.

Lav Noverdi =lav investor vilje = større rabatt i ein byggjemisjon..slik tenker eg
Redigert 05.03.2021 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
Fremen
05.03.2021 kl 21:33 3385

Skjønner at finstoffet ikke er salgbart, men med såpass store granatmenger kan en ikke argumentere at det er mer lønnsomt å skalere opp til stor drift og tåle mye utvanning, utvinne granaten for så å legge den bort til videre salg. At høy NPV er er viktig er jeg kun delvis enig med deg i, da det som er viktig er EK-behov ift NPV. Det interresante måleparameteret er derfor NPV/CAPEX. En investor har et avkastningskrav og det er dette forholdstallet som sier noe om utvanningen og hvilken verdi en får i byggeemisjonen. Jeg mener at for NOM sine aksjonærer er de best tjent med at dette forholdstallet styrkes.

Vi er nok enige i at det er spennede hva som kommer.
Boss 99
05.03.2021 kl 21:44 3343

Tore Viana-RønningenDaglig leder skjønner at du er lei deg for at du ble kastet ut av styret i Nom og at du nå gjør det du kan for å ta rotta på dine tidligere venner. Vi får se hvem sin rotte som er størst.
_HH_
05.03.2021 kl 22:20 3239

No er usikkerheita knytt til granatavtaket kun skissert i byrjinga og da blir nok anlegget dimmensjonert ut i frå at ein skal ha fleksibiliteten til å kunne møte ein aukande etterspørsel.
At EK behovet er relevant ser eg men det trur eg også i denne saka er knytt opp til avtalen med Japanerane. Dei forventer nok ein eit vist produksjonsnivå mtp rutil og da kan det hende at å holde dette nivået vil vere gunstig mtp EK behovet, da dei kan nok justere sine økonomiske betingelser, berre dei får dekka sitt ressursbehov.

Måten du skriver her inne på avslører at du ikkje er aksjonær så da er spørsmålet kva som er ditt motiv for å skrive på tråden...
Fremen
05.03.2021 kl 22:35 3206

Jeg kjenner ikke avtalen med Japanerne, men hvis det fremlegges hvor mye de skal bidra med har dette relevans. Etter hva jeg har sett er det vel kun kommunisert en vesentlig del av rutilen.
Mitt motiv er det samme som i fjor høst. Jeg var nyskjerrig på NOM aksjen og derfor satt meg inn i prosjektet. Jeg vurderte da en inngang, men gjennom forelagt informasjon og avklaringer ble jeg aldri tyrgg på risk/reward forholdet. Dette har jeg vært helt åpen på og mine kommentarer har kun vært rettet for å øke min kunnskap samt kanskje vekke refleksjon og gode innspill fra andre på forumet. Der har du HH bidratt med mye kompetanse, men vi har et forskjellig syn på verdien av aksjen, og det er helt greit. Prosjektet er uansett spennende om en er aksjonær eller ikke.

Har kun fulgt sporadisk med i det siste, men ble mer interessert i prosjektet nå som det nok kommer nyheter på DFS. Lander de en kunde på granaten og får avklart rettighetene, kan det godt være at jeg kommer inn som aksjonær i en byggeemisjon.

Limer inn fra børsmelding om forrige emisjon der de tar snittkurs de siste 40 dager som utgangspunkt for emisjonskursen får å få det til å se litt bedre ut.
Denne kursen er 24 prosent under snittkursen de seneste 40 handledagene, opplyses det. Til sammenligning var sluttkursen på Oslo Børs tirsdag 2,98 kroner.
Så hvis man hadde tatt sluttkurs dagen emisjonen ble satt ville rabatten blitt det dobbelte av det den ble i den siste emisjonen så denne gangen virker det som
interessen var mye høyere og det ble en mye mindre rabatt en forrige emisjon.
Går man enda lenger tilbake i børsmeldinger ser man at emisjoner er satt med betydelig rabatt hele veien.
Derfor virker det på meg at denne gangen var det betydelig lettere å hente inn pengene.

For et møkka case, problemer, venting, utsettelser og emisjoner.
Dette ber jo om trøbbel når dere investerer her.

Kirsmål, max 1,8 kr
Redigert 05.03.2021 kl 23:40 Du må logge inn for å svare
_HH_
05.03.2021 kl 23:50 3035

Fantilopen skrev Hvorfor så fiendtlig?
Å spørre om motiver til folk her inne er vel ikkje akkurat fiendtleg....det er sunn fornuft.

AMR forsøker å påverke aksjonærane i NOM og har ved fleire høve retta kommunikasjonen direkte mot oss, for å prøve å sette aksjonærane opp mot leiinga, splitt og hersk vert det osgså kalla. Derfor eg naturleg skeptisk til alle her inne.
Redigert 05.03.2021 kl 23:55 Du må logge inn for å svare

Nå sank sannsynligheten for rep.emi.
Boss 99
06.03.2021 kl 09:45 2694

Litt tjafs blir det jo i oppstarten i alle bedrifter. Dette går veldig bra.

«Litt tjafs» helt siden 2009?

-Litt tjafs med kommunal reguleringsplan. 4-5 år tok det.
-Litt tjafs med utslippstillatelse. Tok over 5 år og kostet oss millioner i undersøkelser og tilleggsundersøkelser og atter tilleggsundersøkelser.
-Litt tjafs med grunneiere og AMR som har vært en kvise på ræva i snart tre år.

Dette har kostet NOM (og dermed oss aksjonærer i form av emisjoner) titalls millioner kroner.
Hadde ikke dette tjafset forsinket oss hadde Engebø vært finansiert og påbegynt før korona traff oss.

Litt tjafs 😂
John9
06.03.2021 kl 10:52 2595

Tjafs er igrunn eit tilbakelagt stadium.
AMR er mest som eit irriterande lemen som biter seg fast i skistaven og prøver å skremme.
Når som helst kan NFD komme med stadfesting av driftsløyvet og godkjenning av ekspropriasjonssøknaden.

Alt håp er igrunn ute for AMR, det einaste dei har igjen er tomme truslar for å gjere aksjonærar usikre og forsøke å vanskeliggjere finansiering.

I og med at AMR spelar med veldig åpne kort er det veldig lett å gjennomskue bløffen deira.

Mulig du (sammen med de fleste av oss her inne) ikke ser på rettssak og AMR som en reell trussel, men det gjør nok mange andre som betrakter NOM utenfra med skeptiske briller.
Redigert 06.03.2021 kl 12:29 Du må logge inn for å svare
Boss 99
06.03.2021 kl 14:40 2314

Hehe noen er i mot alt hele tiden. Men ser ikke annet enn de oxo bruker av ting og tang som blir laget av det som blir laget av mineraler. Bare de ikke kommer inn på livet da blir det bråk. Dette går over når de merker at de ikke merker noe av det.

Du har vært en sutrepave i lang tid, men straks NOM blir saksøkt kommer du i godt humør?
Boss 99
06.03.2021 kl 14:58 2260

Hehe det er for å få deg i betre humør
John9
06.03.2021 kl 15:03 2248

Eg er klar over at det ikkje er eg som styrer aksjekursen, og at det er summen av frykt/optimisme hos aksjonærane som bestemmer.

Ingen grunn til å henge med leppen, John9.
Siden rettighetene er tilnærmet soleklare er denne rettssaken en høyst forbigående kjøpsanledning som trolig gir langt bedre kjøpskurs enn reperasjonsemisjonen ville gitt.

Benytt sjansen og snitt ned!
Det skal jeg.

Her er en sak fra nrk også.
Hvis rettighetene ikke er et problem før om 15 års tid og ikke er til hinder for gruvedrift frem til da - hvorfor i all verden sier ikke CEO det??

https://www.nrk.no/vestland/gruvedrift-i-fordefjorden-kan-bli-utsett-i-fleire-ar-1.15405299

Boss 99
06.03.2021 kl 18:42 1995

Kan jo vere at han sparer på den til mandag.

«Jeg tror det er best å vente litt med å berolige aksjonærene våre»

Said no ceo ever.