AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
Dimind
06.03.2021 kl 19:30 3116

Dette har jo vært varslet i flere måneder, og er allerede risket inn i prisen.


Jada.
Det ser vi på mandag.
Boss 99
06.03.2021 kl 20:03 3094

Ja nom aksjonærer er sin egen fiende. Her er det omgjøring i hold ryggen rett og holde fingrene unna salgsknappen...
Winter
06.03.2021 kl 20:54 3047

Tror nok det spøker greit for rep-emi nå hvertfall, dersom det ikke skjer noe i løpet av den neste uken som hever kursen, meldingen som kom i går gjør neppe det på mandag tenker jeg. Dessuten så det ut som i uken som gikk at noen uansett er veldig opptatt av å holde kursen under/rundt emi-kurs for at den skal avlyses, mindre aksjer i selskapet, men også mindre penger til nom. Skulle det skje er det vel andre rep-emi på rad som lider samme skjebne dersom jeg husker rett.

Lurer på hvordan Clearstream reagerer på denne nyheten som relativt nye store eiere i selskapet, og ikke minst hvor lenge man må vente på oppklarende/endelige nyheter rundt meldingen på fredag.

Redigert 06.03.2021 kl 20:55 Du må logge inn for å svare

Hvis man tror at dette bare er forbigående vær som ikke blir å gjøre skade så er det en god kjøpsmulighet hvis folk panikkselger fordi de ikke har fulgt med i timen
_HH_
06.03.2021 kl 21:24 2981

Han uttaler følgjande:
Men Ivar Fossum og Nordic Mining vil ikkje gå med på at søksmålet er noko stor festbrems.

– Vi steller oss til det driftsløyvet vi har fått, og jobbar framover med å hente investering og å utarbeide eit moglegheitsstudie. Vi er trygge på at lovverket i Noreg er føreseieleg, og at driftsløyvet vi har fått framleis er gjeldande, seier Fossum.

Fra børsmeldinga:
AMR's claim is contrary to the Directorate of Mining's
decision and contrary to the Minerals Act, and is rejected by Nordic Mining in
its entirety.

Nordic Mining is awaiting the final confirmation from the Ministry of Trade,
Industry and Fisheries, and is confident that the operating license for the Engebø project will be retained as granted in June 2020.

Når driftskonsesjonen blir stadfesta er det naturleg å snakke om vegen vidare.

Jeg leste det samme som du, men mener den ikke kommuniserer godt nok til alle de som er usikre
Fremen
07.03.2021 kl 00:09 2793

Tok et et googlesøk på om det har vært noe nytt om AMR siste tid og kom over at de visstnok har mottatt støtte på NOK 500.000 fra Vestland Fylkeskommune.
https://www.vestlandfylke.no/nyheitsarkiv/2021/125-millionar-til-forsking-pa-nye-klimaloysingar/
Dette høres helt fjernt ut dersom AMR er å anse som en useriøs aktør som er i ferd med å bli avslørt på deres standspunkt.
Er dette no NOM kan sette en stopper for evt om det er NOM som burde få slike midler?

Longsitinbulk
I dag kl 00:13
30
Takker for denne analysen. Sjelden jeg ser en så bra analyse av et selskap og anbefaler deg en toppjobb i et kjent meglerhus. Min analyse er at vi kommer til å ligge på 7kr i løpet av året med Dfs Engebø offtake Rutil Granat finansieriieringen.... Lykke til.

Les historien tin nom og du finner svaret, et bedrøvelig papir der ingen blir glade

AMR har også fått tildelt midler fra Norges Forskningsråd til utvikling av miljøvennlig gruve.

Det viser bare at de er flink til å utnytte ordningene.

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--970141669--8548--2020

Fremen
07.03.2021 kl 09:20 2467

Noen som vet om NOM er engasjert i tilsvarende prosjekter? Dette ser jo ut til å være prosjekt relatert til bærekraft og der har NOM en egen person ansatt.
Redigert 07.03.2021 kl 10:42 Du må logge inn for å svare

Longsitinbulk`s konklusjon samsvarer vel godt med din egen fryktløse analyse for noen uker siden, da du faktisk kom til samme konklusjon med kursmål 1,8.
Stemmer ikke det?

Mona er først og fremst geolog. Jeg tror tilleggstittelen om bærekraft er mest for pynt.
_HH_
07.03.2021 kl 11:37 2237

No er vel amr kjent for å søke om det som er av støtteordninger, dei har jo tigga til seg koronastøtte også.

Nå blander du AMR og SLM
John9
07.03.2021 kl 12:17 2167

Ho har over fleire år arbeidd med miljø og bærekraft i samband med utviklinga av Engebø, og er nok i kraft av dette ein stor og viktig ressurs for NR/NOM.
Back in the days var strategien å bli eit Orkla i mineralbransjen. Dette måtte endrast når det vart stang ut med Rana G, Gudvangen og miljøvernministeren frå Naustdal.
Mona skulle vere sjefgeolog for dette konglomeratet, men har som resten av selskapet fokusert på Engebø når ting vart som dei vart.

Om 3-4 år tenker eg vi er tilbake på den opprinnelige strategien med Engebø, Keliber, AlSiCal, Nora, Kvinnherad Quarts og kanskje nye prosjekt i portefølja. Alt finansiert av sjølvgåande og lønnsomme Engebø i botnen.

Forskjell på å «jobbe med noe» og å utrette noe.
John9
07.03.2021 kl 12:48 2113

Uten arbeidet ho har nedlagt hadde det ikkje vore noko oppdatert utsleppsløyve. Ho har og stått for overvåkningsprogrammet som gjeld utvandring av smolt.
Dette er ting som både er arbeidd med og utretta.

Det er et godt stykke arbeid som er nedlagt for at NOM har kommet dit de har kommet.
Det du lister opp har vært rene myndighetskrav (sågar politiske kjepphester), og jeg stiller meg tvilende til at nom hadde funnet på slike tiltak av eget initiativ.

TSM er forøvrig et godt tiltak, men man kan spørre seg hvor frivillig det er å delta dersom man starter gruvedrift i dag.
Social Governance som det skrytes av i enkelte investorpresentasjoner fremstår også som ren grønnvasking og smisking med sambygdingene dine.
John9
07.03.2021 kl 13:17 2084

Utgangspunktet her er om tittelen til Mona er pynt.

Trur svaret er at den samsvarer meir med kva ho faktisk jobba med enn tittelen ho hadde.
Det er mulig det framstår som grønnvasking, men ESG generelt og TSM spesielt er noko gruveselskap må forholde seg til.

Sambygdingane mine har sett Mona stå framfor dei, og sei i klartekst at måten AMR vil drive på er ein utopi og at driftsmetoden er ei potensiell miljøbombe. Eg syns ho var tøff som sto i løvens hule og ikkje klarte å la vær å synge ut.
Fremen
07.03.2021 kl 13:26 2061

Mener hun da med sin kompetanse at AMR sin plan ikke er gjennomførbar siden hun kaller den en utopi?
Jeg har forstått AMR sin løsning som mer miljøvennlig så på hvilken måte en den en potensiell miljøbombe?
Boss 99
07.03.2021 kl 14:12 1980

Stakkars bønder på Vevringsiden taper det meste etter tyven TVR har vert på ferde.. synd det.
_HH_
07.03.2021 kl 14:48 1945

No er det to sider av same sak..SLM har blitt til Arctic Mineral managment..styreselskapet til AMR..og det er same folka...
Redigert 07.03.2021 kl 14:48 Du må logge inn for å svare

Joda, men det var SLM som søkte om og fikk coronastøtte, ikke AMR.

Dessuten er det ingen forbindelser mellom AMM og AMR annet enn noen av de samme personene er involvert i begge, og de har delvis samme navn.
AMM er *ikke* et management for AMR.
Redigert 07.03.2021 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
_HH_
07.03.2021 kl 15:06 1916

I saksgangen før AMR leverte inn søksmålet, syner AMR til ei vurdering DMF gjorde i 2014 og påstår den støttae deira syn.

DMF skriv følgjande i dette skrivet som AMR påstår støttar deira syn:

«Utgangspunktet er at utvinningsrett bare kan gis dersom søker kan grunngi at forekomst av statens mineraler er drivverdig, se § 29 – uavhengig av om grunneiers mineraler som måtte befinne seg i eller rundt malmen, også kan omsettes. Utvinningsrett kan altså ikke gis dersom ikke statens mineraler er drivverdige alene»

Her blir det poengter at uansett om granaten kan omsettast eller ikkje, spelar ikkje dette inn på vurderinga om utvinningsrett til staten sine mineral skal bli gitt eller ikkje. Det betyr at sjølv om granaten kan omsettast, slik AMR påstår, skal dette ikkje påverke tildelinga av mineralretten til NOM.

Vidare har DMF skreve:
«Dersom statens mineraler og grunneiers mineraler ikke kan drives uavhengig av hverandre , og utvinningsrett er gitt for statens mineraler, så får grunneier ikke mer enn 0,5 % av omsetningsverdien for begge typer mineraler. Dette følger klart av § 57: Utvinner av forekomst av statens mineralers kal betale grunneier en årlig avgift på 0,5 % av det som utvinnes. Se også Merknader til de enkelte lovbestemmelser i Ot.prp. nr. 43 side 150»

Her argumenterer DMF mot AMR sin påstand i dette skrivet og søksmålet. NOM har fått utvinningsrett for staten sine mineral og det er heva over ein kvar tvil, minerala kan ikkje utvinnast uavhengig frå kvarandre. Da følgjer av DMF si vurdering at AMR berre får kompensasjon lik 0,5 av omsetnaden. Desse punkta talar derfor mot saka til AMR.
Vidare følgjer det av dokumentasjon at det er riktig at AMR ikkje skal ha meir enn 0,5 prosent av omsetnaden og det torpederer AMR si eiga sak i søksmålet…
Redigert 07.03.2021 kl 15:46 Du må logge inn for å svare
_HH_
07.03.2021 kl 15:07 1917

Jo det framstår på alle måter som dette. Dei er nok leid inn til AMR og får lønna si der, denne bedriftsmodellen går igjen dei fleste saker der TVR er til stades og det var også slik da Ivar og Lars var leigd inn fra Dvergsten sitt selskap som også var hovudaksjonær i NOM...
Redigert 07.03.2021 kl 15:10 Du må logge inn for å svare

Det gir fremdeles ingen coronastøtte til AMR.
Det er to helt uavhengige selskap selv om f.eks TVR, Anfinnsen og Rørholt har leiet sine tjenester inn i AMR.
_HH_
07.03.2021 kl 15:26 1877

No er amr folka som jobber der, om dei kalla seg amr eller amm spelar ingen rolle fordi det er same haldningane og opportunistane som står bak, dei har historikk for å utnytte dei støtteordningane som finst så om du meiner at det speler noko rolle om det kallast amr eller amm så får du berre meine det, det forandrar ikkje mitt poeng.
Fremen
07.03.2021 kl 15:39 1861

Mener du da at Rutil er drivverdig alene og at dette er dokumentert av NOM? For meg ser det ut som at de er avhengige av granaten også.
Du må vel da mene at den ikke er drivverdig basert på granat, til tross for at granaten har størst verdi?
Dette gjorde meg ikke spesielt trygg på rettighetene til NOM.
Dimind
07.03.2021 kl 15:41 1878

Fra Xtrainvestor NOM :
Svabergindianeren @Svabergindianeren
14:40
Etter å ha lest det jeg finner i åpen informasjon, da det tar tid å få innsyn i offentlige dokumenter, oppfatter jeg saken på følgende måte:

Tvisten gjelder driftskonsesjon i Engebøfjellet. I Engebøfjellet utgjør mineralforekomsten Rutile 20% og Granat 80%. Nå er det slik at Rutile er vesentlig høyere priset enn Granat, så det er ikke riktig slik AMR sier at Granat utgjør 70-80% av verdiene i fjellet, det utgjør kanskje 50%. Med utdaterte priser og vurdering av mengden Rutile som ligger i Engebøfjellet snakker vi et forsiktig estimat på ca 140mrd NOK.

DMF har gitt konsesjon til Nordic Minings datterselskap Nordic Rutile til å utvinne Rutileforekomstene i Engebø. At NOM velger å navngi datterselskapet sitt etter mineralet som kun utgjør 20% av mineralforekomsten i fjellet sier jo sitt. Nå er det også slik at mineralsammensetningen i fjellet er av en slik art at det ikke er mulig å kun utvinne ett av dem. Mineralene er sammenvevd på en måte som gjør at begge mineralene må utvinnes for å få tak i det ene. Med andre ord, for å få tak i Rutile som NOM har konsesjon på, må også Granat utvinnes. Utfordringen kommer med at Vevringeiendommene har gitt rettighetene til utvinning av Granat til AMR mens staten har gitt rettighetene til utvinning av Rutile til NOM. Det er statens fulle rett til å gi NOM denne konsesjonen da Rutile kommer under klassen av mineraler som tilhører staten jf Mineralloven §32: "Utvinner kan ta ut og nyttiggjøre seg alle forekomster av statens mineraler i utvinningsområdet. Forekomst av grunneiers mineraler kan tas ut så langt det er nødvendig for å ta ut forekomst av statens mineraler". Videre står det "Utvinner kan nyttiggjøre seg forekomst av grunneiers mineraler som blir tatt ut i medhold av første ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis Direktoratet for mineralforvaltning før driften settes i gang finner at mineralforekomstene åpenbart kan utnyttes selvstendig".
Her trumfer statens rett til Rutile foran grunneiers rett til Granat og det står svart på hvitt i lovverket at NOM kan utvinne granaten i fjellet da denne er sammenvevd med Rutilen. Det er således ikke NOM som har en feil oppfatning av lovanvendelsen i dette tilfellet slik AMR forsøker å påvise. Lovverket er ganske tydelig på dette og er nok noe av det som ligger til grunn for konsesjonen som tidligere er gitt. NOM har også rett til å søke staten om ekspropriasjon av grunneiers mineraler for å utvinne Rutile jf. Mineralloven §37.
Spørsmålet blir da i hvilken grad Granat kan utnyttes selvstendig i denne bergarten da mineralsammensetningen er av den arten den er og hvordan en evt erstatningsrett til Vevring og AMR vil se ut for tapt Granat.
Og bare så det er sagt, AMR er ikke ute etter Granat. De er ute etter Rutile, på lik linje med NOM..


Marit Ollestad uttalte følgende til Kapital: “I forbindelse med den offentlige høringen av søknaden kom det innspill som pekte på at Nordic Rutile ikke har utvinningsrettigheter til mineralene som er nødvendige for å kunne drive slik de har omsøkt. Det er begrunnet med at granat er å anse som grunneiers mineraler. DMF er ikke enig i dette. Granaten er i dette tilfellet en del av den titanrike malmen som skal utvinnes, og faller derfor inn under kategorien statens mineraler," https://kapital.no/reportasjer/naeringsliv/2020/08/18/7552582/mener-gruveselskap-gir-misvisende-informasjon-til-markedet
Og den titanrike malmen kommer fra mineralet Rutile.

Avgjørelsen ble påklaget fra AMR i oktober i fjor, så dette er således intet nytt. Det som er nytt er at AMR har tatt ut søksmål mot NOM for konsesjonen staten har utdelt. De har altså saksøkt tredjepart, da det er staten som er den som deler ut konsesjonene. En annen ting å tenke på er at dette kun gjelder Vevringseiendommene som er en del av fjellet, men ikke hele. NOM har tvistløse rettigheter for Engebøfjellet og kan drive i 15 år før de er inne på Vevringseiendommene. Men det er likevel ikke betydningsløst, da det har en innvirkning på hvor mye verdier de stipulert kan ta ut av fjellet.
En annen ting som er verdt å merke seg er at det vil ta NOM 4 år før gruven er betalt ned. Og når det da tar 15 år før de er inne på Vevringseiendommene har de fortsatt en god sak å føre for bankene slik jeg ser det.

Hvorfor saksøker ikke AMR staten da det er de som utdeler konsesjonene hvis de mener dette er helt feil? Dette er et åpenbart forsøk på å få NOM til å blø mer penger da de håper dette vil gjøre det vanskelig for NOM å få videre finansiering til tvisten er avgjort. Det er jo ikke så lenge siden de uttalte at de sleit med å få finansiert prosjektet og måtte utsette pga urolighetene i finansmarkedet og verden forøvrig.

Jeg påberoper meg ikke eier av sannheten her, jeg ønsker å få frem en god diskusjon rundt dette med argumenter og påstander som kan kildeføres.
_HH_
07.03.2021 kl 15:47 1903

Rutilen er drivverdig åleine. Det er ikkje presentert noko dokumentasjon på at dette ikkje er tilfelle .
Redigert 07.03.2021 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.03.2021 kl 16:00 1882

Det er vel kanskje nettoopp det som er risikoen her. Det mamgler kanskje en skikkelig dokumentasjon på hvorvidt rutilen er drivverdig alene.
Jeg synes det høres merkelig ut dersom engebøprosjektet har en positiv nåverdi når en tar bort over 50% av inntektene da disse er granat. Kostnadene må en ha uansett. Jeg skal ikke påberope meg å være ekspert her, men synes det er rart om rutil er drivverdig alene, mens granat ikke er det...
_HH_
07.03.2021 kl 16:26 1853

Det tykkjer ikkje eg er rart fordi det er stor forskjell på korleis prosjekta skal realiserast..NOM skal ha sjødeponi og dagbrot medan AMR skal ikkje dette og da er det innlysande at kostnadane med prosjekta skal variere. Sjødeponi og dagbrot reduserer kostnadane ganske mykje. AMR har forplikta seg til å velje dei dyraste løysingane fordi dette var løysingar som grunneigarane på Vevring kunne akseptere.
Redigert 07.03.2021 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Fremen
07.03.2021 kl 17:06 1760

Det svarer vel ikke ut spørsmålet og for meg fremstår dette fortsatt som rart. Det er prosjektet til NOM som jeg sikter til da det er her tallene er kjente. Jeg har utfordringer med å forstå hvordan NOM kan argumentere med at forekomsten er drivverdig på rutil alene. I DFS oppgis det at NPV faller med 30% dersom granatinntektene faller med 20%. Hvordan kan du da ende opp med å ha positiv nåverdi med å ta bort granatinntektene??

På samme måte faller NPV med "kun" 17% ved en bortfall på 20% av rutilen.
Igjen så er kostnadene like store for å komme frem til rutilen.
_HH_
07.03.2021 kl 17:51 1646

Da må du sjå på føresetnadane for vurderinga di.

Lovkravet er at staten sine mineral skal kunne utvinnast med overskot og det er staten sine mineral ein skal ta utgangspunkt i når ein vurderer dette lovkravet. Lovkravet uttaler ingenting om kor stort dette overskotet må vere. Det vil sei at selskapet må kunne dokumentere at eit reint rutilprosjekt vil kunne drivast med overskot for å få utvinningsretten til staten sine mineral.

Prosjektet slik det er skissert no er ikkje eit reint rutilprosjekt, men eit prosjekt der NOM har teke omsyn til den dimensjonerande faktoren som er granaten, fordi mengda av granat er mykje større enn rutil i førekomsten. Å ta omsyn til granaten og tilpasse produksjonen til denne, slik at mest mogleg av førekomsten vert utnytta, er NOM pålagt av minerallova.

Oppsummert skal NOM teoretisk kunne dokumentere at verdiane basert på staten sine mineral, gjer prosjektet drivverdig, men når prosjektet skal realiserast må det utnytte mest mogleg av ressursane som vert teken ut, uansett om dei tilhøyrer staten eller grunneigerane, i følgje minerallova.

Det vil sei at du no sitter å vurderer om rutilen er drivverdig, basert på tala fra eit anlegg der kostnadane (capex og opex) til å utvinne granat er inkludert, og der produksjonen er optimalisert opp mot mengda med granat som marknaden vil kunne ta imot.

Prosjektet er ikkje optimalisert opp mot produksjon av rutil og kostnadsbiletet her. Med bakgrunn i dette er det ikkje rart at NPV i dette prosjektet synk når du fjerner ein god del av granaten, fordi prosjektet er optimalisert ut fra nettopp innhaldet av granat.

Skal du vurdere om lovkravet er oppfylt må ein vurdere drifta ved eit optimalisert rutilanlegg, og ikkje produksjonen fra eit anlegg som er tilpassa granat som dimensjonerande faktor.

Eit konkret døme knytt til CAPEX er at prosesslinjene til granat skjer gjennom 2 produksjonslinjer medan rutilen skjer gjennom ein produksjonslinje. Det vil sei at grovt rekna er ein stad mellom 1/3 til 2/3 av capex knytt til prosessanlegget (minus kostnadar som er felles for å utvinne begge mineral), knytta opp mot produksjon av granat og ikkje rutil, og da vert det ikkje riktig å direkte samanlikne npv ved å fjerne granaten fra likninga.

Det blir som å investere og byggje for produkjon av granat, men så dropper ein å gjere det og ser på korleis dette påverkar økonomien i forhold til utvinning av rutil. Det blir feil. Da har ein hatt kostnadar for å kunne produsere granaten, men ikkje inntektene. Dette er kostnadar som kunne ha blitt kutta vekk i eit reint rutilprosjekt, men som no er med på å trekke ned lønnsemda til rutilen når en vel å analysere prosjektet med utgangspunkt i berre rutil.

Redigert 07.03.2021 kl 17:57 Du må logge inn for å svare

Bra oppsummering av et vesentlig moment