AMR - Søksmål mot Nordic Rutile


Ja, her er det uunngåelige vi har ventet på.
Dette vil bli en demper for mange ellers så villige investorer.
Risikoen er ikke borte med AMR. De kaster fortsatt mørke skygger over NOM.

Så kan dere argumentere med hvor lite dette betyr etc etc bla bla....men klart det påvirker markedet!
Markedet vil gjenspeile dette i tiden fremover...mark my words!

https://einnsyn.no/saksmappe?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FSaksmappe--912660680--2998--2018&jid=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fnoark4%2FJournalpost--912660680--2018--2998--2--2021
Redigert 23.02.2021 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
lolle02
19.03.2021 kl 20:49 5242

Appellerer til Nordic Mining-aksjonærene
Les Grunnloven og vurdér å selge deg ut. Det er oppfordringen til Nordic Mining-aksjonærene fra styrelederen i utfordrerselskapet Arctic Mineral Resources.


JOBBER MED EGET MINERALPROSJEKT: Kjerneteamet i Arctic Mineral Resources består av daglig leder Tore Viana-Rønningen (til venstre) og styreleder Arnold Rørholt.
Industri

– Eiendomsretten til granat er som enhver annen privat eiendomsrett, og ingen kan ta den fra eieren uten etter avtale eller ekspropriasjon mot full erstatning av mineralverdiene i henhold til Grunnloven, fastslår Arnold Rørholt, styreleder i Arctic Mineral Resources, som hevder å ha disposisjonsrett over mineraler i området ved Engebøfjellet.
Engebøfjellet er området der børsnoterte Nordic Mining ønsker å starte sitt mineralprosjekt. Arnold Rørholt er på sin side advokat som oppgir å ha jobbet med naturressurser siden han begynte i Finansdepartementet i 1979.
Deretter var han 15 år i advokatfirmaet Schjødt i Oslo, som ansvarlig partner for naturressurser.
Nordic Mining-dödare fyller krigskassen

– Vil spare tid
For drøye to uker siden sendte Arctic Mineral Resources inn en stevning mot Nordic Mining.
Saken anlegges som et fastsettelsessøksmål for å få fastslått om det er Arctic Mineral Resources eller Nordic Mining som har rett til å undersøke etter og utvinne granat på fem eiendommer i Vevring i Sunnfjord kommune.
– Hensikten er å spare tid på rettighetsspørsmål. Vi ønsker å komme i gang uten forsinkelser, sier Rørholt.
Nordic Minings styreleder Kjell Roland avviser at stevningen vil påvirke fremdriften i Nordic Minings mineralprosjekt, men han frykter omdømmetap og forvirring blant aksjonærene.
Frykter forvirring og omdømmetap

Ifølge Rørholt kommer fastsettelsessaken mest sannsynlig opp for domstolen rundt årsskiftet 2021/2022, men datoen er ikke fastsatt ennå.
– Hva gjør dere hvis dere taper?
– Anker. Vi holder en knapp på Grunnloven. Det enkle er ofte det beste, svarer Rørholt.
– Hva ville du foretatt deg nå hvis du var menig aksjonær i Nordic Mining?
– Jeg ville prøvd å løfte blikket og skjønne Grunnlovens paragraf 105, for så å ta en beslutning om aksjebeholdningen, svarer han.

STRIDENS KJERNE: Vest for Førde ligger Engebøfjellet, som skjuler forekomster av både rutil og granat.
– Ikke behov for populariseringer
Roland mener det er opplagt at Nordic Mining har retten på sin side, og han kom med følgende sammenligning:
– Det blir som om en bileier har fått bilen godkjent av Biltilsynet, men så blir saksøkt selv om alle papirer er i orden. Jeg registrerer påstanden om at Biltilsynet har gjort en feil, men faktum er at vi har alle godkjenninger og formaliteter på plass, hevdet han.
– Arctic Mineral Resources har ikke behov for populariseringer for å forklare hvem som bestemmer der vi som selskap har avtale om grunneiernes mineralrettigheter, svarer Rørholt.
– Biltilsynet, som styrelederen i Nordic Mining bruker som eksempel, bryr seg ikke om hvem som eier bilen som kommer for godkjenning. Ingen kan gi bort mer enn de selv eier, legger han til.
Roland mener eiendomsforholdene ikke er omtvistet i det hele tatt, og slår kategorisk fast at Nordic Mining har rett til å drive utvinning både av rutil og granat innenfor sitt tildelte område.
Arctic Mineral Resources begrunner sitt krav med at mineralene rutil og granat ligger sammenvevd på en slik måte at de bare kan skilles fra hverandre ved utvinning.
– Da er det majoritetseieren som bestemmer driften, selvfølgelig uten å ta verdier fra minoriteten. Majoritetseieren er udiskutabelt Arctic Mineral Resources, hevder Rørholt.
– Rutil utgjør rundt 20 prosent av verdiene i Engebøfjellet. Den resterende andelen eies av grunneierne, og grunnloven sier at den som ønsker å overta eiendom eller grunneierrettigheter fra en annen først må prøve ved avtale, så ved ekspropriasjon hvis det er grunnlag for det. Uansett etter full erstatning, fastslår Rørholt.
Direktorat: – Har ikke tillatelse eller samtykke
Boss 99
19.03.2021 kl 21:01 5270

Jeg har hevdet lenge at desse tullingene har manipulert kursen lenge. Dette blir vel mer og mer klart. Hva mener dere?

Jeg mener som skrevet tidligere, at noen gidder å sette penger i dette emitere de plundre selskapet her er en gåte, ikke investerbart og skal falle videre i evig tid
Boss 99
19.03.2021 kl 21:54 5231

Husker en som en gang fortalte meg om en gang han var ute iden store verden. Da var det en gang en som sa til han ikke kødd med meg. Korfor det da svarer han. Jo fordi jeg har 4000 stykker i slekt. Vi er vel 6666 aksjonærer her i Nom.
_HH_
19.03.2021 kl 22:56 5138

Haddde AMR hatt eit seriøst prosjekt ville ikkje dei ha hatt behov for å angripe aksjonærane til eit konkurrerande selskap...Rørholt er på ein anna planet verkar det som..
Boss 99
19.03.2021 kl 23:20 5088

Ja fallet for han er enormt
fxstc
20.03.2021 kl 14:39 4751

Takk for det Lolle!. Setter stor pris på at toppene i AMR vil oss NOM aksjonærer det aller beste og advarer oss på denne måten. Jeg kommer i alle fall til å selge alt på mandag.
Boss 99
20.03.2021 kl 14:46 4731

Ja Amr ligger klar på kjøpern og tar alle som kommer. Grunnen er at de vil kjøpe hele Nom så legges det ned . De vil ikke ha gruvedrift. Leste de mellom linjene i Verving fjord venner eller hva det heter. Hehehehe. Sant det.
tmax2000
22.03.2021 kl 08:02 4151

§ 105.
Krev omsyn til samfunnet at nokon må gje frå seg sin faste eller rørlege eigedom til offentleg bruk, skal ho eller han få fullt vederlag av statskassa.

Jeg ser ikke helt sammenhengen mellom §105 og situasjonen i Engebø. Mulig jeg misførstår, men handler ikke §105 om situasjoner der f.eks staten bygger vei gjennom privat eiendom? Staten er jo ikke part i denne saken.

Min lekmannstolkning er: Samfunnet har gitt utvinningsrett til NOM, og må sørge for fulllt vederlag. Det som gir AMRs utspill smak av propaganda er at hva som er fullt vederlag settes av visse modeller, og det er disse som gjelder allerede. Så AMR bryter inn åpne dører, kun for å skremme NOMaksjonærer.
Kvike11
22.03.2021 kl 08:14 4117

Ser ud til grådighed ingen end vil tage, denne gang er det ikke lokale klima tosser, men nogle der vil tjene penge på det.
Desværre er det nok forgæves, tilladelser er givet, NOM har brugt mange penge på at nå så langt og handlet i god tro.
Bliver spændende og en guld grubbe for NOM.
Rookie,
22.03.2021 kl 08:20 4095

Grunneier har krav både på erstatning for avstått mineral og eventuelt andre rettigheter, og for
påførte ulemper. For ulempeerstatning følger man alminnelige ekspropriasjonsrett jf.
ekspropriasjonserstatningsloven § 8. Det er uttrykkelig regulert i § 39 andre ledd at
særregelen ikke gjelder for erstatningsutmåling for ekspropriasjon av undersøkelsesrett, der
erstatningsutmålingen helst vil gjelde skade på grunn eller vegetasjon, eller for andre
nødvendige rettigheter i for utvinning eller foredling av grunneiers mineral. Denne
avgrensningen av den særlige erstatningsregelen er i samsvar med alminnelige
ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
Reglene om ekspropriasjonserstatning i mineralloven fra 2009 antas å tilfredsstille kravet om
full erstatning jf. Grl. § 105 og etter EMK TP 1-1.
tmax2000
22.03.2021 kl 08:30 4078

Interessant. Forhåpentligvis kan NOM uansett nå ri på den vellykkede finansiering av Keliber og på den kommende DFS hele veien til finansiering av Engebø. Jeg antar at rettslige problemstillinger i forbindelse med oppstart av gruvedrift ikke er helt uvanlig i verden rundt og at det finnes rutinerte finansinstitusjoner som har is i magen og ser potensialet i prosjektet.
_HH_
22.03.2021 kl 09:40 3960

Det som er viktig å merke seg er at dersom det er snakk om ekspropriasjonserstatning så vil dette tilsvare den verdien minerala (granaten) har når den ligg i bakken, det vil sei uforedla og ubehandla. Men i denne saka har ikkje NOM behov for å ekspropriere granaten sidan den følgjer med uttaket av rutil.
Rookie,
22.03.2021 kl 10:01 3875

jeg mente bare å vise at Grunnlovens 105 har blitt vurdert i ihht mineraler hos regjeringen tidligere, og har ikke hatt virkning som AMR ønsker.
Rookie,
22.03.2021 kl 10:19 3803

for de som vil lese, her står det både om Paragraf 105 ifm mineralutvinning, og litt om havbunnsmineraler.
https://www.regjeringen.no/contentassets/e9aea8a3cf974c1995dd1665e1ac0b12/innstillingevalueringminerallovsisteversjon.pdf
retard
22.03.2021 kl 10:25 3788

Hvis alle skriver skriver til ledelsen og ber om en redegjørelse og hva de foretar seg, så kanskje de kommer på banen, det skylder de oss!!
Hold på hatten dette går veien, den er litt lang og blåser godt.
dells
22.03.2021 kl 12:22 3640

1.1 millioner aksjer har nå forlatt selgere til fordel for meg med fler :)
ZOOZ
22.03.2021 kl 15:38 3384

Ser ikke ut som noen har lest grunnloven AMR ville, det er da iåforseg bra de. Kjøpere har lette seg nordover 1 øre. Hva skal vi gjøre med alle pengene vi tjener . Uffa.
Boss 99
23.03.2021 kl 14:56 2988

Har solgt 250k til seg selv. Er dette lovlig.

Er trussel om søksmål mot Nordic Rutile uten substans?

NOM`s driftskonsesjon er påklaget til NFD for endelig behandling.
NFD har samtidig en stor utfordring med å avgjøre ekspropriasjonssøknaden fra Nom.
Minerallovens paragraf 7b og 32 er blitt en hodepine for NFD.
DMF har åpenbart vist et dårlig skjønn ved sin tolkning av mineralloven og de klarer ikke imøtekomme NFD`s krav om å utdype bruk av paragrafene 7b og 32.
Hele saken drøyer voldsomt ut i tid....engasjerte aksjonærer forteller om hyppig korrespondanse mellom direktoratet og advokatkontor.

Dette lukter svidd!
Jeg skal ikke påstå noe om et mulig utfall, men hvis dette var en åpenbar sak så ville NFD avgjort den for lenge siden!

Hva tror dere standhaftige NOM-aksjonærer?NFD brukte vel 9 måneder på Nussir-anken og det er vel der vi er med NOM nå. Avgjørelsen kommer sikkert snart. Med så mye skremselspropaganda som har vært, så kan det bli et relief-rally av dimensjoner.
_HH_
24.03.2021 kl 00:42 2586

Slik eg vurderer postlistene har NFD fått svar. Ting tar tid i staten og NFD sa under synfaringa i samband med ekspropriasjonssaka at dei hadde mange saker for tida. Du kan jo gå inn i postlistene til NFD og søke etter covid/korona og sjå kor mange saker som dukkar opp. NFD reknar vel at dei har 3 månadar sakshandsamingstid på seg fra søknaden er fullstendig opplyst og det vart den ikkje før DMF svarte..
Redigert 24.03.2021 kl 00:46 Du må logge inn for å svare
Boss 99
25.03.2021 kl 09:58 1946

Hvem holder på å gruse kursen.

ZOOZ skrev Innlegget er slettet
Når AMR saken nå er avgjort om kort tid vil de som selger seg ut her nede kunne angre, og vi med diamond hands ler hele veien til banken...😂
Maalselv
25.03.2021 kl 17:25 1653

Ifølge Rørholt kommer fastsettelsessaken mest sannsynlig opp for domstolen rundt årsskiftet 2021/2022, har du noen andre opplysninger ?

Du har sett for mye på reddit. Hadde dette vært uten substans skulle man tro at søksmålet hadde vært avvist umiddelbart.

Jaja, hvis det viser seg å stemme vil kursen gruses i perioden fram til årsskiftet.
Personlig tror jeg direktoratet kommer med en avklaring før den tid, som samtidig fjerner AMR`s videre muligheter og substans i et eventuelt søksmål.
Dimind
25.03.2021 kl 17:48 1649

Har jo ingenting å si om det er substans i søksmålet eller ikke. Det blir jo behandlet når de er fremmest i køen.
Redigert 25.03.2021 kl 17:50 Du må logge inn for å svare
_HH_
25.03.2021 kl 18:41 1565

Du har nok liten erfaring med rettsvesnet..saka blir ikkje vurdert før den er satt på dagsordren og i Noreg tek det fort eit år før saka vert starta pga kø og etterslep i rettssystemet.

Så hvordan skal da saken være avgjort på kort tid og folk med diamonds kunne le?

Dette lukter vel lang tid med uvisshet og synkende kurs? Hva er gevinsten i å sitte i heisen på vei ned?
Redigert 25.03.2021 kl 19:16 Du må logge inn for å svare
tuja
25.03.2021 kl 19:34 1450

Nærmer seg en viktig trigger for NOM. Da vil flere angre på at de "forærer" aksjer på billigsalg til kraftig rabatt:

The process to update DFS is progressing in line with expectations, however with the prolonged Covid-pandemic resulting in minor delays. Preliminary results from ongoing optimizations and responses from the contractor market indicates a reduction in the initial capital expenditure in the range of USD 100 million from the USD 311 million in the DFS from January 2020. In contrast, an expected reduction in demand for garnet in the short term implies a revision of projected sales volumes in the first years of production. The full economic results of the updated DFS optimizations will be presented as soon as the study is finalized. In light of the abovementioned practical implications of the Covid-pandemic, Nordic Mining will present the main results of the study at latest in the first half of April 2021. The Group is fully financed for the finalization of the DFS update and into H2 2021 based on current plans and forecasts.
unotert
25.03.2021 kl 19:53 1422

Saken blir vel irrelevant når departementet kommer med sin avklaring i driftskonsesjonen. Når /hvis den blir opprettholdt skjønner ikke jeg hva den saken har i rettsvesenet å gjøre. NOM vil vel heller ikke sitte passivt da vil jeg tro.