Verdien av SOFF-aksjen?


Se https://simplywall.st/stocks/no/energy/ob-soff/solstad-offshore-shares#valuation

Er det noen som forstår beregningene her bedre enn meg - og som kan gi en vurdering av hvor seriøs den er?
Puffen
28.02.2021 kl 18:10 3375

Interessant informasjon du bringer fra. En del nye tall for mitt vedkommende. Hvor har du infoen ang dagens rater på Maximus fra ? Og verdsettelsen av båten ?
TurboTrader
28.02.2021 kl 19:19 3314

desirata
I dag kl 15:22
206
Det er positive ting i Solstad,men:

Ble bekymret da jeg leste side 19 i Q4 rapport.
Det står det at Saipem ikke vil betale $45m.
Samt at Solstad må tilbakekjøpe Maximus og at dette vil få "adverse effect for Solstad financial.

Gjelda på Max er idag 2,5 Mia og skiper er verdsatt til 1,5 Mia av Vessel value. Dersom et nytt tap på 1 Mia vil jo hele aksjeverdien inkl. upside bli utradert. Nåværende chart på Max. er break-even ex capital cost. Skipet er heller ikke lettsolgt. Vil tro at dette vil legge demper på aksjekurs dette året og mere.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For det første, allerede i q3 ble man gjort oppmerksom på at Saipem har nektet å betale termineringsgebyret på USD 44 mill. Dette er en tvist som nok jurister fra begge parter styrer.
Det står ikke at Solstad må kjøpe fartøyet, men Solstad har forpliktet seg 100% ift Maximus.

Dersom man leser i rapporten av Solstad fra 2016 ser man:

Solstad Contract Paid Remaining Due in
New build contracts Delivery Owner share price installments 31.12.2015 2016
NB ”830” TBN Normand Maximus June 2016 Solstad Rederi AS 100 % MUSD 367.2 MUSD 36.7 MUSD 330,5 MUSD 330.5

Uten å vite sikkert, er ganske sikker på at gjelden på Maximus er mindre enn 2,5 mrd.

https://www.solstad.com/wp-content/uploads/2020/03/SOFF-2016.pdf

Mener ikke å bagatellisere risikoen forbundet med NM, men enkelte synes å legge veldig mye i det.
Jeg mener det er mer sannsynlig med mer jobb og lengre kontrakt til NM etter mai enn at Solstad må overta alle forpliktelser, men det er nå bare min mening.

Redigert 28.02.2021 kl 19:24 Du må logge inn for å svare
Puffen
28.02.2021 kl 20:17 3258

Dette finner du i note 9 til regnskapet i Q4 rapporten. Så 2,5 mrd i gjeld på NM er nok korrekt

Current portion of long term debt includes MNOK 2,534 reclassifi cation of lease obligation for Normand Maximus

Ja noe bør man bekymre seg om, her også.
NM har jeg sett på ved selvsyn sammen med søsterskipet. Riktig at de kosta mye penger men mye er nedbetalt.
Nå bør vi forholde oss til tallene som foreligger. De viser bokført egenkapital på 55 Kr aksjen, mot børskurs ca 8,5. det første tallet er vel mer eller mindre revisorbekreftet med de finansieringautfordringer som konkret foreligger på Maximus. Hvis vi tegner med en nedside til 25/30 musd vil dette utgjøre maksimum 6 kroner aksjen.
De små og sporadiske salg som foregår er rundt regnet på bokført verdi. Soff ser ut til å være først ute av rederiene nå i 3 omgang med refinansieringer. Derfor særs interessant og stor kred til styret for et akseptabelt utfall.
Puffen
28.02.2021 kl 21:17 3213

En annen sak som jeg ser i regnskapet, og som skuffet litt er cashbeholdningen. Var veldig begeistret først når vi fikk se at likviditet var styrket med 1,3 mrd. Men etter å ha finlest, ser det ut til at den kraftige likviditetsveksten er en ubrukt super senior kredittfasilitet !!! Kan en bokføre sånt på posten for cash ? Det er jo en trekkrettighet, men det er jo ikke cash ? Og får fasilitatoren panikk, så kan vel denne trekkes tilbake ?
Strilakongen
28.02.2021 kl 21:30 3179

Jeg ser på den ubrukte kredittfasilitet heller som positivt, da dette er et finansielt sikkerhetsnett. En del av restruktureringsavtalen. At SOFF ikke har brukt av kredittfasiliteten, fremstår positivt mht. deres økonomiske situasjon. Samtidig vurderer jeg sannsynligheten for at fasilitatoren, trolig er en institusjon, trekker kreditten som lite sannsynlig.

Successful restructuring of the Company
Q3 2021: The Company and its subsidiaries have since Q3 2018 worked with their creditors towards a consensual financial
restructuring. On 8 May 2020 the Company signed a Restructuring Implementation Agreement for a restructuring
of the Group.

A NOK 1.3 billion increase in Current assets relating to new equity and Working Capital Facility offset by cost relating to
the refinancing. https://www.solstad.com/wp-content/uploads/2020/11/Quarterly-Report-3-2020.pdf
Redigert 28.02.2021 kl 22:22 Du må logge inn for å svare
Puffen
01.03.2021 kl 09:38 2946

Positivt for all del. Men er det normal regnskapsføring å føre opp en slik ubrukt fasilitet som "cash in hand" ? Det må være noen betingelser som følger en slik fasilitet. Men de står det ingenting om .

Vil det komme kursmål fra noen meglerhus her etterhvert?
desirata
03.03.2021 kl 23:15 2531


Ble bekymret da jeg leste side 19 i Q4 rapport.
Det står det at Saipem ikke vil betale $45m.
Samt at Solstad må tilbakekjøpe Maximus og at dette vil få "adverse effect for Solstad financial.

Gjelda på Max er idag NOK 2 Mia og skiper er verdsatt til 1,3 Mia av Vessel value. Dersom et nytt tap her vil jo hele aksjeverdien inkl. upside bli utradert. Nåværende chart på Max. er break-even ex capital cost. Skipet er heller ikke lettsolgt. Samt at dersom Solstad må tilbakekjøpe Max, vil de kun få låne 1. Mia og stille med ny EQ på 300 Mill. Riktignok er Aker Capital gutta flinke finans akrobater, men selv de kan ikke trylle.

Friskmelding uttalelsen må tas med en bøtte salt. LP sa også at gjelda på 33 Mia ikke var problem i 2016, men 2 år etterpå sa han den var unsustainable !
Engang sa Vessel value at Solstad måtte kvitte 25 skip. LP avviste dette, men 2-3 mnd senere sa han de måtte kvitte 35 skip.

Vil tro alt dette vil legge demper på aksjekurs dette året og mere. Longsitinbilk o.a. vil si at dette ikke betyr noe, pga bla.bla.men det betyr noe dersom aksjen blir halvert igjen !
Strilakongen
03.03.2021 kl 23:20 2550

Eder og galle! Klipp og lim fra din egen post i denne tråen 28.02.2021 kl 15:22. Kom med innhold av substans er du snill. Ditt forsøk på villedning med overlegg er gjennomskuet. Anbefaler dem som har tid å ta seg en titt på bidragene til desirata her på fa forum. Flere av hans påstander under denne tråden er oppspinn, eksempelvis det som skrives om at Solstad må kjøpe tilbake Maximus. Paradoksalt nok er Desirata avledet fra latin og betyr noe som er ønsket.

https://finansavisen.no/forum/user/127176/view

For dem som kan lese engelsk er dette med Maximus intet nytt.

Tredjepart (en av dem som stod bak det finansielle vedr. anskaffelsen av Maximus) tar det legale med Sapiem. Hvorfor det montro? Jeg bare spekulerer, men det har nok noe med at soff skal bruke sine ressurser på andre ting - tjene penger.

Som det også fremgår av Q rapportene til SOFF pågår samtaler med eierne om en løsning på forpliktelsene til Maximus. «Eierne» av Maximus:SOFF 25 % / AGC Maritime Yield Fund 75%.

Redigert 04.03.2021 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
03.03.2021 kl 23:27 2557

Ble du bekymret eller happy?

Tenker du ønsker deg billigere inngang:)

Dette er varslet for flere måneder siden, en oppdatering om at noe skjer.

Kan vel legge en demper på kursen okke som, det ser du allerede
desirata
04.03.2021 kl 08:14 2495

Strilakongen;
Komme ned innspill av fornuft, sier du. Mener du da kun positive nyheter ?
Du sier videre at min uttalelse stemmer ikke, men sier ikke HVA som ikke stemmer. Istedet kommer du med barnelege uttrykk pga det passer ikke din tankegang / ønsker. Du burde stoppe å skrive her og istedet lese resultater. Siden du mener alt er bra i selskaper som drives for kreditorene regning. Gjerne søke jobb der -
Strilakongen
04.03.2021 kl 08:56 2431

Desirata,

Les den første setningen i posten min engang til - der er ett eksempel på grunnløse påstander. Vennligst oppgi kilden for hva SOFF tjener på inneværende Maxmanus kontrakt.

Folk må skrive hva dem vil - negative sågar positive. I ditt tilfelle stiller jeg meg kritisk til din manglende evne til å fremlegge substans. Barnelegen gidder ikke være med ringdans.
kuka
04.03.2021 kl 09:19 2396

Det er bra med motforestillinger når disse bygger på realiteter. Men det blir ganske langt bak mål å komme med følgende såkalte realiteter: "alt er bra i selskaper som drives for kreditorene regning" med henvisning til Soff. Mener du at selskapet i dag drives for kreditorenes regning?
Strilakongen
04.03.2021 kl 09:22 2389

Vi kommer ikke noe vei med den karen. Positivt er det med børsmelding også i dag
Solstad Offshore med to nye kontrakter
Solstad Offshore har sikret to kontrakter med en samlet varighet på 300 dager.

Det skriver selskapet i en melding torsdag.
Puffen
04.03.2021 kl 09:58 2351

Kjør på med vurderinger rundt fakta, og kvalifiserte antagelser. Positive som negative. Om det bygger på egne gjettinger er det også OK, bare det kommer tydelig fram.
Met1976
05.03.2021 kl 11:16 2209

Jeffries følger flere andre og hever kursmålet på Subsea7
https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/03/05/7637481/nytt-meglerhus-sier-kjop-ser-over-30-prosents-oppside

Ikke ueffent-som man ser på bildet- for Subsea7 og SOFF har ofte samarbeidet ved at S7 bruker SOFFs skip
locksley
08.03.2021 kl 16:28 1918

Spenstig dag på kraftig økende volum. Ser spennende ut i chartet. Forventer test over 9 kr i morgen. Virket som det var forsøk på å presse ned kursen innimellom i dag, men det ble absorbert, og fin avslutning.
TurboTrader
08.03.2021 kl 16:31 1918

Flott dag.
Tror rett og slett at det er Handelsbanken som dumper store poster ved enhver anledning, håper de kommer seg på trynet ut av aksjen fortest mulig.
Jeg er klar for oppgang

Da har Kristian Falnes gått ut av listene
TurboTrader
14.03.2021 kl 13:47 1497

Hvorfor?

Såfremt ikke selskapet melder noe nytt selv før 09 imorgen er det ikke ny informasjon.

PS. Har ikke selv tilgang på artikkelen og forholder meg til hva selskapet selv melder markedet.
Redigert 14.03.2021 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
14.03.2021 kl 14:41 1449

Har nå fått tilgang til artikkelen.

Dette er enskikkelig uenighet partene har kommet opp i, men jeg tror det løses på fornuftigvis, noe annet vil bare gi et lass av tapere.
Utfra det jeg leser virker det meget sannsynlig at det er en større og lengre kontrakt på vei til NM siden Maximus har foreslått følgende:

"Det innebærer at Solstad får en ny langtidskontrakt for skipet, og at AGC
forplikter seg til å tilføre Maximus mer egenkapital."

Slikt slenger man ikke bare ut i løse luften uten at man har noe konkret i kikkerten, til det er tidsaspektet ift forfall for klemt.

Merker meg også at Solstad har fått en takst på skipet:
"Solstad har hentet inn takst på skipet, og mener det er verdt mellom 265 og 345 millioner
dollar, altså langt mer enn det utestående lånebeløpet på 194 millioner.
"

Registrerer også at gjelden er betydelig lavere enn i q4 rapporten.

Aldri positivt å ha slike saker gående, men det handler kanskje om prestisje fra enkelte institusjoner, men jeg tror dem besinner seg og at det hele løse opp i på en for alle parter best mulig måte.
Redigert 14.03.2021 kl 14:44 Du må logge inn for å svare
Byzantin
14.03.2021 kl 15:41 1341

Er det tilfeldig at dette skjer samtidig med at noe lignende utspiller seg rundt Polarcus? I begge tilfeller stiller kreditorene seg på bakbena, og i begge tilfeller står DNB sentralt. Og åpenbart vil man heller tiltre pantet enn å diskutere konkrete og konstruktive løsninger. Kan dette, når det gjelder Maximus, også ha å gjøre med at skipets verdi er mye høyere enn det utestående lånebeløpet?
Og denne situasjonen må vel sies å være relativt ny, da AGC Equity Partners, som eier 75 prosent av Maximus, fikk beskjed 10 mars om at bankene tar beslag i aksjene. Når dette først ble offentliggjort vet jeg ikke, har kun lest den omtalte artikkelen i DN av 14 mars.
Lurer veldig på hvordan dette vil påvirke Soff-kursen i morgen. Noen som har en formening om det?
Redigert 14.03.2021 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
hstray
14.03.2021 kl 15:44 1339

Klippet fra en artikkel i FA for noen uker siden.
Visst Soff har garantert for leasingavtale, så vil risiko flyttes over til Soff som varslet ved forrige q presentasjon

Der gjentar også Solstad Offshore, og som Finansavisen har skrevet tidligere, at leasingavtalen for Normand Maximus er garantert av rederiet og at mislighold kan føre til at Solstad Offshore i verste fall må kjøpe ut skipet dersom det ikke sikres ny kontrakt.

«I dagens marked er det en risiko for at Normand Maximus Limited som befrakter ikke vil klare å finansiere et slikt kjøp eller andre krav, » skriver Solstad Offshore i kvartalsrapporten.
Byzantin
14.03.2021 kl 15:52 1330

Klippet fra artikkelen i DN av 14 mars: «Maximus har mulighet til å fremsette krav mot Normand (Solstads datterselskap, journ.anm.) og Solstad om betaling av skyldig hyre og for salg av skipet i henhold til salgsopsjonen. Bankene har imidlertid nektet Maximus å gjøre dette
Redigert 14.03.2021 kl 15:55 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
14.03.2021 kl 15:52 1329

Etter at Solstad informerte markedet om at det var tatt juridiske skritt den 3/3 har Topp 50 økt sin beholdning fra 84,77% til 84,88% av utestående og kursen står vel omtrent likt om jeg husker riktig. I denne perioden har da Handelsbanken redusert sin beholdning med ca. 1 mill aksjer.
Dette er ikke noe nytt, det har blitt informert om både i q3 og q4 rapporten.

Noen små aksjonærer blir sikkert nervøse som dem bruker å bli, men at det skal få store innvirkninger på kursen imorgen eller framover tror jeg ikke såfremt ikke Solstad da skulle melde om en negativ utvikling i saken.
TurboTrader
14.03.2021 kl 15:53 1337

Du er en slik skribent som gjør hva du kan for enten å hausse enn å baisse.
Ryddighet og ærlighet er det ikke så nøye med.

Hvilken liste har han falt ut av?

PS Men det er korrekt at Falnes falt ut av topp 50 listen den 25.2, fordi det ikke lenger var tilstrekkelig å opprettholde en topp 50 plassering med 80k aksjer!

En annen ting, hvem bryr seg om at Falnes ikke er på listen lenger? jisus.
Han sitter med en porsjon aksjer i mange selskaper og beveger seg litt opp og ned på listene.
Redigert 14.03.2021 kl 16:07 Du må logge inn for å svare
TurboTrader
14.03.2021 kl 16:00 1320

Hele tiden har jeg hevdet at en ny og lang kontrakt til NM vil endre spillereglene totalt og når jeg leser artikkelen idag hva dem har foreslått overfor kreditorene som løsning har jeg blitt enda sikrere, det er en storkontrakt i emming.

"Maximus har kommet med et forslag de mener vil løse problemet og sørge for at bankene
år betalt. Det innebærer at Solstad år en ny langtidskontrakt for skipet, og at AGC
forplikter seg til å tilføre Maximus mer egenkapital."
R1234
14.03.2021 kl 17:51 1283

Nettopp, du har ikke peiling! Dette er en positiv melding!

Det får du se i morgen
desirata
14.03.2021 kl 17:56 1305

Ingen nevner ratenivå.
Saipem betalte $130k per dag.
Idag får den kun $53k, dvs taper 50k dagleg.
En slik båt må ha $100k per dag for break-even. Da hjelper det lite med en langtidskontrakt til eks. $60k som er markedsnivå idag. Et salg vil kun gi $150m, dvs ikke i nærheten av det såkalte taksten fra Solstad. Amazon ble solgt for $80m og var en større og bedre speca båt. Dette vil få konsekvenser for Soff.
desirata
14.03.2021 kl 17:58 1309

According to Nor-Ocean, which cited industry sources, McDermott is expected to finalize the acquisition in February for an estimated $80 million. The shipbroker points out the price would be at some 80 percent discount compared to the $350 million newbuild price.30. jan. 2017
hstray
14.03.2021 kl 18:03 1289

Hvordan klarer du å resonnere deg frem til at dette er en postiv melding? . Se mld under, Soff vil sitte med hele ansvaret til slutt da de har garantert for leasingavtale.

Der gjentar også Solstad Offshore, og som Finansavisen har skrevet tidligere, at leasingavtalen for Normand Maximus er garantert av rederiet og at mislighold kan føre til at Solstad Offshore i verste fall må kjøpe ut skipet dersom det ikke sikres ny kontrakt.
TurboTrader
14.03.2021 kl 18:04 1288

Selvsagt vil det kunne få konsekvenser for Solstad dersom man ikke oppnår enighet, men dette er da ikke noe nytt.
Som tidligere forklart har dette vært allmenn kjent informasjon i markedet siden q3, videre redegjort for i q4 rapporten med en lang og omfattende kommentar om det og sist meldingen av 3/3 om juridiske skritt.
DNB sitter på begge sidene av bordet, de har alt å tape på å ikke oppnå en fornuftig løsning på denne floken.

Og vi vet alle at markedet er i bedring.

Tror ikke det blir nødvendig, men Solstad har muligheter til å gjøre noe her selv om dem får kniven på strupen.

"Liquidity strengthen with MNOK 1,358 compared to previous
quarter and year end cash position of MNOK 2,412"
TurboTrader
14.03.2021 kl 18:08 1271

Ratene for nåværende kontrakt for NM, hvor finner du de?

En emisjon, så klarer Soff å beholde skipet.
Stusser litt på at ledelsen enda ikke har innløst 3,5 kr opsjonene, enda enkelte mener selskapet er ´frisk meldt´.
Redigert 14.03.2021 kl 18:12 Du må logge inn for å svare