Melding kom kl 16:30 idag


Thin Film Electronics ASA: Planlagt privat plassering IKKE FOR RELEASE, PUBLIKASJON ELLER DISTRIBUSJON, HELE ELLER DELT, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIA, KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER DE FORENEDE STATER ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER SOM DEN PUBLIKASJON ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ulovlig. Denne kunngjøringen utgjør ikke et tilbud av noen av verdipapirene som er beskrevet her. Thin Film Electronics ASA ("selskapet" eller "tynn film") har engasjert Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og SpareBank 1 Markets ("lederne") som Bookrunners til å gi råd om og gjennomføre en planlagt rettet emisjon på opptil 68 922 869 nye aksjene i selskapet. Nettoinntektene fra den private emisjonen vil bli brukt til å finansiere oppskalering av produksjonen av selskapets mikrobatterier og til generelle bedriftsformål. Tegningskursen og antall tilbudsandeler som skal utstedes i emisjonen vil bli bestemt av styret i selskapet ("styret") etter en akselerert bokbyggingsprosess. Bokbyggingsperioden starter i dag kl. 16.30 CET og forventes å stenge kl. 08.00 den 2. mars 2021. Bokbyggingen kan, etter selskapets og lederens skjønn, stenge tidligere eller senere og kan bli kansellert når som helst, og følgelig kan selskapet avstå fra å fullføre den private emisjonen. selskapet vil kunngjøre den endelige antall plasserte tilbudte aksjer og den endelige tegningskursen i den private emisjonen i en børsmelding som forventes å bli publisert senere i dag eller før åpningen av handel på Oslo Børs i morgen, 2. mars 2021. Allokering av tilbudte aksjer vil bli bestemt på slutten av bokbyggingsperioden og den endelige tildelingen vil skje etter styrets skjønn etter innspill fra lederne. Tildeling vil være basert på kriterier som (men ikke begrenset til), aktualitet i applikasjonen, relativ ordrestørrelse, sektor kunnskap, investeringshistorie, opplevd investorkvalitet og investeringshorisont. Styret kan, etter eget skjønn, avvise og / eller redusere søknader. Det er ingen garanti for at noen søker vil bli tildelt Tilbudsaksjer. Melding om tildeling og betalingsinstruksjoner forventes å bli gitt til søkerne 2. mars 2021 eller om det gjennom en melding som skal gis av lederne. Levering av de nye aksjene som er tildelt i emisjonen vil, for å lette levering mot betaling og rettidig levering av allerede børsnoterte aksjer til abonnenter i emisjonen, gjøres ved levering av eksisterende og ubelastede aksjer i selskapet, iht. en aksjelåneavtale inngått mellom selskapet, lederne og en bestemt eksisterende aksjonær. Den private emisjonen vil være rettet mot norske og internasjonale investorer, i hvert tilfelle med forbehold om dispensasjon fra tilbudsprospektkrav og andre arkiverings- eller registreringskrav i gjeldende jurisdiksjoner og underlagt andre salgsbegrensninger. Minimumssøknaden og tildelingsbeløpet er satt til NOK tilsvarende 100.000 EUR. Selskapet kan imidlertid, etter eget skjønn, bevilge et beløp under EUR 100 000 i den grad det er gjeldende unntak fra tilbudsprospektkravet i henhold til norsk lov om verdipapirhandel og tilleggsregler er tilgjengelig. Styret har vurdert den planlagte emisjonen i lys av likebehandlingsforpliktelsene i henhold til verdipapirhandelloven og Oslo Børs rundskriv nr. 2/2014 og anser at den foreslåtte private plasseringen vil være i samsvar med disse kravene. Styret er av den oppfatning at det vil være i selskapets og selskapets aksjonærers felles interesse å skaffe egenkapital gjennom en rettet emisjon, med tanke på dagens markedsforhold og de vekstmuligheter som selskapet nå har. En rettet emisjon gjør det mulig for selskapet å skaffe kapital på en effektiv måte, og rettet emisjon er strukturert for å sikre at en markedsbasert abonnementspris oppnås. Gjennomføring av den private plasseringen er underlagt (i) alle nødvendige selskapsvedtak for fullføring av den private plasseringen blir gyldig gjort av selskapet, inkludert uten begrensning relevante godkjennelser og vedtak fra styret og selskapets generalforsamling, etter behov, og ( ii) de Tilbudte Aksjene er gyldig utstedt (ved registrering av aksjekapitalforhøyelsen knyttet til utstedelse av Tilbudte Aksjer i Norsk Foretaksregister) og levert i VPS. Thin Film i korte trekk Thin Film gir energi til innovasjon med ultratynne, fleksible og sikre energilagringsløsninger for bærbare enheter, tilkoblede sensorer og mer. Thin Films innovative solid-state litiumbatteri (SSLB) -teknologi er unikt posisjonert for å muliggjøre produksjon av kraftige, lette og kostnadseffektive oppladbare batterier for forskjellige bruksområder. Selskapets toppmoderne produksjonsanlegg for fleksibel elektronikk, som ligger i hjertet av Silicon Valley, kombinerer patentert prosessteknologi og materialinnovasjon med omfanget av produksjonsmetoder fra rull til rull for å bringe fordelene med SSLB-teknologi til etablerte og ekspanderende markeder. Rådgivere Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og SpareBank 1 Markets AS fungerer som Joint Lead Managers og Bookrunners i forbindelse med rettet emisjon. Advokatfirmaet Ræder AS fungerer som selskapets juridiske rådgiver. Advokatfirmaet BAHR AS fungerer som juridisk rådgiver for lederne. For mer informasjon, kontakt: Morten Opstad, styreleder, Thin Film, telefon: +47 918 67 737 | mop@raeder.no Kevin Barber, administrerende direktør, tynn filmtelefon: +1 408 503 7380 | kevin.barber@thinfilmsystems.com Dave Williamson, finansdirektør, tynnfilm Telefon: +1 408 503 7313 | dave.williamson@thinfilmsystems.com Viktig informasjon: Utgivelsen er ikke for publisering eller distribusjon, helt eller delvis direkte eller indirekte, i eller til Australia, Canada, Japan Hong Kong eller USA (inkludert dets territorier og eiendeler, staten USA og District of Columbia). Denne utgivelsen er en kunngjøring utstedt i henhold til juridiske informasjonsforpliktelser, og er underlagt opplysningskravene i verdipapirhandelloven § 5-12. Den utstedes kun for informasjonsformål, og utgjør ikke eller inngår i noe tilbud eller anmodning om å kjøpe eller tegne verdipapirer, i USA eller i noen annen jurisdiksjon. Verdipapirene som er nevnt her, har ikke blitt og vil ikke bli registrert under United States Securities Act of 1933, som endret ("US Securities Act"). Verdipapirene kan ikke bli tilbudt eller solgt i USA, med unntak av unntak fra registreringskravene i US Securities Act. Selskapet har ikke til hensikt å registrere noen del av noe tilbud av verdipapirene i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne kunngjøringen blir ikke laget og kan ikke distribueres eller sendes til Australia, Canada, Japan eller USA. Utstedelse, tegning eller kjøp av aksjer i selskapet er underlagt spesifikke juridiske eller regulatoriske begrensninger i visse jurisdiksjoner. Verken selskapet eller lederne tar noe ansvar i tilfelle det er noen person som bryter slike begrensninger. Distribusjonen av denne utgivelsen kan i visse jurisdiksjoner være begrenset av loven. Personer i hvem denne utgivelsen kommer, bør informere seg om og overholde slike begrensninger. Manglende overholdelse av disse begrensningene kan utgjøre et brudd på verdipapirlovene i en slik jurisdiksjon. Lederne handler for selskapet og ingen andre i forbindelse med oppføringen og potensiell privat plassering i tynn film, og vil ikke være ansvarlige overfor andre enn selskapet som gir beskyttelsen til sine respektive kunder eller for å gi råd i forhold til oppføringen og privat plassering og / eller andre forhold som er referert til i denne utgivelsen. Fremtidsrettede uttalelser: Denne utgivelsen og alt materiale som distribueres i forbindelse med denne utgivelsen kan inneholde visse fremtidsrettede uttalelser. Etter sin art innebærer fremtidsrettede uttalelser risiko og usikkerhet fordi de gjenspeiler selskapets nåværende forventninger og forutsetninger om fremtidige hendelser og omstendigheter som kanskje ikke viser seg å være nøyaktige. En rekke vesentlige faktorer kan føre til at faktiske resultater og utvikling avviker vesentlig fra de som er uttrykt eller antydet av disse fremtidsrettede uttalelsene
Far-far
04.03.2021 kl 09:09 1463

Sindre Nikolai Aker
06:30 - 4. mars | Oppdatert 06:49
Se hele listen

Frederik Wilhelm Mohn
2,80 mrd

Gustav Witzøe
33,50 mrd

Under kapitalinnhentingen tidligere i uken noterte Middelborg Invest, investeringsselskapet til Kristian Gjertsen Lundkvist, seg for en vesentlig andel av emisjonen.

Lundkvist eier etter emisjonen 71,2 millioner aksjer i selskapet, totalt 6,4 prosent av utestående aksjer.

I tillegg eier Middelborg Invest like under 18 millioner B-warrants med innløsningskurs 0,25 kroner pr. aksje og 37,4 millioner C-warrants med samme innløsningskurs.

Eierandelen i Thin Film inkludert warrants er 11,4 prosent.

Løpetiden på B-warrantene går til 20. august i år, mens C-warrantene må heves mellom 31. mars og 30. juni.

Selskapet satser på ultratynne batterier til bruk i bærbare elektroniske enheter. Tilbake i januar tok Tore Aksel Voldberg gevinst i tech-selskapet.

Bedre å gå inn på 0,80 enn 1,20.
Men umulig å spå hvor denne skal fremover.

Uheldige tendenser når det oppfattes positivt med kursnedgang (ref. scorn).
Til alle som deler en slik oppfatning bør man være oppmerksom på at kurser ned mot 0,25 setter finansieringen vha 25-øres-warrants i fare.
Redigert 04.03.2021 kl 10:41 Du må logge inn for å svare
kaunis
04.03.2021 kl 10:39 1127

For en innsikt, helt utrolig å være så innsikt`s rik," kjøpe når aksjen er billig"

Da har Fast Finger våknet til live igjen.
Redigert 04.03.2021 kl 13:26 Du må logge inn for å svare
RobRoy
04.03.2021 kl 13:36 950

De fleste anser vel nå finansiering mer eller mindre for og være på plass (til forventet produksjonsstart), så uteståemde warrants blir vel innløst etter hvert (vil jeg tro).

tynnidioten skrev Kursen ble 0,82
Kursen er 0,867
RobRoy
04.03.2021 kl 14:13 863

Litt på etterskudd eller refererer nicket dit til "tilstand" istede for navn :-)

Beklager dette innlegget på det sterkeste, men jeg greidde ikke å la vær :-)
Redigert 04.03.2021 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
TS
04.03.2021 kl 21:14 572

Jeg lastet mer på 0,8 og snittet for beholdningen ble noe høyere, men når kursen ble såpass lav måtte jeg bare :)