Vekst-aksje som har lav pris, lav risiko, utbytter og ESG-andel


https://finansavisen.no/lordag/ukens-selskap/2020/11/06/7585177/hvis-et-selskap-med-lav-risiko-okende-eksponering-mot-vindkraft-og-et-solid-utbytte-hores-interessant-ut-bor-du-lese-videre.

4 måneder siden siden denne saken om AQUA kom ut. Nå som vi ser mars 2021 er nok overskriften enda mer aktuell.
Som Sissener sier når han har vært kritisk til enkelte ESG-aksjer «Man må ha aksjer som generere cash». Det gjør AQUA.

Tommy Johannessen som eneste analytiker som dekker AQUA har et kursmål på 15NOK fra sin analyse 29.11.20.
I analysen trekkes det særlig frem «Still cheap – EV/EBIT of 7.0x/4.6x on our 2021/22 estimates, way below peers»
Redigert 16.03.2021 kl 14:57 Du må logge inn for å svare

Meget fin og informativ artikkel, har ikke hatt tilgang til den tidligere. Takk!
Og etter den, er det gjort ett nytt oppkjøp og en i prosess.
Trygg og god investering føler jeg også. Bør bli mer og mer solid år for år.

Har siste måneden begynt å sette meg dypere inn i AQUA. Ser en underpriset aksje med høy vekst.

Høyt utbytte:
Styret foreslår et utbytte på 0,25 kroner pr. aksje, som vil bli betalt ut i løpet av første halvår 2021. Utbyttet vil fremover være på halvårlig basis, skriver selskapet i rapporten.

"Ved halvårlig utbytte på 25 øre vil det gi en direkteavkastning på 6,6% ved aksjekurs 7,50. Det må være bra for et selskap i slik vekst som AQUA".

Høy ordrereserve:
Selskapet hadde en ordrereserve på 76 millioner dollar ved utgangen av fjerde kvartal 2020, opp fra 28,3 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal 2020.

Høy kontantbalanse:
Kontantbalansen ble også doblet til 30,6 millioner dollar mot 14,1 millioner i forrige kvartal.

Kontrakter kommer på løpende bånd:
https://loc-group.com/news/loc-wins-5th-mws-contract-with-vietnamese-nearshore-wind-farm-award/

AQUA: NORDEA MARKETS STARTER DEKNING MED KJØP, KURSMÅL 14
Oslo (TDN Direkt): Nordea Markets starter dekning av AqualisBraemar LOC (ABL) med en kjøpsanbefaling og kursmål 14 kroner pr aksje, ifølge en rapport fredag.

Meglerhuset venter at ABL vil konsolidere ytterligere innen offshore konsulent- og ingeniørtjenester. Nordea venter en god avkastning og akselerering av kontantstrømmen.

Meglerhuset kursmål innebærer en selskapsverdi (EV) mot driftsresultat på 11 ganger på 2022-estimatene.

NS, finans@tdn.no

Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Herlighet, knapt omsetning i aksjen. Må jo høydeskrekk her snart.
May-Liss
19.03.2021 kl 12:10 2587

Les deg opp på selskapet - da får du ikke høydeskrekk.
marked1
19.03.2021 kl 13:23 2545

Kan få et nytt løft i ettermiddag på flere som har fått med seg den bulle analysen på 14 kroner som kom i dag.

AQUA slutter over 9 kroner før vi tar helg?

AQUA stiger, men fortsatt ganske anonym. Blir spennende å se fortsettelsen frem mot resultat 19 mai og ikke minst hvilke fremtidsutsikter selskapet ser for seg. Utbytte og lav prising, kan det bli bedre?

Enig, veldig annonym, men har troa på at flere og flere får øynene opp for denne nå fremover.
Blir veldig spennende med kvartalstall ja.
Hvilke forventninger har folket?
Aqualis var veldig tidlige på fornybar fronten, faktisk i noe tid før den grønne boomen slo til her til lands egentlig. Dette tyder på at ledelse vet va de driver med og er offensive i sin strategi.


Gg

Har troen på at man ser gode effekter av oppkjøpene og ser synergi. Forventer også fortsatt økning i fornybar delen.
For de som ikke har vært innom den nye hjemmesiden, så kan jeg anbefale det. Bra oversikt nede på første siden av konsernets selskaper og områder.

Skulle ikke aksjene være mottatt nå? Står 7.mai, men jeg kan ikke se dem.
Soj
10.05.2021 kl 11:57 1940

De kommer Sikkert etter dagens handel. Pleier og være sånn.

ok, takk. Får bare vente og se, men selges skal det ikke uansett.

"We maintain Buy and NOK 15 target price, and highlight AQUA as one of our top picks."

Sparebank1 Markets er ute med ny analyse i dag:
Overskrift: AQUA (Buy, TP NOK 15): We expect solid Q1 figures next week and EBIT growth in 2021-22 – Higher valuation warranted

Q1 legges frem 19. mai: https://abl-group.com/investor-relations/
Gorgek
20.08.2021 kl 09:03 1422

AqualisBraemar doblet inntektene, men skatteutgifter sendte bunnlinjen lavere enn fjoråret.

Maritim- og ingeniørkonsulentselskapet AqualisBraemar leverte et godt andre kvartal omsetningsmessig, men hard beskatning sørget for at bunnlinjen ble svakere enn i fjor.

Driftsinntektene økte fra 19,2 millioner dollar til 38,2 millioner dollar i år. Det sendte også driftsresultatet opp til 2,3 millioner dollar fra 1,6 millioner i fjor.

Resultatet før skatt endte på 1,9 millioner dollar, mot 1,4 millioner i fjor. Skatteutgiftene ble imidlertid økt fra 223.000 dollar til hele 778.000 dollar. Det sendte bunnlinjen ned til 1,1 millioner dollar, mot 1,2 millioner i fjor.

Selskapet hadde en kontantbeholdning på 24,5 millioner dollar, ned fra 28,3 millioner i første kvartal.

AqualisBraemar

Tilbyder av maritim- og ingeniørkonsulenttjenester til offshore olje- og gassindustrien.
Har hovedkontor i London, og adm. direktør er David Wells.
David Wells, adm. direktør i AqualisBraemar, forteller at selskapet har styrt skuta inn mot fornybarsatsing i andre kvartal.

Fornybarinntekter sto nå for 29 prosent av inntektene i andre kvartal og har med det gått forbi maritim-sektoren i størrelse.

– Det er positivt påvirket av sesongmessig høy aktivitet offshore i Europa, men det viser farten selskapet endrer seg på, sier Wells i rapporten.

Selskapet har utbetalt 0,25 kroner pr. aksje i utbytte og styret venter det vil fortsette ut året.
https://finansavisen.no/nyheter/tjenester/2021/08/20/7716479/doblet-topplinjen-svakere-bunnlinje

AQUA treffer godt som verdiaksje og Kvalitetsaksje.

-Gjerde sier at Storebrand er klart mer positive til verdiselskaper enn vekstselskaper i dagens situasjon.

En verdiaksje prises lavere enn hva den fundamentale verdien tilsier, samt betaler utbytte til aksjonærene. Vekstaksjer prises høyere enn inntjeningen tilsier, fordi investorer forventer fremtidig vekst, ofte flere år frem i tid.

Kvalitetsaksjer, som Sissener anbefaler, har typisk lav gjeld, stabil inntjening, sammenhengende vekst og stabil ledelse.-

https://www.dn.no/bors/jan-petter-sissener/alf-inge-gjerde/storebrand/kraftig-oppgang-pa-borsen-men-forvalter-venter-mer-uro-ikke-et-tidspunkt-for-a-gire-eller-vare-for-modig/2-1-1155553

Nok et bra kvartalsresultat fra Aqua. Og optimismen er stor framover!

For en skjult juvel. Grattis til alle medaksjonærer! Bare det at det knapt er aktivitet her inne på Q-dagen bevitner at det fortsatt er mange som skal oppdage denne. Denne har steget en del, men er jo fortsatt ikke priset som det vekstselskapet det er. Vekstselskap på lave multipler som betaler utbytte, og som har et fantastisk marked med en mega energitransformasjon fra russisk olje, og fra fossil til fornybart, foran seg. Her vil det trenges ingeniører! Går oljeprisen ned, skal fortsatt produksjon av energi flyttes. Her er det ikke kapitalbehov, så meglerhusene bryr seg ikke om denne mens den stiger til værs. 20 neste.
zefal
01.05.2022 kl 12:53 515

Jeg sier det igjen, Aqua er et skoleeksempel på verdien av god ledelse. Bygger stein på stein og tar seg tid til å ikke forhaste seg inn i ting. Gjør de oppkjøp/sammenslåing så har det vist seg å være svært innvannende og gunstig totalt sett. Som CEO har sagt i mange kvartaler nå, de er svært aktivt på utkikk i markedet, men ønsker ikke å betale for mye.
En av fordelene med selskapet som jeg liker best er at de ikke baserer seg på store enkeltvis kontrakter. Slike selskaper har jeg vært investert i tidligere og utgjør en betydelig risiko hvis en av de største kontraktene skulle ryke. Aqua jobber i det stille, med stort sett "mange bekker små" osv. Risikoen er spredd på 39 land og 60+ lokasjoner. Helt enormt bra risikodiversifisering :)

For øvrig, det at vi ikke har større aktivitet her inne vitner om at Aqua er et kvalitetsselskap. Slipper alle baissere og haussere som er ute etter en kortsiktig gevinst og påvirkning :)