!!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje!


Andfjord salmon AS har pr idag bygget ferdig første basseng for 10.000tonn laks. Iløpet av mars måned vil bassenget være fylt med sjøvann og i gang med testing av sin patentsøkt teknologi.
Iløpet av våren vil smolt være satt ut.

Så hvorfor er Andfjord Salmon AS en god investering?

Andfjord Salmon har i motsetning til de fleste andre landbaserte anlegg satset på teknologiutvikling i forbindelse med gjennomstrømming av sjøvann.

Problematikken med RAS-anlegg som danner giftstoffer og dreper ned laks er IKKE-eksisterende i Andford Salmon AS sine anlegg. Med sjøvannsledning på 30m dyp for sommerhalvåret og på 160meters dyp til vinterhalvåret har Andfjord Salmon AS tilgang på friskt vann med riktig temperatur, samt fritt for alger og luselarver hele året. Siden anlegget er plassert med vanninntak under havnivå vil tilført energi for å flytte vann være meget gunstig.

Produksjonskost pr kg fisk er oppgitt av selskapet til å være rundt 30kr/kg, altså langt under dagens lave priser.

At kostnad pr aksje pr idag er meget gunstig gjør Andfjord Salmon AS til ett meget bra aksjetips.

Iløpet av 2-3mnd vil aksjekursen være minimum doblet fra dagens nivå.

Til info gikk jeg inn idag med ett ikke ubetydelig beløp.

Redigert 05.03.2021 kl 06:17 Du må logge inn for å svare
afreach
12.10.2021 kl 18:23 2666

Andfjord planlegger live investor Q&A på mandag.

Link til eventet: https://www.facebook.com/events/908968173389453?active_tab=aboutHar du spørsmål? Du kan sende inn til os@investorweb.no. Frist for innsending er søndag kveld.Husk å trykke på "skal/interessert" så du får varsel når sendingen starter.
Kval
15.11.2021 kl 07:25 2395

Hvor i løypa ligger andf nå? Når er de igang med produksjon?2022? 2023? Hva driver de med pr dags dato? Bygger anlegget? Søker på diverse godkjenninger??
Har de leverandører og kunder på plass?
Ser på andf trådene at det har vært spådd prisoppgang osv, men hvorfor har ikke det skjedd? Noen skjær i sjøen??
Bi
15.11.2021 kl 18:44 2313

De bygger bassenger i flere faser. De er mer eller mindre ferdig med det første bassenget men venter med å sette ut smolten til våren 2022 for å utvide og fremskynde byggingen av de neste bassengene. Så vidt jeg har skjønt så skal de kunne slakte 19000 tonn med laks når de er ferdig med fase 3 som de regner med vil gi en ebita på 500 millioner. Det tror jeg vil rettferdiggjøre en kurs på rundt 200kr. Videre utbygging vil pågå de neste 8-10 årene og planen er da at de skal ha en kapasitet på 90000 tonn laks. Det vil kanskje gi en ebita på et par milliarder og kurs på ….?
Aksjekursen stiger vel kanskje ikke så mye før det begynner å komme penger inn i kassa som sannsynligvis blir om et par år. Kommer jo også litt ann på når folk ønsker å komme seg inn for å være med på veksten vil jeg tro.
Panamera
18.11.2021 kl 12:05 2167

Dette representerer en betydelig de-risking som viser at prinsippet fungerer som det skal - de slipper å heve vannet.

Det er for meg helt uforståelig at folk ikke klarer å skille dette fra RAS teknologi som har en rekke kjente utfordringer. Har i det siste plusset på posten her. Bare et tidsspørsmål før “the penny drops” og folk skjønner at dette er en gullgruve. Triggere som kommer er bankfinansiering for videre capex, vellykket testing av laminærstrøm i bassenget og godkjenning av de neste fasene som kommunen jobber med. Kan noen forklare hvorfor det er så enormt liten interesse i denne?

Andøya, 17. november 2021

- Første basseng fylt til høyeste nivå

- Tekniske resultater er gode

- Testing av laminær vannstrøm er neste steg

Det er et par måneder siden bassenget var teknisk klart til å bli fylt opp med vann. Det omfattende testprogrammet handler imidlertid ikke om å få sjøvann i bassenget, men å teste bassengfunksjoner med sjøvann, samt å få testet utstyrskomponenter som for eksempel strømsettere, sensorer og vannrensesystemer til utløpsvannet.

–Testperioden, som begynte for flere uker siden, handler om å opparbeide trinnvis og detaljert kunnskap om hvordan bassenget og utstyr responderer på sjøvann – både utenfor og innenfor bassengveggene. Så langt har vi fått alle svarene vi ønsket oss, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS.


Som ledd i et omfattende testprogram av Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes, står vannet denne uken på høyeste nivå – før det skal trinnvis tømmes og fylles igjen og man gjennomfører ytterligere utstyrstesting de neste ukene.

– Vi har testet bassenget i flere uker, og så langt ser alt veldig bra ut. Vi har fylt opp bassenget trinnvis, tappet ut litt, og fylt opp litt igjen. Denne uken er vannstanden på maksimalt nivå, sier Rasmussen.


Laminær vannstrøm

Neste skritt er å påbegynne testingen av den laminære vannstrømmen som er selve hjertet i gjennomstrømningsteknologien til Andfjord Salmon. Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm gir Andfjord Salmon store energi- og kostnadsfordeler, siden man ikke trenger å bruke energi på å løfte, rense eller varme opp vannet. Dette fordi sjøvannet er rent og ferdig temperert fra den Atlantiske Golfstrømmen som strømmer inn i Andfjorden. I tillegg hentes det tempererte sjøvannet på et havnivå der lus og alger ikke lever.

Flere bassenger

Bassenget,som er 20 meter dypt, skal etter hvert romme mer enn 1 000 tonn laks. Etter planen skal smolt settes ut i andre kvartal neste år. Den pågående testfasen handler imidlertid like mye om de øvrige bassengene som skal bygges på Kvalnes.

– Kunnskapen vi opparbeider oss ved testing av første basseng, vil være helt uvurderlig når vi skal både bygge og ta i bruk de øvrige bassengene på Kvalnes. Fordelen med å ha en såpass lang og omfattende testperiode for første basseng er at vi kan redusere både tid, kostnader og gjennomføringsrisiko på de neste bassengene, avslutter Martin Rasmussen.
nutellut
26.01.2022 kl 19:46 1771

Den første laks er ennå ikke solgt ! Hva skjer med på Andøya - kursen passerte nå all time low - ny emisjon som ventes - låneforhandlinger med banke´n som ikke går bra ?? Er det lurt å kjøpe her - når :-)
fylla12
26.01.2022 kl 20:09 1746

Jeg har kjøpt litt i Andfjord men forventer ikke noe stort med første ..
Husk at aksjer kan gå i arv ...

nutellut
01.02.2022 kl 22:54 1610

kan jo hende at inntekt pr. aksje i januar ble nedjustert fra kr. 4 til kr. 0,53
nutellut
12.03.2022 kl 19:36 1367

Synes dette selskapet som debuterte med ønske om å informere markedet har gjort en dårlig job på dette området. Det er nok fordi de ikke har evnet å følge opp egne tidsplaner gang på gang og fortsatt er det usikkert når laksen settes ut. Disse nye aksjonærer må antakelig inn for å unngå en akutt emisjhon - får se 23.03. Ny lig nedgraderte forventninger fra meglere er baggrunnsteppet - når snur det ? Ingen inntekter før 2023 tror jeg
Redigert 12.03.2022 kl 19:39 Du må logge inn for å svare
SnorreS
14.04.2022 kl 22:10 1057

Klarer de å sette ut fisk i inneværende kvartal , kan denne aksjen bli spennende…

Med en produksjon på MAKS 1000 tonn rund fisk iløpet av 14 mnd tror ikke jeg det spennende skjer før etter det....men selv etter det tror ikke jeg det blir spennende for andre enn de som er med på emisjoner
Al7i
25.06.2022 kl 22:12 396

https://www.vol.no/nyheter/i/G3dQqV/andfjord-salmon-med-vellykket-smoltutsetting

Utsetting av første smolt er selvsagt en viktig og hyggelig milepæl for Andfjord Salmon. Operasjonen var godt forberedt og ble utført på en sikker og forutsigbar måte, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i en pressemelding lørdag.

Omtrent 200 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på 120 gram ble sluppet ut i bassenget. Smolten er levert av Nordland Akva AS.
Redigert 25.06.2022 kl 22:14 Du må logge inn for å svare