GOGL -Petter Haugen tror på 100 000 dollar i Cape 2021

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
01.10.2021 kl 16:08

Spår mangedobling i capesizeratene
Shippinganalytiker Petter Haugen mener at det er gode muligheter for at capesizeratene vil stige til over 100.000 dollar dagen i 2021. I dag ligger ratene på 12.000 dollar dagen

https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2021/03/04/7637135/spar-mangedobling-i-capesizeratene

Det tror ikke jeg vi ser, 50k holder langt å lenge til å få Gøggen opp i 100 kr
Redigert 04.03.2021 kl 19:44 Du må logge inn for å svare

Q1 blir jo ikke bra, innkjørt på gammel flåte, fordelt på dette store antall aksjer
Krumkakejern
30.04.2021 kl 21:51 7014

Utgjør null forskjell om det er 10% eller 25% tilgjengelig aksjer til short når det sjelden er short over 10%
Smisen
30.04.2021 kl 21:51 7031

Platinum365 skrev 100% enig
Blir vel også da fornuftig % messig utbytte da? Pris/utbytte = 💥

Trenger ikke å være så bra, trenger bare å være bra nok til at lav BE og bra mgmt vises igjen på tallene.

NB! I dag er siste dag for 2 ukers gratis trial på #2's plattform (Value Investor's Edge). Anbefaler folk å sjekke ut. Nettopp satt det opp her, sjekker gjennom det som står skrevet ang Gøggen atm.
laser
30.04.2021 kl 22:25 6919

Se på estimatene hentet inn fra analytikere av Yahoo - mener å huske de opererer med 6 cent Pr aksje i fortjeneste for Q1. Tilsvarende opererer de med 43 cent per aksje for SBLK. Da går det jo den vei høna sparker. Pussig at de ikke kommer med profit warning.

85% enig da, var egentlig ikke den jeg skulle være enig i, men det innlegget før det.

At SB går er positivt, den er vel priset enda lavere enn golden igjen, sammenligner man med «lokomotivene»
jess23
30.04.2021 kl 23:46 6685

Man bør generelt være MEGET forsiktig å bruke tallene fra Yahoo på selskaper som ikke har altfor stor dekning av analytikere. Ofte kan det være meget gamle tall som danner grunnlaget. Ser jo også blant kursmålene der så er det da en som har 30 kroner som kursmål :-) Antagelig ikke helt oppdatert :-)

Med cashbeholding som nærmere seg 300mill dollars når Q1 rapporteres er det vel neppe noen grunn til å holde igjen utbytter med dagens fremtidsutsikter selv om Q1 viser «bare»30mill dollars på bunnlinjen. Svart bunnlinje Q1 er jo positivt i seg selv.
laser
01.05.2021 kl 08:31 6250

Ja enig i det.Et par faktorer som gjør at jeg ikke tar dette seriøst. 1. Få analyser - tre stykker. 2. Oppdatering som har funnet sted har svekket resultatestimatet istedenfor styrket det. 3. Henger ikke sammen med fraktutviklingen vi så i kvartalet - selv om Cape tok tid å utvikle seg så var Pmax råsterk og begge uvanlig i forhold til sesong. Yahoo er denne gang ikke i nærheten engang selv om de tidligere har ligget close - derimot har nok analysen på SBLK noe for seg. Kanskje kommer de med revisjoner i mai.
Q1 rapporten blir viktigere enn tallene - da får vi gjerne vite om lånene er refinansiert og detaljer om hvordan de nye skip påvirker tallene for Q2 samt om det nå gjøres kontrakter i volum ( garanterte utbytter) i tillegg til spot.

Skrevet av #2 i går på seeking:$DSX seems to be the biggest recent laggard ($GOGL also a bit slower, but has other reasons with share overhang).

Konklusjon i en rapport lagt ut på #2s plattform 30.04.2021 (oversatt til nn):

Den nylege styrken, leidd av dei mindre klassane, kan tilskrivast eit skifte i handelsruter som skylder ein pågåande nedovergåande spiral i forholdet mellom Aussie og Sino. Det er fordeler for tørr bulk viss dette blir eit langsiktig problem, men viss vi held på den same logikken, må vi òg innsjå at ein plutseleg (men uventa) forsoning vil gi ein skadeleg innverknad.

Dei globale stimulansutgiftene som vart annonserte av forskjellige regjeringar, ser ut til å overgå dei kinesiske utgiftene som sende tørrbulkmarkedene til rekordterritorium. Mykje av dette kjem frå USA som ser at tora bulkreiser per lasteeining tar 87% lengre tid frå opphav til destinasjon enn Kina. Det store, store fleirtalet av desse utgiftene har enno ikkje påverka marknaden og vil gi fleire års trygd.

Grøn infrastruktur er ikkje tørr bulk. Grøn infrastruktur gir fordeler då bygging av anlegg, tilhøyrande infrastruktur, og dessutan mindre anvende bulkmateriale, vil spela inn i etterspørsel etter tørr bulk.

Hugs at alt kjem i mot den tynnaste ordreboka på over 25 år !!!!

No har eg aldri brukt omgrepet super-syklus for å beskriva eit fraktmarked, og blir ikkje så spent fordi eg framleis ikkje kjem til å gjera det. Men denne situasjonen har alt det rette grunnlaget for at noko sånt kan utvikla seg. Veksande volum, utvidande etterspørsel etter lastemiljø utover desse voluma, forsikra utgifter og ei usedvanleg låg ordrebok set scena.

Det eg treng å sjå er at politisk vil overførast til støvlar på bakken, medan eigarane fortset å vera tilbakehaldne med omsyn til nybygg. Viss dette kan fortsetja gjennom det som allereie er i ferd med å bli eit spennande år, har vi ein ganske tur.

Opplysning: Eg er / vi er lange gnk, gogl, nmm, sblk, NM.

Eg skreiv denne artikkelen sjølv, og den uttrykker mine eigne meiningar. Eg mottar ikkje erstatning for det. Eg har ikkje noko forretningsforhold med noko selskap viss aksje er nemnd i denne artikkelen.

Datert 16.04.2021:
SBLK og GOGL er no ganske attraktive viss vi er bullish på bulkermarkedet. Begge namna blir handla med ein liten rabatt til NAV, og sjølv om vi føretrekker SBLK på grunn av høgare rabatt og meir mangfaldig flåteprofil, verkar begge namna attraktive. Begge selskapa vil bli store utbyttebetalere viss dagens forhold held fram. EGLA er òg eit interessant skodespel på mellomstore bulker-sektoren; dei har sterk eigarstyring og selskapsleiing og opererer betre.


Datert 16.04.2021:
Golden Ocean Oversikt
Golden Ocean (GOGL) er ein tørr bulk pureplay, støtta av John Fredriksen, med ein fullt levert flåte på 96 skip, inkludert 11 skip innleidde på langvarige kontraktar. Golden Ocean er den største Capesize-spilleren i marknaden, og dei har ein klar fordel for dei fleste andre jamaldra på grunn av den store prosentdelen deira av miljøvennlege designfartøy og eit balansert skrubbeprogram.

I tillegg til Q4-inntjening kunngjorde selskapet at det hadde avtalt å skaffa 18 moderne fartøy, inkludert ti Newcastlemaxes og åtte Kamsarmaxes for ein total pris på $ 752M. For å finansiera oppkjøpet, gjekk seljaren (Hemen Holdings, dvs. John Friedriksen) med på å gi ein gjeldsfasilitet på $ 414 millionar med ein 18-månaders tenor. Resten av innkjøpsprisen vart finansiert via ei aksjeinnsamling på $ 338 millionar, der Hemen deltok ved å skaffa 50% av den retta emisjonen.

Transaksjonen har bidratt til å redusera gjennomsnittsalderen frå 7,4 til 6 år, og dessutan å "forbetra drivstoffeffektivitet og lågare utslepp", noko som er positivt med tanke på den aukande kontrollen med ESG-standarder. Alle dei skaffa fartøya er skrubberutstyrte, og fire av dei er i isklasse, noko som vil bidra til å auka avkastinga. Samla sett var transaksjonen attraktiv for GOGL, som var i stand til å henta opp premium-eiendeler til sømeleg pris med finansiering oppstilt (i det minste dei neste 18 månadene, perioden dei vil søka om langsiktig finansiering).

I tillegg til Q4-inntjening kunngjorde GOGL òg at dei hadde avtalt å selja "Golen Shea" (2007-bygget Panamax) og "Golden Seaguenay" (2008-bygget Panamax) for høvesvis $ 9,6 millionar og $ 8,4 millionar. Berre eit 2008-bygget Panamax #gjenstå i flåten, "Golden Ice", og vi vil ikkje bli overraska om GOGL forfølgde eit sal av fartøyet på kort til middels sikt.
hogan
02.05.2021 kl 16:49 5035

Usa vil reparere 30000 km med vei og 10000 broer det blir ikke regnet som infrastrukture. Trenger vel litt stål og jern og andre ting for å gjøre den jobben.
Ship operators rushing to fix contracts for a year now between 23-28000.
Det gjør de selvfølgelig fordi de vet det blir dyrere
Redigert 02.05.2021 kl 17:06 Du må logge inn for å svare
Pentad
02.05.2021 kl 21:15 4679

DnB SMB Fond:

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/05/02/7665595/kundene-rommer-fra-superforvalter

Har solgt Growth-aksjer

Fra artikkelen:
– Vi har hatt en del vekting i de aksjene som gikk på Euronext Growth i fjor, og vi har solgt en del, og beholdt noen. De vi har beholdt har falt mye de seneste fire til seks ukene. Det er vinnere seneste år, men ikke den seneste måneden, sier Hammer.

– Jeg har ikke tatt inn nye aksjer som har falt, men fortsatt har jeg posisjoner fra i fjor som har korrigert ned.

– Hva gjør du av endringer?

– Jeg gjør ting hele tiden. Det er et kontinuerlig spill. Vi har økt noe og redusert annet. Jeg har redusert Euronext Growth-aksjer siden februar, og økt spesielt innen shipping den seneste måneden. Vi tok mye Golden Ocean-plasseringen i forbindelse med kjøpet av Fredriksen-flåten.
Redigert 02.05.2021 kl 21:16 Du må logge inn for å svare

Kanskje Gogl stiger en krone denne uken?

Det gikk 10 dager med kraftig rate hopp og aksjen steg 1,5 kr, gratulerer med oppgangen
Pentad
03.05.2021 kl 09:14 4218

Tungvektere drar børsen ned i dag og tørrbulk aksjene holder hodene såvidt over vannet. Det blir en sånn dag.

Ned?
Børsen er opp og Gogl ned, trist at Gøggere ikke fikk delta på bulk festen, slik alle de andre bulk investorene fikk.
Men John Fredriksen har allerede fått så det holdt.
Redigert 03.05.2021 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
qmanager
03.05.2021 kl 09:30 4144

GOGL: DNB MARKETS OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 88, GJENTAR KJØPSANBEFALING

Oslo (TDN Direkt): DNB Markets oppjusterer deres kursmål på Golden Ocean til 88 fra tidligere 69 kroner pr aksje, samtidig som det gjentas en kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset mandag.

DNB skriver at de har blitt overrasket over den atypiske styrken i fraktrater, men at de forholder seg positive til sektoren og har løftet estimatet for 2021-ebitda med 19 prosent. DNB legger til at med selskapets seneste kjøp av skip sammen med likviditet og historisk ytelse, tror de at aksjen kan komme tilbake til 2018-verdsettelse.

Tilbake til 2018 verdsettelse, mens alle andre bulk aksjer forlenget er steget langt over 2018 nivåer.
Dnb er ikke de skarpeste knivene i skuffen
Redigert 03.05.2021 kl 09:39 Du må logge inn for å svare

Makan til negativ hausing på mandags morran da Longest, tålmodig nå så kanskje du får kjøpt tilbake GOGL billigere eller....:-))

Kjøpt tilbake? Kjøpte på 37 jeg
Solgte en brøkdel for en uke siden på 72

Selv når Norges viktigste meglerhus oppgraderer klarer aksjen såvidt å ikke falle, at cape er over 40 hjelper ikke eller.
Denne ender nok ned

Redigert 03.05.2021 kl 10:04 Du må logge inn for å svare
KJEPET
03.05.2021 kl 10:04 3884

Foreløpig er dessverre Ulrik ikke invitert på festen. 15-30% bak de fleste i år, og det siste året er det jo helt begredelig. Men ser man på BE nivåer, den unge flåten mm, så vil dette jevne seg ut nå frem mot sommeren. GOGL har MYE å ta igjen, så de som ennå ikke har kastet kortene, vil få en svært hyggelig reise frem mot høsten. Golden Ocean har aldri vært så godt posisjonert som nå. Nå fremover vil tålmodigheten gi avkastningen vi har ventet på i 6-7 år :-)
Smisen
03.05.2021 kl 10:05 3889

Det er ganske utrolig Long hvordan du bare treffer topp og bunn, bemerkelsesverdig. Nesten som om du var synsk. Også er du alltid så flink å gi beskjed etter en topp og bunn.
Smisen
03.05.2021 kl 10:05 3882

Det er ganske utrolig Long hvordan du bare treffer topp og bunn, bemerkelsesverdig. Nesten som om du var synsk. Også er du alltid så flink å gi beskjed etter en topp og bunn.
hogan
03.05.2021 kl 10:07 3988

Det vil bli flaut å sitte på perrongen her
, supersyklus i bulk, masse infrastruktur over hele verden kommende år, ikke mulig å sitte i en bedre aksje enn dette
Og laveste ordrebok på 30 år
Redigert 03.05.2021 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
nman
03.05.2021 kl 10:10 4005

Fredag 16.4, kurs 63,85, fredag 30.4, kurs 71,90, dvs. en stigning på 8,05 i 10 dagers perioden du refererer til.

21 april var aksjen 71 inndrag, gratulerer med 1 krone stigning når cape doblet seg
18 mars var aksjen i 66 kr, de av ar raten

Latterlig drybulk aksje som ikke går som alt annet
Redigert 03.05.2021 kl 10:13 Du må logge inn for å svare

Det er mulig i å sitte i en bedre aksje, men når det kommer til verdiøkning og bulk aksjer så finnes det ikke bedre. Både saftig reprising og utbytte i vente både i gogl og jin. Litt verre i belships som seiler med dyre skip i et svakere marked.
hogan
03.05.2021 kl 10:26 4081

Ja, du kan ha flaks i en bioteck aksje selvfølgelig, men tror på 5-10 gangern i Gogl over en 3 års periode nu med store utbytter, vanskelig å slå det. Tiden vil vise, ellers er Long en dyktig trader, det har han bevist
ZinoDK
03.05.2021 kl 10:31 4073

Hvornår kan vi handle vores aktier vi er blevet tildelt ved aktieudvidelsen?
Mine er låst i Saxobank.