Aker Horizons - Er dette vår beste pensjonssparing?

Frodon
AKH 04.03.2021 kl 23:20 59682

Verdier i Aker Horizons: kurs kr 31,58, antall aksjer 580,750,658. Mcap 18,3 milliarder

75% i Mainstream Renewable Power - energiproduksjon fra vindkraft på land og sol. (Dnb markets - we arrive at a fair value of Mainstream Renewable Power of NOK19.9bn, with Aker Horizons’ share valued at NOK25.7 per share in Aker Horizons. Using the pricing of its closest peer, Scatec, we calculate a fair value of NOK27bn–32bn on a 100% basis, equivalent to up to NOK41 per share in Aker Horizons).

77% i Aker Clean Hydrogen etter emisjonen (Emisjonskursen kr 16 per aksje, og selskapet prises til nær 11 milliarder kroner etter transaksjonen. Blant hjørnesteinsinvestorene som deltok var AP4, DNCA Invest, Folketrygdfondet og Ophir Asset Management.)
Dagens kurs i ACH kr 12,10, dvs markedsverdi på kr 8,3 milliarder.
Dvs AKH verdi ca kr 6,39 milliarder, som gir kr 11,00 pr AKH aksje.

51% i Aker Carbon Capture, total mcap 8,3 milliarder, AKH verdi ca kr 4,23 milliarder, kr 7,28 pr AKH aksje

51% i Aker Offshore Wind, total mcap 4,3 milliarder, AKH verdi kr 2,19 milliarder, kr 3,77 pr AKH aksje

24,7% i Rec Silicon, total mcap 6,2 milliarder, AKH verdi kr 1,53 milliarder, kr 2,63 pr AKH aksje

50% i SuperNode (Dnb markets priser AKH sin eierandel til kr 0.4 pr aksje)
(oppkjøpet verdsatte Mainstream og SuperNode til 900 millioner euro, tilsvarende 9,3 milliarder kroner). AKH verdi kr 6,9 milliarder

Aker Horizons fått inn kr 4 milliarder kroner i cash via emisjon kr 35 pr aksje + 1,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 2,5 milliarder kroner i obligasjonslån + 415 mill i cash fra ABG sitt aksjekjøp av 11,857,142 aksjer a kr 35 pr aksje den 8.2.2021. Deler brukt til å finansiere oppkjøpet av Mainstream Renewable Power. Har ca kr 3,77 milliarder igjen i cash, tilsvarer ca kr 6,5 pr AKH aksje. (Aker Horizons has gross debt of NOK9.5bn (including convertible bond), less its cash balance of NOK3.8bn, giving NOK5.7bn of reported net debt)

Rainpower Holding - vannkraftleverandøren (Dnb markets priser AKH sin andel til kr 0.3 pr aksje). Rainpower og Hymatek - ELMEK leveranse til Statkraft Vesle Kjela

https://www.rainpower.eu/l/rainpower-og-hymatek-elmek-leveranse-til-statkraft-vesle-kjela/

https://www.dn.no/marked/aker/aker-horizons/statkraft/aker-horizons-satser-nytt-i-bade-vind-og-vannkraft/2-1-951803

Dvs verdier i AKH for ca kr 31,88 pr aksje + Mainstream. Prisingen av Mainstream er alt fra kr 25.7 pr AKH aksje til kr 41 pr AKH aksje. Trekker vi ifra gjeld på ca 9,5 milliarder, dvs kr 16,35 pr AKH aksje, er det verdier på ca kr 15,53 pr AKH aksje + Mainstream verdien

Totalt verdier pr AKH aksje ink Mainstream kr 41,23 til kr 56,53 etter hvordan markedet velger å prise Mainstream. Selskapet skal børsnoteres innen 3 år, så da vil vi få mer nøyaktig markedsverdi

Aker Clean Hydrogen (ACH) - Kjøpt seg inn i Greenstat AS, 23,6% eierandel. Totalt 46,572,907 aksjer i Greenstat AS, ACH kjøper 11 mill aksjer a kr 5,5 pr aksje. Det priser Greenstat AS til kr 256 mill
https://greenstat.no/assets/Investor/2021-greenstat---eogf---innkalling-final_signert.pdf

https://e24.no/boers-og-finans/i/KyjeXX/greenstat-inviterer-aker-inn-paa-eiersiden-skal-skyte-inn-605-millioner?referer=eDM_2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7&xtor=EPR-40-%5B2021_E24_Nyhetsbrev_Morgengryn_Tirsdag_Uke7%5D

"Aker Horizons har signert en intensjonsavtale 18.2.2021 med Yara og Statkraft om å bygge Europas første storskala industrisatsing i grønt hydrogen og grønn ammoniakk"
https://finansavisen.no/nyheter/finans/2021/02/18/7628338/rokke-selskap-samarbeider-med-yara-og-statkraft-om-europas-forste-storskala-gronne-ammoniakk-prosjekt

Presentasjon av samarbeidet mellom Aker Horizons, Yara og Statskraft:
https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/

HydroPower

New Ventures

Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)
Carnegie kr 35
Nordea Markets kr 42

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/02/22/7630572/sparebank-1-markets-anbefaler-kjop-av-aksjer-i-aker-horizons

«Aker har en ambisjon om å børsnotere Mainstream innen de neste tre årene»

«Inkludert i transaksjonen følger det en «earn-out payment» på opptil 100 millioner euro i 2023«

«Overføre aksjene i Aker Horizons til hovedindeksen innen 12 måneder»

https://e24.no/boers-og-finans/i/GaBQxB/aker-horizons-med-fornybarkjoep

https://supernode.energy/aker-horizons-buys-stake-in-supernode/

Totalt antall aksjer 580,750,658. De nevnte under eier/eide ca 523 millioner av aksjene. Dvs hvis ingen av disse har solgt, er det kun 57 mill aksjer i omsetning ved siden av

- Aker Capital eier 464,29 millioner aksjer i Aker Horizons, tilsvarende 80 prosent av aksjene i selskapet

- ABG kjøpt 11,857,142 aksjer a kr 35 den 8.2.2021, ca for kr 415 mill

- Institusjonelle investorer har aksjer for 400 millioner kroner hver; ca 11.428.571 aksjer hver via børsnoteringen
- DNB Asset Management
- Folketrygdfondet
- Handelsbanken
- Swedbank

- Aker-sjef og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen eier 185,714 aksjer gjennom sitt selskap Erøy.

- Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons har 952.380 aksjer

Ansatte i selskapet har også tegnet seg i emisjonen eller får tildelt aksjer gjennom et insentivprogram.

https://e24.no/boers-og-finans/i/41LGlq/roekkes-aker-horizons-skal-paa-boers-vil-hente-57-mrd-i-ny-finansiering

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/01/28/7615537/stor-interesse-for-rokkes-fornybar-satsing

Første tråd:
https://finansavisen.no/forum/thread/125794/view/3157319
Redigert 26.03.2021 kl 22:01 Du må logge inn for å svare
Akmg
15.03.2021 kl 19:07 4433

Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Market

Realiteten er vel at AKH har kostet Røkke under 10mrd. Fortjener han at hans investeringer ganges med 2,3 eller 4 sånn som det stemples nye selskap som kun har en haug med intensjonsavtaler for fremtiden som ikke trenger og bli noe av. Sånn om man skal sette det litt på spissen. Selv om det har blitt voldsomt fokus på sektorskifte nå etter pandemien så er det ikke så mye som er endret. AKH kan bli liggende å vake mellom 20-40kr i flere år sånn som NEL.
Mulig det blir en mer edrulig prising fremover når det ukentlig popper frem nye grønne selskap.
Redigert 15.03.2021 kl 21:20 Du må logge inn for å svare

Sannheten er vel at 35 kr i emisjonen var en fair pris fra Røkkes ståsted, og dra inn store aktører var sikkert enkleste vei. At prisen ble presset opp i 55 kr pga at alle på død og liv ville inn med en gang er ikke Røkkes feil. Fra hans ståsted er vel ikke det at aksjen pr nå er nede i 31 kr noe han kan noe for og noe de i eimsjonen måtte regne med måtte komme. Ikke første gang det skjer i et selskap. Folk får ta ansvar for egne avgjørelser, ingen som har tvunget noen inn. La oss være glad selskapet ikke kom 2 mnd tidligere, da hadde vi vært oppe i 60-70 kr før fallet hadde startet.
Redigert 15.03.2021 kl 22:45 Du må logge inn for å svare

Det har jeg liten tro på at kommer til å skje. Verdien til Mainstream er nødt til å vise på aksjekursen til AKH om ett år iallefall
Volve
15.03.2021 kl 23:02 3744

Er det ikke rimelig å tro at her har mange aksjonærer (spekulanter) satset på en forventet kursstigning og ønsket å ri bølgen uten å skjele så mye til verdi og hva selskapet skal gjøre? Dersom man ser på AOW og ACC har jo disse tross alt gått tilnærmet 500- 800% etter emisjonskurs og fram til i dag (selv om media skriver om totalkollaps for Aker-satsningene -det er jo ikke helt sant hvis man tar brillene på seg.. Så oppstår det en litt trang dør når alle skal sikre gevinst og en klassisk overreaksjon kommer. Ingenting har noe med det fundamentale å gjøre, intet nytt er kommet siden børsverdi ble satt.

For min del må gjerne folk hoppe av toget i fart, men jeg hadde ikke giddet å kaste bort tid på aksjer om jeg ikke hadde klart å sitte i ro i nedgangstider også. Røkke kapitaliserer helt etter boka, litt dårlig timing for spekulantene, men i det lange bildet (long-long) er dette good shite...
Redigert 15.03.2021 kl 23:07 Du må logge inn for å svare
Sector
15.03.2021 kl 23:12 3670

Volve - enig. De som tviler bør lese hva Finansavisen skrev før etablering av AKH, det var noe a la «her er det bare å betale det det koster og hive seg med på Røkkes nye eventyr». Selvfølgelig ikke dersom man må selge før det hele har startet, men dersom msn har 3-60 måneders perspektiv ;-)
Redigert 15.03.2021 kl 23:13 Du må logge inn for å svare
Frodon
15.03.2021 kl 23:15 3742

Mulig de tallene stemmer, men dette er vell et spleiselag på Aker sine penger, lån og emisjonspenger? Hva markedet velger å prise selskapene til, har lite med Røkke sin mening å gjøre. Røkke selv har vært tydelig på at Cognite er selskapet han selv har størst tro på. Også skal Aker Horizons være pensjonen hans. For at det skal bli en realitet, må røkke gjøre det han kan best, bygge opp bedriften med de beste arbeiderne. Lykkes han? Jeg tror det. Kanskje selskapet som lykkes best i Aker Horizons ikke er startet enda? Men en ting er jeg sikker på, Aker og Røkke kommer ikke til å slutte å forsøke og de har finansielle muskler til å prøve veldig mange ganger...til de lykkes.

Jeg tror vi kommer til å le av dagens prising av AKH om 10-15 år. Om vi ler av latterlig høy eller lav pris vet jeg ikke 😜 Men jeg satser på kr 20-40 i årlig utbytte pr AKH aksje
Akmg
15.03.2021 kl 23:27 3687

Enig med dere. Her er det bare å sitte i ro. Fremtiden til AKHO ser veldig lys ut. Bunnen er nær og oppsiden stor. Snart skal alle hoppe på toget igjen når media baissing og frykten tar av. Jeg liker AKHO best da her har man flere bein å stå på. En fin diverfisering innen fornybar. De som selger nå med tap kommer garantert til å angre.
Frodon
15.03.2021 kl 23:37 3642

Rart hvordan media og folk generelt «plutselig» har glemt at Norge har signert Paris avtalen, hvor utslippene i Norge må drastisk ned på kort tid 😜 Røkke blir kanskje en av redningene, men det vil koste veldig mange milliarder....som den norske befolkningen skal betale. Da tenker jeg at det er greit å være investert der pengene kanskje havner 😅
Karybdis
16.03.2021 kl 00:34 3537

Dette er en opsjon på CO2 sporet i klimadebatten; feiler det, feiler AKZ. Man må vel tro at AKZ har sannsynligheten på sin side. Jeg tar et lite bet på det. Så med mindre forutsetningen ikke feiler går dette ikke til null. Vanskelig å vite hvor langt ned det skal. Fortsatt er kurs her stort sett basert på forventninger; det positive er dog at jo lavere kurs, dess trolig bedre inngang. Men det kan også bli mer smertefullt og «løsninger» på dette «klimaproblemet» kan også komme fra mer uventet hold.

Penger i banken dette. Fy faen. Hadde man bare hatt et par miller nå...
Akmg
16.03.2021 kl 09:22 3049

Helt enig. Kjøp folkens. Bedre tilbud blir det ikke. Her betaler du kun for ACC, resten får du gratis med på kjøpet...

Fortsatt positive analytikere

Selskapene, som ble spunnet ut av Aker Solutions, har til gode å levere positive resultater. For eksempel fikk Aker Offshore Wind et driftsresultat før av- og nedskrivninger på minus 55 millioner kroner i fjerde kvartal. Og mens kursene både i Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind fortsetter å stupe – begge har mer eller mindre halvert seg siden midten av januar – mener et kobbel av analytikere fortsatt at aksjene skal kjøpes.

– Med en relativt beskjeden verdsettelse mener vi at toppen ikke er nådd for Aker Carbon Capture og hever kursmålet fra 20 til 30 kroner (...) Prisingen av selskapet er lav i forhold til mange andre grønne vekstselskaper. Hadde man lagt til grunn en Nel-prising for aksjen, hadde du endt opp med et kursmål på rundt 65–70 kroner aksjen, uttalte Turner Holm, analytiker i Clarkson Platou, nylig til Finansavisen.

I slutten av februar oppjusterte SEB kursmålet på Aker Carbon Capture til 26 kroner aksjen, fra tidligere 17,5, og gjentok dermed sin tidligere kjøpsanbefaling. Aksjen handles i skrivende stund på rundt 12 kroner.
Norwege
16.03.2021 kl 09:34 3018

Litt annerledes handelsmønster idag, og volum...

Far og sønn Røkke sitter vel og ler godt av alle idiotene de har hustlet nå.

«Og flere skal det bli», tenker de sikkert. De har vel en 5–10 andre selskap de skal få notert i løpet av året.
Veim
16.03.2021 kl 11:11 2726

Kantinedrift AS

Prisen på AKH og ACH ble satt på bakrunn i at verden og Norge har signalisert overgang til grønn energi. Dette har regjeringen så godt som forplikta seg til. Så stiger oljeprisen og vi har Corona å strides med. Plutselig skal alle over på olje og møkkete selskaper sine inntekter som i tillegg har fått gunstige skattefordeler. I tillegg har vi SP som nå ikke skal ha tidfesta avvikling av oljenæringen. Bra forsåvidt det men nå må regjeringen på banen og løfte den grønne sektoren skikkelig sånn at ikke alt rakner. Investorer skal bli belønnet for å sette sine penger i fornybart

Helt enig optimist68. Høres ut som jorden ikke har tid igjen før den går under når politikerne snakker, men veldig lite handling for å gjøre noe med det. Tipper innsatsen trappes opp etter valget i høst. For Akh sin del vil det være gull verdt med SV og MDG i regjering.
undrende
16.03.2021 kl 12:27 2656

Helt uenig i synet på Olje kontra grønt skifte.
For å være i stand til å gjennomføre et grønt skifte, opprettholde forpliktelser, ikke bare til Paris avtalen, men trygde og sosialutgifter m.m, så er det helt nødvendig å fortsette med høyest mulig oljeproduksjon, og aller helst til så høy pris som mulig.
MDG & SV ville ha vært en katastrofe, ikke bare for oljenæringen, men også evnen til å kunne klare et fornuftig grønt skifte.
Spartan
16.03.2021 kl 12:31 2665

Tenker jeg tar et lodd på kr 30 nå. Forventer at mange langsiktige investorer er med fortsatt på emosjonskursen, 35 NOK.

Kan vise seg å være for tidlig, og at grønt skal moses ned videre, men kan jo da snitte ned.
Al7i
16.03.2021 kl 12:41 2615

Har jeg hatt mer penger har jeg kjøpt mer, Har 22000 fra før til pris 45kr og i dag har jeg kjøpt 4000 til til 30.7kr, så skal jeg gå all in........ Men her er jeg ingen garanti
Frodon
16.03.2021 kl 12:51 2549

Der røyk den psykologiske "støtten" på kr 30 også. Da er enda et salgssignal utløst. Godt aksjen er oversolgt, så vi kanskje får en reaksjon oppover etter hvert ;)

Bare elendighet her.

Må være tidenes dårligste børsnotering.
Sector
16.03.2021 kl 13:02 2497

Skjønner ikke hvem som tjener på å selge under 30, og at det i det hele tatt er volum her nede? Kjøpte mer på 30,2 og det føltes som en meget god investering, dersom man har litt langsiktige briller på😀👍💸
Redigert 16.03.2021 kl 13:04 Du må logge inn for å svare
Sector
16.03.2021 kl 13:11 2466

Ps ikke minst også om man henter opp diverse kursmål fra diverse meglerhus som Frodon har lagt inn for oss i starten av denne tråd. Snitt disse 5 meglere = kr 60,2, så oppside da på over 100% fra i dag (og mye mer kommer til å bli lagt inn i AH i årene fremover som vil løfte disse målene opp i 3 sifret kursmål)😀💰
.....
Kursmål meglerhus:
Clarksons Platou Securities kr 62
Pareto kr 60
Dnb kr 57
ABG kr 57
Sparebank 1 Markets kr 65 (Aker Clean Hydrogen verdi på 22,6 kroner pr. Aker Horizons-aksje. Mainstream Renewable Power til 23,1 pr AKH aksje)
Redigert 16.03.2021 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
Spartan
16.03.2021 kl 13:18 2439

Vi må jo bare innse at ingen av selskapene i AKH paraplyen tjener penger. Det er en grønn drøm alt sammen. Tenker nå med en nær halvering av aksjeoris at dette prises mer riktig, men 25 kr aksjer er jo også fullt mulig. Hva har de egentlig av verdier? Det er mest ansatte og intensjonsavtaler her og der.
undrende
16.03.2021 kl 13:20 2425

Ja, du mener det? Den gikk vel fra 35 til, var det 52 på det meste da?
Var gode muligheter for kortsiktig gevinst for de som var med på børsnoteringen det.
Nå tror jeg du blander med ACH jeg da, og det sier jo litt om at kanskje ikke alle vurderinger er så gjennomtenkt ;-)
Akmg
16.03.2021 kl 13:22 2433

Da bør vi se hva andre slike selskaper er verdt. Sammenlignet med andre tilsvarende selskaper i USA og Europa er dagens aksjekurs latterlig billig.
Akmg
16.03.2021 kl 13:24 2464

De som selger nå selger blod under emisjonskurs og det er nå alle burde kjøpe inn i denne aksjen
Al7i
16.03.2021 kl 13:27 2440

wielkikrol skrev Bare elendighet her.
Wielkikrol Det kan du sei, men vi har ikke noe valg enn tålmodighet, Jeg tror også på at salgssignal er utløst, samme som han Frodon skrev
Akmg
16.03.2021 kl 13:30 2455

Snart vil det komme flere anbefalinger i media og gode nyheter. Så skal alle småsparere hoppe på toget, men til en annen pris

Selger ikke en eneste aksje her. Ligger langt ned i skuffen. Faktisk så er de plassert i boden, og jeg har rota bort nøkkelen...
Spartan
16.03.2021 kl 14:58 2104

Det er jo ikke noe forsvar at en finner aksjer som har vært priset til en enda høyere boblepris. Grønne aksjer har vært dyre generelt.
Al7i
16.03.2021 kl 16:03 1860

Går vi i minus i morgen også da gi æ fan i alle helvetes grøne aksje. her noe som ikke stem at vi er i minus hvert helvetes dag, då må KIR og sønn sei noe.
Veim
16.03.2021 kl 16:05 1843

Ser ikke så verst ut i dag da. Husk, fallet var større i går. Det har snudd nå, hvis vi får minus 3 i morgen, så kanskje 0 eller pluss 1 innen fredag.

OJ oj vanskelig å se noen bunn her, denne ser grusom ut