NANO Presenterer data 13-17 oct


Oslo (TDN Direkt): Nordic Nanovector skal presentere data og analyser fra sine kliniske og ikke-kliniske studier med Betalutin på den 32. årlige kongressen for European Association of Nuclear Medicine (EANM) i Tyskland 13.-17. oktober, ifølge en melding fredag. HB, finans@tdn.no TDN Direkt,
Redigert 12.10.2018 kl 10:36 Du må logge inn for å svare
HP17
12.10.2018 kl 09:31 1959

Dette må være kjempegodt nytt for NANO, sjekk under tema for de 2 presentasjonene (søndag og mandag). NANO drar nok ikke dit for å presentere svake data og her bør en være inne før helgen i og med at den ene presentasjonen er på søndag og den andre mandag morgen.
Kan det gå rett over 60 og videre oppover på mandag?

The presentations are:

Therapeutic efficacy of 177Lu-lilotomab satetraxetan in non-Hodgkin B-cell
Lymphoma is controlled by G2/M cell cycle progression

Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma
Patients Treated with 177Lu-lilotomab satetraxetan
Vargus
12.10.2018 kl 09:33 1942

Kan fort komme noen overaskelser her!

Merk utropstegn....hmmm
Session: 608 - Clinical Oncology - Rapid Fire Session: It´s in the Blood!
focuss
12.10.2018 kl 10:01 1773

Nano skal presentere effekt data. Trodde det først skulle komme på ASH i desember. Forandring i planer?
focuss
12.10.2018 kl 10:07 1725

Da må det nesten komme en børsmelding med effektdata på mandag.
Nor96
12.10.2018 kl 11:04 1517

Jeg har skrevet noe tidligere på en annen tråd om disse to EANM posterene som da var lagt fram og gitt en mulig dypere tolkning av den ene posteren ( in vivo analyse mht. dosering og effekt) gjengitt igjen her; kanskje unødvendig; men for nye lesere/ investorer:

Nor96
08.10.2018 kl 11:24 3081
Postere EANM:

Av de to NANO postere på EANM mener jeg den mest interessante poster av de to er: "Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Treated With 177Lu-Lilotomab Satetraxetan"

"A total of 40 tumours from 15 patients (1-5 tumours per patient) were included", dvs. de ser altså på "biopsier" ( med biopsier her menes en "analyse av tumorer") fra totalt 15 pasienter og noen har de tatt kun en biopsi fra, andre pasienter opptil 5 biopsier og biopsiene er tatt NB! ca. 3 måneder etter behandlingen og alt er målt ut fra standard prosedyrer og retningslinjer (blant annet EANM guidelines for tumour imaging v2).

Når det gjelder Betalutin så er jo det en behandling og så sammenligner man altså med "baseline" for pasientene 3 måneder seinere i denne posteren. Det de ikke sier eksplisitt er hvilke pasienter de har tatt en biopsi fra eller hvem de har tatt 5 biopsier fra. Har de tatt en biopsi fra de som har respondert fullstendig eller er det disse som de har tatt 5 biopsier fra? Mer om dette kommer nok, for dette vet de, men samtidig så gjør dette tolkningen av resultatene her ut fra denne posteren litt vanskelig.

Og det er egentlig veldig gode resultater de legger fram ved analysen av disse tumorene.

Min kommentar: "FDG PET-parameters" er en samlebetegnelse for de ulike parametre som brukes ved disse målingene:
-Standardized uptake value (SUV) max
- SUVpeak
- metabolic tumour volume (MTV)
- total lesion glycolysis (TLG)

De ser etter 3 måneder en full reduksjon i SUVmax, SUVpeak, MTV and TLG for henholdsvis 18, 25, 26 and 26 tumours (dvs.en gjennomsnittlig forandring i FDG PET-parameters for SUVmax, SUVpeak, MTV and TLG were 56%, 64%, 78% and 75 %), men de finner ingen lineær korrelasjon mellom tumor absorbert dose og disse forandringer i målte parametre (No significant linear correlation was found between tumour absorbed dose and the relative change in PET-parameters)
Og med dette er noen kanskje blitt litt skuffet!? fordi de ikke ser noen særlig forskjell på de ulike doseringene og disse parametre?
Nei; det er ikke det de helt sier for:

Når de tar bort alle de med "complete resopons" (excluding patients that had a complete reduction in all included tumours) og så ser nærmere på tallene for hver pasient så ser de: " higher tumour absorbed doses resulted in more reductions in SUVmax for 6 of 8 patients".
Når det gjelder dosiemetristudiene vet vi at f. eks. 20/100 gir høyere absorbert dose (enn eks. 15/40), så vil jeg forsiktig konkludere:
Betalutin virker godt og målt ut fra ovennevnte parametre så får man uavhengig av styrke og tumor opptak ( 10, 15 or 20 MBq/kg of 177Lu-lilotomab satetraxetan) en god effekt i henhold til ovennevnte parametre, men man ser bedre effekt jo høyere tumor opptak på de pasienter som ikke oppnår "complete respons".

Dette er altså målinger tatt etter kun tre måneder og som jeg skriver over så forteller de ikke hvem og hvor mange biopsier de har tatt fra de med ulike typer respons slik jeg ser det, men der de ikke oppnår "komplete respons" så er effekten bedre jo høyere den absorberte dose er. Studien sier heller ikke noe om f. eks. "duration of repons" knyttet til utprøvningene da målingene er tatt etter 3 måneder.
(Posterens navn er jo også: Tumor Absorbed Dose and Changes in FDG PET Parameters in Non-Hodgkin Lymphoma Patients Treated With 177Lu-Lilotomab Satetraxetan ) og kanskje de burde lagt til i overskriften på posteren: målt etter 3 months.

Videre kommentarer i dag:

Ut fra pressemeldingen i dag fra NANO så blir begge postere nå i tillegg også lagt fram som orale presentasjoner og det bekrefter vel også den analyse jeg hadde om den ene posteren at dette er gode resultater og spennende forskning basert på kliniske studier om dose og effekt.

Jeg kan dvele også litt ved den andre posteren som også nå blir lagt fram som oral presentasjon. Dette er forskning delvis relatert til kombinasjonsbehandling med Rituximab for å kartlegge de ulike cancerceller (og CD 20) og CD 37 sensibilitet, dosering og effekt på de ulike celler ( DOHH2 cells, Ramos cells). Dette er forskning gjort preklinisk, men det understøttes av in vivo data skriver de i posteren.
De jobber videre med å kartlegge nødvendig dosering for også andre typer av celler knyttet til NHL; og slik jeg ser det er det en eventuell sensibilitet og dosering knyttet til videre forståelse av dosering i kombinasjon med eks. Rituximab ved behandling også av eks. diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) som vel har en noe uensartet type av cellevarianter og aggresivitet ( bl. a. OCILy8, Raji and Raji2R cell lines).
Redigert 12.10.2018 kl 11:07 Du må logge inn for å svare
focuss
12.10.2018 kl 11:28 1436

NOR96
OK takk for oppklaringen.HP17
12.10.2018 kl 13:39 1251

NANO spretter oppover nå, ikke så rart når en vet at det skal presenteres både på søndag og tidlig mandag.
Ser vi en kurs +60 i løpet av mandag?