Se der ja, da begynner det å bli mer attraktivt å kjøpe litt aksjer her. Markedet var tydeligvis ikke veldig glad i emisjonen, men gitt at det ikke er ny informasjon, er det nå egentlig bare positivt å kunne kjøpe seg inn godt under emisjonskursen (og langt under foreløpig topp). Når de nå har skipsordrene på plass, bør det være god oppside fremover ifbm. nye kontrakter i tillegg til dagens inntekter og backlog.