Alexander Kielland havariet.


Jeg studerte denne saken tilfeldigvis for en del måneder siden. Kanskje et år siden. Og fant da at årsaken måtte ha
vært manglende opplæring. Det ene av de 5 plattform-bena ble jo regelrett jekket ut. Og så mye at plattformen tippet
rundt. Man satte helt uopplært og uerfaren person til å hhv. løsne og ikke løsne håndbrekket på wirere. En eller to
wirére (jeg husker ikke antallet her i farten) ble IKKE løsnet. Alexander Kielland plattformen skulle endre posisjon i forhold
til en annen innstallasjon. Konsekvensen av at en eller to wirere ikke ble løsnet, var at ett av de 5 plattform-bena
ble jekket seriøst mye ut. Og så mye at stabiliteten ble så svekket, at plattformen tippet rundt.

Helt EVENTUELT kan man vurdere om dette var gjort med vilje. Dvs. bevisst sabotasje. Det er en viss mulighet
her. Men det holdt lenge for meg å oppdage at plattform-benet ble jekket ut med wire. Fordi en eller to wirere ikke
ble løsnet. Den sannsynlige årsak ser ut til å ha vært HELT FRAVÆRENDE OPPLÆRING. (At man må ha tatt altfor lett
på dette med opplæring). Hovedspørsmålet bør være hvorfor satte man en fullstendig uopplært person til denne jobben ?
Jeg vil ikke skylde på den uopplærte personen. Bare så det er sagt. Det blir helt urimelig å gi den uopplærte
personen skyld her. Denne personen trenger heller omsorg. Den handlet sikkert i beste mening. Og forsto kanskje
ikke at denne burde sagt nei til dette, f.eks.

Så blir spørsmålet ; hvem var ansvarlig for å sette uopplært person til dette ? Selskapet og/eller myndighetene ?

Det Riksrevisjonen har sett på er jo noe etter dette. Det er lite relevant her. Og avleder egentlig oppmerksomheten
bort fra det som er saken.

Utrolig hvordan man har dysset ned det opplagte lenge her. Myndighetene har et ansvar for at skikkede personer
utfører operasjoner som krever skikkede personer.

Dette kan minne litt om Scandinavian Star. Det skipet SKULLE VÆRT NEKTET å seile. Det var IKKE seilingsklart.

Samme med MS Estonia. Det var IKKE sertifisert for å seile på åpent hav. Og det var IKKE sertifisert for å ha
med militær last. Det var uvær ute på åpent hav som senket MS Estonia.
Redigert 10.03.2021 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
<pete>
10.03.2021 kl 14:20 740

I innledningen til Norges Offentlige Utredninger 1981: “Alexander L. Kielland ulykken” står
det
“Rapporten og dens vurderinger er begrenset til den type ulykke man her har
stått ovenfor. Rapporten beskjeftiger seg således ikke med andre
ulykkessituasjoner, f.eks. eksplosjonsulykker. Enhver rimelig tidsramme for
arbeidet ville i så fall blitt overskredet.”

En merkelig avgjørelse.

Etter snuing ble sabotasjeteoriene flere ganger
reist av Kiellandfondet og Østlund personlig.
Men alltid henlagt. Ulykkeskommisjonen har
konsekvent ikke behandlet sabotasje som
mulig årsak til havari.

...

Erfaren mann
Ole Østlund jobbet for Aker-gruppen i åtte
år. Var prosjektleder ved bygging av den
første Condeep-plattformen til Shell (Brent
B). Var divisjonssjef i Brownaker Offshore da
han sa opp stillingen i Aker i årsskiftet 78/79.
Konsulent for “Moe-komiteen” som vurderte
kostnadsutviklingen i Nordsjøen for Stortinget
i 1980. Ole Østlund var engasjert som
snuleder for Alexander Kielland ved det andre
snuforsøket. Etter tre uker fikk han sparken.
Han hadde stilt spørsmål ved mangler på
snumetoden og etterlyst status på Veritas
godkjennelse. Ingeniørfirmaet Reinertsen i
Trondheim bekreftet Østlunds bange anelser.
Flere av rådene ble til slutt fulgt da plattformen
endelig ble snudd i september 1983.

...


"Her er
bevisene"
s.11
https://dvikan.no/ntnu-studentserver/kompendier/Kap01.pdf


Jeg anser det som bevist at det ene av de 5 plattform-bena ble jekket så mye ut, at plattformen tippet rundt.

Men så er spørsmålet : Skyldes dette manglende opplæring eller sabotasje ?

Hvorfor ble uopplært person satt til å gjøre en så kritisk operasjon ?
Var kulturen slik på denne tiden at sånt kunne skje, eller har vi med sabotasje å gjøre ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Det ligger i dette, at en teori om hydrofon og eksplosjon ikke er aktuell her.

Det ene plattformbenet ble rett å slett jekket ut så mye at plattformen tippet rundt.
Dette ved at en eller to wirere ikke ble løsnet. Men ble stående i låst stilling.
Andre wirere virket motsatt vei. Slik ble plattformbenet trukket ut i sprikende stilling.
Redigert 10.03.2021 kl 15:00 Du må logge inn for å svare

Nå må ikke folk gå av skaftet, men det er muligens litt pussig at Stortinget ble rammet av IT attack nå.
Vi ønsker å vite tidspunktet for dette.
Det må være lov å påpeke vitterlige hendelser uten å bli beskyldt for ditt og datt.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/vAnjAV/stortinget-utsatt-for-nytt-it-angrep-data-hentet-ut

----------------------------------------------------
https://www.aftenposten.no/norge/i/PRnGRX/stortinget-utsatt-for-it-angrep-kan-faa-alvorlige-konsekvenser-for-d

Det var en påfallende økt trådløftfrekvens over denne tråden nå.

Og gi Ruusland skylda for IT angrep er helt meningsløst. Så skivebom det kan få blitt.
Redigert 10.03.2021 kl 15:59 Du må logge inn for å svare

Var det dette som trigget IT-angrepet mot Stortinget ?
Kina bedyrer at de ikke har gjort. Akkurat på den meddelelsen så tror jeg faktisk på Kina.
Om de bløffer her, og allikevel har gjort det, er de ille ute tillitsmessig i Norge. Og hvorfor
skulle Kina gjøre noe sånt ? Hva skulle de få ut av det ? Russland tror jeg heller ikke gjør
sånt mot oss. Det er mer napping i hundebåndet dette dreier seg om, enn spionasje.
En annen pussighet har skjedd i mellomtiden. Som indikerer det jeg sier.