Bankene tar Solstad-skip


https://finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2021/03/14/7641711/bankene-tiltrer-pant-og-overtar-solstad-skip

Er det begynnelsen på en ny trend?. Bankene har hittil ikke ville overta skipene de har i pant. Hvis ratene går i taket øker også salgsverdien av skipene og tapene kan reduseres og realiseres. Men hva gjør offshore-rederiene uten skip. Leie dem fra bankene? I så fall, hvorfor har ikke bankene gjort det for lenge siden?
Redigert 14.03.2021 kl 20:15 Du må logge inn for å svare
Puffen
01.04.2021 kl 11:09 3833

Er det ingen som snapper opp noen rykter om hva som skjer rundt Maximus ? For driften i Solstad er det vel egentlig ingen betydning. Selskapet leier fortsatt Maxen fra det samme eierselskapet. Det er jo dette selskapet som igjen har fått nye eiere i forstand av at kreditorene har tiltrådt pantet. Dvs tatt aksjene med tvang. SOFF eide 25 % av aksjene, og når de er tatt med tvang. Så er vel disse aksjene verdiløse ? Men om jeg har fått med meg alt rett, så er verdien av disse aksjene allerede avskrevet i SOFF regnskapet. "Risikoen" for Solstad nå er begrenset til at de kanskje må kjøpe skipet fra kreditorene som overtok båten med tvang. Da er risikoen følgende;
Har Solstad finansiering til å et slikt kjøp ? Det vil jeg tro. DNB er på alle sidene av bordet her. Og det er vel vanskelig å påstå at båten er verdiløs. Altså vil de få lånefinansiering på en andel av kjøpesummen. 50-60-70 %. Vi kan vel forutsette at båten må kjøpes for en sum på rundt 2 mrd., utfra de opplysningene vi har fått rede på. Altså må de skaffe til veie en egenandel på 0,5 - 1,0 mrd. Ved siste Q-rapport skryter de av en kassebeholdning på godt over 2 mrd. Og vi ser at rater og beskjeftigelse for flåten er på veg opp. De har heller ikke behov for likviditet for nedbetaling på lån. Dette er de fritatt fram til 2023. Minst. Så da gjenstår risken for om det er mulig å få rater på Maxen som er tilstrekkelige til å dekke driften og kapitalkostnaden på 2,0 mrd. Muligheten til å oppnå dette vet jeg dessverre ingenting om,.
Men der er det kanskje andre som har litt mer markedsinnsikt som kan svare ??
Redigert 01.04.2021 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
Siddis61
01.04.2021 kl 11:48 3772

Hvorfor skulle Solstad kjøpe dette gigantskipet. De trenger det ikke og har mange andre skip. Tror det er på gang en reprisene av Solstad nå og fremover da selskapet er refinansiert, markedet i bedring og de sitter igjen med moderne fartøy etter å ha kvittet seg med gamle båter. Prises nå til ca. 12% av egenkapitalen.
Puffen
01.04.2021 kl 14:22 3635

Det er klausuler i kontrakten mellom Solstad og eirene av skipet, at det kan kreves at Solstad overtar skipet hvis leieavtalen blir misligholdt
Seriøs
01.04.2021 kl 16:48 3530

Der er der som er nedsiden

Det er (eller var) jo rederiets "flaggskip". Representerer det aller ypperste av norsk offshoreflåte.

Normand oceanic har også forsvunnet. Subsea 7 har overtatt skuta og den heter nå Seven Oceanic. Soff må forøvrig kjøre emisjon for å dekke tapet på maximus ser det ut som dessverre, men ellers skjer det mye bra i Soff om dagen
Met1976
02.04.2021 kl 10:09 3132

Oceanic ble vel solgt i 2018? Den ble eid av et JV mellom Subsea/Soff med SOFF som operatør.
kuka
02.04.2021 kl 11:54 3001

Jeg støtter deg i resonnementet i ditt forrige innlegg, men om det skulle være klausuler som innebærer at Solstad overtar skipet; er det i så fall til hvilken som helst beløp? Om Solstad skulle overta vil jeg anta det vil være til vilkår som selskapet føler seg bekvem med, selv om dette skulle medføre en emisjon. Selv om Maxiums så langt har vist seg som et resultat av gigantomani, skal en ikke se bort fra at skipet kan gi et betydelig positivt bidrag i årene som kommer.

Ellers føler jeg at vi er på vei mot "bedre tider". Bransjen er ikke tilført ny kapasitet i perioden etter oljepriskollapsen i 2014. Samtidig blir det mer og mer tydelig at den overveiende delen av båtene i opplag aldri vil komme i aktivitet igjen, i allefall ikke i vår del av verden. I mellomtiden er en ny og konkurrerende offshorenæring i ferd med etablere seg med full kraft. Tror det vil kun være et tidsspørsmål før vi opplever rater på nivå før kollapsen. Jeg tviler på at markedet i så fall vil fortsette å prise skipsverdiene til Solstad til +/- 200 mill pr skip som i dag.
desirata
02.04.2021 kl 12:40 2946

Kuka;
Enig i mye du sier, men:

Vil tro at UK leasing firma ikke er født igår. De vil nok ha klausuler om verdier i kontrakten.

Max vil aldri bidra med betydelig positive bidrag. Den vil ha en break-even rate på $100k og slik rate vil være uoppnåelig på årsbasis.

Du kan ikke si slikt som verdi 200m per båt. En eldre PSV er verdt 10-20m, mens Vision er verdt 1000m.
Blir som å ta snitt verdi på alle bygninger i Oslo !
hstray
02.04.2021 kl 15:01 2837

Du overser en viktig detalj. Skipet er finansiert med en sale and lease back»-avtale som Solstad ASA datterselskap garanterer for.
Dette kan få store konsekvenser for Solstad og selskapets EK. Cash beholdningen du referer til er en kassakredit

Limer inn fra artikkel i DN
Situasjonen kan også få alvorlige følger for Solstad. I fjerdekvartalsrapporten skriver rederiet at det heleide datterselskapet som opererer skipet kan bli nødt til å kjøpe båten fra Maximus Limited i en misligholdssituasjon. Gitt dagens markedssituasjon kan det vise seg å bli umulig for Solstad.

«Dette kan få en betydelig negativ innvirkning på Solstad Offshores finansielle situasjon,» skriver selskapet.

«Maximus har mulighet til å fremsette krav mot Normand (Solstads datterselskap, journ.anm.) og Solstad om betaling av skyldig hyre og for salg av skipet i henhold til salgsopsjonen. Bankene har imidlertid nektet Maximus å gjøre dette. Dersom bankene skulle erklære lånet som forfalt, tar Maximus forbehold om å trekke Normand og Solstad inn i saken, med krav om fastsettelsesdom for betalingsplikt,» heter det.

Solstad-sjef Lars Peder Solstad ønsker ikke å uttale seg.
Puffen
03.04.2021 kl 10:21 2548

Litt usikker på hva du mener jeg overser ? Er vel enig i det meste, men jeg forsøker å sette litt tall på det, og blir ikke kjempeskremt. Det stemmer at en del av likvidene er trekkrettigheter. Har skrevet om dette tidligere, og er ikke stor tilhenger av slik regnskapsføring. Men det er lov etter IFRS standarden de benytter. Men uansett. Det er tilgjengelige likvider som kan benyttes til "egenandel" i finansiering i en evt buy-out. Hvordan regnestykkene ser ut og hvordan betingelsene er vet vi ikke. Men antar at finansieringskostnadene på dagens leasing avtale, og det som må til for en buy-out er kanskje ikke så forskjellige ? Spørsmålet uansett blir hvordan markedet for en slik båts tjenester vil se ut de kommende årene. Og der håper vi noen på forumet kan bidra med noe ?
desirata
03.04.2021 kl 11:28 2475

Puffen, jeg vil kun kommentere det siste du spør om.
CSV rundt 150m får idag betal +$40k dagrater, men sliter veldig å få lengre kontrakter. Det er helst 6m o.l.
Max er jo hakket større, kan antyde $60k dagrater, top $70k, som vil være langt under break-even, selv med en nedskrving til Nok 2 Mia. Ergo vil ikke Solstad tjene på å overta Max, den vil bli et tapsluk, særleg i idle perioder.
Puffen
03.04.2021 kl 12:43 2405

Takker for svar.. Jeg kjenner heller ikke "markedsprisen" eller hva en kan forvente som verdi for båten i et break-even regnestykke. Kan ikke se for meg at det ikke skal være mulig å få noe som helst til å dekke kapitalkostnader ?
kuka
03.04.2021 kl 12:43 2405

Sitter med et inntrykk av at enkelte ønsker å svartmale situasjonen mht MM mer enn det er grunnlag for. Ja selvfølgelig, dersom vi legger perioden fra 2014 frem til i dag til grunn, ville det ikke være liv laga for bransjen i det hele tatt. Men så er den nå en gang slik at denne delen av næringen har-, er- og vil være syklisk. Det har tidligere hendt at uarrangerte gamle fisketrålere- og snurpere ble hentet til høye rater inn for å dekke etterspørselen i sektoren etter en forutgående offshorekrise. Jeg ser ikke bort fra et lignende senario når det gjelder knapphet på kapasitet i relativ nær fremtid. I så fall vil ikke studier av dagens-, eller de siste 6 årenes bilde av bransjen, ha den store verdien. I så fall kan det vise seg at MM vil bli et verdifull aktivum dersom det ender opp med at Solstad overtar skipet. For øvrig "desirata" jeg vil ikke overraskes om markedet innen overskuelig fremtid vil verdisette Solstad-skipene til det dobbelte av dagens gjennomsnittpris på +/- 200 mill.(ca det samme som det koster å bygge en større kystfiskebåt i dag)
Puffen
03.04.2021 kl 12:50 2386

Håper du har rett. Men jeg prøver å regne meg fram til worst case basert på fakta og ikke svartmaling. Maximus har en eller annen verdi som er mer enn 0. Og den skulle vi gjerne visst. Da er det mulig å beregne nedsiden. I verste fall er det ikke mulig å få rater på båten som dekker noe som helst av kapitalen. Da må den skrotes. Hva er skrapverdien ? Antar at det er mulig å få betalt for en hel del av eksteriøret på en såpass ny båt ? Bare kranene bør ha en eller annen 2 hånds verdi. Aner ikke. Men noe er den verdt. La oss i verste fall si at nedsiden er 2 mrd. Er Solstad konkurs da ? Nei det er de ikke. Men da må det antakelig kjøres en emisjon på minst 1 mrd. Og det vil være nokså katastrofalt på de kursene vi har pr. i dag. Særlig for familien Solstad. Så jeg tror på en eller annen løsning som er bedre enn dette. Men emisjon på dagens kurserer ikke veldig fristende.
Hva slags type spesialoppdrag er båten egentlig bygget for ? Er det mange tilsvarende båter, som gjør at markedssegmentet er for dårlig til å forsvare prisen for disse store båtene ?
Redigert 03.04.2021 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
hstray
03.04.2021 kl 15:58 2265

Har ikke lest hele innlegget ditt, men konsekvens for Solstad er at dagens egenkapital blir utradert og riktig kurs er null
kuka
03.04.2021 kl 18:50 2100

Her er du direkte useriøs Stray. Mener du eller tror du at eventuelle potensielle utfordringer knyttet til ikke var kjent for partene i forbindelse med restruktureringen av Solstad. Mener du videre at Aker/Hemen/Solstadfamilien beholder "katta i sekken" etter å ha fått redusert gjelden med 10-12 mrd.
Puffen
03.04.2021 kl 19:03 2082

Ble litt skuffet. Trodde vi hadde en kritisk men saklig røst her... Jeg tåler veldig godt negative og kritiske innlegg i trådene på aksjer jeg er inne i. Det er viktig med kritiske blikk. Men disse som bare pisser rundt for egen glede er irriterende.
Du kommenterer altså innlegg uten å ha lest hele... Mine innlegg tar neppe mer enn 1 til 2 minutter å komme seg igjennom. Egenkapitalen i Solstad er over dobbelt så stor som selv det aller dårligste utfallet for Maximus (skraping) Så ikke leser du innleggene du kommenterer, og ikke leser du regnskapene du kommenterer. Altså er du ute..

Skal Soff nulles nå igjen? God jeg solgte på 10 kroningen da, har lenge lurt på hvorfor ikke ledelsen løser inn 3,5 kroners opsjonene sine.
Redigert 03.04.2021 kl 23:36 Du må logge inn for å svare

Nå er saken om Saipems charter av Maximus langt fra avklart. Uansett hvem som vinner den saken tror jeg alt ender opp som en sak mellom banker og Saipems forsikrere. Blir de ikke enige, kan den billigste ruten være å kjøpe Solstadselskapet. Hverken Solstad selv eller Røkke/Fredriksen selger billig.


Redigert 04.04.2021 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
desirata
04.04.2021 kl 11:11 1692

Straight flush innlegg er bare vås med ingen rot i virkeligheten. Slutt å skrive om synsing når en ikke har peiling.
R1234
04.04.2021 kl 11:25 1657

Kjenner diverre igjen mange av brukernavn her som skjelden refererer til tall etc. alle har seff solgt seg ut på topp å venter på 0kr.
Håper dere har lagt en short før påske, for jeg gleder meg opprinnelig til Q1!

Mange gledet seg til q4 også, det ente med nedtur.
I stedet for å bagatellisere, les hva desirata skriver, og jeg spør, hvorfor løser ikke ledelsen inn 3,5 kr opsjonene sine?
Redigert 04.04.2021 kl 11:53 Du må logge inn for å svare

Hvor har det blitt av den største Soff hauseren, Turbotrader som kommenterte flere ganger daglig?
Slettet nikket etter å ha solgt seg ut av Soff?
Redigert 04.04.2021 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Puffen
04.04.2021 kl 12:33 1515

Solstad har allerede tatt nedskrivingen
R1234
04.04.2021 kl 12:33 1511

De som gledet seg til Q4, burde ikke vært i aksjemarkedet. Du selv Longsitinbulk har vært veldig vaaaag på dine tekniske, øknomiske analyser ref SOFF. Håper inderlig ikke folk investerer i aksjer reff forum her. Da er en fort ute å sykler.
Bruk kalkulator folkens. Dagsratene er på veg opp, noen av skipene er allerede på all time high rates. Dette vil gjenspeiles i q1, q2 og resten av året.
Når soff offentligjør ny fornelging av NM er alt duket for en fin reise, så lenge markedet ikke kræsjer igjen.
Jeg har sagt 2-5 år i denne aksjen med kun kjøp ved dipper skal være en fin ny egenkapital.

Dere må ikke bry dere om folk som Desirata og Longsbulk. De sprer om seg med møkk på mange tråder. Skriver innlegg uten fakta og innhold, godter seg over selskaper som faller på enkeltdager og skriver som regel om ting som allerede har skjedd og som de var så kloke å se på forhånd, men skriver etterpå. Jeg solgte på over10 kr, hvem tror du tror på deg Longst?
desirata
04.04.2021 kl 20:58 1145

Merkelig når noen skriver om eksakte tall og oppgir beløper en kan forholde seg til, men som ikke er positivt i deres øyne. Så sier de at det bare tull.

Ingen derimot påpeker hva som eksakt er feil. Det passer bare ikke inn i den bobla deres. Så hvilket tall jeg har oppgitt er feil ? Kan noen opplyse om det. Dersom ikke hold kjeft
R1234
04.04.2021 kl 23:17 1011

Spennende uke, NM sin tilgjengelighet er fra 09.04