Softox - tid for nytt rally?


Jeg har over de siste ukene forundret meg stort over kursutviklingen i Softox, og brukt mye tid på å lese meg opp. Forfattet derfor denne teksten i håp om å trigge litt diskusjon og interesse rundt selskapet.

Det nærmer seg et år siden aksjekursen til Softox tok rennafart og smalt opp til ATH på 116 kr. Kursutviklingen var drevet av forventninger om eventyrlige salg av desinfeksjonsmidler - forventninger som igjen var basert på en smule upresise formuleringer fra selskapet rundt etablering og oppskalering av produksjonslinjer, samt timingen med en global pandemi på trappene og økt etterspørsel.

Da Q1 tallene kom i slutten av juni, gikk det opp for markedet (som det så ofte gjør); TING TAR TID.. Aksjekursen dalte nedover, og har siden typisk ligget i sjiktet mellom 50-70 kr per aksje. Til tross for at selskapet har kommet med flere utrolig spennende meldinger siden den gang, har utviklingen vært ganske flat. Det kan virke som skuffelsen fra juni har gjort Mr. Market langsur, og at han "på trass derfor velger å overse det enorme potensialet som faktisk ligger i dette selskapet."

Så hva er så potensialet som ligger i Softox?
Etter min mening så reflekterer utviklingen i aksjekursen til selskapet hovedsakelig salg og distribusjon av de ekstremt effektive og hudvennlige desinfeksjonsmidlene (Antivir, Safedes, Effectdes). Selv om dette ikke er selskapets viktigste satsningsområde, og mesteparten av potensialet i selskapet virker å ligge i utvikling av andre produkter (SWIS, SBE og SIS), ser det ut som markedet per idag har vært mest interessert i det som allerede gir inntekter.

Hånd- og overflate desinfeksjon er per idag de produktene selskapet har lansert for salg i markedet. Lansering og markedspenetrasjonen for disse produktene har nok gått noe saktere enn mange hadde håpet, men forsinkelsene er dog mye på grunn av en faktor som selskapet selv ikke kontrollerer - nemlig Covid-19. Pandemien har blant annet ført til forsinkelser for viktige avtaler for salg av desinfeksjon. Jeg tenker da spesielt på HINAS anbudet, som Softox etter alle solemerker på et tidspunkt vil vinne. En kontrakt med Sykehusinnkjøp vil være enormt viktig med tanke på salg, men også symbolsk som kvalitetsstempel, og pre-Covid19 var det anslått at ca 80% av bruken av hånd-desinfeksjon kom fra helsesektoren. Det er også sagt at FHI vil oppdatere sin veileder ang. desinfeksjon til å inkludere alkoholfrie alternativer, men dette er også utsatt pga. covid.

På kort sikt har Covid19 sånn sett hatt en negativ effekt for Softox. MEN, tar vi et steg tilbake og ser på langtidseffektene pandemien vil ha for selskapet, vil C19 utvilsomt være en kjempeboost. Verden er inne i en tid hvor smittevern er på alles lepper, og bruken av hånd- og overflate desinfeksjon i segmenter utenfor helsesektoren har eksplodert. Barnehager, skoler, butikker, kontorer, busser og tog, ja omtrent alle steder hvor folk møtes, finner man nå dispensere eller flasker med hånd-desinfeksjon. Pandemien har åpnet et enormt marked for Softox sine desinfeksjonsmidler, og det økte fokuset på bruk av slike produkter kommer til å vare i mange mange år fremover, selv om trusselen Covid-19 skulle roe seg ned etter hvert. Softox sine desinfeksjons-produkter, som har et stort fortrinn ved å være klinisk bevist mer effektive og betraktelig mer hundvennlige enn alkohol-baserte «konkurrenter», kan derfor på sikt bli mye mye større en selskapet så for seg på samme tid for et år siden.

Så hva er status for Desinfeksjons-delen av Softox idag? Gjennom 2020 har selskapet fått etablert produksjonskapasitet for en omsetning på rundt 600mNOK (70mUSD). Selskapet har signert flere distribusjonsavtaler med aktører i ulike segmenter og vi ser nå at deres produkter dukker opp stadig flere steder, som feks på Meny butikker, på håndball-landslaget, XXL, apoteker, offshore-installasjoner og på statsminister Erna Solbergs kontorpult. Med andre ord er det rimelig å anta at salget i Q1 vil være betraktelig høyere enn hva som ble presentert i Q4 rapporten, og en vil forvente at inntektene stiger for hver Q rapport som kommer. Foreløpig er salget konsentrert i Norden, men selskapet har fått foreløpig EU-godkjenning for produktene, og en endelig EU-godkjenning er forventet i nær fremtid. Distribusjonskanaler til Europa er allerede etablert, så her mangler kun den endelige godkjenningen før Softox sine desinfeksjons-produkter kan ta steget ut i den store verden. Får selskapet også omsider bekreftet tildeling i HINAS, kan tallene for 2021 bli riktig så hyggelige.

Softox har i dag med en aksjekurs på det lave 60-tall en Mcap på 500 millioner kroner, noe som etter mine beregninger er lavt om man kun tar potensialet fra salg av desinfeksjon i betraktning. Dersom man legger til potensialet og de positive signalene som har kommet fra de andre prosjektene selskapet satser på, vil jeg påstå at selskapet er grovt underpriset.

Selv om kursutviklingen har vært moderat i 2021, beviste den rekordraske overtegningen ved siste rettede emisjon at det er mange aktører som ønsker å være med når toget går. Etter å ha brukt mye tid å å lese meg opp på selskapet, ser det for meg ut som at triggerne står i kø månedene fremover. Vi må alle gjøre opp våre egne meninger om en aksje, men jeg forventer i hvertfall at kursen vil være en helt annen om et par måneder enn den er idag.

Det er ventet at Sparebank 1 Markets vil komme med en analyse av selskapet i nær fremtid, og jeg venter i spenning på å se om de er enige med meg!

Er veldig interessert i å høre andre softoxinger sine meninger :)

Disclaimer: jeg eier selv aksjer i selskapet, men det er det også gode grunner til.
rvmossi
14.03.2021 kl 21:10 8052

Godt skrevet. Vi går helt klart en spennende tid i møte! Om ett par dager er emisjonsstyret over og vi har flere triggere på kort sikt. Lykke til!

Det som også er meget interessant er at daglig leder Geir Hermod Almås og mange andre insidere har hamstret aksjer den siste tiden. Deriblant har Almås sin kone også gått til større innkjøp av Softox-aksjer.

Takk for at du deler Metadoren! Nyansert og informativt. Ofte lurt å ta et tilbakeblikk. Med tanke på hva folk var villige til å betale for denne aksjen for et år siden, har jeg selv slitt med å forstå hvorfor denne aksjen ikke ligger høyere med all den nye infoen som har kommet i mellomtiden. Men jeg takker og bukker! Solgte meg ut på 96,- sist rally med god gevinst, men har siden lastet opp flere ganger mellom 70 og 57 kr. Blir ikke overrasket om denne er tilbake på ATH om kort tid.
Aaleby
14.03.2021 kl 21:48 7928

Fordømt godt innlegg 👏 Én ting skal hvert fall potensielle nye investorer vite; nedsiden i aksjen er svært begrenset. Skuffelsen av ytterligere utsatt HINAS fikk kursen til å sveipe såvidt nedom kr 55 (emikurs) i noen få minutter før den konsoliderte noen prosent høyere. Siste dagene før helgen tørket selgersiden på 50-tallet helt ut hvor man på nytt tok turen opp til tilnærmet medio 60 (kr 63). Mye tyder dermed på at de mest kortsiktige/desillusjonerte er blitt tuppet ut og at det fremover de neste par ukene vil bli et ventespill (med en gnien selgerside) på triggerne som formelig ligger på rekke og rad.

Mcap på 550 mill for et selskap som kan vise seg å bli en viktig brikke i den globale kampen mot antibiotikaresistens er knapt til å forstå. Særlig med tanke på at Softox er under ett år unna å ha SWIS ute på markedet. Et sårrenseprodukt som har vist seg å ha uovertrufne egenskaper og som samtidig er like skånsomt som saltvann.

Troen på produktporteføljen har nylig vist seg ved at Softox og det norske forsvaret forhandler om å inngå et forpliktende forskningssamarbeid, med et ønske om å tilpasse selskapets produkter til militære formål. I fjor høst fikk Softox endog 20 mill kr i tilskudd fra det amerikanske forsvarsdepartementet for utvikling av biofilm-eradicatoren, som er selve gullegget. Her har Softox ukentlige møter med amerikanerne, noe som sier litt om interessen.

Etter at kursen kollapset har man altså fått lovende testresultater på minigris tilknyttet inhalasjonsstudiet, fått bevilget 20 mill kr og på mange måter inngått et samarbeid med det amerikanske forsvarsdepartementet, inngått en intensjonsavtale med det norske forsvaret hvor formålet er å inngå en forpliktende avtale innen 1 april, fått EU-godkjent selskapets desinfeksjonsmiddel (venter bare på den endelige ratifiseringen) som det første og eneste hittil, igangsatt siste fase i utviklingen av SWIS og fått på plass en rekke distribusjonsavtaler innad i Norge tilknyttet desinfeksjonsmiddelet. Aksjekursen derimot har stått bom stille. Uproblematisk for de langsiktige blant oss og en potensiell gullgruve for de som måtte se sitt snitt til å kjøpe seg inn på nåværende nivå. Best case er et selskap som kan bli verdt mange titalls milliarder noen år frem i tid. Få selskaper på børsen kan sies å ha tilsvarende oppsidepotensial.
Redigert 14.03.2021 kl 22:15 Du må logge inn for å svare

Veldig gode innlegg av både Metadoren og Aaleby - ingen tvil om at fokus har vært rettet mot desinfeksjon (er kun et biprodukt), hvor skuffelsen over utsettelser pga Covid -19 (HINAS og endelig EU godkjenning) har overskygget alle de andre nyhetene ( bl.a. SWIS 2, SIS (fantastiske resultater og fast track), avtaler med forsvaret i USA og Norge, alle insidekjøpene). Det snakkes knapt noe om at en ser for seg ferdigstillelse av sårskyll (Swis 2) i løpet av denne våren - og endelig EU godkjennelse er rett rundt hjørnet - likevel er det nesten 100 % opp til ATH...

Hva tror dere er grunnen til at innsiderne og ansatte har hamstret aksjer til disse kurser?
Redigert 14.03.2021 kl 22:21 Du må logge inn for å svare

Takk for det Aaleby! Helt enig i alt det du skriver og er for meg utrolig at en fortsatt kan få inngang i denne aksjen på rundt 60kr. Utrolig lav risiko å gå inn i selskapet nå med kommende produkter og triggere på rekke og rad fremover. Virker som mange ikke e klar over hva selskapet jobber med utenom salg av desinfeksjon.

Veldig enig Aaleby! Her har vi et selskap som kan sitte på en løsning på en av medisin-verdens største utfordringer, nemlig overforbruk av antibiotika og utvikling av resistente bakterier. I tillegg ser man at teknologien også kan være en potensiell behandlingsmetode for nesten alle typer luftveis-infeksjoner! Kommer de i mål med disse produktene snakker vi om aksjekurser av en helt annen dimensjon enn det vi har sett så langt. Og imens vi venter på dette så kan selskapet tjene gode penger og finansiere videre forskning gjennom salg av antivir.. En glimrende måte å drive et vekstselskap!
Redigert 14.03.2021 kl 22:36 Du må logge inn for å svare
Aaleby
14.03.2021 kl 22:27 7868

I tillegg til at det ikke snakkes OVERHODET om at selskapet vil ferdigstille sårrenseproduktet for dyr innen første halvår 2022. Et produkt som markedet på verdensbasis formelig skriker etter for å få ned overforbruket av antibiotika og som også har et betydelig potensial.
Redigert 14.03.2021 kl 22:28 Du må logge inn for å svare

Det har du rett i - og her er det informert i siste Q rapporten at en vil starte opp igjen dyrestudiene i Q2 i år (samt ferdigstille i Q4 hvis jeg husker riktig). Dette er helt neglisjert i diskusjoner på diverse fora...

Det er ventet at SpareBank 1 Markets tar opp dekning i løpet av Q1 og en kan da forvente at analysen deres blir publisert i løpet av de kommende to ukene. Tror vi kan se langt etter aksjer til 60kr da

Er det noen som vet hvilke marginer selskapet har guidet på omsetningen av antivir, safedes og effectdes? Er spent på om selskapet kan levere grønne tall nå allerede i Q1. Leser i diverse forum at selskapet kritiseres for å «ikke klare å selge desinfeksjon selv under en pandemi.» Tror det blir mange baissere som må spise hatten sin og løpe etter fremover.
Aaleby
14.03.2021 kl 23:36 7697

Bør overhodet ikke ha noen forventninger til grønne tall allerede til Q1. Forhåpentligvis når selskapet milepælen innen årsslutt, men de får ikke akkurat drahjelp av at HINAS ble utsatt til oktober. 2022 derimot bør kunne bli hyggelig i så henseende om Softox lander noen avtaler i EU samtidig som både SWIS og dyrehelse starter med å gi inntekter.

Du har nok rett Aaleby, grønne tall er nok kanskje litt vel tidlig å håpe på, men samtidig ser jeg tydelige tegn på at salget av desinfeksjon virker å ta seg opp. Vi får kanskje ikke grønne tall allerede i Q1, men jeg er overbevist om vi vil se betraktelig større inntekter enn i Q4.

Fra Q4 rapporten: « We have established a new sales and marketing strategy with many exciting distribution agreements in place for 2021. The needed production capacity is in place to meet the market demand. The company is also well prepared to launch in new markets as soon as we get the expected EU approval.»

SOFTOX SOLUTIONS AS: DANISH MEDICINES AGENCY APPROVES FIRST-IN-HUMAN CLINICAL STUDY FOR SOFTOX WOUND TREATMENT AGENT FOR INFECTIONS IN CHRONIC WOUNDS, BIOFILM ERADICATOR (SBE)
Maalselv
15.03.2021 kl 09:24 7216

Noen selger seg billig som vanlig, men pass på, ikke lenge til neste melding.

Se der ja! Tok ikke lang tid før første trigger ble utløst. Spennende tider i Softox!
Maalselv
15.03.2021 kl 11:48 6999

Noen som ikke forstod hva denne meldingen handlet om ? Ikke greit når det blir så mye å forholde seg til...
Kanin89
15.03.2021 kl 12:16 6954

Om ein tenkjer at Softox er noko jalla-dritt, så still deg spørsmålet: Kvifor går då både det amerikanske forsvaret og det norske inn med mange millionar for å finansiere vidareutvikling av Softox si løysing for sårbehandling og antibiotikaresistens, som er nokon av dei største problema vi har innan medisin??

Det beste av alt er at vi allereie veit at softox fungerar og at løysinga har lave produksjonskostnadar. Forskninga er for å sikre godkjenning. I eit marked på mange titals milliardar USD. Berre ein minimal marknadsandel gir avkastning som ein blir ansett som useriøs for å tallfeste.

Aksjane mine er låst ned, å "sikre gevinst" på kronetrilling er i dette perspektivet tull. Det er fullstendig uinteressant om Softox er vedsatt til 500 mnok eller 1000 mnok på børsen når potensialet dei neste fem åra er eventyrleg.

Det er selvfølgelig lite kjekt at kursen er så lav som no, med ca 60 kr. En får sjå det som ein moglegheit for nye til å bli med på reisa og eksisterande for å auke.

Såvidt jeg har forstått så kreves det i Danmark godkjenning fra to instanser om man ønsker å ta et medisinsk studie fra pre-klinisk til klinisk fase, altså at man starter å teste en medisinen på mennesker. Softox har nå fått godkjenning fra Lægemiddelstyrelsen (DKMA) til å teste Softox Biofilm Eridicator (SBE)for første gang på mennesker, en godkjenning de fikk uvanlig raskt på grunn av grundig dokumentasjon. Nå mangler det bare godkjenning fra en vitenskapelig etikk-komite, noe som kreves for alle studier som involverer testing på mennesker, så kan testingen starte.

Utrolig at kursen går mellom 0% og -2% på denne meldingen. Det viser tegn på hvor mye informasjon og gode nyheter som faktisk ikke prises inn i aksjen som nå styres av kortsiktige investorer. Dette bygger bare mer opp under at denne aksjen er til de grader underpriset og vil forårsake et rally når det først løsner her.

Man kan undre seg hva som er priset inn i kursen, ikke mye ihvertfall :)

Metadoren - hadde det i stedet kommet en melding om ny distribusjonsavtale på salg av desinfeksjonsmiddel til kr 3 mill årlig, hadde vi helt sikkert sett en helt annen positiv kursutvikling. Alle andre gode nyheter enn desinfeksjon "preller av", og dersom du sammenligner med hva kursen var for 6 mnd siden, før alle høstens nyheter (SIS, Swis 2 (som snart er ferdig), avtaler med forsvaret i USA og Norge mv) så er den på stedet hvil. I dag fikk vi endelig bekreftelse på at en snart har oppstart av hovedgrunnen til at jeg er investert i Softox - nemlig sårbehandling. Men som du skriver - på et tidspunkt, når de gode nyhetene fortsetter å komme, vil det komme til et tidspunkt hvor "trykket" til slutt gir et rally.

Jeg tror interessen for Softox vil øke etter analysen fra SP1 er gitt - men jeg håper den (analysen) kommer når flere av de nærmeste triggerne er på plass (EU godkjennelsen, flere distributøravtaler i EU, SIS, avslutning av Swis 2 mv).
Redigert 15.03.2021 kl 20:56 Du må logge inn for å svare

Fra Shareville:

Triggerliste Softox

Signering av samarbeidsavtale med FFI: Før 1. April

Godkjennelse for oppstart av «first-in-human» (FIH) studier for Softox Inhalation Solution (SIS): Mars/April 2021

Endelig godkjennelse for salg av desinfeksjonsprodukter i EU: Mars/April 2021

Oppdatering av Folkehelse Instituttets (FHI) veileder for håndhygiene til å inkludere alkoholfrie produkter: Anytime 2021, forventet etter endelig EU godkjennelse.

Endelig godkjennelse fra «VEK» for oppstart av FIH studier SOftox Biofilm Eradicator(SBE): Mars/April 2021 (?)

Resultater klinisk studie av Softox Wound Irrigation Solution (SWIS-02): studie estimert fullført innen 31. Mai

Tildeling av kontrakt for salg av desinfeksjons produkter med HINAS (første gang med egen kategori for alkoholfrie produkter): Før Oktober 2021

Annonsering av nye distribusjonsavtaler for desinfeksjon (både i Norge og EU): Anytime 2021

Analyse av selskapet fra Sparebank 1 Markets: første halvår 2021(?)
bj111
16.03.2021 kl 00:12 6238

Begynner å tro det ikke løsner noe særlig her før de rapporterer om inntekter dvs overskudd. Det var ikke mye futt i dag, på et vis overraskende men allikevel kanskje ikke.

Det kommer fortsatt ta en god stund før de begynner å tjene penger, det er vel derfor ikke det er mer kamp om aksjene. Og selvfølgelig, vil man få til avtaler, vil det komme konkurranse osv. Folk ble brent av troen på desinfeksjons salg,som floppet helt ifjor.
Melhus79
16.03.2021 kl 07:59 5990

Blir det rødt i dag. Kjøpsiden forsvant helt ?
Maalselv
16.03.2021 kl 12:14 5803

Har ikke forsvunnet hos meg, forsøk en restart, eventuelt en tur ut i Guds friske natur.

Som Metadoren har skrevet i innlegget så virker det som markedet så langt kun har fokusert på inntekter fra salg av desinfeksjon. I så måte så bør endelig EU-godkjenning gi et solid løft for kursen, da dette vil åpne utrolig mange dører for Antivir og signifikant øke inntektene, gjerne allerede i 2021. Selskapet har selv guidet at de har lært mye fra forhandlinger med distributører i Norge, og vil bruke erfaringene til å raskere kunne etablere distribusjonsnettverk utenfor Norge.

Og så kan man jo bare spørre seg selv hvorfor insidere kjøper softox-aksjer med begge hender...
Redigert 16.03.2021 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
Glure
16.03.2021 kl 13:21 5700

Er det noen som har fått rep.emi. aksjene? De var jo lovet til den 15/3 om jeg ikke husker feil.
Hanveg
16.03.2021 kl 13:26 5689

Ikke kommet hos meg enda
Maalselv
16.03.2021 kl 13:40 5662

De var lovet på, eller rundt den 16. Men det har vel ingen hast for de fleste ? For majoriteten ble det svært få, og de som ville/var nødt, har nok allerede solgt.
Glure
16.03.2021 kl 14:09 5633

Takker, jeg skal ikke selge, men har tvertimot kjøpt flere.
Maalselv
16.03.2021 kl 15:29 5538

Smart å vente med inngang til en rapport om overskudd kommer ? Nå er det røde flagget som du messet om tidligere historie, det blir lenge til neste emisjon, ja visst den i hele tatt kommer.

Dersom du skal vente helt til overskuddet er rapportert, tror jeg du kommer inn relativt sent. Det tidspunktet markedet blir overbevist om at Softox er på vei til å få sitt gjennombrudd, og vil være i nærheten av å nå noen av ambisjonene til selskapet, vil vi se et vendepunkt hvor det ikke lenger blir sell on news. Det skjer på et mye tidligere tidspunkt enn når overskuddet er der - og nå har vi fått mange gode nyheter det siste året, hvor kanskje det mest spennende akkurat nå er Swis 2 (snart ferdig med siste studiet).

Personlig når jeg vi kanskje vil se en slik effekt når SP1 kommer med sin analyse (og vi får inn flere interessenter).
bj111
16.03.2021 kl 16:22 5449

Mamma mia, jeg er inne jeg men det må da gå an å ha flere tanker i hodet samtidig. Jeg syntes aksjen er utrolig lite volatil og reagerer svært dårlig på nyheter. Det er det en grunn til og det kan hende det handler om inntjening. Kan være mye annet også.
Maalselv
16.03.2021 kl 16:31 5432

"For lite volatil" kan det skyldes at flere har innsett at det kan være smart å beholde roen ? Uansett ikke noe som bekymrer de som tenker lengre enn timer og dager fremover.
bj111
16.03.2021 kl 19:53 5268

Skriver ikke at det bekymrer meg. Har vært med på det før og sittet til det ble overskudd noe som ble svært lønnsomt selv om det tok lang tid (10 år) Er ikke jeg som fabler om all verdens nyheter og progresjon her og klager over at det ikke får noen utslag på kursen. Jeg er ikke så overrasket over at aksjen har gått i dvale for de som følger denne er trolig inne og skal etterspørselen etter aksjen øke så må det nok noe skikkelig nytt. Et regnskap med overskudd vil vise at de er på rett vei i forhold til tidligere taler om desinfisering. Det gir tillitt og det trenger nok selskapet. Det er hva jeg tenker men dere står fritt til å mene det er tull. Påvirker ikke mine valg alikevel.

Som det står ovenfor så forsvant rødflagget ned med emisjonen og da gikk jeg inn. Sitter fremover og regner med de klarer å forsørge seg selv på litt sikt. Går det mot tom kasse uten noe breaking news så er valget enkelt..

Mamma Mia 2 - selvfølgelig kan en ha flere tanker inne samtidig, og alle kan mene hva en vil, på samme måte som at jeg også kan uttrykke at jeg tror ikke det er konstatert overskudd som vil være vendepunktet. Det er andre parametere som er viktigere at inntreffer for at vi vil se en varig kurstigning.