PEN - Årets vinneraksje - noe oppside igjen?


PEN har tre eiendeler:
8,333% av Dussafu, Gabon
6,502% av OML-113 (bl.a. AJE) i Nigeria (12,19 % revenue interest, 16,255% paying interest)
87,5% av Sfax Offshore Exploration Permit og Ras El Besh Consession (operatør).

PEN har fort tiden produksjon både fra AJE og Dussafu.
I Tunisia har PEN handa på rattet selv - som operatør. Melding om fornyet lisens for Sfax (fornyes hvert 5. år?) kan komme når som helst nå. Informasjon selskapet har kommet med i presentasjoner tyder på at de langt på vei har sikret partner (farm-in) og kan gjøre i gang borring av to brønner rimelig raskt. PEN Tunisia har ferdig organisasjon med betydelig varelager (verdimessig) i form av risers, flowlines m.m. som trolig skal brukes ifbm. kommende produksjonsbrønner. Strukturen er på plass - venter bare på startsignalet i form av godkjenning fornyelse av lisensen.
Blir spennende å se hva de får ut av dette.

For OML-113 er det AJE-funnet som har vært i fokus og der verdiene ligger pt., men det ligger betydelige andre leads og prospekter på lisensen som i liten grad har vært løftet frem. For PEN sin del, tror jeg, handler det bl.a. om at de vil ut av Nigeria. Hvorvidt de klarer det nå eller om de må vente til JV har sikret prosjektfinansiering til å ta størstedelen av investeringskostnaden for videre utvikling av lisensen - det gjenstår å se.
Uavhengig av salg eller ei - jeg tror vi står foran en mer aktiv fase knyttet til AJE de månedene som kommer. Eiendelen synes å ha ligget brakk for lang tid, med unntak av den relativt stabile oljeproduksjonen. Blir spennende å se hva nytt som kommer vedr. AJE. Jeg tror det kommer en hel del avklaringer ila Q4.

Så har vi gullklumpen - Dussafu. Det har vært skrevet mye om denne i tidligere PEN-tråder.
Som kjent - vi har nådd first oil fra to produserende brønner fra det opprinnelige Tortue-funnet. Vi vet ennå ikke flow - her ventes melding innen kort tid. Operatør BWO har pre-drill estimat på 10000 - 15000 boed.
I mai ble det gjort funn i vestre flanke av Tortue. Funnet vil gi betydelig oppgradering av reserver og oppdaterte reserver er ventet å foreligge før BWO har sin Q3-presentasjon mot slutten av november.
I juli ble det gjort funn på Ruche NorthEast (tidligere prospekt 6). Det ble borret en appraisal-brønn 800 meter fra brønnen. Vi venter ennå på estimat av størrelsen på funnet, men mye tyder på et veldig bra funn. Det vil, sammen med tidligere oljefunn i Ruche, danne grunnlag for videre utvikling av feltet og oppgradering av reserver.

Pga det oppløftede funnet i vestre flanke Tortue vil fase 2 etter alle solemerker innebære 4 nye produksjonsbrønner på Tortue (var opprinnelig tenkt kun 2 nye i fase 2 og ytterligere 2 i fase 3). Videre er det angitt at det trolig vil bli to nye letebrønner knyttet til greater Ruche. Her ligger bl.a. Mupale og prospekt A og B. De to sistnevnte er mulige "elefanter" - men ligger kanskje på for dypt vann til å bruke jack-up-riggen Borr Norve?

Mye spennende på gang på Dussafu i 2019. Tidligere estimater antydet en lønnsom utvinning fase 1, Dussafu. Det med oljepris under 60 USD/fatet. I og med at FPSOen nå ligger på feltet og produserer så vil det være vesentlig mindre kostnad per ekstra brønn som borres og kobles opp enn ved fase 1. Lønnsomheten vil styrkes fundamentalt fra 2020 når Tortue produserer fra 6 brønner.

Blir spennende å se om de får innarbeidet reserver også fra Ruche NE eller om det bare blir Tortue i denne omgang.

Er mye jeg positivt jeg kunne skrevet om både BW Energy og mannskapet de har til å lede utviklingen av Dussafu - med betydelig erfaring fra nabofeltet Etame, eller om et veldig bra styret til å være et lite E&P-selskap.

For min del er PEN min største investering. Jeg er trygg i denne bla. pga produksjon per i dag som danner et økonomisk fundament som bare vokser seg sterkere med økte oljepriser og økt produksjon, med spennende eiendeler hvor det foreligger klare planer for videre utvikling (men unntak av AJE som vi venter på bedre og raskere progresjon) og en kompetent styre med gode kontakter.
Synes også at eiersiden begynner å bli spennende hvor institusjonelle selger seg ned og ut og inn med investorer som forhåpenligvis vil noe med selskapet.

Her er en oversikt over hva som kan være verdt å merke seg i tiden som kommer:
(ikke nødvendigvis akkurat denne rekkefølgen)

· Endelige flow-tall fra fase 1 Dussafu
· Oppjusterte reserver Tortue (og kanskje Ruche NE også?)
· FID Tortue fase 2 (inkl. to appraisal-brønner i utvidet Ruche-område – kanskje Mupale?)
· Lisensforlengelse i Tunisia
· Farm-out Tunisia
· FID Sallom – Tunisia (to produksjonsbrønner) og kontrahering av rigg
· Resultat at studiet på AJE vedr. Turonian oil-rim.
· AJE FID 1-2 brønner Turoian oil-rim
· AJE FID Turonian gas development
· Prosjektfinansiering AJE
· Mulig salg eller farm-down AJE.

Se også opp for endringer på eiersiden.

Årets vinneraksje - noe oppside igjen?
Ja, jeg mener det er betydlig oppside.
I begynnelsen av september var oljeprisen ca 78 USD og PEN ble tradet mellom 20 - 23 i hele september. PEN og BWO har i grunnet fulgt hverandre til en viss grad i og med at begge er eksponert mot Dussafu, men PEN har falt ulogisk mye vs BWO. En bør ikke bare se på aksjekursen - men markedets prising av selskapet (aksjekurs * antall aksjer). PEN er et lite selskap, men ut fra eiendeler, cash, reserver og forventet produksjon.....you to the math :)

PEN forblir min foretrukne aksje med betydlig overvekt i porteføljen.

Anbefaler deg som vurderer å investere i aksjen - sett deg ordentlig inn i selskapet og hva som ligger av muligheter og utfordringer - da står du stødigere også når markedet generelt korrigerer (selv om PEN kursmessig ikke går klar) så gripes en ikke av panikk - en vet hva en eier.
Redigert 21.01.2021 kl 08:52 Du må logge inn for å svare

Beklager
Har ikke den fulde akses til til MarineTraffic når man ikke lokker ind bliver man henvist til det græske øhav. Når det så er sagt, hvad laver ATLANTIC WAVE 1' så på Aje.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
Alby
15.10.2018 kl 22:11 7851


Halloween

Har du svimet av :-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
Jajaja
16.10.2018 kl 00:15 7666

Børsbjarne. Volgoneft 263 er ved FrontPuffin på Tortue (ikke på AJE)
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
rek1
16.10.2018 kl 08:15 7385

Gunnarius Skriver:Hva som har skjedd med PEN aksjen har lite eller ingenting med det fundamentale i aksjen å gjøre, kun markedsstyrt. En nedstyring basert på lavt volum i handelen og tradernes iherdige jobbing. Den enkelte aksjonær eller investor bes se igjennom all staffasje og konsentrere seg om kunnskap og egen innsikt. Stol kun på deg selv og vurder oljeprisen som aller viktigst i en slik setting. Vurdert mot et slikt kriterium er fall i PENs aksjekurs en illusjon og ikke faktabasert, men basert på frykt og psykologi. På den annen side er det primært det sistnevnte som styrer børesene, så dette må vektlegges. Men ikke så lenge at ikke en aksje kan korrigere opp igjen mot den balansen den forsvant. Det vil være evnen til å vurdere når en balanse er dratt i vesentlig ubalanse, det vil være dags å handle i en aksje.
Med denne uttalelse i minne har jeg økt min beholdning betraktlig i PEN,som synes et godt kjøp under 20kr.
markedet er i en slags nervøs status,dette påvirker PEN også...
så Gunnarius jeg verdsetter alle dine innlegg høyt,og håper du fortesetter i samme stil....
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Selvfølgelig fortsettes i samme stil. Jeg fortsetter med å bringe til torgs interessant stoff i den den grad noe kan kalles fakta hentet fra egne kilder eller fra selskapet. Helt greit at aksjen korrigerer noe ned, men når det kun på frykt skapes panikk som medfører nærmere 1/3 reduksjon i aksjekurs er det ikke de subsatnsielle forhold som får råde. Jeg sier bare at "grunnen" rådes av de som mest er tjent med volatilitet i aksjen, dvs. trading på lavt volum.

Dere vet at meg og mine forsvarer egen favorittbit og det er ikke kommet meg eller andre i hu noe som helst som skal kunne medføre logikk i at aksjen skal kunne trades ned 1/3 fra hva den var fra 27. september, annet enn det jeg har nevnt innen det psykologiske.

Med denne uka og resultatfremleggelse i USA og oljen holder seg, så er sannsynligvis mye unnagjort. Relativt stabilt på Wall Street så langt i uka og ved børsslutt sist fredag. Og resultatene (USA) er allerede begynt å foreligge, særlig for bankene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Alby

Nei da:)

Venter på Flow Dussafu.
Aje(Oml113) up date
Tunisia up date
Fase 2 på Dussafu

Nå er vi avhengig av noe saftig nyhet på Oml 113 for å komme opp i våres kursmål ved nyttår.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Se også opp for Tunisia og farm in partner. Her tror jeg makredet vil kunne se at en ny partner spytter adskillige millioner dollar i kassa til PEN. Om det blir cash eller carry gjenstår å se. PEN benytter selv i det de har meldt om Tunisia - fast-track om Salloum prosjektet, dvs. trolig prouduksjon i 2019. Det er dette med at PEN nå har tre solide bein å stå på, dvs. Gabon, Nigeria og Tunisia som egentlig er så forunderlig skal medføre muligheten til å kunne kjøre aksjekursen ca. 1/3 ned i løpet av ca. 2 uker.

Håpet for stans i fall og hissig trading får være at de store og aksjonærene/markedet rent generelt sier at nå får nok være nok med å tukle med PEN.

Intet kjøp fra innsiden eller støttekjøp av egne aksjer heller. Kommenteres ikke av meg videre, men tror noe vil bli meldt snart..

Før eller siden vil dette snu og volumene i handelen må vektlegges for at aksjekursen vender nordover igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
Alby
16.10.2018 kl 09:21 7041


Helloween.

Mitt kursmål er helt urealistisk før nytt år, når det gjelder dit har det mer realisme i seg ??
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Kanskje bunnen nå er nådd og pilen peker oppover?? Hadde vært fint det før den berømmelige ketchupeffekten når triggere kommer!
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
cinet
16.10.2018 kl 10:04 6905

DnB byttet bwo med dno i sine anbefalinger mandag, dette påvirker også pen. I dag smeller Nordea til med følgende ang bwo:

: “ Nyheten er uhyre positiv, da vi nå vet at Dussafu-feltet inneholder enda mer olje enn først antatt“ merk ordvalget “uhyre” . Venter bare på Good news .
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
mimsa
16.10.2018 kl 10:07 5407

Hvilken nyhet???? At BWO er byttet ut med DNO??? Å spå venter du bare på "Good news". Jaja, du kan få sagt det du!!!
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Ormen Lange?
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
bmw5
16.10.2018 kl 10:57 5257

Aksjen blir presset nedover på grunn av den store posten på 70000 aksjer. Når aksjen er langt nok nede vil antagelig en større aksjonær ta den posten, for som vi har skrevet kan ingen se hvorfor aksjen skal falle til dette nivået.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
mimsa
16.10.2018 kl 11:09 5201

Aksjen er vel veldig høyt priset på kr17,45l. Blir nok et par ti-år før vi ser kursmålene til Helloween og Alby nå!
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
rek1
16.10.2018 kl 11:17 5155

Mimsa kan du begrunne din påstand at PEN er høyt priset på 17,45??
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
99999
16.10.2018 kl 11:22 5120

Aksjen har en svært høy oppside, hvis det blant annet blir gjort funn i Prospect A eller Prospect B på Dussafu.
I alle de 9 brønnene som er boret på Dussafu er det påvist olje.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
mimsa
16.10.2018 kl 11:22 5118

Oi, der falt den til 17.25. Da var vel 17.45 litt høyt da vel.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Mimsa

Skulle nesten tro at du koser deg, men det kan vel ikke stemme?
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
99999
16.10.2018 kl 11:32 5039

Kanskje litt tvangssalg nå. Resultatet av flow testen er vel like rundt hjørnet som vil gi et pent løft i aksjen. Om et par måneder går første skipslast med olje fra Dussafu.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
Daggers
16.10.2018 kl 11:35 5009

Og nå RT 17,15.
På tide å kaste inn håndkle :). Det må vel snart være noen som synes at dette er en billig inngang.
Hadde det ikke vært for min post i NEL hadde dette sett stygt ut.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Han har jo hatt rett med hensyn til utviklingen i aksjen siste tida, og dette skaper jo litt sarkastisk selvfryd.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
rek1
16.10.2018 kl 11:39 5005

Ingen tvangsalg dette... ,
di 70000 aksjene ble brukt til å presse ned kursen på 18.00, deretter på 17,55,og skulle ikke forundre meg om di ble satt på 17 blank..
dette er ingen smågutter men kyniske resurs sterke folk , kankje DNO?
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Han har nå aksjer selv da, men det virker som at skadefro går foran.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
mimsa
16.10.2018 kl 11:40 4936

Jeg har sagt det lenge at den har vært høyt priset. Jeg er blitt sett på som en bygdetulling for at jeg har våget å si at ikke alt er som det skal være i PEN. Vi har vært kontinuerlig heldig de siste 18 månedene etter BWO kom på laget. Ikke en negativ nyhet som har gjort at det har blitt en euforisk stemning uten grunnlag.

1) Jeg har lysst å sette spørsmålstegn ved ledelen om AJE; hvor er alle interessentene dere snakket om for snart 2 år tilbake? Ikke noe er blitt gjort.
2) Ny bygger de en svær organisasjon så de kan gro og beholde jobbene sine. (Tunisia blir et mareritt tror jeg)
3) Når de fleste satt å hauset som verst var oljeprisen knapt nok $60, nå er den over $80og aksjen bortimot kollapser. Dette er ikke bare markedet. Det er en klønete ledelse.
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
karlman
16.10.2018 kl 11:45 4886

Se på BWO, den faller også. DNB markets selger (altså i BWO):
https://www.dinepenger.no/penger/aksjer/sikrer-gevinst-foer-resultatsesongen/24466584
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare
rek1
16.10.2018 kl 11:46 4858

Hehe Nuella,Ja vi som har øyne å se med,men jeg skal vel ikke klage.. har fått kjøpt hele veien ned og er fornøyd med mine aksjer ... :)
Redigert 21.01.2021 kl 06:00 Du må logge inn for å svare

Tror faktisk at mimsa har mer vett enn han legger for dagen. Dette styres av hans agenda.

Nå har jeg skrevet så mye om aksjens potensial at det fremsettes en påstand som jeg lover vil bli publisert dagen etter Q3. Dvs. Q3 er om 19 børsdager og 14. november vil følgende påstand bli innrykket og kan verifiseres:


Dagens og siste tids strupimg i aksjekurs er basert på rent frykt og traderstyrt på små volum. Gitt oljeprisen holder seg rundt $80, er min påstand at de som handler i disse tider og < NOK 20 har tjent gode penger.
Redigert 16.10.2018 kl 12:08 Du må logge inn for å svare

Mimsa

Jeg vet ikke hvordan det er med andre men det er backtradingen din jeg ikke har likt.

Skjønner ikke hva som skjer, men får ikke lagt inn all text. Gir opp.
Redigert 16.10.2018 kl 12:04 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 12:08 4518

Aksjen ned mer enn 30% på kort tid.. Noen som vet mer enn andre her?

Ja mimsa er stærkt aktiv når frygten hersker på markedet. Ingen tvivl om at mimsa ønsker billige aktier.

At PEN er handlet højt op på forventning er der ingen tvivl om. Når nu kursen raser skyldes det kun mangel å opdatering på flow (og cash).
Om ikke andet, holder olieprisen sig over 70$, vil vi se et kraftigt rebound i aktien (afhængig af flow) senest på førstkommende regnskab hvor der er fuld produktion med fra Dussafu. Det er bare at hænge på. Cash is king.

Der kom bekreftelsen fra selskapet. Sa jeg reagerte på aksjekursens store fall og selsakapet bekreftet nettopp at de også var "very frustrated" og forholder seg til vanlige rapporteringsrutiner. Kjenner selskapet så godt og vet at dersom det var noe som var skikkelig ille, så hadde dette blitt meldt via OSE. Her er det forsvinnende liten grunn til å tro annet enn business as usual.

Folkens, dette er storm i vannglass. Kun traderstyrt.
Redigert 16.10.2018 kl 12:22 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 12:24 4404

Ser ikke for meg at noen vet mer enn andre her. En så stor nedgang pga problemer hadde vært børsmeldt for lengst. Som flere har vært inne på tidligere er det tiden vi er inne i og mangel på oppdatering som preger nedgangen. Mange er nervøse og selger. Dette utnyttes av de som liker at det svinger mye på OSE. Mimsa spiller sitt spill som alle andre. At hans skriverier alene skremmer bort aksjonærer i PEN tror jeg ikke på. Men kan godt hende han sitter med et betydelig antall aksjer og bidrar nedover.

Der kom du meg i forkjøpet gunnarius...
Redigert 16.10.2018 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
rek1
16.10.2018 kl 12:26 4381

Takk Gunnarius
Godt å ha deg ombord.....

Imprex,

Sier selskapet, som kjenner meg veldig godt og jeg kjenner innsidegjengen rimelig godt, at ifm. den markante kursnedgangen benevnes som "very surprised" så ligger implisitt: Panoro har mer å gå på enn aksjekursen nå tilsier. Dvs. nedgangen er kunstig skapt.

Igjen, her er det trading for alle penga og noen har kastet seg på det sure børsklimaet for å melke max. Vi skal etter dette opp og dette vil bli bevist i Q3 eller før. Skjønner ikke at folk lar denne sjansen til kjøp gå fra seg. Ja, dette er pur haussing, men slik tolkes bildet fra min side i disse dager. Noe ned ja basert pga. verdensbildet, men ikke til de grader slik som med PEN.

Fint, Gunnarius. Riktig ille måtte selvfølgelig meldes. Hvis ikke hadde de brutt meldereglene på OB
mimsa
16.10.2018 kl 12:54 4256

Burde vl takke dere for at dere endelig gir meg litt kreditt, men må nok skuffe dere, jeg har dessverre ike midler til å drive back-trading og har heller intet ønske om at aksjen skal gå ned. I hovedsak er det tre ting som har ergret meg i all medgangen vi har hatt siste etogethalvt året å det er som følger;

1) All evindelige framsnakkingen av aksjen til heilt absurde høyder. Man kan godt ha sterk tro, og hadde alle hatt en så edruelig og sakelig framlegging og presentasjon som Gunnarius hadde jeg stort sett vært som et lam på denne tråden.

2) Jeg er av den oppfatning at vi aldri har fått noe skikkelig svar om hva som skal skje med AJE. For et år siden var det snakk om salg av AJE og de undersøkte flere potensielle muligheter. Hva har skjedd og hva er planen?

3 Når alt så lyst ut med utviklingen av Dussafu måtte styret/ledelsen gå hen å ta over Tunis, istedetfor å ta en hvil i bakken å sikre de framtidige verdiene til aksjonærene. Er ganske overbevist om at dette gjorde de for å sikre sine egne posisjoner, med liten omtanke for hvilken risiko de satte aksjonærene i. (jeg forstår ikke strategien med å gå fra en organisasjon som trengte svært få ansatte til plutselig å ta over Tunisia med masse folk, og ar denne ledelsen erfaring/kunnskap til å drive produksjonen selv?)

Nå skal jeg holde kjeft noen dager,dersom jeg ikke blir altfor provosert.
16.10.2018 kl 13:02 4273

Gunnarius, du virker troverdig. Og jeg har hatt samme tolkning ang utviklingen i det siste. Klart man kjenner det i magen når kursen svinger ned så mye. Og amygdala skriker selg. Man må omstille hodet, puste dypt og forholde seg til det som faktisk skjer og ikke panikkselge. For min egen del er 300.000 kr skrelt bort på en uke og kontoen i minus. Det er MYE penger for meg og det svir. Man tenker selvsagt alt man kunne gjort med de pengene. Blikket har vært hevet hele tiden. Målet er Q3 og ikke snakk om å vurdere exit før det! Sell on news gjelder ennå for min del.

Ønsker alle en fin dag åkke som!