PROSAFE :) 🚀🚀🚀 300% oppgang minimium


Vi venter en rask oppgang til over 7,7 kr før påske.
HP17
15.07.2021 kl 19:34 1234

I morgen tror jeg PRS blir dagens vinnneraksje og at en ser 3 tallet intrade. Ferden mot kr 5-6 kortsiktig startet i dag.

Jeg tenker at dette er tidspunktet å være grådig og overinvestere og kjøpe selskapene i rigg med høyest mulig gjeld i forhold til EK. Denne ekstreme vendingen for en bransje vil man historisk aldri oppleve igjen. Prisstigning på olje, stål, kobberkabler, elektronikk har doblet seg eller steget mange hundre prosent. Alt av rigger vil bli veldig mye dyrere å bygge og det er ikke bestilt nybygg som vil ta mange år å bygge. Gjelden vil raskt bli spist opp og ubetydelig når alle rater stiger så raskt. Riggratene vil bli mye høyere denne gangen fordi det ikke er bestilt nye rigger de siste årene. Gjelden er nedskrevet mye og rentenivået er mye lavere i dag enn den var for noen år siden da disse selskapene leverte enorme overskudd. Boligmarkedet siste tiår er det beste eksempel på hva som nå skjer i offshore/rigg. Den som kjøpte mest eiendom på bunn og belånte mest har tjent mest. Hvis alle i Norge også vil inn i rigg slik vi så i USA der eksempelvis riggselskapet Transocean steg 800% ja da er det ikke behov lenger for konvertering av gjeld. Disse selskapene vil ha ubegrenset tilgang på EK når alle Pensjonsfond også må inn igjen hvis de skal klare avkastningskravene. Min vurdering er at dette selskapet som er tilnærmet uten konkurranse lett vil tjene 1-2milliarder i året og da kunne forsvare en prising eksempelvis 24Milliarder som med dagens 80mill aksjer tilsier en aksjekurs 300kr/stk. Det er ingen ekstremt store aksjonærer i PRS og dagens aksjonærer skal godkjenne et eventuell forslag om konvertering av gjeld til aksjer i generalforsamling som tidligst vil komme på slutten av året. Fra å ha 1 rigg i arbeid er nå 6 av 7 rigger på kontrakt og ratene vil også eksplodere fremover fordi arbeidere offshore ikke lenger kan dele rom eller dele seng mellom natt og dagvakt nå etter covid. Om noen uker/måneder vil ratene stige kraftig slik at denne næringen går fra 7 år med krise og inn i 7 gode år. Da står alle pensjonsfond og banker i kø for å tilby lån som de ikke får rente på andre steder. Nedsiden er 100% av investert beløp som i alle andre aksjer. For egen del gjør jeg ikke samme tabben som med SDRL denne gangen. Der solgte jeg 30% av aksjene mine som en refleks uten å tenke fordi jeg ble sjokkert over at det plutselig steg så fort,noe som var helt uvant. Jeg angrer fortsatt at jeg gjorde den tabben så i PRS blir jeg sittende stille selv om jeg vil tro det fort kommer til å svinge veldig mye de neste dagene. Har ingen formening om hvor haren hopper fra dag til dag.

Gjelden var et problem i forrige kvartal da kun 1 av 7 rigger var på kontrakt. Med dagens 6 rigger at 7 på kontrakt er ikke gjeld noe problem. Forventede riggrater med dagens oljepris og riggetterspørsel gjør at disse selskapene vil få enorm inntjening de neste årene. Bankene gikk allerede ut i 1 kvartal og ga beskjed om at tapsavsetningen deres hadde vært alt for høye når man nå ser at disse selskapene vil klare seg. Oljeselskapene advarte i forrige kvartal om at det fremover vil bli igangsatt så mange utsatte men klargjorte prosjekter samtidig at oljebransjen igjen vil få ekstremt økte kostnader eksempelvis fordi riggratene vil komme til å øke ekstremt mye. .

rekyl, denne skal også opp kraftig som sevdr. nå er det full intjening på rigger.

Vi kommer å se en flott reise nå, jeg tipper vi ser kansje 20kr eller meir før september. 6 av 7 rigger i drift.

rekyl ventes.

Hvad kan man forvente et år ud i fremtiden over eller under 5 kroner.