Alle nordmenn bør skaffe seg sin egen målestav for havnivået.


Havet vil stige merkbart de neste 10 årene. Derfor bør nordmenn flest skaffe seg en målestav i vannkanten, slik at de med egne
øyne kan følge med på dette. Skaff dere samtidig en notisbok hvor dere skriver dato, klokkeslett og tallet målestaven viser. Og i
samme notisbok kan dere for ordens skyld notere de klimaekstremiteter som skjer. Nye rekorder av ditt og datt. Når, hvor og hva.

Målingen gjøres ved normalvannstand. Når dette er, fremgår av tidevannstabell, almanakker, opplysninger i aviser, på nettsteder
etc. Man kan også måle flo separat, og fjære separat. (Med litt trening finner man fort ut hva normalvannstand er). Likeens flo og
fjære. (Du kan interpolere med tidevannstabellen også).

Det greieste er å skru fast en stav med centemeterinndeling. Og som tåler å stå i saltvann. Kanskje med riller så den er lett å lese
av. (Noen kunnebegynne å produsere og selge sånne). Man kan også måle i forhold til bryggekanter, stener, steinformasjoner på
land osv. Men det enkleste er en montert målestav som det er raskt å lese av. Forskjellen på flo og fjære kan også bli større, og med
raskere skift. Kommuner kunne begynne å sette opp målestaverogså. Med desimeter og centimeter inndeling. (Staven må kanskje
av og til renses for grønske, eller vaskes for smuss).

Ting kan tyde på at havet i 2028 står 15 - 40 centimeter høyere. Og i 2038 mye høyere enn det igjen. Og i 2048 virkelig mye høyere
enn det igjen.

La oss bli et verdensledende folk og land mht. å måle havstigning. Slik at flest mulig kan se dette selv. Og få nærkontakt med hva som
skjer. Avisene bør også begynne å oppgi tall for dette regelmessig.

Mvh.
Mr. Havmålingsstav.


Redigert 14.10.2018 kl 20:47 Du må logge inn for å svare

I notisboka kan dere også skrive opp varmerekorder, og avvik fra normalen for aktuell dag.

https://www.adressa.no/vaeret/2018/10/13/To-steder-i-Tr%C3%B8ndelag-over-20-grader-l%C3%B8rdag-17687117.ece

Her varmetemperaturer i Trøndelag i går 13 oktober, frem til kl 12.
Værnes hadde da 20,5 grader. Var det et sted 23,8 senere på dagen ?

Så er spørsmålet ; hva er normaltemperaturen for aktuell målestasjon for aktuell dag og klokkeslett ? Det er dette AVVIKET som er interessant.
Om f.eks. normaltemperaturen dette sted, denne dag, dette klokkeslett er 2,5 grader, så er avviket 18 grader.

Det er slike avviksrekorder som er interessante. Det er der fokuset må rettes for å følge med og lære.
velkjent
14.10.2018 kl 21:17 1056

Hittil har vannstanden sunket i Skandinavia. Når regner du med at det vil snu?
Fortsetter landet å stige, vil det bli problem med kainivå og økt behov for mudring.

Jeg tror jeg skal forby deg på trådene mine heretter. Du lyver og kverrulerer. Sånt tilfører ikke en debatt noe.

Ja landet har steget 2 - 2,5 cm pr. tiår i til eksempel Oslofjordområdet. Samtidig har det tilkommet 8,5 cm hav siden 1990. Tilkomsten av vann til verdenshavene vil øke fremover. Det er dette jeg synes folk skal følge med på. Skaff dere et referansemerke nå. Slik at dere selv med presisjon kan skille bløff fra fakta.
Redigert 14.10.2018 kl 21:46 Du må logge inn for å svare

Operaen i Oslo krever jeg til Lakseoppdrett når vannet stiger. Lysekroner i vannet vil gjøre mine gladlakser til en hitt ,helt til China...?

For meg må folk gjerne flytte til stranden, slik Thoreau flyttet til skogen for over 150 år siden for å observere endringer i naturen og skrive sin bok "Walden".
Å komme seg ut i naturen er bare positivt og noe kan sikkert også læres, selv om det blir å måle at havnivået synker. For du mener vel ikke at folk skal dra til Bangladesh for å måle hvordan jorderosjonen tilsynelatende øker vannstanden?

Du forsøker bare å avspore dette velkjent. Alle oppegående skjønner hva som står her, og hva som skjer for tiden og senere år.
OZZY
14.10.2018 kl 22:41 923

havet har de siste tiårene steget med 3mm årlig og er økende. østlandsområdet hever seg fortsatt med det samme etter siste istiden.

et viktig program og se.
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/KMTE50002518/03-10-2018

Havnivået har steget med 1,6-3mm/år etter siste istid. I Norge har det sunket med ca.100 m. Globalt skjer det endringer som følge av jorderosjon, jordskorpeforskyvinger (tektonikk), vulkansk aktivitet og i endel tilfeller at storbyene vokser og gir samme virkning på jordskorpen, som isen i sin tid. At smelting av polaris skal gi havstigning er logisk, hvis den smelter, men hittil er ikke dette dokumentert utover naturlige svingninger. Vulkansk aktivitet på havbunnen kan selvsagt variere og jordskorpen forflytter seg hele tiden med millimetre/år, men hvilke virkninger dette har på havnivået har vitenskapen enda ikke klart å dokumentere.

TS oppfordrer til å måle selv, slik at man selv kan skille bløff fra fakta. Grønlandsisen smelter, og havet stiger. Har steget en del allerede.