Hvilken opplysninger skal børsmeldes?


Til å være et proklamert vekstselskap syntes jeg det er veldig tynt med børsmeldinger fra AZT. Den siste meldingen som i det hele tatt sier litt om at det skjer noe, er meldinga 8.10.2020 ang avtale med det kinesiske selskapet Simchere. I tillegg så blir det fanget opp noen stillingsannonser fra selskapet, som vi håper betyr at de har mye å gjøre. Dette er vel egentlig bare noen halmstrå, så jeg lurer på hvordan stemninga i forumet og aksjekursen hadde vært, dersom ReiThera ikke hadde stått frem som vaksineutvikler mot korona?

Som sagt syntes jeg det er tynt med meldinger og gikk inn på nettet for finne ut hva børsnoterte selskaper har plikt til å børsmelde.
Dette er et avsnitt fra en artikkel om børsnotering av selskaper. Går ut ifra at teksten er et forenklet sammendrag av en lovtekstog

Kravene til et selskap som skal noteres på børsen er strenge for å unngå innsidehandel og skjulte forhold som kan påvirke selskapets drift. Transparens og åpenhet er viktig slik at eierne og markedet får innsyn i alle forhold som er relevante for bedriften og dens fortsatte eksistens. Alt som kan påvirke selskapets markedsverdi og aksjenes verdifastsettelse skal rapporteres.

For å få litt mer kjøtt på beinet gikk jeg inn på jeg på børsens regelverk
”Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper”

3.1.1 Informasjonspliktens innhold
(1) Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.

(2) Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene,
utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle
instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig
tilgjengelig eller allment kjent i markedet.

(3) Med presise opplysninger, menes opplysninger som indikerer at en eller flere omstendigheter eller begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å ville inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en slutning om den mulige påvirkningen av disse omstendighetene eller begivenhetene på kursen til de finansielle instrumentene eller de tilknyttede finansielle instrumentene.

(4) Med opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til finansielle instrumenter eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, menes opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning.


Dette er vel klart som blekk, eller…..
Vel, det går an å finne en klar definisjon på hva som skal børsmeldes ut i fra lovteksten.(Se under)

1) Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.
Med innsideinfomasjon menes opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning.


Redigert 25.03.2021 kl 17:45 Du må logge inn for å svare
Bogstavdansker
25.03.2021 kl 10:05 3311

Ja, det er tyndt med meldinger fra AZT. Det er absolut virksomhedens største svaghed, og det undrer mig, at Sørvoll og Holter ikke er mere proaktive, når de er så dygtige til det meste andet.
bj111
25.03.2021 kl 10:49 3250

De melder det som skal meldes og ikke mer. Det er ikke meldeplikt på stillingsannonser eller den informasjon som JosefK graver frem. Det er ikke hensiktsmessig å melde ut en masse ikke meldepliktig informasjon. Ser ikke at det har fremkommet noen informasjon via forum hverken her eller andre steder som skulle være meldepliktig. Men har man noe man mener de skulle melde så får man ta kontakt med selskapet. De svarer nok på spørsmål om dette om dere har noen.
Ønsker man å kjøpe selskap som spytter ut både meldepliktig og ikke meldepliktig info og til tider ikke melder det de skal så kan jeg anbefale å gå på Merkur lista. Der er det mange selskaper som gjør mye rart slik dere etterlyser.
Åsingen
25.03.2021 kl 11:08 3205

De bør vel melde iht. regelverket. Reglene er laget for å hindre at innsideinnformasjon bar når noen aksjonærer, og deved kan score godt på det. Så jeg oppfordrer deg til å lese lovteksten og finne ut hva som skal børsmeldes.

Vel noen lover overstyrer andre lover, så når noe er hemmelig-stemplet info. Så overstyrer vel dette de reglene over? Det kan da ikke være lagt opp slik at firma som driver med hemmelige ting ikke skal kunne børsnoteres pga disse reglene. Det finnes sikkert lover som overstyrer reglene over, pga ellers vil ikke firmaet kunne drive da ingen vil være kundene deres pga offentligøring.
bj111
25.03.2021 kl 11:10 3191

Har lest den og skjønner ikke hva du klager over. Har du noe konkret du mener de skulle melde?
Åsingen
25.03.2021 kl 11:24 3151

Til bj11
Dersom du skjønner lovteksen kan du vel finne en klar definisjon på hva som skal børsmeldes, så skjønner du det kanskje.

Til grunnpilar.
Hvilken lover mener du et farmaselskap kan beskytte seg bak for å kreve at navnet ikke skal offentliggjøres?. Tror du også at de ikke vil handle dersom dette ikke godtas? Jeg tror nokde har stekere intresser av å handle enn som så. Og du har ikke svart på et spørsmål jeg stilte om stemninga på forumet uten ReiThera. Og hva mener du med å drive med hemmelige ting?. Er det så hemmelig å bruke enzymer? Det er ingen som krever at det skall fortelle hva det skal bruke dem til.
Redigert 25.03.2021 kl 11:40 Du må logge inn for å svare

Det må nesten en jurist svare på, det kan ikke jeg. Men sikkert andre som kan svare på det her inne med slik utdannelse, det blir ihvertfall praktisert. Du må utdype handle spørsmålet ditt mer,ikke sikkert jeg forstod deg riktig. Men kan prøve, de som kjøper SAN ville nok ikke handlet SAN,hvis offentligjøring ville føre til at deres oppfinnelse ble kjent før lansering.

Mhp Reithera, så virker det som om at hvis Reithera feiler,så trekker alle 300 kundene seg og AZT går konkurs ila året her på forumet. Mens noen få skjønner hvor lite Reithera har og si for evt nedsiden ved at de mislykkes. Men lykkes de vil det bli en boost på Ebitda for 2021,helt sikkert.

Fått meg deg at Jethro også sa i under Q4 presentasjonen, at de også selger SAN til en annet firma som produserer/utvikler vaksine til Covid ? Hvorfor Reithera ble kjent husker jeg ikke, men de har ikke gått ut med navnet på dette firmaet. Dette Firmaet er også minst like langt i prosessen iflg. Jehtro.
JosefK
25.03.2021 kl 12:41 3025

Jeg skulle gjerne sett mer meldinger, gjerne hver dag.

Men så har det seg sånn at daglig drift IKKE er meldepliktig.

Derimot er endringer som vil påvirke selskapet positivt eller negativt meldepliktig. Så uten meldinger kan du trygt gå ut fra at det er business as usual. Jeg mener selskapet burde meldt rammeavtalen om COD UNG til et indisk ikke navngitt selskap burde vært meldt, da den var beregnet å gi mer enn en million i årlig omsetning.

Hvordan du klarer å blande innside informasjon inn i dette, forstår jeg ikke helt. Har du eksempel på innsidehandler som ikke er meldt?

Redigert 25.03.2021 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
Åsingen
25.03.2021 kl 13:18 2965

Grunnpilar.
SAN er som andre enzymer bare en ingrediens, akkurat som gjær når du baker brød
Jeg har fundert litt på hva som er årsak til at kunder vil være anonyme, og det kunne jo ha vært at AZT ble vurdert som et lugubert bakgårdselskp som de ikke ville vøre bekjent av å handle av, men det tror jeg ikke. Noe annet, som er mer sannsynelig er at de har prisavtaler ovenfor eksisterende leverandører som de nå på en måte bryter, ettersom handlen der blir redusert fordi de har funnet et produkt som er bedre hos AZT. Men det tror jeg ikke børsen anser som gyldig grunn for å være anonyme
Reithera ble kjent forde de ville være åpne, og takk dem for det.
Redigert 25.03.2021 kl 15:16 Du må logge inn for å svare
Åsingen
25.03.2021 kl 13:29 2939

JosefK
Dersom du ser på første regel under "Løpende informasjonsplikt fpr børsnoterte selskaper" så står det klart og tydelig:
Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.

Det som da gjenstår er å finne ut hva som er innsideinformasjon.
Den rammeavtalen du nevnte mot et indisk firma er helt klart innsideinformasjon som skal børsmeldes.
Redigert 25.03.2021 kl 14:30 Du må logge inn for å svare

Dette spørsmålet kan du jo stille til Azt under Q1 presentasjonen, om hvorfor de holder kundene hemmelig. Er bra spørsmål det.Evt hvorfor de ikke vil utgi navnet å det ande selskapet som utvikler covid vaksine.
bj111
25.03.2021 kl 15:01 2825

Minner meg om Argus dette.
Åsingen
25.03.2021 kl 15:12 2803

bj111
Jeg kjenner ikke noe til Argus, men å harsellere med et selskap som er opptatt av å gi god informasjon er iallefall ikke noe som du, som aksjonær, burde gjøre.
Var det motsatt kunne du fort bli snytt for tusenvis av kroner.
Redigert 25.03.2021 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
bj111
25.03.2021 kl 15:29 2767

Ta nå kontakt med selskapet så kan de opplyse deg at det er helt normalt å ikke børsmelde sine kundelister med hvilke selskaper de inneholder. Jeg harselerer ikke med selskapet men jeg er ikke enig med deg. Du kan jo se deg litt rundt på andre selskaper å se om du finner deres kundelister børsmeldt. Det er avtaler av betydning for kursen som skal meldes og det gjør de. De har 300 + kunder og det er små kunder i den forstand at de kjøper for lite penger. Når noen blir store så vil det være et spørsmål om når de skal melde dette. Så langt er det ingenting i deres meldte resultater som tilsier at de har noen store kunder. Det er kun her på forumet det spekuleres i om noe kan bli stort. Jeg har ikke funnet noen grunn til å misstro at AZT ikke melder det de skal. Det har heller ikke du, for du har så langt jeg kan se i tråden ikke kommet med noe som helst annet enn lovverket som de fleste som handler på børs kjenner til.

Kom med noen eksempler på hva du mener de skal melde men kundelisten kan du glemme, den er ikke meldepliktig.
R_offe
25.03.2021 kl 15:55 2725

Ser for meg at Aas bryggerier melder ifra hvert år når julebruskongen kjøper opp sitt årlige parti med julebrus..
JosefK
25.03.2021 kl 15:55 2720


Du må skille mellom daglig drift og nye, substansielle ordrer. At Siemens kjøper COD UNG, vet jeg. Jeg vet også at hvor mye varierer mye. Det sier de også i klartekst hvert kvartal. Men det betyr ikke at de er meldepliktig når de handler for en viss sum.

Videre er innsideinformasjon klart definert i alle børsnoterte selskaper. De som behandler innsideinformasjon er underlagt regler for når de kan handle i instrumentet. Siste innsidehandel var Volker Wedershove i styret som kjøpte 2x 40k ved nyttår i fjor. Begge handlene ble meldt som normalt.

Du blander og roter i begrepene her.
oppturen
25.03.2021 kl 16:23 2670

De melder at i SAN segmentet har de 100 + kunder.
Totalt salg i 2020 var på under 40mill, men sterkt økende.
Største ordre var for 3 mill, ordrer på 1 mill har blitt vanlig og flere (leser det som minst 3) har kjøpt for over 5 mill iløpet av året.

Sorterer vi litt på dette så drar jeg konklusjonen at 4 kunder står for over 1/2 av alt kjøp i SAN segmentet.

Vi får også vite at Top tier kunde har begynt små kjøp i Q4 og det er meldt inntreden i Kinesisk og Indisk marked.

Ikke bare bjeller, men store klirkeklokker står jo hær å hjomer om vekst i kategorien eventyrlig.

Så har en ReiThera som de ikke engang tør å komme med estimater på.
Å 100x produksjonskapasiteten er 1. prioritet og der er de snart i mål.

En melder også at innenfor genterapi går produktutviklingen svært raskt, istedenfor 3-5 år utvikling ser en nå flere eksempel på 1-2 år.

HL-SAN har vel vært på markedet i snart 3 år nå.

«The profe of The pudding is eating»

I så måte er 100x skalering, salg av BBG og flere nye ansettelser rene fråtsingen.

Kan man få det i mer klartekst ???
Åsingen
25.03.2021 kl 16:26 2662

bj111
Vi har fått klargjort at all innsideinformasjon skal børsmeldes. Definer innsideinformasjon så kanskje du sier noe annet.
Kundelister for handel av hyllevarer er ikke så viktige, der skifter kundene fort. Kundene hos AZT blir antagelig bundet til å handle av selskapet i mange år fremover.
bj111
25.03.2021 kl 16:29 2647

Det er du som får komme med den definisjonen når du mener de ikke følger reglene. Jeg mener de følger loven og derfor skjønner jeg ikke hva det er du etterlyser. Følger de ikke lovens krav så er det selvsagt ikke greit men om man antyder det så bør man ha belegg for det. Mulig du har det men du forteller det ikke her etter det jeg kan se.
oppturen
25.03.2021 kl 16:30 2644

Ingenting 😀

AZT selger B2B og når kundene vil hemmeligholde avtaler Så blir det umulig for AZT å komme med seriøse anslag på salg. Skulle de komme i skad for å melde forventet salg som ikke innfrir så vil de miste all troverdighet.
Redigert 25.03.2021 kl 16:34 Du må logge inn for å svare
bj111
25.03.2021 kl 16:40 2628

Der er du nok ved grunnen til at det ikke meldes. Jeg har i mange år ønsket at Biotec nå AZT skulle sette et verdianslag på de avtaler de har meldt men det har de etter det jeg har fått med meg aldri gjort. Er nok fordi det er svært vanskelig å anslå og det kan fort slå tilbake på de som du sier.
Åsingen
25.03.2021 kl 16:59 2596

JosefK
Jeg har ikke nevnt noe om å melde salg. Innsidehandel har jeg heller ikke nevnt, bare at hendelser skal børsmeldes slik at alle aksjonærer får meldingen på samme tid.
Jeg skjønner ikke hvilken begreper jeg blander.

Noget jeg har tænkt over længe. De har sagt de levere SAN til en anden covid-19 vaccine udvikler. Kan man på nogen måde finde frem til hvem? Bavarian Nordic har jo "købt" sig ind i et samarbejde med Expres2ion og andre om at udvikle sådan en. Kunne de være deres SAN kunde, og har man overhovedet mulighed for at finde ud af det? Kan se Josef K finder en masse spændende ting omkring ATZ.

Azt børsmelder i henhold til regler. Ikke godt å svare på stemning på forum uten reithera,men for min del har den veldig liten betydning.
Les q rapport og årsrapport. Har du spørsmål utover det,må du ringe eller sende Mail til en i ledelsen(cfo tipper jeg).

Jeg kan tenke meg en mulighet, Vi har jo noen her på forumet med relativ god forståelse av prosessene med å fremstille en slik vaksine. Så hvis en slik person får ånden over seg, og går inn på hvert enkelt firma som driver med Covid utvikling,samt ligger noe lunde likt som Reithera i prosessen. Så er det nok mulig å finne Azt sin SAN i ett av disse firmaene. Men det krever nok litt jobb og tid ,å ta tilnærmingen den veien, istedet for å få svaret ifra Azt selv.

Men for oss så betyr det uansett at azt har nå bedre odds for at ihvertfall 1 av de 2 firmaene slår igjennom. slår begge igjennom, kan man gange Reithera senarioet med 2.
Redigert 25.03.2021 kl 18:44 Du må logge inn for å svare
JosefK
25.03.2021 kl 18:57 2411


« Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.»

Her blander du.

Jeg har inntrykk av at AZT ikke melder mer enn de absolutt må. Skal en vite hvordan utviklingen er må en lese lokalpressens oppslag. De sier de har som mål en økning på 25 % hvert år. I siste avisartikkel opplyste de at de hadde hatt en omsetningsøkning på 100 %. Håper det blir en bedre og mere åpen informasjon i tiden som kommer slik at enkeltaksjonærer er nødt til å lete etter informasjon på nettet. Mange gjør en stor innsats her, men det burde ike være nødvendig.
Andreas
25.03.2021 kl 22:03 2216

Elverhøi16 – ang omsetningsøkning på 100%; Omsetning enzymer 2019 = 45mnok, omsetning enzymer 2020 = 93mnok. Les rapportene fra selskapet!
bj111
25.03.2021 kl 22:54 2145

Jeg forstår fortsatt ikke poenget til TS? Loven er jo grei den. Børsen bøtelegger av og til for brudd på den. Biotec nå AZT har aldri blitt bøtelagt så vidt jeg vet. De har alltid medelet markedet det loven sier men ikke mer og naturlig nok ikke juridisk for lite. Så hva er det som etterlyses? TS klarer ikke å forklare det, iallefall ikke så jeg skjønner det, så er det noen andre som kan forklare hva TS etterlyser?
Åsingen
26.03.2021 kl 08:04 1956

bj111
Dette er det vesentlig av lovteksten :
1) Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet.
Med innsideinfomasjon menes opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning.
Tygg litt på disse to linjene!!

Hvilken opplysninger har selskapet gitt deg? Og da mener jeg børsmeldte opplysninger. Bare les igjennom. Muntlig opplysninger om en eller annen hendelse som har foregått, teller ikke som offentliggjøring og er egentlig brudd på regelverket,
De eneste børsmeldte opplysnigene som har vært av verdi for aksjonærene, er ReiThera som vaksineutvikler og en avtale med et kinesisk firma. Det eneste vi ellers har, er opplysninger på forumet som en eller annen detektiv her har klart å rote frem, Slik skal det ikke være i et børsnotert selskap. Det skal være "åpent og transparent" og "informasjon skal være presis" som det så fint står. Det er det ikke når man beskriver et selskap som "en av de ti største farmaselskaper".
Det største aktiva som selskapet har, er utvilsomt kundeporteføljen, som igjen kan få stor innvirkning på aksjekursen. Denne mener jeg derfor skal børsmeldes og med navn på de viktigeste kunder.
PS. En liten sak vi har lett for å glemme. Vi skriver "de" om selskapet , men egentlig burde vi skrive "vi"
Redigert 26.03.2021 kl 08:59 Du må logge inn for å svare
bj111
26.03.2021 kl 10:09 1857

Syntes du skal henvende deg til selskapet om dette da selskapet er de eneste som kan gi deg svar på dette. Send en mail til Bjørge. Han svarer.
Åsingen
26.03.2021 kl 10:27 1823

bj111
Jeg har forsøkt, men jeg kommer ingen vei, alene.