AmSty og Agilyx samarbeider om bygging av anlegg for avansert re


AmSty og Agilyx samarbeider om bygging av anlegg for avansert resirkulering.


• AmSty og Agilyx vil ha felles eierskap til planlagt anlegg for resirkulering av polystyren med kapasitet 50-100 tonn per dag

• Anlegget vil resirkulere brukt polystyren tilbake til sirkulære produkter

• Anlegget skal etableres i tilknytning til AmStys produksjonsanlegg for styren i St. James i Louisiana, USA


The Woodlands, Texas og Oslo, Norge, 25. mars 2021 – AmSty, den største produsenten av polystyren i på det amerikanske kontinentet, og Agilyx Corporation, et heleid datterselskap av Agilyx AS (Euronext Growth (Oslo): AGLX), en pioner innenfor avansert resirkulering av brukt plast, annonserte i dag en avtale om å sette i gang utvikling av et felleseid anlegg for avansert resirkulering. Det initiale omfanget av prosjektet vil være et anlegg med en kapasitet på 50-100 tonn per dag lokalisert ved AmSty Styrenes produksjonsanlegg i St. James, Louisiana. Anlegget vil benytte neste generasjon av Agilyx’ teknologi for avansert resirkulering, som allerede er tatt i bruk i samarbeidspartnernes joint venture Regenyx i Tigard, Oregon (www.regenyxllc.com). Her konverteres brukte polystyrenprodukter tilbake til styren monomer, tilsvarende opprinnelig råstoff. En mulighetsstudie for prosjektet er i gang, og en tidslinje for bygging og igangsetting vil bli offentliggjort etter hvert som fremdriften fortsetter.


- Polystyren er det ideelle materialet for fremtidens resirkulering, sier Dr. Randy Pogue, president og konsernsjef i AmSty, og fortsetter:


- Ikke bare har polystyrenprodukter store fordeler med tanke på bærekraft ettersom det trengs mindre materiale for å produsere produktene (et polystyrenbeger inneholder for eksempel 95 prosent luft), men polystyren er spesielt godt egnet for avansert resirkulering, ettersom det kan dekomponeres tilbake til sin originale væskeform, styrenmonomer, ved å bruke 40 prosent mindre energi enn for andre polymerer. Når den globale plastindustrien beveger seg i retning av sirkulær gjenvinning for å øke verdien og øke tilgangen, blir polystyren veldig attraktiv som et første steg, med sine iboende fordeler med tanke på konvertering. I AmSty forplikter vi oss til å holde polystyrenprodukter unna fyllingene ved hjelp av sirkulær gjenvinning. Vi er glade for å forsterke vårt forhold til Agilyx gjennom dette prosjektet, som vil akselerere fremdriften.


- Utviklingen av denne teknologien har tatt seg opp det siste tiåret, og det er på tide å ta den til gjøre dette i større omfang, sier Tim Stedman, administrerende direktør i Agilyx.


- Vi har drevet Regenyx med AmSty siden 2019, og er glade for å utvide vårt forhold til et mye større anlegg i St. James. Å bli med AmSty som en medinvestor understreker vår forpliktelse med tanke på å akselerere implementeringen av Agilyx’ teknologi for avansert gjenvinning, og vår lisensieringsmodell. Vi tror at teknologien vår vil øke tilgjengeligheten av resirkulert innhold for produsenter betydelig, sier Stedman.


Råvarer for dette samarbeidet vil bli anskaffet via Cyclyx, Agilyx’ datterselskap for avansert styring av råstofftilgang. AmSty er medlem av Cyclyx-konsortiet. Cyclyx-plattformen omfatter et integrert sett med innovasjoner, inkludert kjemisk karakterisering av plast, prediktiv modellering av råstoffkilder tilpasset de enkelte produksjonsprosessene, tilpassede råvareoppskrifter og tilpassede forsyningskjeder for å levere avfall av plastmateriale som er egnet for resirkuleringsprosesser.


Kilde: https://newsweb.oslobors.no/message/528821
Redigert 25.03.2021 kl 15:44 Du må logge inn for å svare
Hoarder
25.03.2021 kl 15:46 227

Superbull melding! Aksjen burde steget på meldingen, for selskapet er fortsatt underpriset, etter min mening. Synker sikkert grunnet dårlig stemning på Oslo Børs generelt i dag. Agilyx leverer!