TA AV VOW: KORRIGERTE NED ETTER TEST AV MOTSTAND PÅ 46.80 KR


Vow har krakket siden den 11. februar.

Teknisk analyse kort sikt: Brudd ned gjennom gulvet på 43 kroner.

Dette betyr enda sterkere falltakt og videre nedgang er signalisert.

Det kan komme rekyler, men statistisk sett er det indikasjon for videre nedgang. Kanskje ned til 35-36 kroner på kort sikt.

Redigert 09.04.2021 kl 20:37 Du må logge inn for å svare

Da må dere jo bli enige om HVILKET signal en støtte gir til markedet. Noen er skråsikre på at en støtte er et signal om at VOW sin teknologi ikke er levedyktig uten støtte, mens andre igjen mener tydeligvis at mangel på støtte fra ENOVA vil være et tegn på at VOW sin teknologi ikke er levedyktig........

You are damn if you do and damn if you don't..........

Hvor vanskelig kan det være. Kjøp mye VOW aksjer på max giring. Startet selv på 10,-. Følg med hva Hammers skriver. Se portisen vokse kraftig hvert år. Eneste herlige risiko er en grisestygg baksmell på skatten hvis du trader litt og realiserer litt :-) Funker som faen ! Før skatten skal betales har kursen igjen steget så mye at dette da bare er som musepiss å regne. Nå er det like før en ny reprising. Nye kursmål vil hagle inn. Hvem setter 100,- som kursmål først. Blir det Pareto :-) Følg med i neste episode av denne svært lønnsomme realityserien med Henrik Badin i hovedrollen. Skål Hammers !!!!!!

Hadde egentlig tenkt å holde meg unna denne tråden, men slenger en gjestinnlegg for å si at..... Det er kjempesøtt at Oivindl irettesetter den gretne pensjonisten :-) ha ha ha nice executed Oivindl:-)
Hammers
07.04.2021 kl 21:10 2836

Glem nå ikke at VOW like før påskeferien trykket opp 5 mill nye aksjer til en rettet emi. Man fikk inn 230 mill brutto.
Penger som skal gå til startkapital for anlegget på Follum + startkapital til anlegget for ArcelorMittal i Luxemburg + Repsol-satsingen.

Tipper at ENOVA-midlene kommer til det nye VGM etter at selskapet er spunnet ut av VOW.
Når VOWs aksjonærer står som eiere i et nytt opprettet selskap. Kanskje derfor man valgte denne løsningen?
For å være berettiget til midler fra ENOVA. Et selskap som ikke har noen bånd til VOW - bortsett fra å betjene det.

Man snakker uansett "bare" om størrelsesorden 60-80 mill.
I verste fall trykker man opp noen nye aksjer - og de kommer raskt til å bli SLUKT av markedet!

Hilsen Hammers........som tror dette blir veldig bra utover året. La bare dagens støy og "usikkerhet" først få legge seg.
VELDIG BRA blir det!
Redigert 07.04.2021 kl 21:13 Du må logge inn for å svare
oivindl
07.04.2021 kl 22:13 2763

"Jeg er av den oppfatning at VGM er en soleklar kandidat for Enova støtte! Hva skulle ENOVA ellers støtte, om ikke nyetablerte grønne bedrifter..."

ENOVA støtter ikke bedrifter, de støtter prosjekter. De kan selvfølgelig ikke støtte alle grønne prosjekter, de må nok ta hensyn til EU og EØS-regelverk. Mange grønne bedrifter konkurrerer mot hverandre og det kan ikke gis støtte uten at visse vilkår er oppfylt.
oivindl
07.04.2021 kl 22:18 2767

Tror hverken VOW eller VGM kvalifiserer til støtte i seg selv, støtten er nok knyttet til prosjektet.
Hammers
08.04.2021 kl 00:13 2610

Slike fall som vi nå har gått gjennom kommer jevnlig i VOW.
Denne gang pga en rettet emi som ga penger til drift for de nye satsingene + et ubetydelig salg fra hovedaksjonærene.
De som har sittet trofast i 12 år - og som samlet fortsatt eier 53% av selskapet. Massevis av "uro" som enkelte har utnyttet til det maksimale.

Bildet fra 2020 til i dag ser dere her; https://www.tradingview.com/x/x50obOAk/

SPØRSMÅLET ER; NÅR brytes motstanden rundt 57?
NÅR det inntreffer snakker vi om et teknisk potensiale mellom 80-100 (dess lengre det drøyer i tid - dess større potensiale).

Spennende tider er det uansett! Fordi;
Man snakker raskt om en dobling av kursen (fra dagens) når brikkene begynner å falle på plass fram mot sommeren!
Det er vel ingen som tviler på at dette vil skje - nå når det landlige eventyret kun er i startgropen?

Hilsen Hammers
Redigert 08.04.2021 kl 00:15 Du må logge inn for å svare
oivindl
08.04.2021 kl 07:55 2431

Man kan alltids diskutere hvor viktig enkelthendelser er for en bedrift generelt og aksjekursen spesielt.
Da søknaden til Enova ble kjent for en tid siden, ble det i hvert fall fremstilt som positivt. Både med tanke på engangsbeløpet, men også signaleffekten det ville gi.
Når avgjørelsen drar ut i tid og det muligens sprer seg en usikkerhet, tones betydningen ned.

Jeg synes det er nyttig å diskutere både denne og andre enkelthendelser, til sammen utgjør de helheten. Men jeg tror flere, med fordel, kunne satt seg inn i regelverket til Enova. Nå er det omfattende og komplisert, men enkelte momenter er ganske klare. Feks at man støtter prosjekter og ikke bedrifter. Det er derfor vanskelig å se at VGM skulle være mer eller mindre berettiget til støtte enn VOW.
For begge selskap, vil det være et krav at de er i stand til å gjennomføre prosjektet og overholde sine forpliktelser.

Hvilken effekt avgjørelsen vil ha på kursen, blir bare spekulasjon, men kunnskap om hvor de har søkt støtte og under hvilke betingelser, vil kunne gjøre spekulasjonene mer presis.

oivindl - det KAN jo ikke være slik at selv om noen har sagt noe, så skal ALLE andre stå inne for det.

Flott om jeg slipper å stå til svar for hva alle andre har sagt hele tiden.

JEG har aldri sagt at Enova er en make eller brake. JEG mener at det er en avsporing når Enova-støtte gjøres til en hendelse som skal få kursen enten til å fly høyt eller krasje ned. Derfor forstår JEG ikke hvorfor mange gidder å diskutere denne støtten opp og i mente.

Helt generelt, så synes jeg det er alt for mange spekulasjoner og påstander - fra begge sider. Som vi har snakket om før - det er like dumt å være så påståelig uansett hvilken leir man sitter i.

Legg merke til fraværet av fundamentale diskusjoner her - jeg tror f.eks at kursen skal vesentlig høyere enn den er i dag - dersom jeg ikke hadde trodd det, så hadde jeg jo ikke eid aksjer - men det er ikke ofte jeg ser en diskusjon på hvordan VOW skal kunne forsvare en mcap på f.eks 10 milliarder. Alle slenger bare ut av seg ulike kursmål.
Jeg har gjort disse regnestykkene, og synes de ser fornuftige ut - derfor er jeg eier. Tror flere kunne ha hatt nytte av å gå litt tilbake til basic istedenfor å bry seg om alt for mye detaljer. Det har jo kommet til det stadiet at selv om VOW er mitt største enkeltinnehav, så finner jeg det av svært lite interesse å lese disse trådene. De gangene jeg forsøker meg på å delta, så ender jeg opp i eviglange diskusjoner rundt flisespikking og "han sa" og "han sa ikke". Jeg nærmer meg 60 år og har aldri gått i barnehage - litt sent å starte nå.

I MINE øyne så er det hvorvidt VGM materialiserer seg eller ikke som er viktig - enten om det er med eller uten Enova. Dersom VGM ikke blir noe av DA er det bare å selge og ta tapet.
CapitaL
08.04.2021 kl 09:51 2206

For meg er det veldig enkelt.. Jeg forholder meg til hva ledelsen i selskapet har uttalt, både vedr spin off og avgjørelsen av om Follum er liv laga. VGMs første anlegg skal jo være Follum, og ettersom kapitalinnhentingen til notering av VGM allerede har funnet sted, så har jeg konkludert med at Follum er uoffisielt vedtatt. På tide det kommer en melding om denne avgjørelsen snart. Ting tyder på at svaret fra Enova drar ut i tid og at man av den grunn avventer avgjørelsen.. Hvorfor skal Enova støtte et anlegg som allerede er vedtatt bygget?


Tja - i går gikk den opp på en rød børs.....

Sjekk litt på volum også. Volumet så langt er vesentlig svakere enn i går og de tidligere dagene, så pr nå er det ikke noe stort salgspress akkurat.

Jeg tror vi pr nå står litt i limbo - det er ikke noe sterkt salgspress, men det står fortsatt ingen som føler at de MÅ inn i dag. I det korte bildet - sett fra teknisk persepektiv så er det volumet som avgjør.

Hva skjer først? Er det noen av våre "nye" aksjonærer (de som handlet inn 2-3 kroner lengre nede) som mister tolmodigheten og tar med seg de kronene de har fått eller kommer noen til å bite i det sure eplet og begynne å kjøpe oppover? Ikke vet jeg, men dette er avgjørende i det korte bildet - fundamentale verdier vil før eller siden overta. VOW er i dag priset basert på forventninger om at ting skal utvikle seg til et vesentlig annet selskap - første steg er VGM - så lenge denne utviklingen er on track, vil prisen i det lange løp gå opp. Ser vi at denne utviklingen stopper opp, så kommer selskapet til å bli priset på det som eksisterer i dag, og da snakker vi om en nedgang.
Record
08.04.2021 kl 10:02 2178

Tror det viktigste er å få bygget fabrikken på Follum , politisk diskuteres det 2000 Kr tonnet på Co2 utslipp.
Det er flere konkurrenter som håndterer avfall som plast osv , de slipper ut Co2 som det da må betales avgifter for .
Når Follum kommer i drift uten utslipp visualiseres det at nullutslipp teknologien er oppe å går , vil nok bli stor etterspørsel etter slik anlegg etterhvert .
Enova støtte eller ikke så har nok Vow en strålende fremtid .Snart starter Cruise skipene , de alene dekker raskt inn kostnadene ved Follum, så den er dekket inn før den er ferdig bygget ,å det er jo ikke bare denne teknologi som er i porteføljen til VoW :-)
oivindl
08.04.2021 kl 10:10 2143

"oivindl - det KAN jo ikke være slik at selv om noen har sagt noe, så skal ALLE andre stå inne for det.
Flott om jeg slipper å stå til svar for hva alle andre har sagt hele tiden."

Mine kommentarer retter seg ikke mot deg spesifikt, men til den generelle diskusjonen. At jeg svarte på ditt innlegg var fordi du var inne på de ulike vurderingene som har kommet frem:
"Da må dere jo bli enige om HVILKET signal en støtte gir til markedet. Noen er skråsikre på at en støtte er et signal om at VOW sin teknologi ikke er levedyktig uten støtte, mens andre igjen mener tydeligvis at mangel på støtte fra ENOVA vil være et tegn på at VOW sin teknologi ikke er levedyktig"
oivindl
08.04.2021 kl 10:13 2163

"Hvorfor skal Enova støtte et anlegg som allerede er vedtatt bygget?"

Det er et godt spørsmål.
Svaret ser ut til å være avhengig av hvor de har søkt støtte.
Gjennom ENOVAs egne midler kan det se ut til at støtte ikke gis i slike tilfeller, men er støtten søkt via midler fra EUs Utviklingsfond, stiller det seg annerledes. Der kan man starte bygging og likevel få støtte. Men oppstart skjer da på egen risiko.
Redigert 08.04.2021 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
Jakal
08.04.2021 kl 12:03 2146

HUSK: VOW på Xtrainvestor NÅ!
oivindl
08.04.2021 kl 13:10 2115

"Hvorfor skal Enova støtte et anlegg som allerede er vedtatt bygget?"

Svaret fra Badin i dagens chat var både ullent og litt merkelig. Han sa vel indirekte at de ikke ville få støtte om de uansett ville bygge Follum.
Hva Enova tenker om svaret lurer jeg på, da han også antydet at de ikke ville opplyse om dette nå, før de får svar på søknaden.
Et svar han forøvrig forventet før sommeren.
oivindl
08.04.2021 kl 13:18 2113

Hovedinntrykket av dagens presentasjon, er at det meste har vært sagt i tidligere presentasjoner.
Altså ble potensialet opprettholdt fra Badins side.

Synes forøvrig han svarte unnvikende på flere av spørsmålene han fikk, også da de ble gjentatt.
Feks spørsmål om konkurransen i markedet, om når man kan forvente inntekter fra landbasert mm.

La også merke til at han beskrev utskilling av VGM som en måte å synliggjøre verdier gjennom salg fra VOW til VGM.
Men brukte også salg til VGM som eksempel på økt omsetning for VOW, men det er jo bare en annen måte å synliggjøre salget på.

Sett opp mot det han sa vedrørende søknaden til Enova er det også rart at han nærmest fastslår at dette salget kommer. Det er jo et salg som vedrører søknaden til Enova.
oivindl
08.04.2021 kl 13:24 2077

Nei, det var ventet innen sommeren, ifølge Badin.
Record
08.04.2021 kl 13:32 2039

ok, kanskje vi ikke så samme presentasjonen ?
CapitaL
08.04.2021 kl 13:52 1968

Har ikke sett presentasjonen..men det er nok som jeg tror.. Follum drøyer pga Enova, selv om det nå ligger i kortene at Follum realiseres..

En aksje i Vow gir forøvrig 1 aksje i VGM, og etter hva jeg kan forstå skal Vow spytte inn 150 mill i VGM og med det få en eierandel på 30,5% av VGM..
Det betyr vel at det trykkes opp en forholdsmessig andel nye aksjer i tillegg til de meldte 114,259,870 aksjene som fordeles på eksisterende eiere..
oivindl
08.04.2021 kl 14:26 1877

"- Follum er VGM's første fabrikk. Kapasitet 10.000 tonn biokull som raskt oppskaleres til 100.000 tonn PR ÅR."
-Hammers

Viser til denne kommentaren i lukket tråd.
Det korrekte er at den planlagte fabrikken på Follum vil ha en produksjon på 10 000 tonn per år, med et mål om å øke kapasiteten til 100 000 tonn per år i løpet av de neste årene.
Kilde: dagens børsmelding.
Altså et mål over flere år.


"Altså et mål over flere år."
Oivindl

Gitt at du sitter på fasiten, så flere år kan være 2 år, men du har ingen ekstra info om det blir ett eller flere år.

Rett skal være rett, selv om du heter Oivindl :-)
oivindl
08.04.2021 kl 14:42 1827

Påpeker forskjellen på "rask oppskalering" og "mål om oppskalering de neste årene".
Hvor mange år det er snakk om, er ikke presisert.
Regner heller ikke med at det er kjent for selskapet, det er nok avhengig av kunden
Record
08.04.2021 kl 15:08 1737

Vil tro det avhenger av markedes ønske om volum .
Om det er en styrke eller svakhet å kunne regulere produksjonskapasitet etter etterspørselen er kanskje ikke jeg den rette å svare for , men å drifte store anlegg med lav utnyttelse gir normalt dårlig virkningsgrad å dertil lønnsomhet ?
Så har du jo fordelen/Bakdelen med å kunne drifte deler av anlegget i forbindelse med vedlikehold ol.
For ikke snakke om invisteringsdelen , hvorfor starte med ett stort anlegg om du bare har behov for ett mindre .
Dado83
09.04.2021 kl 08:51 1268

Kjør på, er spent på hvordan Ovind, Merida og alle SS brukere klarer å vri denne her til noe negativt ;)

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2021/04/09/7653733/vow-datter-sikrer-matkontrakt
Redigert 09.04.2021 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
oivindl
09.04.2021 kl 08:56 1243

Unner deg all spenning du kan få.
Kontrakter er aldri negativt, men om noen påstår at de nå skal levere 200 anlegg i løpet av kort tid, kan det hende jeg legger inn en kommentar.
CapitaL
09.04.2021 kl 09:06 1192

Det blir 300 anlegg i løpet av kort tid.. bare i Alabama;)

Sterilisering av paprikapulver.. ett av Vows tusen ben å stå på....

- "Selskapene utforsker allerede muligheter for å levere ytterligere Safesteril-enheter ved andre anlegg, og potensielt også muligheten til å utvide deres samarbeid for å dekke prosessering og generering av CO2-nøytral energi fra bioavfall", opplyses det om i meldingen.

Det kommer mer her, uansett en spennende tid fremover for oss aksjonærer med alle jern som allerede er i ilden:)

oivindl
09.04.2021 kl 09:09 1194

"Det blir 300 anlegg i løpet av kort tid.. bare i Alabama;)"

Kommentar :-)
Record
09.04.2021 kl 09:15 1156

Co2 delen fikk jeg ikke med meg , kan bli veldig stor den da du da snakker om ett veldig bredt spekter av kunder .
Selv om ikke hver enkelt kontrakt er så stor, så har snøballen begynt å rulle , det er helt sikkert :-)
Dado83
09.04.2021 kl 09:15 1167

Hvor står det at det blir 300 anlegg ? Jeg spør for Oivind og SS kameratene hans.
Redigert 09.04.2021 kl 09:16 Du må logge inn for å svare
Mammuten
09.04.2021 kl 09:36 1089

Dette er KUN ett selskap som betjener nesten 200 prosess anlegg, det sier sitt..............
Så kommer aftersale, nye kontakter..... snøballen har nettopp begynt å rulle, og den vil fortsette å rulle og bli feitere å feitere å feitere.....
Dette ser mer og mer ut som en doblings kandidat for meg, jeg er en tålmodig sjel og kjenner at dette året skal jeg bare sitte å se kronene rulle inn på min ASK konto
oivindl
09.04.2021 kl 09:40 1115

Trenger ikke spørre for meg, jeg har allerede lagt inn en kommentar :-)
Følg med, Dado83!
Record
09.04.2021 kl 09:47 1114

Tror ett stykke frem i tid vil mange av oss være glade for akrobatenes trading i denne , prisingen er vel grei nok etter dagens dato, fremtiden er noe helt annet i mine øyner i hvertfall :-)
Kalle 1
09.04.2021 kl 10:33 1020

Burde vel stige,på nyheter om en ny kontrakt?
Nå er jo ikke handelsdagen over men litt underlig allikevel.