Svært gode nyheter om Vow.


Se siste flaggemelding angående de største eiernes disposisjoner i Vow. Meldingen forklarer kursnedgangen de siste dagene.
Ingerø og Reiten har løst inn terminkontraktene sine. Det betyr at de har kjøpt aksjene tilbake og at de nå sitter på fysiske aksjer som jurdisk gir rett til tildeling av aksjer i Vow Green Metal.
Utstederne av terminkontraktene som er banker,antageligvis Dnb, måtte da realisere/selge tilsvarende antall aksjer. Dette forklarer det høye volumet og press på aksjekursen.
Forhåpentligvis er de nå ferdig med nedsalget/innløsingen.
I praksis betyr dette at de største eierne opprettholder eierskapet i Vow og at de nå har beredet grunnen for å motta aksjer i Vow Green Metal.
Kursen på kr 42.- er midlertidig og svært kunstig lav forårsaket av denne omdisponeringen.
Et klarere kjøpssignal skal man lete lenge etter.
lynx
27.03.2021 kl 22:23 3754

Det høres logisk ut. Reiten og Ingerø risikerer jo svært lite i en slik transaksjon utover renten/kostnaden de må betale til SB1 og ev kursfall i mellomtiden. Evt kursstigning vil komme dem til gode, etter tilbakelevering vil de jo når som helst kunne selge dem til markedspris. Hadde de derimot sittet med aksjene selv ville de hatt mulighet til å selge dem underveis hvis kursen falt, den muligheten går de jo nå glipp av (i kontraktsperioden). Rentesatsen virker også rimelig, du skriver 4%. Så det eneste som fortsatt er litt uklart for meg er hvilken sikkerhet det er vanlig å kreve og hvordan SB1 har håndtert det i dette tilfellet. Sikkerhet har jo også en kostnadsside. Jeg tror Bålfreak vet noe om det, han har åpenbart erfaring med derivathandel. Takknemlig hvis han kan utdype nærmere ang argumentet om pant og "utmåking" av pantsatte aksjer. Rett og slett for at jeg har lyst til å forstå dette, ikke fordi jeg mistror Bålfreak.

Det er ikke de pantsatte aksjene som blir "måket" ut av banken ved innløsning av terminkontrakten.
De aksjene som bir solgt(måket ut) er de aksjene som blir kjøpt inn av banken ved inngåelse av kontrakten. Disse aksjene er finansiert med et lån som banken gir til Ingerø og Reiten. Det er en ganske høy rente på dette lånet. Lånet sammen med kurtasje ved kjøp og salg av kontrakten utgjør bankens fortjeneste

Det er skrevet mye om dette her nå. Mesteparten er feil og bare surr. Må jo le litt av det...Nå satser vi på at Vowkursen lander og at vi går gode tider imøte.
Vow er et fantastisk selskap. Aldri opplevd maken.
oivindl
27.03.2021 kl 23:36 3611

Hammers har også forstått dette slik jeg også har forklart det:
"Aksjene havnet på terminkontrakt (for å frigjøre egne midler). Kontrakten som nå er innløst . Aksjene tilbakeføres til sine opprinnelige eiere."
-Hammers
Redigert 27.03.2021 kl 23:36 Du må logge inn for å svare
Hammers
27.03.2021 kl 23:47 3583

Endelig noen fornuftig ord her inne.
Massevis av surr - et fantastisk selskap - nå går vi inn for landing........før en "go-around" og full gass igjen!

Hilsen Hammers

Beklager feil. Du øker eksponeringen i aksjen ved inngåelse av en terminkontrakt. Du må stille sikkerhet dvs pantsette aksjer du allerede eier. Disse blir frigjort ved innløsning av kontrakten. I tillegg må du betale renter på lånet som banken stiller. Det er de lånte pengene som benyttes til innkjøp av de underliggende aksjene. De underliggende aksjene eier du så lenge kontrakten løper. Ved innløsning blir disse solgt forhåpentligvis med fortjeneste. Du står da igjen med like mange aksjer som før du inngikk kontrakten inklusive de pantsatte aksjene som nå er frigitt.
Puh slitsomt dette........, ta et kurs gutter.
JonasKr
28.03.2021 kl 01:14 3451

Jeg forstår ikke alt rundt dette med Forward-kontrakter, men det virker logisk at dette er grunnen. Innsidesalget og emisjon var jo kjent fra åpning på onsdag, så det er jo totalt ulogisk at dette skal forårsake et plutselig fall utpå dagen på fredag?!? Aksjen startet jo opp fredag, deretter sank den på en dag der nesten alt av overprisede aksjer uten inntekter gikk opp. Merkelig var det.

Ingenting merkelig i dette , Reiten & co synes 46 er en flott kurs,kjempepris !
Så får de selskapet til å betale alle utgifter til corporate og plassering av aksjene.
Med dagens rentenivå tilnærmet null er alle unnskyldninger for å ta en kjempebra gevinst bullshit.
Hvem i allverden kjøper aksjen til de som kjenner selskapet aller best og tror de skal få en givinst innsiderene ikke ser ?
JonasKr
28.03.2021 kl 09:11 3233

Etter mye filosofering rundt dette siste døgnet tror jeg Bålfreak har rett. Det er litt komplisert, men sannsynligvis er dealen at Ingerø & Reiten skal sitte igjen med samme antall aksjer som kontrakten tilsier, samtidig som de ønsker å realisere gevinsten her og nå (altså 42-46 minus 18)

Hvis dealen var som du tror, altså at banken har sittet på aksjene hele tiden og at de nå overføres til Ingerø og Reiten, så må jo Ingerø og Reiten enten selge dem for å ta gevinst, da mister de beholdningen de ønsker å ha. Alternativt må de beholde aksjene, men da får de ingen gevinst her og nå. Ved avtalen Bålfreak beskriver så får de jo nå 42-46kr minus 18 kr nå, samtidig som de beholder aksjebeholdningen sin.

Altså; de selger nå aksjene i markedet til 42-46kr pr aksje, men kjøper på en måte samtidig tilbake samme antall aksjer for 18kr. Sånn forstår nå hvertfall jeg det.
Redigert 28.03.2021 kl 10:11 Du må logge inn for å svare
oivindl
28.03.2021 kl 10:07 3119

Dessverre ikke helt korrekt, kommer med en utfyllende forklaring om litt.

Ja, ikke akkurat sånn, men i prinsippet riktig tenkt JonasKr.
Ingerø og Reiten tjente gode penger på kontrakten og sitter nå med akkurat samme antall aksjer som tidligere.
Sparebank 1 Markets tjente også penger og alle er fornøyde.
Hele opplegget viser jo hvor sikre Ingerø/Reiten er på videre suksess i Vow. Nå er de snart klare til å motta bøttevis med aksjer i Vgm slik også alle vi andre som eier aksjer i Vow vil få.
Dette er en glimrende kjøpsanledning. Nå kan vi alle kjøpe aksjer på kurs 42 ish. Det er ca 10% under det som ble betalt i den rettede emisjonen.
Jeg pleier ikke gi informasjon om mine disposisjoner. Men jeg kan ihvertfall nå fortelle at jeg har benyttet anledningen til å øke
min beholdning av Vow aksjer ganske betydelig.
Follum fabrikken er godt forberedt. Leveranseavtaler er allerede i boks.
Straks kommer bekreftelser på innkjøpsavtaler med leverandører av råvarer til fabrikken
Vow Green Metal blir Vows største satsing noensinne og vil bli den klart største divisjonen i Vow.
Norges neste industrieventyr...., det er Vow... Uten tvil.
lynx
28.03.2021 kl 10:21 3061

Takker Bålfreak. Dette gir mer mening. Ingerø og Reiten tror at VOW kursen skal opp og de ønsker å gire opp investeringen. De låner først penger fra SB1 ved å inngå terminkontrakten. Pengene bruker de til å kjøpe VOW-aksjer (som de håper skal stige i verdi). Som sikkerhet krever SP1 pant i en viss andel av disse aksjene, jeg vet ikke, men det vanlige ved aksjebelåning er vel kanskje 40-70% ? Så lenge aksjekursen stiger ønsker Ingerø og Reiten å beholde lånet og rullerer derfor kontrakten. For å kunne motta aksjer i Vow Green Metal må imidlertid Ingerø og Reiten sikre seg at de fysisk eier aksjene som SB1 sitter på og terminerer derfor forwardkontrakten. For å kunne gjøre opp med SB1 selger de seg ned i de andre aksjene, dvs de som har "spekulert" med og som SB1 har pant i.

Hvis det er slik det har foregått går ligningen opp og handelsmønsteret de siste dagene kan forklares. Da har Bålfreak rett og nåværende kurs må sies å være en god kjøpsanledning. Kanskje noe å tenke på når børsen åpner opp i morgen. Og det er jo ikke sikkert at nedsalget er avsluttet...
Redigert 28.03.2021 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Enda mer surr Ovindi. Har du noen gang kjøpt en terminkontrakt??
Jeg drev med terminhandel i mange år. Tjente gode penger, men risikoen er skyhøy med høy giring og belåning sitter du raskt med store tap hvis aksjen beveger seg feil vei.
Jeg sluttet mens leken var god. Du må nok ha opparbeidet deg et visst tillitsforhold hos banken din for å kunne inngå avtaler om terminhandel. Du må også gjennom en kunnskapstest og dokumentere profesjonalitet.
oivindl
28.03.2021 kl 10:45 2976

Du nærmer deg bålfreak, men enda er det et par misforståelser ute og går.
Det som sannsynligvis roter det litt til, er at det er mange ulike sammenfallende hendelser, som hver for seg er unike, men som likevel må ses i sammenheng. Da kan det være vanskelig å holde hendelsene fra hverandre.

Det som fortsatt blir feil, er at de ikke trenger noe lån, de har jo faktisk solgt aksjene, ikke kjøpt dem. Og de er solgt, da eier du ikke de underliggende aksjene. Dette er en enkel forwardkotrakt og må ikke blandes med andre lignende instrumenter.
Her kommer derfor et siste forsøk på oppklaring.

Men først vil jeg bare repetere grunnen til at jeg kommenterte dette, nemlig at denne termineringen på ett eller annet vis skulle skape salgspress på kursen, og så snart dette var over ville kursen stige. At det skulle medføre så mange misforståelser, så jeg ikke for meg da.

Her de ulike hendelsene i kronologisk rekkefølge:
6. nov 2019 – Reiten tildeles 2 125 000 nye aksjer i emisjon til kurs 16,50

7. nov 2019 – Reiten selger 5 328 178 aksjer til Sparebank 1 til kurs 17,00
«Styreformann Narve Reiten og styremedlem Bård Brath Ingerø i Scanship Holding ASA har i dag gjennom deres investeringsselskap Ingerø Reiten Investment Company AS, solgt 5.328.178 aksjer i Scanship Holding ASA til NOK 17,00 per aksje»

7. nov 2019 – Reiten inngår en terminkontrakt (forward) om kjøp av 5 328 178 aksjer til kurs 17,241 med forfall 21.02.19. Denne terminkontrakten rulleres hver tredje måned med stadig økende kurs.

26.03.21 Terminkontrakten termineres og Reiten kjøper dermed 5 328 178 aksjer fra Sparebank 1 til kurs 18,0115

26.03.21 – Reiten stiller 20 mill aksjer i VOW som sikkerhet for lån opptatt hos DNB

Som man ser, er terminkontrakten en separat hendelse, som i seg selv ikke er berørt av de andre hendelsene. Men hendelsene må likevel ses i sammenheng, da de er en del av en totalpakke.

Så en forklaring på de ulike hendelsene (runder av antall for enkelthets skyld):
Reiten får tildelt 2,1 mill aksjer i emisjonen, disse må betales og kostnaden er 35 mill. For å frigjøre kapital, selger Reiten 5,3 mill aksjer til Sparebank 1 og får inn 90,5 mill.
De har dermed plenty kapital til å kjøpe emiaksjene, og har i tillegg ekstra kapital.

For å opprettholde sin eierandel, inngår Reiten samtidig en forwardkontrakt med Sparebank 1 om kjøp av 5,3 mill aksjer til kurs 17,241. Denne kontrakten skal ikke betales før innløsning, og rulleres hver tredje måned. Hvilke sikkerhet Sparebank 1 måtte kreve, er ikke kjent, men det er i hvert fall ikke mulig for Reiten å pantsette de aksjene de nettopp har solgt.

Når nå Reiten har terminert kontrakten, har de kjøpt 5,3 mill aksjer fra Sparebank 1 til fastsatt kurs 18,0115.
For å få kapital til det, har de åpenbart tatt opp et lån hos DNB med sikkerhet i 20 mill aksjer i VOW. Salget av aksjer i forbindelse med den nylige emisjonen vil selvfølgelig også kunne være en del av finansieringen.

Avtalene med Sparebank 1 har ikke ført til kjøp eller salg på det åpne markedet (børsen), og har derfor ikke hatt direkte innvirkning på kursen.
Reiten kan gjøre med de nye aksjene som de vil, selge om de vil det, men de sitter på en urealisert gevinst som mange andre. De solgte noen aksjer på 46, men hva de gjør videre blir kun spekulasjoner.

Da tror jeg det får være siste ord fra meg, med mindre det kommer fornuftige oppklaringsspørsmål.

All informasjon kommer fra børsmeldinger, samt definisjon på forward, som faktisk er ganske enkel:
«En forwardkontrakt er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et aktivum til en angitt pris på en forhåndsdefinert utløpsdato. Begge parter er forpliktet til å fullføre sin del av avtalen.»


Redigert 28.03.2021 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
oivindl
28.03.2021 kl 10:52 2951

Du snakker nok om helt andre terminkontrakter.
Men les nå gjennom hovedinnlegget mitt og se om det er noe som er feil.
Redigert 28.03.2021 kl 10:54 Du må logge inn for å svare
oivindl
28.03.2021 kl 11:01 2906

"Ingerø og Reiten tror at VOW kursen skal opp og de ønsker å gire opp investeringen. De låner først penger fra SB1 ved å inngå terminkontrakten."

Det stemmer nok ikke. De selger 5 mill aksjer til Sparebank 1 og trenger ikke låne penger av dem.
Samtidig sikrer de at de kan kjøpe tilbake aksjene ved en senere anledning (forwardkontrakten).
Sparebank 1 får betalt gjennom en stadig økende innløsningskurs.
Reiten som sitter på 30 mill aksjer trenger neppe å geare opp investeringen, de trenger heller å frigjøre kapital
Derfor kombinasjonen salg og forwardkontrakt.
lynx
28.03.2021 kl 12:37 2751

Men er ikke dette forward-arrangementet i prinsippet et "lån"? Si at du eier en bygård som er verdt 100 mill og du tror at boligmarkedet skal opp. Så får du plutselig en mulighet til å kjøpe flere mindre boliger til en god pris, men du har ikke nok penger. Du inngår da en avtale med banken om at den kjøper bygården for 100 mill mot at du får rett til å kjøpe den tilbake om ett år til f.eks 104 mill. Banken gir deg muligheten til å kjøpe de andre boligene som du sikler på. Samtidig vil banken ha kontroll på hva du bruker pengene "deres" på og sikrer seg derfor pant i dem. Det går din vei, taksten på den nye boligene stiger jevnt og trutt og du fornyer avtalen flere ganger. Så kommer det en melding om at det blir lov å seksjonere bygården på en gitt dato. Seksjonering vil øke verdien betydelig. Du velger da selge så mange av de nye boligene som nødvendig for å dekke inn kontrakten. Dette skaper forbigående salgspress i markedet. Men både du og banken kan være fornøyde. Usikker på om denne "lignelsen" er helt korrekt, men jeg innbiller meg at dette er tanken bak forwardkontrakten mellom Ingerø/Reiten og Sparebank 1.
oivindl
28.03.2021 kl 13:37 2636

Stemmer ganske bra, men Reiten har kun gjort salg i forbindelse med emisjonen om vi ser bort fra salget til Sparebank 1. Ingen av salgene gikk ut på børs, men til enkelte interessenter.
Nå derimot, tar Reiten opp lån, sannsynligvis for å dekke inn forwarden. Han trenger ikke å selge aksjer ut over det.
Om han gjør det, vil det komme melding siden han er innsider.
Ellers tror jeg vi skal bruke rett terminologi. Utgangspunktet var ikke et lån, men rene kjøp og salg. Å blande inn begrepet lån, kan kanskje gjøre det enklere å forstå, men kanskje også skape mer forvirring.

I stedet for lån, kan man heller tenke at dette er et alternativ til lån, altså en annen måte å skaffe nødvendig kapital.
Redigert 28.03.2021 kl 13:42 Du må logge inn for å svare
lynx
28.03.2021 kl 16:43 2461

Nei lån er sikkert feil ord, kreditt er kanskje bedre.

Lynx du har skjønt det😊👍
oivindl
29.03.2021 kl 06:01 2041

I hvert fall så godt som, men kreditt er heller ikke et godt ord, da det også har sin egen betydning.

Det er ofte sånn med nye begreper, at vi prøver å knytte det til noe kjent, feks lån eller kreditt. Men det er jo en grunn til at det kalles forward og ikke lån eller kreditt. Ved kreditt får man en vare og betaler i ettertid, her betaler man når varen leveres.

Men kan vi også slå fast at du nå har kommet frem til rette forståelse, bålfreak?
Redigert 29.03.2021 kl 06:12 Du må logge inn for å svare
kalg
29.03.2021 kl 09:35 1703

Hvor langt ned skal vi.
Dado83
29.03.2021 kl 09:39 1679

Håper fortsatt på 40 kr :)
Record
29.03.2021 kl 10:37 1547

Det kan nok skje , stille uke å lavt volum .
Registrere at vi har fått noen større som med aksjonærer , de har kanskje troen på fremtiden :-)
Skulle ikke det komme noe positivt fra ENOVA får du den nok til 40 , Jeg tror ikke at det blir noe derfra men det er vel for at teknologien er utprøvet bare ikke i så stor scala ? Om det er tilfellet vil manglende støtte legge trykk på kursen , men de smarte skjønner vel etterhvert at utviklingsstøtte ikke er nødvendig for velfungerende teknologi.
Mye spennende fremover nå ,kan vel forvente oppdateringer , stort sett fra alle verdensdeler ?
oivindl
29.03.2021 kl 12:02 1378

"Jeg tror ikke at det blir noe derfra men det er vel for at teknologien er utprøvet bare ikke i så stor scala ?"

I tillegg kommer spørsmålet om de gir støtte til prosjekter som ellers ville være lønnsomme og uansett ville bli igangsatt.
kalg
29.03.2021 kl 12:22 1302

Det er tungt å være i en aksje som markedet ikke har tro på.
Er redd vi kan takk ledelsen for en god del av nedgangen.

ENOVA har mange ganger gitt støtte selv om teknologien var gjennomprøvd. Så hvorfor ikke til VOW? Prosjektet er en nyvinning og må vurderes på fritt grunnlag om det vil være et steg videre mot et bedre miljø og det er kjernen i oppdraget til ENOVA. Men selvfølgelig er det ingen garanti når man søker ENOVA. Det kan hende de avslår pågrunn av manglende midler. Det har skjedd før.

Redigert 29.03.2021 kl 13:57 Du må logge inn for å svare
oivindl
29.03.2021 kl 14:27 1081

Jeg har for så vidt ikke noen synspunkt angående teknologien.
Men har prøvd å finne ut om lønnsomheten i prosjektet kan være en faktor, altså at VOW uansett vil starte prosjektet.
Basert på de generelle reglene til ENOVA, kan det se slik ut, altså at de da ikke innvilger støtte, men kan godt hende det finnes unntak.
Uansett vil nok svaret komme om ikke alt for lenge.
Redigert 29.03.2021 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
Record
29.03.2021 kl 14:31 1062

Markedet , det er vel vi en del av ?
Kanskje det er deler av markedet som ikke vil prise inn potensialet , de kan tjene penger begge veier i kursutviklingen ?
Venter bare på at flere av VoWs teknologi når markedet på land , tenk bare på hva vannrenseanlegg som i dag er i drift på Cruise delen kan gjøre med det stadig større behov for rent vann , blir vel en spinoff etterhvert i den og ?
Surt når det faller ,kan heller ikke bare stige ,som en del av markedet vil jeg ta min del av de selskapene som har ett potensial ,VoW er absolutt ett av de :-)