PEN en doblingskandidat?


PEN kursen opp 50% eller 100%

PEN kursen har ikke passert før-corona topp. Jeg vil minne om emisjonen oktober 2019 som var på kurs 23.90. Kursen burde passert dette nivået etter kjøp av lisenser og produksjon. I coronaperioden har selskapet vokst til et mye større og interessant selskap. Som det fremgår av selskapets siste presentasjon er oppsidepotenialet signifikant større:

I forhold til tidligere er
Antall produserende felt økt 2x
Produksjonen øker 3.8x
Reservene (2P)er økt 2.9x
Resources (2C) er økt 8,3x
Operating cash flow + 5,8 x

Selskapet har offisielt signalisert et et betydelig utbytte kan komme fra 2023.

Selskapet har kjøpt produserende felt, dermed øker inntektene umiddelbart.

I april skal boring startes for å avdekke et mulig stort oljefelt i Gabon. ( forventningene ligger i størrelsesorden på nivå med årets største funni nordsjøen)
Selskapet har signalisert at et funn kan tilsvare en verdiøkning på selskapet tilsvarende 10 kroner pr. aksje.

I H2 skal det bores på vår nye lisens i Sør-Afrika. Da dette kjøpet ble offentligjort uttalte en analytiker at dette kunne bli en game changer for selskapet som kunne bidra til en kursstigning på 20 kroner.

I forsøk på å være nøktern så er dette bakgrunnen til forhåpning om kursstigning på 50-100% i år. Pareto uttalte i går at selskapets nye lisenskjøp ikke er innbakt i kursen enda og opererer med et kursmål på kr. 30.
Et tilleggsmoment er at topp 20 i selskapet består av langsiktige investorer som neppe legger sine aksjer til salgs på nåværende kurser. ( Topp 20 besitter 57.6% av aksjene)Jeg antar at de fleste av disse forventer en årlig, betydelig avkastning, når selskapet kommer i utbyttesituasjon fra 2023.
Den nye æra har startet , eller sagt på en annen måte: Det er nå moroa begynner.

Og som en liten forsmak på fremtidig avkastning, får alle aksjonærene et utbytte i form av PNOR aksjer etter salget av AJE i Nigeria.

Det er selvsagt mange forutsetninger for å oppnå dobling: Oljeprisen bør være omkring 60 USD, vaksinering bør medføre gradvis normalisering og selskapets spennende boreprogram må avdekke de ressurser som seismikktolkning har bidratt til optimisme mht. funn og størrelse på funn.
Redigert 03.04.2021 kl 10:54 Du må logge inn for å svare


Panoro nevnes i stadig flere sammenhenger blant aksjene på OSE, som en av årets vinnere:

Modellens fem favorittaksjer
For tiden estimerer Global Assets modeller at ABG Sundal Collier, Gaming Innovation Group, Nordic Semiconductor, Panoro Energy og Kitron ligger an til å gi best avkastning på Oslo Børs.
thief
15.04.2021 kl 08:49 3426

Olja videre opp,følger vel Pen med🙂
bmw5
15.04.2021 kl 09:12 3364

Samme hvor man setter boret hen på dussafu finner man olje og der hvor de nå har begynt å bore kan det være et stort funn i henhold til 3D seismikk. Og av den grunn satt de boret akkurat der de er nå.

Tja - de har vel ikke meldt om spud enda?

De har de nok ikke spuddet ennå, men jeg tror ikke de melder det heller. Så vidt jeg husker meldte de ikke spud av den første brønnen i Hibiscus eksempelvis..
bmw5
15.04.2021 kl 09:53 3255

Hva mener fluefiskeren om lokasjonen der de nå har satt eller skal begynne å bore. Posisjonen er ikke tilfeldig, men om to felt henger sammen til et stort, stort felt dersom jeg ikke husker feil.

Blir meget overrasket hvis de melder noe som helst før de har svaret på leteboringen.

Jeg kan jo ikke si noe om detaljer. Har hverken kunnskap eller opplysninger til det, men at de borer i Mupale først er som jeg forventet. Så får vi håpe at Mupale blir en del av Hibiscus slik de forventer. De har jo reprossesert seismikken i området. De har også skissert to sidesteg ved funn. DHBN2 ST1 nordvest for hovedbrønnen og DHBN2 ST2 sørøst for hovedbrønnen. De har vel neppe tid til begge.

Se side 28 her:

https://mb.cision.com/Public/399/3283415/a7ed7064cacbc0fd.pdf


Redigert 15.04.2021 kl 10:12 Du må logge inn for å svare
viduka
15.04.2021 kl 10:17 3205

Jeg er litt overrasket over at de ikke valgte å bore brønn 2 og ferdigstille fase 2 før de gikk løs på leteboringen. Med dagens oljepris hadde det vært gunstig å få økt produksjon. Er det noen som har en god forklaring på rekkefølgen? Er det OPEC-kvotene som er grunnen, at de la planene før oljeprisen skjøt i været eller annet?
Spitzer
15.04.2021 kl 10:25 3220

Mener rekkefølgen er fordi de vil ha mer informasjon om Hibiscus så tidlig som mulig med tanke på videre planlegging både av evt. letebrønn etter borring av sjette brønn på Tortue, men ikke minst med tanke på produksjonsplanlegging for Hibiscus-feltet. Dersom funn på letebrønnen nå bekrefter forventet størrelse på Hibiscus så blir en av produksjonsplattformene dedikert kun til Hibiscus og da trolig den andre i en senere Ruche-utvinning.

Blir veldig spennende å se resultatet av letebrønnen som nå pågår.
bmw5
15.04.2021 kl 10:47 3180

Kan være slik de tenker Spitzer. Kan også ved funn sette inn to borerigger, en på hibiskus og en på feltet der de sluttet sist.

Noen som vet når PEN øker sin andel på 7,5 % til 17,5 %? Hvis det skjer ved myndighetsgodkjennelse kan det jo være greit for PEN at det drøyer til etter da med å koble til de to siste produksjonbrønnene hvis det skulle trekke ut i tid. Oljen forsvinner jo ikke.
sulzrox
15.04.2021 kl 11:03 3162

Det er riktig som Spitzer skriv. Dette har selskapene sagt sjølv.
Hører dere ikkje etter på podkast fra PEN og BWE?
Redigert 15.04.2021 kl 11:07 Du må logge inn for å svare
viduka
15.04.2021 kl 11:07 3145

Takk for innspill!

Vi får satse på at rekken av gode meldinger fortsetter. Jeg syntes meldingen om oljesalgene i mars fikk ufortjent lite oppmerksomhet i pressen. Det å få MUSD 73-74 inn på konto nå i april med forutsetning av godkjenningen på de siste 10% i Gabon er jo fantastisk. Nå er det nesten så jeg tror på et utbytte allerede neste år!

Det blir vel raskt nå borestart for de tre infillbrønnene i Ekvatorial Guinea også. I hvert fall hvis vi skal tro Vantake sin flåtestatus. saphir Driller i første halvdel av Q2.

http://vantagedrilling.com/rig-fleet/

Da er aktivitetstørken endelig over, Hibiscus, Tortue +minst en Dussafu exploration brønn i år....

Men først Hibiscus. Spud hvilken dag som helst nå (kanskje i gang allerede?) og resultat innen 1.6 for avgrensningsbrønn DHIBM-2. Men i tilfellet funn vil det nok allikevel ta noe lengere tid før de estimerte 155 mmbl rec res kan sies med sikkerhet å være påvist for Greater Hibiscus. I tillegg til brønnen DHIBM-2 er det planlagt med to sidesteg DHIBM-2-ST1 og -ST2 som er tegnet inn på kartene, for å verifisere post repros kartet, side 28.....Ser også at det er tegnet inn en tredje brønn DHIBM-3 på Hibiscus sør for å verifisere denne delen av strukturen.
https://mb.cision.com/Public/399/3283415/a7ed7064cacbc0fd.pdf

De to kartene før og etter repros er signifikant forskjellige, bla ser vi 'senkninger' i det gamle kartet som er blitt til høyder etter repros og Mupale er borte -integrert i 'Greater Hibiscus'. Samme med Hibiscus Sør. Dette illustrer godt noe av de største usikkerhetene her, knyttet til kartlegging av topp reservoar (Gamba sand) like under et saltlag (høyhastighetslag) med varierende tykkelse. Eks geoseksjonen under kartene side 28. For brønnen DHIBM-2 ser vi at lokasjonen er lagt til et høydeområde som er til stede i begge kartene (Mupale)

Det er nok på denne bakgrunn at brønn DHIBM-2 er planlagt med to sidesteg + ekstra brønn DHIBM-3 (Hibiscus S) for å verifisere tolkningen av strukturen og dermed bekrefte estimert volum. Etter at DHIBM-2 er boret og resultatene derfra foreligger vil vel selskapet kunne antyde tid og rekkefølge av disse planlagte boringene. Mulig strategi som antydet av Spitzer, over.

Håper og tror at det det blir funn, cos er sannsynligvis ganske høy (avgrensningsbrønn) og trolig i øvre enden av guidet intervall for prospekter på 36-90% (side 29). Men uansett resultat vil nok et sidesteg vurderes og ved funn blir det vel to sidesteg. Det vil nok være lite rasjonelt og ikke bore sidestegene mens riggen er i posisjon. En måned sånn ca pr sidesteg så er vi i august. Så spørs det om riggen går rett til Tortue eller om den tar DHIBM-3 i samme slengen for å verifisere Hibiscus sør, i så fall ser vi oktober før riggen er klar for Tortue.....produksjonsbrønnen her er vel antydet i H2?.
Rekker vi da en utforskningsbrønn sent i år?

Aktivitet og fullt trøkk på Dussafu, infill brønner i EG samt en mulig SA brønn også. SMW-1 brønnen i Tunisia blir mer som en opsjon....
sulzrox
15.04.2021 kl 13:01 3051

Flott innlegg SinnaNecer'n.

Må sei eg ser på South Africa Block 2B som opsjon.

Enig med sulzrox - godt innlegg sinnanecern.

Jeg ser ikke på SA som en opsjon. Den brønnen skal bores. Så får vi bare håpe på at vi får en godkjenning etter hvert fra myndighetene på deltakelse i lisensen.

Når det gjelder Sallum brønnen er det hele bare et fullstendig mess. Der er det vel 10 mill USD på en Escrow konto som Pen stilte til rådighet etter krav fra Tunisiske myndigheter. Kan ikke selskapet bare si at de nå terminerer denne kontoen og flytter pengene til egen konto for fri bruk i stedet og gir blaffen i denne brønnen. Da får myndighetene smake sin egen medisin. Utrolig at et forsvarsdepartementet har innvendinger her og at ikke regjeringen kan tvinge saken gjennom. Tenk så mye inntekter de kunne fått hvis de hadde opptrådt rasjonelt i stedet for trassig. Jeg har som nevnt tidligere gitt fullstendig opp når det gjelder denne brønnen og teller den ikke med som en del av mulighetene til Pen. Vi burde tatt pengene og brukt de på noe fornuftig andre steder.

He-he. Man kan jo bli litt oppgitt, men det kan jo være også andre grunner. Den påtenkte brønn ligger temmelig nærme Sfax by som vel er Tunisias nr. 2 by. Mye gammel kultur og mange turister. Bare en spekulasjon, men brønnen skal vel bores fra land, og da velger de nok å legge den nære havet. En stor oljelekkasje her ville ikke vært bra.

Forøvrig blir det spennende på Hibiscus som vi har sagt mange ganger. Finner de de estimerte 155 mmbbl så blir de totale reservene på Dussafu (så langt) : 105 + 155 - 44= 216 mmbbl gross og 37,8 mmbbl net til Panoro.

Det blir også spennende å se hva de estimerte 155 mmbbl på Greater Hibiscus vil føre til ved en utbygging. Da har de to valg:

1)Hibiscus + Ruche som en utbygging ( som opprinnelig bestemt)

2) Egen utbygging av Hibiscus samt en annen utbygging bestående av Ruche, Ruche NE og eventuelt Espadon (ikke boret). BWE kjøpte jo to gamle jackups fra Borr Drilling som skal bygges om. Så de har muligheten. Et luksusproblem som Arnet kalte det.

Kanskje nettopp Espadon blir target for neste Exploration brønn......senere i år?

Ikke umulig, men de rekker nok ikke det i år hvis det blir to sidesteg på Hibiscus. Vet ikke hvor lett det er å forlenge kontrakten heller. Da har jeg vel mer tro på Hibiscus South som du nevner.

Fin dag i dag så langt. 6,37 % opp enda oljeprisen driver og veksler mellom rød og grønn

Ser at tiden kan bli et problem her. Men det guides altså en exploration brønn i tillegg til Hibiscus og Tortue. Hibiscus S er en avgrensningsbrønn. Så vi får bare se det an....

Jeg har også forstått det slik at prospekt B (omdøpt til Bourbon) står langt fram i køen. Ellers hadde de neppe døpt den om. Prospekt A heter fortsatt det samme.
bmw5
16.04.2021 kl 09:19 2366

Mes en oljepris på 65 \ 70 usd tjener pen ganske mye penger. Og mere blir det for hver i tiden fremover. Her tror jeg utbytte kommer tidligere enn først antatt. Kanskje i q 4 2022..
bmw5
16.04.2021 kl 10:24 2265

Ja hva er stoa til de to gamle jack up plattformene som BWE kjøpte. . Skal de rigges ned til en plattform eller er meningen å bore en brønn og så rigge de ned til en plattform.. Hva er prisen på disse to gamle plattformene og hven skal betale, tullow \ BWE eller BWE \ PEN ?. Spennende tider vi går i møte.

Prisen for de to jackups var veldig lav. 14,5 mill USD.

De er jo BWE sin eiendom. Hvordan oppgjøret med PEN skal skje har det vel ikke vært noe snakk om. En annen ting er at BWE hadde penger til gode fra Tullow ang deres back-in right i Dussafu. Hvem skal nå betale dette? Tullow eller Panoro?
solb
16.04.2021 kl 11:01 2196

Ett er sikkert. Noen skylder BWE cash. 😉

Tror ikke dette er spesielt komplisert. Når godkjenningen av transaksjonen med Tullow foreligger vil PEN måtte betale Tullow sin andel av kostnadene for å bruke riggene til BWE. Tipper det er snakk om leiekostnader for PEN sin del siden BWE eier riggene. Leiekostnaden beregnes sikkert som en funksjon av kostpris på riggene, oppgraderingskostnader og antall dager riggene er i drift for konstellasjonen.

Når det gjelder oppkjøpet av 10% fra Tullow antar jeg at PEN må betale BWE gjenstående beløp som Tullow foreløpig ikke har betalt (omstridt beløp som man må bli enige om).

Dette ordner seg. PEN vil således få like mye glede av de billige riggene som BWE da leien åpenbart blir billigere enn om riggene hadde vært dyre.
Redigert 16.04.2021 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
bmw5
16.04.2021 kl 11:13 2176

Siden det er BWE som har kjøpt disse jack up riggene er det de som har betalt og eier de. Dersom de skal brukes på dussafu blir kostnadene fordelt etter prosent andelen. Men det store spørsmålet er besparelsen ved bruk av disse to riggene. Alt under vann er operert med elektriske systemer fra hoved sentralen (addolo ) eller skal de være en sentral for operasjonen Jeg der ikke den store besparelsen ved å flytte ventil treet opp på plattformen. Vell de vet nokk hva de driver med forhåpentlig vis.

Besparelsen er stor ifølge BWE.

« Jack-up conversion reduces investments by USD ~100 million, time to first oil and environmental footprint of the development»
bmw5
16.04.2021 kl 11:38 2172

Fluefiskeren skrev.« Jack-up conversion reduces investments by USD ~100 million, time to first oil and environmental footprint of the development»

Det virker nesten for bra til å være sant, men med en dyktig ledelse kan man få til store besparelser i offshore sammenheng. Men har BWE hvert så dyktige eller var dette et forhaste kjøp. Vell tiden vil vise.

Inntekter fra mars lifting kommer i Q2, føres i april. Slik jeg forstår det så øket antall fat fra Dussafu fra 56 000 til 130 000 fat , så snart økning fra 7.5% til 17,5% er signert av myndighetene.

In March, Panoro also had the following international liftings, with cash to be paid in April:

Approximately 56,000 barrels in Dussafu (based on 7.5% working interest) at ~US$ 66 per barrel (130,000 barrels approx. based on increased stake in Dussafu once acquisition of additional 10% working interest is completed)
Approximately 96,000 barrels in Tunisia at ~US$ 60 per barrel

cinet
17.04.2021 kl 10:20 1750

Husk avtalen PEN vs Tullow.
De skal betale 46M usd for de 10%, men ....også opptil 24M usd hvis oljepris over 55usd de neste 5årene.( + litt flere faktorer)

Det som er viktig for PEN er få ryddet vekk en ubetalt regning til BWE (utviklingskosnader til de 10%) Dette må avklares mellom PEN/Tullow,før myndighetsgodkjenning. BWE og Tullow har trolig god tid. Det er trolig snakk om 15M USD.
Redigert 17.04.2021 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
awsdrf
17.04.2021 kl 10:58 1702

Angående utviklingskostnader så er det allerede avklart i salgs- og kjøpsavtalen mellom Panoro og Tullow:

"The existing parties to the Dussafu PSC have entered into certain agreements to settle a dispute concerning
inter alia Tullow Gabon’s payment to BW Energy of US$9.35 million and a corresponding cost recovery
entitlement assignment to Tullow Gabon for the same amount. The proposed settlement extinguishes all
disputed items and claims between the parties. Under the Dussafu Sale and Purchase Agreement, the parties
have agreed that Tullow Gabon will retain US$5 million of the liability for the settlement amount (of which
US$1 million may be reimbursed by Pan Gabon), resulting in a liability of US$4.35 million or US$5.35 million
for Pan Gabon. The Dussafu Sale and Purchase Agreement provides that if, within 180 days of Dussafu
Completion, (i) the DGH’s non-objection condition under the BW Transfer Agreement is satisfied or waived by
the parties to the BW Transfer Agreement or (ii) the DGH objects under the BW Transfer Agreements but the
parties to the BW Transfer Agreement enter into another agreement on substantially the same terms as the
previous agreements to settle such dispute which the DGH does not object to, Pan Gabon will reimburse
US$1 million of Tullow Gabon’s US$5 million liability within 5 Business Days of the occurrence of the event
in (i) or (ii)."

Spud forventes denne uke. Pleier selskapet å melde borestart?
Jajaja
19.04.2021 kl 08:27 980

https://finansavisen.no/nyheter/olje/2021/04/19/7658128/gladmelding-for-oljeduo-i-afrika

Det ser ikke ut til at FA-journalisten er helt med på hva som er boreprogrammet.... :)
Redigert 19.04.2021 kl 08:39 Du må logge inn for å svare